Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

As of 4:52 p.m. today, we restored service to all identified customers without service in the Long Beach area. Customers are now receiving electrical service from both electric network or through temporary generators.

Our work crews will continue to make repairs and test the underground network systems, and will start transitioning customers off generators to the electrical network during the evening and morning hours.

When this happens, these customers will experience a short power outage, which could last up to 45 minutes for most. For a couple of customer locations, our representatives will be informing those customers that the outage during the transition period could be longer due to additional operating procedures to safely reconnect them back to the electrical network. These actions are to ensure they are connected back to the network properly and in a safe manner.

The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Máy Rửa Chén: Tận Dụng Hết các Khoản Tiết Kiệm

Hãy Tìm Hiểu: Căn Bản về Tiết Kiệm

Lượng Hoa Kỳ, hay ACEEE), 60% năng lượng sử dụng trong máy rửa chén chỉ để hâm nóng nước, vì vậy loại máy tiết kiệm nước thì cũng tiết kiệm năng lượng. Điều đáng ngạc nhiên, rửa chén bằng tay sẽ không tạo ra khoản tiền tiết kiệm hàng năm mà quý vị có thể nhận được khi dùng máy rửa chén tiết kiệm năng lượng.

Kỹ Nghệ Hiệu Quả Năng Lượng & Khoản Tiết Kiệm

Cũng giống như máy giặt, hầu hết năng lượng sử dụng trong máy rửa chén là để hâm nóng nước. Các máy rửa chén ngày nay mạnh hơn và có thể rửa sạch chén đĩa hơn các máy cũ. Các kỹ nghệ mới của máy rửa chén mỗi năm mang lại khoản tiết kiệm từ $51 đến $77.1,2 Theo Environmental Protection Agency (Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường), một máy rửa chén mới cũng sử dụng khoảng gần một nửa nước – ít hơn loại cũ 1,300 gallon – trong suốt khoảng thời gian sử dụng của nó so với một máy được sản xuất trước năm 19943,4. Như vậy, cần hâm ít nước nóng hơn nhiều.

 

Tin Chính Thức Tốt Hơn Rửa Bằng Tay

Các nghiên cứu cho thấy rằng dùng máy rửa chén có thể tiết kiệm hơn rửa chén bằng tay. Thậm chí không cần tráng trước, hầu hết các máy rửa chén mới rửa rất hiệu quả mà sử dụng rất ít nước. Các tùy chọn chu kỳ tiết kiệm năng lượng và các máy có lắp sẵn thiết bị cấp nhiệt phụ cũng giảm chi phí hâm nóng nước và hong khô. Vì máy rửa chén không sử dụng nhiều năng lượng như tủ lạnh và máy giặt, quý vị có thể không thấy tiết kiệm được nhiều khi thay máy rửa chén mới như khi quý vị thay thế các đồ gia dụng khác. Nếu quý vị quyết định mua máy rửa chén mới, Hướng Dẫn cho Người Mua của chúng tôi có thể giúp quý vị chọn loại tiết kiệm năng lượng nhiều nhất.


 

Sử Dụng & Bảo Quản

Lắp đặt và bảo dưỡng quạt trần tại nhà của quý vị đúng cách sẽ tiết kiệm được tối đa. Tìm hiểu thêm về Sử Dụng & Bảo Quản Máy Rửa Chén, bắt đầu từ đâu, cách bảo quản và sử dụng máy rửa chén thế nào để tiết kiệm nhất. Quay lại mục Đồ Gia Dụng trong Nhà Bếp.

Hướng Dẫn Mua

Trước khi tìm để nâng cấp lên sử dụng những đồ gia dụng tiết kiệm, hãy ghé vào Hướng Dẫn Mua Máy Rửa Chén để biết các sự thật và con số, có thể giúp quý vị chọn vật liệu tốt nhất cho căn nhà, nhu cầu và ngân quỹ của quý vị

1Goorskey, Sarah, Wang, K., Smith, A. (2004). Home Energy Briefs: #6 Cleaning Appliances. Snowmass, CO: Rocky Mountain Institute. Retrieved October 4, 2012, from http://www.rmi.org/rmi/pid217 (p. 4).
2This assumes an electricity rate of $0.17/kWh, Calculated using the kWh savings from Rocky Mountain Institute's Home Energy Briefs #6 Cleaning Appliances.
3ENERGY STAR®. (2011). FAQ: How much water do ENERGY STAR dishwashers use? Is there a water-efficiency metric (“water factor”) for ENERGY STAR dishwashers like there is for ENERGY STAR qualified clothes washers. Retrieved October 9, 2012, from http://energystar.supportportal.com/ics/support/kbanswer.asp?deptID=23018&task=knowledge&questionID=17719
4ENERGY STAR®. Dishwashers for Consumers: Overview. Retrieved October 9, 2012, from http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=DW