Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Tạo Năng Lượng cho Chính Quý Vị

Điện trong Tầm Tay của Quý Vị

Quý vị cần nhiều điện hơn, hay quý vị muốn đầu tư vào nguồn năng lượng tái tạo? Tự là nguồn điện cho mình có thể là điều rất đáng làm.

Cho dù quý vị muốn bổ sung vào nguồn điện chúng tôi cung cấp cho quý vị hay muốn theo lối sống bảo vệ môi trường, quý vị có nhiều lựa chọn để tạo ra nguồn điện cho riêng mình. Từ năng lượng mặt trời cho đến năng lượng gió hay hệ thống pin nhiên liệu, quý vị có điện... và có thể thấy các khoản ưu đãi kèm theo.

Tạo Ra Một Số Lựa Chọn

Nhu cầu về năng lượng khác nhau, tùy thuộc vào khí hậu và lối sống. Một số khách hàng của chúng tôi chọn cách tạo ra nguồn năng lượng cho riêng mình khi nhu cầu sử dụng ở mức đỉnh điểm, khi giá tăng cao hơn; những người khác lại thích những lợi ích môi trường của nguồn năng lượng có thể tái tạo. Đồng phát điện hay ứng dụng điện và nhiệt kết hợp cũng là lựa chọn cho những khách hàng cần dùng hơi nước hay các hình thức năng lượng nhiệt khác.

Chương Trình Ưu Đãi Tự Tạo Năng Lượng

Nếu quý vị là khách hàng của SCE và đang quan tâm tới việc giảm nhu cầu sử dụng điện tại chỗ, thì quý vị có thể nhận được khoản ưu đãi bằng tiền mặt từ 50 cent tới $4.25 mỗi watt để lắp đặt thiết bị phát điện hội đủ tiêu chuẩn riêng cho mình theo Chương Trình Ưu Đãi Tự Tạo Nguồn Năng Lượng của SCE (SGIP).

Khoản hồi phí cho hệ thống phát điện dưới 30 kW đã được cung cấp qua Chương Trình Tái Tạo Năng Lượng Nổi Bật (ERP).của California Energy Commission (Uỷ Ban Năng Lượng California). Tuy nhiên, chúng tôi đã dừng chương trình ERP, và hiện nay các khoản hồi phí cho các căn tự tạo nguồn năng lượng có thể tái tạo dưới 30 kW được cung cấp qua chương trình SGIP.

Nhận Tín Dụng cho Năng Lượng Tái Tạo

Qua Net Energy Metering (Đo Tổng Năng Lượng, hay NEM), chúng tôi theo dõi sự chênh lệch giữa lượng điện được phát qua nguồn năng lượng mặt trời hay nguồn năng lượng tái tạo khác của nhà quý vị với lượng điện quý vị sử dụng của SCE. Quý vị sẽ thấy hóa đơn năng lượng thấp hơn, và nếu quý vị tạo ra nhiều hơn lượng điện quý vị sử dụng, thì quý vị sẽ nhận khoản tín dụng khấu trừ hóa đơn.

Tìm Hiểu Thêm 

Một dịch vụ khác mà có thể tạo ra tín dụng như NEM là Virtual Net Metering (Đo Tổng Năng Lượng Ảo, hay VNM). VNM cung cấp lợi ích đồng đều của năng lượng có thể tái tạo cho những người thuê nhà có lợi tức thấp tại các khu nhà cho nhiều gia đình, giá cả phải chăng.

Nhận Tín Dụng cho Năng Lượng Tái Tạo Tìm Hiểu Thêm