Web Content Viewer (JSR 286)

Điều Khoản & Điều Kiện EAF

 

 

Khi ghi danh vào EAF Customer Donation Program (Chương Trình Quyên Góp của Khách Hàng EAF), Người Tham Gia đồng ý với những Điều Khoản và Điều Kiện sau đây.

1. Người tham gia phải là khách hàng có hồ sơ trương mục khách hàng SCE, hoặc được ủy quyền theo đúng thủ tục thay mặt cho, với sự đồng ý rõ ràng, của khách hàng có hồ sơ; với ít nhất một trương mục dịch vụ năng lượng tiêu chuẩn đang sử dụng.
2. Những loại trương mục sau đây không hợp lệ được tham gia chương trình Quyên Góp của Khách Hàng EAF: (i) Chỉ Dùng Tiền Mặt: các trương mục khách hàng SCE đòi hỏi chỉ được trả hóa đơn bằng tiền mặt; (ii) Trương Mục Phá Sản: các trương mục khách hàng SCE đang được luật phá sản bảo hộ; (iii) Khách Hàng đã ghi danh Level Pay Plan (Chương Trình Trả Quân Bình) của SCE: Khách Hàng ghi danh vào Level Pay Plan của SCE không hợp lệ được chọn chương trình làm tròn, vì họ được gửi hóa đơn theo số tiền chẵn khi tham gia chương trình này. Tuy nhiên, những khách hàng đã ghi danh vào Level Pay Plan của SCE thì hợp lệ được đóng góp cho EAF bằng cách quyên góp một số tiền cố định (như $1.00)
3. SCE hoàn toàn dành quyền chấp nhận hoặc từ chối, tùy ý của SCE, đơn ghi danh vào Chương Trình Quyên Góp của Khách Hàng EAF.
4. Người tham gia thừa nhận và đồng ý rằng số tiền quyên góp sẽ được thêm vào và thu qua hóa đơn SCE của Người Tham Gia.
5. Người tham gia có lựa chọn quyên góp một lần, chỉ thêm vào một bản kê hóa đơn, hoặc quyên góp hàng tháng, thêm vào bản kê hóa đơn mỗi tháng trong quãng thời gian mười hai (12) tháng sau khi ghi danh.
6. Ngoài ra, người tham gia có lựa chọn quyên góp bằng cách làm tròn số tiền xu lẻ trên hóa đơn của mình lên một đô la và số tiền chênh lệch được góp vào EAF, hoặc đóng góp một số tiền cố định (như $1.00). SCE sẽ cố gắng xác minh đối với các số tiền đóng góp từ $100 trở lên bằng cách gọi cho khách hàng theo số điện thoại mới nhất mà SCE có được để xác minh số tiền quyên góp sau khi ghi danh.
7. Những thay đổi đối với việc ghi danh vào chương trình (như thay đổi số tiền quyên góp) sẽ được phản ánh trong hóa đơn tháng sau. người tham gia có thể thay đổi lựa chọn một lần trong mỗi chu kỳ gửi hóa đơn.
8. Đối với người tham gia nhận “hóa đơn tóm tắt” của SCE (tức là hóa đơn gửi cho nhiều trương mục) và ghi danh vào lựa chọn làm tròn, số tiền quyên góp làm tròn sẽ được tính trên tổng số tiền của hóa đơn tóm tắt.
9. Người tham gia thừa nhận rằng số tiền quyên góp được thu qua chương trình EAF do United Way of Los Angeles (UWLA) quản lý, và Người Tham Gia không có quyền hướng dẫn dưới bất kỳ hình thức nào về cách thức áp dụng quỹ.
10. Người tham thừa nhận rằng khi quỹ được thu và chuyển đến UWLA thì Người Tham Gia không có quyền rút lại tiền hoặc yêu cầu hoàn tiền.
11. Người tham gia có thể ghi danh vào Chương Trình EAF bằng cách gọi cho trung tâm điện thoại của SCE theo số (800) 205-8596, hoặc qua trang mạng tại www.sce.com/eaf vào bất cứ lúc nào. Cũng có sẵn chương trình ghi danh ở mặt sau của hóa đơn giấy SCE bắt đầu từ tháng Mười Hai, 2009.
