Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

As of 4:30 a.m. Saturday, we have restored service to approximately 190 of the 260 customers that were without service by connecting generators. We are continuing to place generators in areas that do not have power and expect to have all customers restored to service by Saturday afternoon. SCE will re-open its distribution center at Cesar Chavez community center at 8 a.m. Saturday to distribute ice and water. There are currently 10 generators in place serving businesses and residents. As the underground network system is restored, we will transition these customers off the generators. When this happens, they will experience a short power outage, which could last up to 45 minutes. We encourage customers in Long Beach to make every effort to conserve use of electricity as we continue to return the system to its full operational capacity. The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Bớt Phí Tổn cho Xe Điện

Cắm Điện Ngoài Giờ Cao Điểm

Những chiếc xe điện rất tốt cho môi trường và có thể giúp giảm thiểu các chi phí cho nhiên liệu của quý vị, ngoài ra quý vị có thể tiết kiệm được thêm nếu sạc xe điện vào các giờ không phải cao điểm.

Nếu quý vị có xe điện, quý vị có 3 lựa chọn. Quý vị có thể chọn một trong 2 chương trình giá biểu cho xe điện với chi phí thấp hơn khi sạc vào ban đêm, hoặc quý vị có thể muốn giữ Giá Biểu Cư Trú hiện nay của mình. Xem các biểu đồ dưới đây để biết giá cả.

Khi quý vị gọi chúng tôi tại số 1-800-4EV-INFO, your SCE Home Fuel AdvisorSM (Cố Vấn Nhiên Liệu tại Nhà) của quý vị có thể cung cấp cho quý vị EV Power PlanSM (Chương Trình Điện cho EV)—một bản phân tích giá biểu tùy biến ước lượng việc sử dụng điện để sạc cho xe trong tương lai và kết hợp nó với việc sử dụng điện tại nhà hiện nay của quý vị. Một Chương Trình Điện cho EV có thể giúp quý vị quyết định chương trình giá biểu nào tốt nhất cho mình.

Chương Trình cho Nhà & Xe Điện

Chương Trình cho Nhà & Xe Điện sử dụng một đồng hồ để đo năng lượng được sử dụng cho toàn thể căn nhà, gồm cả xe điện. Chương trình này có mức giá “cực thấp” từ nửa đêm tới 6 giờ sáng, các mức giá ngoài giờ cao điểm thấp từ 6 giờ sáng tới 10 giờ sáng và 6 giờ chiều tới nửa đêm, và các mức giá cao hơn vào giờ cao điểm trong những ngày thường trong khoảng giờ từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối. Chương trình giá biểu này thường được chọn bởi những người có thể chuyển việc tiêu thụ điện gia dụng của họ và điện sạc cho xe điện vào giờ không phải cao điểm, buổi tối, và qua đêm.

Chương trình giá biểu này có 2 bậc. Cũng như các chương trình giá biểu theo bậc khác, chi phí cho mỗi kilowatt giờ gia tăng khi điện được sử dụng nhiều hơn trong một khoảng thời gian tính tiền. Với chương trình này, giá biểu cũng thay đổi theo mùa, tăng vào mùa hè và giảm vào mùa đông. Xem các Chi tiết về Chương Trình Nhà & Xe Điện và xem biểu đồ dưới đây để biết thêm thông tin về thời gian và giá biểu.

Chương Trình Biểu Giá tại Nhà & Xe Điện (TOU-D-TEV)
Giá Biểu Bậc 1(Mùa hè) Giá Biểu Bậc 2(Mùa hè) Giá Biểu Bậc 3(Mùa đông) Giá Biểu Bậc 4(Mùa đông)

Vào giờ cao điểm
10 giờ SÁNG tới 6 giờ CHIỀU ngày thường

32 ¢ / kWh

49 ¢ / kWh

20 ¢ / kWh

37 ¢ / kWh

Không phải cao điểm
6 giờ sáng tới 10 giờ sáng
6 giờ chiều tới nửa đêm

15 ¢ / kWh

32 ¢ / kWh

13 ¢ / kWh

30 ¢ / kWh

Không Phải Cao Điểm Cực Độ
Nửa đêm tới 6 giờ SÁNG mỗi ngày

9 ¢ / kWh

9 ¢ / kWh

10 ¢ / kWh

10 ¢ / kWh

Ghi Chú về Chương Trình Giá Biểu Này:

  • Năng lượng cho nhà và xe điện được đo lường qua việc dùng một đồng hồ đo.
  • Mùa Hè là từ Tháng Sáu tới hết Tháng Chín. Mùa Đông là từ Tháng Mười tới hết Tháng Năm.
  • Các giá biểu bậc 2 áp dụng khi việc sử dụng cho nhà và xe điện vượt quá 130% mức cấp phát căn bản của khu vực.
  • Có hiệu lực vào ngày 7 Tháng Bảy, 2014

Chương Trình cho Xe Điện

Chương trình giá biểu cho Xe Điện, điện dùng để sạc cho xe điện được tính tiền qua một đồng hồ riêng ở mức giá khác với điện dùng cho những thứ khác trong nhà. Mức giá thấp hơn áp dụng vào các giấc không phải cao điểm từ 9 giờ tối tới giữa trưa. Các mức giá thay đổi theo mùa, và cao hơn vào mùa hè.

Chúng tôi sẽ lắp đặt đồng hồ thứ hai miễn là cấu trúc hạ tầng về điện của căn nhà quý vị có thể hỗ trợ nó. Nếu quý vị đang cân nhắc chuyển sang chương trình giá biểu này, quý vị nên tham khảo với một thợ điện chuyên môn để hiểu các chi phí có liên quan. Chương trình giá biểu này thường được chọn cho những người không thể chuyển phần còn lại trong tải lượng điện nhà của họ sang các giờ không phải cao điểm nhưng có thể sạc xe điện của họ sau 9 giờ tối. Xem đầy đủ Chi Tiết Chương Trình Xe Điện và xem bảng dưới đây để biết thêm thông tin về thời gian và giá biểu.

Chương Trình Xe Điện (TOU-EV-1)
Mùa hè Mùa đông

Vào Giờ Cao Điểm
Trưa – 9 giờ TỐI mỗi ngày

37 ¢ / kWh

26 ¢ / kWh

Không Phải Cao Điểm
9 giờ TỐI – Trưa mỗi ngày

11 ¢ / kWh

11 ¢ / kWh

Ghi Chú về Chương Trình Giá Biểu này

  • Các giá biểu là cho việc sử dụng xe điện được đo riêng biệt. Năng lượng dùng cho nhà sẽ được tính tiền theo chương trình hiện hành cho căn nhà.
  • Mùa hè là từ Tháng Năm tới hết Tháng Mười. Mùa đông là từ Tháng Mười Một tới hết Tháng Tư.
  • Giá biểu có hiệu lực vào ngày 7 Tháng Bảy năm 2014.