Web Content Viewer (JSR 286)

Quạt: Sử Dụng & Bảo Dưỡng

Sử Dụng & Bảo Quản

Bảo Quản Quạt: Bảo Dưỡng.

Khi sử dụng và bảo quản đúng cách, quạt có thể giúp quý vị giảm năng lượng sử dụng cho máy điều hòa không khí, hoặc thậm chí có thể thay thế máy điều hòa không khí hoàn toàn.

Phía Trên: Quạt Trần

Sử dụng quạt trần trong phòng có trần nhà cao ít nhất tám feet1.

Dễ Sử Dụng: Quạt Để Bàn

Quạt để bàn có thể tốt cho những người tiết kiệm năng lượng. Quạt mát cho người (không phải mát cho cả căn phòng) vì vậy quý vị có thể mang quạt đi quanh nhà khi cần. 

Cơn Gió Nhẹ: Quạt Cửa Sổ

Quạt cửa sổ có thể chuyển không khí mát vào nhà rất tốt. Bật các quạt cửa sổ vào buổi sáng và buổi tối để mang không khí trong lành, mát mẻ vào nhà. 

Quạt Xong? Tắt Quạt Đi

Dùng quạt (trừ quạt cửa sổ) để quạt mát cho người, không phải làm mát cho cả căn phòng – vì vậy, hãy nhớ tắt quạt khi quý vị ra chỗ khác.

Tổng Quát

Nếu quý vị đang nghĩ đến việc sửa chữa tiết kiệm năng lượng, Tổng Quát về Quạt là nơi rất tốt để làm quen về căn bản và tùy chọn của quý vị, trước khi mua và lắp đặt quạt mới tại nhà. Quay lại mục Sưởi Ấm và Làm Mát.

1U.S. Department of Energy. 2012. Energy Savers: Fans for Cooling. Retrieved September 28, 2012, from energy.gov

Web Content Viewer (JSR 286)