Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Bảo Vệ Căn Nhà của Quý Vị Chống Lại các Yếu Tố

Xây Dựng Hiệu Quả tại Nhà

Bịt kín và cách nhiệt không đúng cách có thể dẫn đến mất một lượng đáng kể không khí đã được sưởi ấm và làm mát, lãng phí năng lượng và tăng hóa đơn năng lượng. Tìm hiểu thêm tại đây về cách thức quý vị có thể bảo vệ căn nhà của mình khỏi các yếu tố, để được thoải mái hơn, và để đồ gia dụng của quý vị hoạt động hiệu quả hơn.

Mẹo nhanh

Thời tiết

Hàng năm kiểm tra những chỗ bịt kín và lắp đặt dịch vụ thích nghi với thời tiết cho căn nhà của quý vị để tránh rò rỉ.


Cách nhiệt

Quý vị có biết cách nhiệt đúng cách có thể giảm từ 30% đến 50% chi phí năng lượng làm mát và sưởi ấm?1

Sử Dụng và Bảo Quản


Cửa sổ

Cửa sổ hiệu quả và cách sửa chữa cửa sổ có thể giúp giữ cho hơi nóng của mùa hè ở bên ngoài và không khí được điều hòa ở bên trong.

Sử Dụng và Bảo Quản