Web Content Viewer (JSR 286)

Mức Giá Cho Xe Điện & Chọn Lựa Sạc Bình

Quý Vị Tự Quyết Định

Quý vị đã sẵn sàng để xạc “nhiên liệu” tại nhà? Quý vị có những chọn lựa để giúp quản lý chi phí sạc bình cho xe điện hay xe dùng chung xăng và điện (hybrid), từ mức giá đặc biệt cho đến việc gắn đặt và mua thiết bị thích hợp nhất với lối sống của quý vị và giúp quý vị tiết kiệm tiền.

 

Charging Levels and Times

How long does it take to recharge your EV’s battery? It depends on your battery capacity and how much driving you’ve done since your last charge. It also depends on which of the two common charging levels or voltages you use. Level 1 works with your existing 120-volt outlets. Level 2 charges your EV faster, but requires 240 volts and likely an electric wiring upgrade.

View Charging Levels Close

Level 1 (120 volts): 3 to 20 Hours Charge Time

A full charge at Level 1 can take as little as 3 hours, depending on your EV type and how empty your battery is. Since the charging cord set provided with your vehicle will use a customary household 120-volt outlet, there is no need for equipment installation. We recommend that you charge at this level on a dedicated 20-amp circuit. It’s always a good idea to have your electric infrastructure inspected by a licensed electrician before your first charge.

Level 2 (240 volts): 1 to 8 Hours Charge Time

Level 2 charging is faster and may take as little as 1 hour, again depending on your EV type and how empty your battery is. If you want a Level 2 charging station at your home, you’ll need a 240-volt line installed by a licensed electrician.

Hoạch Định Trước

Hãy bắt đầu bằng cách thử tính trước chi phí sạc bình với công cụ Trợ Giúp Tính Giá cho Xe Điện nhanh chóng và dễ sử dụng của chúng tôi—để quý vị biết trước mình sẽ phải trả bao nhiêu. Khi quý vị đã sẵn sàng mua hay thuê xe hoặc nếu quý vị đã có Xe Điện, hãy gọi cho chúng tôi ở số 1-800-4EV-INFO để nói chuyện với một trong những Cố Vấn Về Nhiên Liệu Gia Đình của SCESM là người sẽ giúp quý vị chọn một chương trình biểu giá thích hợp nhất với nhu cầu của quý vị.

 

Your Route to the Right Rate

When it comes to energy rates, EV drivers can choose from a few options. Finding the best one for you is as easy as using our EV Rate Assistant tool. It gives you a detailed rate comparison and shows you what your EV fueling costs would be versus filling up with gas.

Biểu Giá

Quý vị có thể chọn một trong những biểu giá đặc biệt, là mức giá được giảm khi quý vị sạc bình cho Xe Điện ngoài giờ cao điểm. Chọn lựa thứ nhất, là Giá Time-of-Use cho Tư Gia, dùng đồng hồ hiện thời của quý vị để đo số điện sử dụng cho cả gia đình và xe điện. Chọn lựa thứ hai, là Chương Trình cho Xe Điện, đòi hỏi phải có một đồng hồ riêng để sạc bình cho xe, trong khi mọi sử dụng bằng điện trong gia đình quý vị vẫn được đo bằng một đồng hồ riêng, và áp dụng mức giá đang trả.

 

Tiết Kiệm khi Sạc Điện

Để tận dụng tối đa những lợi ích khi sạc bình ngoài giờ cao điểm, hãy nhớ sạc bình sau 10 giờ tối nếu quý vị chọn chương trình Time-of-Use cho Tư Gia. Quý vị cũng có thể tiết kiệm thêm bằng cách chuyển một vài công việc khác như giặt đồ và rửa chén hoặc bơm nước hồ bơi ra ngoài giờ cao điểm.

Hầu hết những xe điện cho phép quý vị chỉnh tự động giờ bắt đầu và ngưng sạc bình, hoặc thậm chí cả lúc “sạc xong”, để giúp quý vị tận dụng chi phí thấp khi sạc bình cho Xe Điện vào ban đêm. Và đừng quên xem qua những công cụ khác mà SCE thiết lập để giúp quý vị quản lý chi phí sạc bình cho xe điện và giảm tiền điện trong hóa đơn của quý vị: My Account (Trương Mục của Tôi), Budget Assistant (Trợ Lý Ngân Quỹ), và Home Energy Advisor (Cố Vấn Năng Lượng cho Gia Đình).

 

Web Content Viewer (JSR 286)