Web Content Viewer (JSR 286)

Công Cụ & Tài Nguyên cho Xe Điện

Theo Cách Này Để Ðược Hồi Phí & Khích Lệ

Quý vị và chiếc xe điện của mình có thể hội đủ điều kiện được nhận hồi phí và ưu đãi của chính quyền tiểu bang và liên bang. Kiểm tra Cơ Sở Dữ Liệu về Các đợt Ưu Đãi cho Nhiên Liệu Thay Thế của Liên Bang và Tiểu Bang thuộc Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ. Quý vị cũng có thể xem trang mạng DriveClean của Uỷ Ban các Nguồn Tài Nguyên Không Khí California để tìm các đợt ưu đãi cho các tài xế xe hơi chạy điện ở California.

Xe Hybrid Cắm Điện

Loại xe hơi chạy điện được minh họa ở phần trên phía bên trái là kiểu xe Hybrid cắm điện. Nếu quý vị chọn xe điện Hybrid—bao gồm xe điện có phạm vi mở rộng—quý vị sẽ tiếp nhiên liệu cho xe của mình bằng cả điện và xăng. Xe Hybrid cắm điện thường có phạm vi điện/xăng kết hợp tương đương với nhiều xe chạy bằng động cơ đốt ngày nay nhưng chạy được nhiều dặm hơn cho mỗi gallon xăng và ít tốn nhiên liệu hơn.

Xe Chạy Bằng Bình Điện

Chiếc xe chạy bằng bình điện như được minh hoạ ở trên phía bên phải không hề dùng xăng. Chiếc xe chạy bằng bình điện chạy 100% bằng điện, và chạy được quãng đường ngắn hơn đa số xe chạy bằng xăng hoặc xe hybrid cắm điện, nhưng thải ra ít chất ô nhiễm hơn và không cần phải đi đến trạm xăng.

Sạc Điện Nhanh hoặc Thường Xuyên

Bộ Phận Theo Dõi Phụ Tùng Plug In America nhận dạng các thiết bị Cung Cấp cho Xe Điện (EVSE) hội đủ điều kiện và các bộ phận sạc để sạc chiếc xe hoặc một đoàn xe một cách nhanh chóng.

Tìm Thông Tin

Để biết thêm thông tin, xin xem trang GoElectricDrive.com, nơi có thông tin khách quan được soạn trong ngành, về nhu cầu của những người mua sắm và sở hữu xe điện. Quý vị sẽ thấy thông tin về chiếc xe và cấu trúc hạ tầng về sạc điện, bảng tính toán về khoản tiền tiết kiệm được cũng như vết thải carbon, hướng dẫn sạc điện cho xe, và các trạm sạc điện.

Thông Tin & Dụng Cụ Xe Điện

Tìm hiểu về cách quản lý chi phí sạc điện cho nhà và EV với các công cụ hữu ích của chúng tôi và Phần Hỏi Đáp FAQ.

Web Content Viewer (JSR 286)