Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

As of 12:30 p.m. today, 72 customers remained without service. Our crews continue to work around the clock, and service is expected to be restored to those customers at about 4 p.m. today. We will continue to use generators to provide power to customers until final repairs are made. As the underground network system is restored, we will transition these customers off the generators. When this happens, these customers will experience a short power outage, which could last up to 45 minutes for most. These actions are to ensure they are connected back to the network properly and in a safe manner. We encourage customers in Long Beach to make every effort to conserve use of electricity as we continue to return the system to its full operational capacity. We reopened its distribution center at Cesar Chavez community center at 8 a.m. today to distribute ice and water. The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Sạc Điện cho Xe của Quý Vị

Chúng Tôi Có Chìa Khóa cho Nhiên Liệu tại Nhà

Muốn biết thêm về việc nạp nhiên liệu tại nhà, các chương trình mức giá về điện cho các sở hữu chủ EV, hoặc lắp đặt một trạm sạc điện tại nhà? Chúng tôi có những thứ mà quý vị cần để bắt đầu.

Quý Vị Được Quyền Có Giá Biểu Phù Hợp

Nếu quý vị sẵn sàng mua hoặc thuê xe điện (EV), hãy gọi chúng tôi tại số 1-800-4EV-INFO. Chúng tôi có thể giúp quý vị hiểu các lựa chọn về mức giá và sạc điện, và tìm hiểu cách thức sạc điện và sạc khi nào để tiết kiệm được nhiều nhất.

Công Cụ & Nguồn Tài Nguyên

Chuẩn bị lên đường đi sạc điện cho xe? Chúng tôi có thể giúp đỡ, bằng công cụ và nguồn tài nguyên cho các chủ xe điện, từ các bản đồ trạm sạc điện cho đến các nguồn tài nguyên để tìm những người bán và những người lắp đặt.

Lắp Đặt Trạm Sạc Điện của Quý Vị

Quý vị sẽ cắm điện cho chiếc xe điện mới của mình ở đâu, và quý vị muốn sạc nó nhanh tới mức nào? Quý vị có cần lắp đặt thiết bị hoặc nâng cấp dây điện của mình hay không? Cho dù quý vị sống trong một căn nhà hoặc một khu nhà có nhiều gia đình, chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị hiểu các lựa chọn về sạc điện ngay tại nhà.

Lợi Ích của Xe Điện

Lái một chiếc xe có thể cắm điện có thể giúp ích cho môi trường. Chiếc xe lấy điện từ mạng lưới có thể giúp cải tiến chất lượng không khí và giảm thiểu khí thải nhà kính độc hại đã góp phần vào làm thay đổi khí hậu.