Web Content Viewer (JSR 286)

Đo Tổng Năng Lượng Ảo (VNM)

Đo Tổng Năng Lượng Ảo (VNM) cho phép năng lượng tạo ra bởi một cơ sở phát điện tái tạo được cộng vào các tài khoản tiện ích cá nhân của người thuê là người có nối kết vào cùng điểm chuyển giao dịch vụ.

 

NEM-V so với MASH VNM

Các lịch biểu giá NEM-V và MASH-VNM giống hệt nhau, nhưng giá biểu MASH-VNM, là giá biểu cung cấp các quyền lợi của các cơ sở năng lượng tái tạo cho những người thuê nhà có lợi tức thấp, chỉ áp dụng cho khu nhà nhiều gia đình hợp túi tiền hiện hữu đáp ứng định nghĩa về gia cư cho người có lợi tức thấp như được định nghĩa trong Bộ Luật Tiện Ích Công Cộng 2852.

 

 

Cách Hoạt Động của VNM

Theo chương trình Đo Tổng Năng Lượng Ảo, người chủ nhà hay người điều khiển một khu nhà nhiều người thuê nhà quy định số phần trăm tổng số công suất đo được của một máy phát điện hoặc các máy phát điện, được cấp phát cho mỗi tài khoản dịch vụ của người thuê được gọi là 'Tài Khoản Được Hưởng Lợi'. Số kilowatt giờ (kWh) được cấp cho mỗi Tài Khoản Được Hưởng Lợi được trừ từ mức tiêu thụ của người thuê nhà, kết quả là một khoản tín dụng theo cách tương tự như Lịch Giá Biểu NEM. Nếu số tín dụng kilowatt giờ (kWh) vượt quá số kilowatt giờ (kWh) sử dụng, số tín dụng đó được chuyển sang chu kỳ hóa đơn kế tiếp, cho tới khi kết thúc 'Thời Kỳ Hữu Quan' 12 tháng của người thuê nhà.

Thị Trường Tổng Quát

Lịch Giá Biểu NEM-V  cho phép năng lượng tạo ra bởi một cơ sở phát điện tái tạo được cộng vào các tài khoản tiện ích cá nhân của người thuê là người có nối kết vào cùng điểm chuyển giao dịch vụ1 hoặc nhiều nhà máy phát điện nối kết vào cùng điểm chuyển giao dịch vụ và cùng đồng hồ đo điện.

1 Nhằm mục đích của dịch vụ VNM, Điểm Chuyển Giao Dịch Vụ (Service Delivery Point, SDP) được định nghĩa là điểm nơi đường dây phân phối nối dài thả xuống từ các đường dây phân phối chính của hãng tiện ích để chuyển giao điện cho khách hàng. Các đường dây nối dài chuyển giao điện cho các đồng hồ đo điện khác trong khu nhà không được coi là điểm chuyển giao dịch vụ riêng biệt.

Công suất kết hợp của máy phát điện giới hạn vào tải trọng cao điểm trùng hợp tích lũy của tất cả các Tài Khoản Được Hưởng Lợi.

Khu Nhà Nhiều Gia Đình Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời Hợp Túi Tiền (MASH)

Chương trình Khu Nhà Nhiều Gia Đình Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời Hợp Túi Tiền (Multifamily Affordable Solar Housing, MASH), một phần trong chương trình Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California (California Solar Initiative, CSI), được soạn để tài trợ cho các hệ thống PV trong khu nhà nhiều gia đình để bù vào các tải lượng điện và đem lại lợi ích về kinh tế cho các chủ tài sản gia cư và các quản lý cũng như những người thuê nhà. Tìm Hiểu Thêm về chương trình MASH.

Lịch Giá Biểu MASH-VNM cho phép những người tham gia chương trình MASH sử dụng các khoản tín dụng từ một hệ thống năng lượng mặt trời duy nhất cho nhiều tài khoản tại một tòa nhà cho người có lợi tức thấp hội đủ điều kiện.

Đo VNM & Lập Hóa Đơn

Lịch Giá Biểu NEM-V yêu cầu phải trả $25 để lập mỗi Tài Khoản Hưởng Lợi đã được thiết lập, với $500 tối đa cho mỗi cuộc dàn xếp. Không tính phí cho một thay đổi mỗi Tài Khoản Được Hưởng Lợi trong thời gian 12 tháng. Khoản phí $7.50 cho mỗi thay đổi trong tài khoản áp dụng cho các thay đổi tiếp theo sau trong thời gian 12 tháng.

SCE sẽ báo cho Chủ Sở Hữu lúc đánh giá địa điểm về những chi phí hợp lý về thủ tục ngắt/nối lại mà họ có thể dự kiến vào lúc nối kết vào lưới điện. Chi phí cho việc ngắt/nối lại sẽ thay đổi theo số giờ cần để hoàn tất công việc này dựa vào các yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn tới: nối đất hoặc các điều kiện ghép nối, ảnh hưởng của việc ngắt điện cho nhiều khách hàng, sự cần có SCE phải luôn chờ sẵn trong khi khách hàng thực hiện công việc hoặc nếu việc ngắt/nối lại diễn ra ngoài giờ làm việc bình thường. Chi phí đánh giá cơ sở có thể từ $0-$5,000.

Cách Nộp Đơn

Đối với chương trình Đo Tổng Năng Lượng Ảo, thông thường nhà lắp đặt thay mặt quý vị nộp giấy tờ nối kết. Tìm hiểu thêm về Nhà Lắp Đặt.

Tài Nguyên và Mẫu Đơn

Để biết thêm thông tin hãy đọc thêm từ danh sách các nguồn tài nguyên hiện có và các mẫu về Đo Tổng Năng Lượng Ảo.

Resources and Forms

For more information, read more from our list of available resources and forms regarding VNM.

 

Web Content Viewer (JSR 286)