12. Việc xác minh ghi danh vào chương trình Khách Hàng Quyên Góp cho EAF sẽ được cung cấp dưới dạng thông báo trên hóa đơn tiếp theo của Người Tham Gia sau khi ghi danh.
13. SCE sẽ cố gắng cập nhật số dư trương mục và thông tin hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, SCE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự chậm trễ nào trong việc cập nhật hoặc không cập nhật thông tin vì bất cứ lý do gì.
14. Khoản đóng góp cho EAF chưa được thu sẽ không bị xét để bắt đóng bất cứ loại tiền phạt nào, không thể lấy khoản phí này làm lý do để cắt dịch vụ, và sẽ dùng để xét để thu thêm phí trả chậm hay các loại phí khác. Tuy nhiên, trách nhiệm duy nhất của Người Tham Gia là trả (các) hóa đơn SCE đúng hạn để tránh phải trả các loại phí trả chậm khác, tránh bị đòi nợ hay bị cắt điện.
15. Tháng Giêng hàng năm, một thông báo trên hóa đơn sẽ được bao gồm trong bản kê hóa đơn của Người Tham Gia tóm tắt tổng số tiền đóng góp cho EAF của năm trước. UWLA cũng sẽ gửi thư công nhận những Người Tham Gia đã góp từ $250 trở lên vào EAF trong năm lịch trước vào tháng Giêng hàng năm.
16. Số tiền đóng góp tối thiểu mà Người Tham Gia có thể đóng góp cho EAF là $.01 mỗi tháng.
17. Người tham gia có thể hủy việc ghi danh tham gia chương trình EAF bất cứ lúc nào mà không bị phạt. Để ngừng ghi danh qua Trang Mạng, hãy chọn “Stop Donation” (Ngừng Đóng Góp) ở màn hình Ghi Danh EAF. Khách hàng cũng có thể gửi điện thư thông báo hủy tới địa chỉ ghi bên dưới, trong mục “Notices to SCE” (Thông Báo tới SCE). Nói chung, việc chấm dứt sẽ có hiệu lực trong vòng 10 ngày kể từ khi SCE nhận được yêu cầu.
18. Các khoản đóng góp cho EAF không được thu trong ba (3) tháng liên tục có thể dẫn tới việc chấm dứt việc tham gia của Người Tham Gia vào chương trình EAF.
19. Người tham gia phải gửi tất cả thư từ qua điện thư tới địa chỉ sau đây: EAFAdministration@sce.com. Quý vị cũng có thể liên lạc với SCE theo địa chỉ hoặc số điện thoại sau đây:
SCE’s Energy Assistance Fund
Southern California Edison Company
Attn: Consumer Affairs
P.O. BOX 800, Rosemead, CA 91770
Điện thoại: (800) 205-8596
20. SCE có toàn quyền sửa đổi hoặc ngừng Chương Trình EAF bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. SCE sẽ đăng thông báo về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với, hoặc về việc ngừng, chương trình EAF trên Trang Mạng của SCE.
21. SCE, công ty mẹ, công ty con hay chi nhánh, và mỗi công chức, giám đốc, nhân viên, đại diện, người kế vị hoặc được chỉ định, sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, do kết quả của, ngẫu nhiên, thông thường, đặc biệt hay trừng phạt nào nảy sinh từ hoặc có liên quan tới Chương Trình EAF. Trong bất cứ trường hợp nào, trách nhiệm tích lũy của SCE, công ty mẹ, công ty con hay chi nhánh, hoặc bất kỳ công chức, giám đốc, nhân viên, đại diện, người kế vị hoặc được chỉ định, theo bất lý thuyết về trách nhiệm pháp lý nào (dù là trong hợp đồng, theo luân thường đạo lý, chính xác là trách nhiệm pháp lý, hay các loại trách nhiệm khác) đều không vượt quá $500, cho dù các bên nói trên đã được khuyên về khả năng xảy ra những thiệt hại như thế hay không.
