Web Content Viewer (JSR 286)

Dịch Vụ Thích Nghi với Thời Tiết: Sử Dụng & Bảo Quản

Sử Dụng & Bảo Quản

Dịch vụ thích nghi với thời tiết có thể là việc mà quý vị có thể tự làm, nhưng hãy nhớ tìm xem sách hướng dẫn đáng tin cậy, hiểu các khái niệm và các bước phải làm trước khi bắt đầu. Quý vị cũng có thể thuê một nhà thầu có kiến thức để làm việc này. Mỗi năm, kiểm tra để xem có nên thay vật liệu bịt kín hay dải bịt cửa hay không.

Làm Từ Trên Xuống

Trước khi cách nhiệt, tốt nhất là nên bắt đầu làm dịch vụ thích nghi với thời tiết cho gác mái và tầng hầm, nơi mà áp lực gây rò rỉ thường gia tăng. Sau đó, bịt kín cửa lớn và cửa sổ. Trong khi nên kiểm tra tất cả các chỗ nối và các nơi có thể rò rỉ, lắp đặt dịch vụ thích nghi thời tiết cho gác mái, cửa lớn, cửa sổ, và tầng hầm thường mang lại kết quả quan trọng nhất.

Chi Phí Bảo Dưỡng Thấp

Sau khi lắp đặt dịch vụ thích nghi với thời tiết, quý vị có thể tận hưởng kết quả và ít phải bảo dưỡng. Mỗi năm, kiểm tra xem có nên thay vật liệu bịt kín hay dải bịt cửa hay không. Với chi phí thường từ $100 đến $600, lắp đặt dịch vụ thích nghi với thời tiết đầy đủ cho căn nhà của quý vị là một trong những sửa chữa tiết kiệm năng lượng mà quý vị có thể thực hiện.1

Tổng Quát

Nếu quý vị đang nghĩ đến việc sửa chữa tiết kiệm năng lượng, Tổng Quát về Dịch Vụ Thích Nghi với Thời Tiết là nơi rất tốt để làm quen về căn bản và tùy chọn của quý vị, trước khi mua và lắp đặt. Quay lại mục Xây Dựng và Vật Liệu.

1Archambault, T., Wang, K., & Yardi, R. (2004). Home Energy Briefs, #1 Building Envelope. Snowmass, CO: Rocky Mountain Institute. Retrieved September 27, 2012, from http://www.rmi.org/pid217. (p. 5).

This program is funded by California utility customers and administered by Southern California Edison under the auspices of the California Public Utilities Commission.

Web Content Viewer (JSR 286)