Web Content Viewer (JSR 286)

Sạc Điện cho Xe của Quý Vị

Chuẩn Bị, Sẵn Sàng, Sạc Điện

Muốn biết thêm về sạc điện ở nhà, mức giá điện cho người có xe điện (EV), hoặc muốn gắn trạm sạc tại nhà? Chúng tôi có những gì cần thiết để quý vị bắt đầu.

 

Tiến Đến Ích Lợi To Lớn

Từ tiết kiệm nhiên liệu đến giảm khí thải, có rất nhiều lý do chính đáng để dùng xe điện. Hãy xem những tác động tốt cho môi trường của xe EV, và tìm hiểu những khoản khích lệ có thể làm cho việc có một chiếc EV trở nên đỡ tốn kém hơn.

 

Được Hưởng Mức Giá Phù Hợp

Là người sử dụng xe EV, quý vị có thể chọn một trong những chọn lựa khác nhau về giá biểu. Cần giúp để chọn giá biểu nào thích hợp cho quý vị nhất? Hãy thử dùng dụng cụ Giá Biểu Hỗ Trợ Xe EV và đọc chi tiết của những giá biểu mà chúng tôi cung ứng.

Sạc Điện cho Xe EV

Xem phần cách sạc xe EV ở nhà và tìm những trạm sạc điện mà quý vị có thể cắm sạc trên đường đi. Quý vị còn thấy những chi tiết về các mức sạc và giờ sạc điện khác nhau.

Những Chi Tiết Hữu Ích Khác

Quý vị có biết sự khác biệt giữa loại xe hybrid dùng chung xăng và điện và xe có bình điện không? Chúng tôi có phần Dụng Cụ & Tài Nguyên sẽ giải thích tất cả cho quý vị—ngoài ra còn giúp quý vị đặt câu hỏi để biết giải đáp cho những thắc mắc của mình.

 

EV cho Cơ Sở Thương Mại

Tìm hiểu cách sử dụng xe EV cho cơ sở thương mại của quý vị và những ích lợi của việc chuyển qua dùng xe EV.

Chương Trình Sẵn Sàng Sạc Điện

Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với nhiều tổ chức để giúp quý vị sạc điện cho xe EV thuận tiện hơn ở bất cứ nơi đâu trong khắp vùng nhờ gắn các trạm sạc điện EV ở những nơi thích hợp. Nếu quý vị quan tâm đến việc gắn trạm sạc điện cho xe EV trong khu nhà của quý vị hoặc quý vị muốn sở làm gắn trạm sạc điện ở chỗ làm việc của quý vị, hãy tìm hiểu về Chương Trình Sẵn Sàng Sạc Điện.

 

Web Content Viewer (JSR 286)