Web Content Viewer (JSR 286)

Máy Giặt Quần Áo: Hướng Dẫn Người Mua

Hướng Dẫn Người Mua

Máy giặt ngày nay được thiết kế với nhiều lựa chọn để tiết kiệm nước và năng lượng. Khi so sánh các kiểu máy giặt, có ba con số hoạt động tiêu chuẩn cần phải đặc biệt chú ý: nhãn EnergyGuide, Yếu Tố Năng Lượng Điều Chỉnh (MEF) và Yếu Tố Nước (WF).

Tìm Nhãn Hiệu: EnergyGuide

Hầu hết đồ gia dụng, điện tử, chiếu sáng phải đáp ứng các tiêu chuẩn năng lượng nhất định của U.S. Department of Energy (Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ). Năng lượng sử dụng và hiệu quả được hiển thị trên nhãn EnergyGuidemàu vàng, và so sánh chi phí chạy máy ước tính hàng năm với các kiểu tương tự và cho biết đồ gia dụng đó ước tính sẽ sử dụng bao nhiêu năng lượng hàng năm. Nhãn EnergyGuide cũng sẽ hiển thị trên biểu tượng ENERGY STAR®, nếu kiểu đó hội đủ điều kiện.

EnergyGuide label compares the estimated annual operating cost with similar models

 

Ví dụ một nhãn EnergyGuide cho thấy chi phí hàng năm khi chạy máy so với các kiểu tương tự khác. Con số này dựa trên giá điện trung bình toàn quốc. Hãy tìm các kiểu có chi phí chạy máy thấp nhất.

Tìm Biểu Tượng: ENERGY STAR®

ENERGY STAR® là chương trình kết hợp của U.S. Environmental Protection Agency (Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ) và U.S. Department of Energy (Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ). Chương trình lập ra các tiêu chuẩn tiết kiệm tối thiểu cho đồ gia dụng và các sản phẩm xây dựng cũng như công nhận và dán nhãn cho các kiểu tiết kiệm năng lượng nhất có sẵn trên thị trường. Các tiêu chuẩn ENERGY STAR còn nghiêm ngặt hơn so với tiêu chuẩn của liên bang, và khác nhau đối với từng loại sản phẩm. Có thể tìm thấy danh sách máy giặt quần áo hội đủ điều kiện trên mạng tại energystar.gov.

Tiêu Chuẩn Máy Giặt ENERGY STAR®

  • Yếu Tố Năng Lượng Điều Chỉnh (MEF) Tối Thiểu là từ 2.0 trở lên.
  • Yếu Tố Nước (WF) Tối Đa là từ 6.0 trở lên
  • Kiểm tra hiệu quả của máy trước khi mua vì có các loại máy tiết kiệm từ 2 tới 4 lần so với những kiểu đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu của ENERGY STAR®1


Yếu Tố Năng Lượng Điều Chỉnh (MEF):

Yếu Tố Năng Lượng Điều Chỉnh của máy giặt là cách đo hiệu quả của máy dựa trên năng lượng mà máy sử dụng cho kích cỡ buồng máy và lượng nước còn lại trên quần áo sau khi giặt. Máy tiết kiệm năng lượng hơn sẽ có MEF lớn hơn. MEF lớn nhất của các sản phẩm được xếp hạng ENERGY STAR® là 3.4. Quý vị có thể tìm thấy đầy đủ Danh Sách Sản Phẩm Hội Đủ Điều Kiện tại energystar.gov.

Yếu Tố Nước (WF) Thấp:

WF của máy giặt là số gallons sử dụng cho mỗi feet khối giặt. WF thấp nhất của các sản phẩm được xếp hạng ENERGY STAR® là 2.5.

Các Tính Năng Tiết Kiệm Khác:

Máy Mở Cửa Trước:

Loại máy này nói chung tiết kiệm hơn nhiều so với máy mở cửa trên – chúng sử dụng từ 30% tới 60% ít nước hơn và từ 50% tới 70% ít năng lượng hơn. Nhờ vào trọng lực,2 máy giặt mở cửa trước có thể đổ đầy một phần và để quần áo chạy qua nước khi buồng máy quay trong khi máy mở cửa trên phải có đủ nước thì mới chạy..

Điều Khiển Tân Tiến:

Máy mới có điều khiển có thể ước lượng để điều chỉnh mức nước cho số quần áo phải giặt, hoặc có nhiều chu kỳ giặt và xả khác nhau.

Chu Kỳ Quay Nhanh hơn:

Quay nước ra khỏi quần áo tiết kiệm nhiều năng lượng hơn là dùng không khí nóng để làm khô quần áo trong các máy sấy. Vì vậy, vận tốc quay nhanh hơn trong các máy mới cho phép quý vị có thể hong khô quần áo hoặc sử dụng máy sấy ít hơn, không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn tăng độ bền cho quần áo.

Sử Dụng & Bảo Quản

Bảo dưỡng và lắp đặt máy giặt tại nhà của quý vị đúng cách sẽ tiết kiệm được tối đa. Tìm hiểu thêm về Sử Dụng & Bảo Quản Máy Giặt Quần Áo, bắt đầu từ đâu, sử dụng và bảo quản máy giặt thế nào để tiết kiệm được nhiều nhất.

Tổng Quát

Nếu quý vị đang nghĩ đến việc sửa chữa tiết kiệm năng lượng, Tổng Quát về Máy Giặt Quần Áolà nơi rất tốt để làm quen về căn bản và tùy chọn của quý vị, trước khi mua hoặc lắp đặt máy giặt mới tại nhà. Quay lại mục Máy Giặt.

1Goorskey, Sarah, Wang, K., Smith, A. (2004).  Rocky Mountain Institute’s Home Energy Briefs #6 Cleaning Appliances. Snowmass, CO: Rocky Mountain Institute. Retrieved October 2, 2012, from http://www.rmi.org/rmi/pid217. (p. 1).
2Goorskey, Sarah, Wang, K., Smith, A. (2004).  Rocky Mountain Institute’s Home Energy Briefs #6 Cleaning Appliances. Snowmass, CO: Rocky Mountain Institute. Retrieved October 2, 2012 from http://www.rmi.org/rmi/pid217. (p. 2).

This program is funded by California utility customers and administered by Southern California Edison under the auspices of the California Public Utilities Commission.

Web Content Viewer (JSR 286)