Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

As of 4:20 a.m. today, we are in the process of reconnecting customers to the network who have been on generator power.

Affected customers may experience temporary outages during this process. We thank customers for their patience as we work to restore them to the network as safely and efficiently as possible. We encourage customers in Long Beach to make every effort to conserve use of electricity as we continue to return the system to its full operational capacity.

We will reopen our distribution center at 925 Locust at 8 a.m. today to distribute food, ice and water. The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Máy Rửa Chén: Hướng Dẫn Người Mua

Hướng Dẫn Người Mua

Tính năng tốt nhất của máy rửa chén mới của quý vị là tiết kiệm nước, giúp giảm tiêu thụ nước và chi phí hâm nóng nước. Nhãn hiệu EnergyGuide và các hướng dẫn khác dưới đây sẽ giúp quý vị chọn máy rửa chén phù hợp cho mình.

Tìm Nhãn Hiệu: EnergyGuide

Hầu hết đồ gia dụng, điện tử, chiếu sáng phải đáp ứng các tiêu chuẩn năng lượng nhất định của U.S. Department of Energy (Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ). Năng lượng sử dụng và hiệu quả được hiển thị trên nhãn EnergyGuide, màu vàng, và so sánh chi phí chạy máy ước tính hàng năm với các kiểu tương tự và cho biết đồ gia dụng đó ước tính sẽ sử dụng bao nhiêu năng lượng hàng năm. Nhãn EnergyGuide cũng sẽ hiển thị trên biểu tượng ENERGY STAR®, nếu kiểu đó hội đủ điều kiện.

Quý vị sẽ thấy ước tính chi phí chạy máy hàng năm trên thang so sánh mức tiêu thụ năng lượng của một loạt các kiểu máy tương tự. Con số này dựa trên giá điện trung bình toàn quốc. Hãy tìm các kiểu có chi phí chạy máy thấp nhất.

Quý vị cũng sẽ tìm thấy mức tiêu thụ năng lượng ước tính hàng năm cho kiểu này khi sử dụng thông thường. Nhân con số này với giá điện địa phương của quý vị để có được ước tính tốt hơn về chi phí sử dụng thực tế.

Tìm Biểu Tượng: ENERGY STAR®

E          ENERGY STAR® là chương trình kết hợp của U.S. Environmental Protection Agency (Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ) và U.S. Department of Energy (Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ). Chương trình lập ra các tiêu chuẩn tiết kiệm tối thiểu cho đồ gia dụng và các sản phẩm xây dựng cũng như công nhận và dán nhãn cho các kiểu tiết kiệm năng lượng nhất có sẵn trên thị trường. Các tiêu chuẩn này còn nghiêm ngặt hơn so với tiêu chuẩn của liên bang, và khác nhau đối với từng loại sản phẩm. Có thể tìm thấy danh sách sản phẩm hội đủ điều kiện, và thêm thông tin về tùy chọn hệ thống sưởi trung tâm tiết kiệm năng lượng trên mạng tại energystar.gov.


 

Tiêu Chuẩn của Máy Rửa Chén:

  • Máy rửa chén có kích cỡ tiêu chuẩn sử dụng ít hơn 324 kWh/mỗi năm và 5.8 gallons/mỗi chu kỳ
  • Máy rửa chén có kích cỡ nhỏ sử dụng ít hơn 234 kWh/mỗi năm và 4 gallons/mỗi chu kỳ

Kích Cỡ là Quan Trọng

Sử dụng máy rửa chén kích cỡ đầy đủ ít hơn bình thường – chỉ sử dụng khi chất đầy chén – có thể tiết kiệm hơn khi sử dụng một máy nhỏ thường xuyên. Mặt khác, kiểu máy nhỏ tiết kiệm năng lượng cũng có thể đáp ứng nhu cầu của quý vị tốt hơn, nếu quý vị không có quá nhiều chén đĩa bẩn.

Kiểu Tiết Kiệm Năng Lượng

Máy rửa chén tiết kiệm nhất sử dụng khoảng 5 gallons nước mỗi lần rửa khi đặt ở chế độ rửa nhẹ hay tiết kiệm năng lượng, trong khi máy rửa chén thông thường sử dụng từ 11 gallons nước trở lên.

EF: Hệ Số Năng Lượng

Hệ Số Năng Lượng (EF) cao hơn cho thấy máy tiết kiệm năng lượng hơn. American Council for an Energy-Efficient Economy (Hội Đồng Kinh Tế Tiết Kiệm Năng Lượng Hoa Kỳ) khuyến cáo EF ít nhất là 0.65 cho máy rửa chén.

Chu Kỳ: Tiết Kiệm Hơn Nữa

Cân nhắc chọn máy rửa chén có các tùy chọn chu kỳ. Có thể rửa chén đĩa ít bẩn bằng chu kỳ tiết kiệm năng lượng, và các chu kỳ sấy khô “Không Nóng” thậm chí có thể tiết kiệm nhiều hơn bằng cách sử dụng không khí trong phòng – thay cho sử dụng không khí được làm nóng – để sấy khô chén đĩa.

Sử Dụng & Bảo Quản

Bảo dưỡng và lắp đặt máy rửa chén tại nhà đúng cách sẽ tiết kiệm được tối đa. Tìm hiểu thêm về Sử Dụng bắt đầu từ đâu, cách bảo quản và sử dụng máy rửa chén thế nào để tiết kiệm được nhiều nhất.

Tổng Quát

Nếu quý vị đang nghĩ đến việc sửa chữa tiết kiệm năng lượng, Tổng Quát về Máy Rửa Chén là nơi rất tốt để làm quen về căn bản và tùy chọn của quý vị, trước khi mua máy rửa chén mới cho gia đình. Quay lại mụcMáy Rửa Chén.