Web Content Viewer (JSR 286)

Tủ Lạnh & Tủ Đá: Hướng Dẫn Người Mua

Khách Hàng Tuyệt Vời

Tủ lạnh là một trong những đồ dùng tiêu tốn nhiều năng lượng nhất trong nhà quý vị. Nếu quý vị đang tìm mua tủ lạnh mới, tốt hơn hết là mua kiểu tiết kiệm nhất có thể được trong khả năng tài chính của mình. Năng lượng tủ lạnh sử dụng rất khác nhau tùy theo kích cỡ, loại, và tính năng.


Tìm Nhãn Hiệu: EnergyGuide

Hầu hết đồ gia dụng, điện tử, chiếu sáng phải đáp ứng các tiêu chuẩn năng lượng nhất định của U.S. Department of Energy (Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ). Đồ gia dụng được kiểm tra, và năng lượng sử dụng cũng như hiệu quả của các đồ gia dụng này được hiển thị trên nhãn EnergyGuide màu vàng trong các tiệm. Cho dù có một số khác nhau giữa các kiểu cụ thể, nói chung mỗi nhãn so sánh chi phí chạy máy ước tính hàng năm với các kiểu tương tự và cho biết đồ gia dụng đó ước tính sẽ sử dụng bao nhiêu năng lượng hàng năm. Nhãn EnergyGuide cũng sẽ hiển thị biểu tượng ENERGY STAR®, nếu kiểu đó hội đủ điều kiện.

Quý vị sẽ thấy ước tính chi phí chạy máy hàng năm trên thang so sánh mức tiêu thụ năng lượng của một loạt các kiểu máy tương tự. Con số này dựa trên giá biểu điện trung bình toàn quốc. Hãy tìm các kiểu có chi phí chạy máy thấp nhất. Quý vị cũng sẽ tìm thấy mức tiêu thụ năng lượng ước tính hàng năm cho kiểu này khi sử dụng thông thường. Nhân con số này với giá điện địa phương của quý vị để có được ước tính tốt hơn về chi phí sử dụng thực tế.

Tìm Biểu Tượng: ENERGY STAR®

ENERGY STAR®là chương trình kết hợp của U.S. Environmental Protection Agency (Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ) và U.S. Department of Energy (Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ). Chương trình lập ra các tiêu chuẩn tiết kiệm tối thiểu cho đồ gia dụng và các sản phẩm xây dựng cũng như công nhận và dán nhãn cho các kiểu tiết kiệm năng lượng nhất có sẵn trên thị trường. Các tiêu chuẩn này còn nghiêm ngặt hơn so với tiêu chuẩn của liên bang, và khác nhau đối với từng loại sản phẩm. Có thể tìm thấy danh sách tủ lạnh và tủ đá hội đủ điều kiện trên mạng tại energystar.gov.


Tiêu Chuẩn Tủ Lạnh Hiện Tại:

  • Tủ lạnh có kích cỡ đầy đủ lớn hơn 7.75 feet khối tiết kiệm ít nhất 20% so với các tiêu chuẩn tối thiểu của chính phủ liên bang (NAECA).
  • Tủ lạnh có kích cỡ đầy đủ lớn hơn 7.75 feet khối tiết kiệm ít nhất 10% so với các tiêu chuẩn tối thiểu của chính phủ liên bang (NAECA).
  • Tủ lạnh loại nhỏ hơn 7.75  feet khối và có chiều dài thấp hơn 36 inches tiết kiệm ít nhất 20% so với các tiêu chuẩn tối thiểu của chính phủ liên bang (NAECA).


Loại Tủ Đá Đặt Trên-Dưới so với Tủ Đá Đặt Bên Cạnh

Xem xét mua loại có tủ đá đặt phía trên hoặc phía dưới thay vì đặt bên cạnh. Loại này có thể sử dụng từ 10% tới 25% ít năng lượng hơn so với loại đặt cạnh nhau khi có cùng thể tích.1


Dùng Loại Nhỏ

Kiểu tiết kiệm nhất thông thường từ 16 đến 20 feet khối.2 Tủ lạnh trên 25 feet khối sử dụng nhiều năng lượng hơn loại nhỏ.3 Đồng thời nên nhớ rằng, sử dụng một tủ lạnh lớn tiết kiệm hơn sử dụng hai tủ lạnh nhỏ.4


Dùng Loại Đơn Giản

Trong khi lựa chọn vòi lấy nước đá và nước lạnh có thể giới hạn số lần quý vị mở tủ đá và tủ lạnh, EPA ước tính tủ loại này có thể tốn thêm từ 14% tới 20% năng lượng để chạy, và thêm $75 tới $250 vào giá mua tủ lạnh mới. Hầu hết các gia đình, tiết kiệm hơn là sử dụng khay nước đá nhỏ.


Làm Tan Đá Thông Thường so với Làm Tan Đá Tự Động

Cân nhắc việc làm tan đá thông thường. Theo Trung Tâm Tiêu Thụ Năng Lượng của California Energy Commission (Ủy Ban Năng Lượng California), các kiểu tủ lạnh làm tan đá thông thường có thể sử dụng một nửa năng lượng so với kiểu tủ lạnh làm tan đá tự động (40% đối với tủ đá). Tuy nhiên, chỉ tiết kiệm hơn với những kiểu tủ này khi quý vị làm tan đá đều đặn, khi đá đông dày đến 1/4 inch.


Tủ Đá: Kiểu Nằm so với Kiểu Đứng

Nếu quý vị cần tủ đá, xin lưu ý rằng tủ nằm thường tiết kiệm hơn kiểu đứng, mở cửa trước.

Sử Dụng & Bảo Quản

Việc bảo dưỡng, bố trí, lắp đặt quạt sẽ tiết kiệm cho quý vị được nhiều nhất. Tìm hiểu thêm về Sử Dụng , bắt đầu từ đâu và làm cách nào để chăm sóc quạt không gắn cố định và lắp đặt quạt tiết kiệm cho căn nhà của quý vị. Quay lại mục Đồ Dùng Nhà Bếp.

Tổng Quát

Nếu quý vị đang nghĩ đến việc sửa chữa tiết kiệm năng lượng, Tổng Quát về Tủ Lạnh là nơi rất tốt để làm quen về căn bản và tùy chọn của quý vị, trước khi mua tủ lạnh hoặc tủ đá cho nhà bếp của quý vị.

1ENERGYSTAR. (2012). Refrigerators for Consumers:  Buying Guidance. Retrieved October 1, 2012, from energystar.gov
2ENERGYSTAR. (2012). Refrigerators for Consumers:  Buying Guidance. Retrieved October 1, 2012, from energystar.gov
3ACEEE. (2010). Consumer Resources: Refrigeration. Retrieved October 1, 2012, from aceee.org
4ACEEE. (2010). Consumer Resources: Refrigeration. Retrieved October 1, 2012, from aceee.org

Web Content Viewer (JSR 286)