Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

As of Friday night, we have restored service to most of the 260 customers that were without service by connecting generators. The handful of remaining customers will be without power overnight. Unfortunately, some locations are not able to be connected to generators because of equipment issues at the building or the location's accessibility. Our crews have made significant progress conducting detailed inspections on more than 300 vaults. As of 10 pm, 94% of these inspections have been completed. Once inspections are complete, the results will be analyzed and a network remediation plan will be developed. We continue to make repairs on the equipment. We encourage customers in Long Beach to make every effort to conserve use of electricity as we continue to return the system to its full operational capacity. The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Cửa Sổ: Sử Dụng & Bảo Quản

Sử Dụng & Bảo Quản

Làm Sạch = Tiết Kiệm Năng Lượng

Cửa sổ không bị hư hại nặng – như khung gỗ bị mục nát hay vỡ kính – thường cần được bảo quản chút ít để duy trì hiệu quả. Tuy nhiên thường xuyên làm sạch cửa sổ là việc rất quan trọng. Đừng quên lau sạch tất cả các chỗ đã bịt kín và các miếng đệm, thay cái mới nếu chúng đã bị khô.

Cửa Sổ Nghiêng = Dễ Lau Chùi

Dễ lau chùi cánh cửa bên ngoài đối với các cửa sổ có bề mặt nghiêng mở. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị tùy chọn này nếu quý vị đang lắp đặt cửa sổ mới hay đang thay khung kính cửa sổ.

Hướng Dẫn Người Mua

Trước khi tìm để nâng cấp lên sử dụng những đồ gia dụng tiết kiệm, hãy ghé vào Hướng Dẫn Mua Cửa Sổ để biết các sự thật và con số, có thể giúp quý vị chọn vật liệu tốt nhất cho căn nhà, nhu cầu và ngân quỹ của quý vị.

Tổng Quát

Nếu quý vị đang nghĩ đến việc sửa chữa tiết kiệm năng lượng, Tổng Quát về Cửa Sổ là nơi rất tốt để làm quen về căn bản và tùy chọn của quý vị, trước khi mua và lắp đặt. Quay lại mục Xây Dựng và Vật Liệu.

This program is funded by California utility customers and administered by Southern California Edison under the auspices of the California Public Utilities Commission.