Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Virtual Net Metering (VNM)

Virtual Net Metering (VNM) cho phép cộng tín dụng của năng lượng sản sinh từ cơ sở phát điện tái tạo vào trương mục tiện ích riêng của người thuê nhà được kết nối chung vào điểm phân phối dịch vụ.

NEM-V vs MASH VNM

Các bản giá biểu NEM-V và MASH-VNM giống hệt  nhau, nhưng giá biểu MASH-VNM, cung cấp lợi ích công bằng của các cơ sở năng lượng tái tạo tới những người thuê nhà có lợi tức thấp, chỉ áp dụng cho khu nhà ở giá rẻ cho nhiều gia đình hiện tại đáp ứng tiêu chuẩn nhà ở cho cư dân có lợi tức thấp theo Public Utilities Code (Bộ Luật Tiện Ích Công Cộng) 2852.

NEM-V vs MASH VNM Tìm Hiểu Thêm
Cách Thức Hoạt Động của VNM

Nhờ Virtual Net Metering, chủ nhà hoặc người điều hành của tòa nhà cho nhiều người thuê xác định tỷ lệ phần trăm lượng điện trên đồng hồ của máy phát điện hay các máy phát điện, để phân bổ cho mỗi trương mục dịch vụ người thuê nhà được gọi là ‘Trương Mục Được Hưởng’. Kilowatt-giờ (kWhs) phân bổ cho mỗi Trương Mục Được Hưởng được trừ từ mức tiêu thụ của người thuê nhà cho kết quả là khoản tín dụng theo cách tương tự như Bản NEM. Nếu các khoản tín dụng kilowatt-giờ (kWhs) vượt quá số kilowatt-giờ (kWhs) sử dụng, thì các khoản tín dụng đó được chuyển vào chu kỳ hóa đơn tiếp theo, cho đến khi kết thúc ‘Kỳ Liên Quan’ 12 tháng của người thuê nhà. 

Mục đích của VNM là giúp cư dân lợi tức thấp ở các khu nhà cho nhiều gia đình được hưởng lợi ích công bằng và trực tiếp của cơ sở năng lượng tái tạo của tòa nhà, chứ không phải chủ nhà được hưởng tất cả lợi ích. 

Các cơ sở phát điện được kết nối theo Bản Giá Biểu NEM-V không được vượt quá:

  • 1 megawatt (MW) trong bản hiệu công suất đánh giá (năng lượng mặt trời) hoặc 50 kW trong bản hiệu công suất đánh giá (gió), hoặc
  • Tổng mức tiêu thụ hàng năm của tất cả người thuê nhà được chỉ định tại thời điểm cung cấp dịch vụ đó, hoặc 
  • Nhu cầu cao điểm ngẫu nhiên của tất cả các Trương Mục Được Hưởng.

 

 Đồng Hồ Điện VNM

Trương Mục Được Hưởng VNM có thể được đo bằng đồng hồ chuẩn của SCE. 

Điểm kết nối chung từ Máy Phát Điện Hợp Lệ chuyển năng lượng tới mạng lưới điện của SCE phải được đo bằng đồng hồ điện đầu ra của máy phát điện thuần (NGOM), có khả năng ghi lại được dòng năng lượng theo hai chiều. Chủ Nhà hoặc Người Điều Hành phải chịu trách nhiệm, và trả mọi chi phí liên quan tới, việc lắp đặt đồng hồ điện đầu ra của máy phát điện thuần (NGOM) của SCE, có khả năng ghi lại lượng điện phát ra trong khoảng thời gian mỗi mười lăm phút. SCE phải chấp thuận nơi đặt thiết bị đo điện đầu ra của máy phát điện thuần.

Hóa Đơn VNM

Có thu phí một lần $25 để lập Trương Mục Được Hưởng, với tối đa $500 cho mỗi trường hợp lắp đặt. Không mất phí cho tối đa một lần thay đổi cho Trương Mục Được Hưởng trong mỗi khoảng thời gian 12 tháng. Mức phí mỗi lần thay đổi sau đó trong khoảng thời gian 12 tháng đối với trương mục là $7.50.

SCE sẽ thông báo cho Chủ Nhà khi kiểm tra tại chỗ xem chi phí hợp lý cho quy trình ngắt/nối lại họ có thể mong đợi là bao nhiêu vào lúc kết nối. Chi phí cho việc ngắt/nối lại sẽ khác nhau tùy theo số giờ cần thiết để hoàn thành công việc này dựa trên các yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn trong: yêu cầu nối tiếp đất hay nối hàn, ảnh hưởng tới nhiều khách hàng khi ngắt kết nối, SCE có phải luôn chờ sẵn trong khi khách hàng tiến hành công việc hay không, hoặc nếu ngắt/nối lại xảy ra ngoài giờ làm việc bình thường.

Phí kiểm tra tại chỗ có thể từ $0-$5,000.

 

Cách Đăng Ký

Với Virtual Net Metering, thông thường người lắp đặt sẽ thay mặt quý vị gửi giấy tờ kết nối.

Tìm Hiểu Thêm Về Người Lắp Đặt

Tài Nguyên & Mẫu Đơn

  • Để có bảng danh sách các nguồn tài nguyên và mẫu đơn có sẵn về Virtual Net Metering, xin xem ở bên dưới:
  • Quy Tắc Dịch Vụ Điện 16
  • Bản Giá Biểu NEM-V
  • Bản Giá Biểu MASH-VNEM
  • Yêu Cầu Tiêu Chuẩn NEM-V (Mẫu Đơn 14-910)
  • (Mẫu Đơn 14-654)