Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Máy Giặt: Giặt & Tìm Hiểu

Quay Vòng Tiết Kiệm

Máy giặt sử dụng nhiều điện, nhưng phần lớn là để hâm nước nóng. Mua một máy mới, tiết kiệm năng lượng hơn sẽ giúp giảm sử dụng năng lượng, nhưng quý vị có thể khám phá rằng, chỉ cần một vài thay đổi đơn giản đến cách giặt và sấy quần áo cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến các khoản tiết kiệm năng lượng.

Hướng Dẫn Nhanh

Sự Thật về Nước Lạnh

Giặt và xả bằng nước lạnh trong máy giặt quần áosử dụng ít năng lượng hơn từ 5 đến 10 lần so với giặt bằng nước nóng và xả bằng nước ấm.1

Sử Dụng


Chất Đầy Máy

Để đầy quần áo vào máy sấy quần áosẽ tiết kiệm hơn là chia làm hai lần để sấy ít quần áo hơn… vậy nên, hãy nghĩ tới việc lớn!

Sử Dụng


1ACEEE. (2010). Consumer Resources: Laundry. Retrieved October 2, 2012, from http://www. http://aceee.org/consumer/laundry