Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

At this time, the majority of customers have been restored. A plan has been developed to assess and temperature test the underground system in downtown Long Beach. Crews will perform these inspections throughout the city and unless we discover additional problems, we anticipate having everyone’s service restored by 6 p.m. The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Máy Sấy Quần Áo: Hướng Dẫn Người Mua

Hướng Dẫn cho Người Mua

Chuyện Mua Bán: Mua Máy Sấy

Vì máy sấy quần áo tiết kiệm năng lượng không được chính phủ liên bang quy định, nên các nhà sản xuất không cần trưng bày các nhãn EnergyGuide màu vàng và không có chương trình ENERGY STAR® nào liên quan tới máy sấy cả. Thay vào đó, hãy tìm các tính năng sau khi mua máy sấy tiết kiệm năng lượng hơn:

Thay Đổi: 

 Máy sấy tiết kiệm năng lượng hầu hết là do các điều khiển tắt tự động:

Bộ Cảm Biến Thông Minh: 

Bộ cảm biến độ ẩm là hệ thống ngắt tự động tân tiến và chính xác nhất. Bộ cảm biến trong máy phân tích độ ẩm không khí để xác định khi nào thì quần áo khô.

Mức Tiết Kiệm: 

Bộ cảm biến nhiệt độ phân tích nhiệt độ của không khí thoát ra, dù không chính xác bằng bộ cảm biến độ ẩm nhưng chúng vẫn làm việc để tiết kiệm năng lượng.

Tiết Kiệm Ngưng Tụ: 

: Hệ thống máy bơm nhiệt ngưng tụ độ ẩm bên trong máy để sử dụng lại nhiệt từ không khí đó. Dù đắt tiền, nhưng những máy sấy này chỉ sử dụng một phần năng lượng so với máy sấy thông thường. 1

Sử Dụng & Bảo Quản

Bảo dưỡng và lắp đặt máy sấy sử dụng tại nhà của quý vị đúng cách sẽ tiết kiệm được tối đa. Tìm hiểu thêm về Sử Dụng& Bảo Quản Máy Sấy , bắt đầu từ đâu, cách sử dụng và bảo quản máy sấy thế nào để tiết kiệm nhất.

Tổng Quát

Nếu quý vị đang nghĩ đến việc sửa chữa tiết kiệm năng lượng, Tổng Quát về Máy Giặt Quần Áolà nơi rất tốt để làm quen về căn bản và tùy chọn của quý vị, trước khi mua hoặc lắp đặt máy giặt mới tại nhà. Quay lại mục Máy Giặt.

1Goorskey, Sarah, Wang, K., Smith, A. (2004).  Rocky Mountain Institute’s Home Energy Briefs #6 Cleaning Appliances. Snowmass, CO: Rocky Mountain Institute. Retrieved October 2, 2012, from http://www.rmi.org/rmi/pid217. (p. 3)

This program is funded by California utility customers and administered by Southern California Edison under the auspices of the California Public Utilities Commission.