22. Người tham gia đồng ý bảo vệ, bảo đảm và không làm hại tới SCE, công ty mẹ, công ty con hay các chi nhánh, mỗi công chức, giám đốc, và nhân viên, người kế vị hoặc được chỉ định, miễn trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả đơn đòi bồi thường, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn (bao gồm phí hợp lý trả cho luật sư và chuyên gia) phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào trong việc Người Tham Gia tham gia vào Chương Trình EAF.
23. Người tham gia cũng thừa nhận rằng SCE sẽ nhận thông tin cá nhân, riêng tư và/hoặc bí mật liên quan tới việc sử dụng Chương Trình EAF của Người Tham Gia; và không có ủy quyền rõ ràng của Người Tham Gia, SCE sẽ không cho thuê, bán hoặc để bất kỳ đệ tam nhân nào với bất kỳ lý do gì có được bất kỳ thông tin nào có thể xác định danh tính cá nhân của Người Tham Gia. Để biết thêm thông tin, xin hãy xem Chính Sách Bảo Mật trên mạng của SCE nằm ở cuối mỗi trang sce.com
24. Theo đoạn 23 ở trên, Người Tham Gia nay đồng ý rõ ràng cho phép SCE cung cấp một số thông tin bí mật cho UWLA để soạn thư công nhận các khoản quyên góp hơn $250.
25. Trang Mạng của SCE và bất kỳ nội dung, thông tin, phần mềm, chức năng và tiểu ứng dụng được cung cấp trên hay qua Trang Mạng có sẵn trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. SCE không đảm bảo rằng Trang Mạng hay bất cứ nội dung hay dịch vụ nào được cung cấp liên quan tới Trang Mạng, đều kịp thời, an toàn, không bị gián đoạn hoặc không có sai sót, hoặc bảo đảm rằng lỗi, thỉnh thoảng có, trên Trang Mạng hoặc trong bất kỳ nội dung hay dịch vụ nào được cung cấp thông qua Trang Mạng, sẽ được sửa. SCE sẽ không chịu trách nhiệm cho những lỗi, sai sót, gián đoạn, xóa bỏ, khiếm khuyết hoặc trì hoãn trong việc vận hành hay truyền dữ liệu qua Trang Mạng, bất cứ dịch vụ nào, hay các nội dung liên quan, bao gồm cả những vấn đề do hỏng đường dây liên lạc, hay virus trên máy điện toán liên quan tới việc vận hành của Trang Mạng. SCE KHÔNG ĐẢM BẢO RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý LIÊN QUAN TỚI TRANG MẠNG CỦA SCE CŨNG NHƯ CÁC DỊCH VỤ TRÊN MẠNG CỦA SCE, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TỚI NHỮNG ĐẢM BẢO VỀ QUYỀN SỞ HỮU, KHÔNG XÂM PHẠM, KHẢ NĂNG CỦA HÀNG HÓA, HOẶC SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH NÀO ĐÓ. NGƯỜI THAM GIA RÕ RÀNG ĐỒNG Ý SỬ DỤNG TRANG MẠNG CỦA SCE VÀ CÁC DỊCH VỤ TRÊN MẠNG VÀ TỰ MÌNH CHỊU MỌI RỦI RO.
26. Những Điều Khoản và Điều Kiện trên do luật pháp của Tiểu Bang California chi phối, không kể đến các mâu thuẫn hoặc điều khoản luật.
27. Khi ghi danh vào Chương Trình EAF, Người Tham Gia thừa nhận rằng đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện này. Các Điều Khoản và Điều Kiện này có thể được in để lưu hồ sơ cho quý vị.

 

 

Web Content Viewer (JSR 286)