Web Content Viewer (JSR 286)

Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng (EAF)

Your Pennies Can Help Power a Home

Electricity is a basic necessity. Because of unexpected expenses, many customers find themselves facing financial hardship. The Energy Assistance Fund (EAF) is committed to providing critical support to those when they need it most.

In partnership with the United Way of Greater Los Angeles, we have provided one-time bill payments of up to $100 for nearly 250,000 qualified Southern California households since EAF started in 1982. Last year alone, 15,000 SCE customers received help.

Just a few pennies can make a difference.


Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng – Đó là gì?

Thời buổi kinh tế khó khăn ngày nay đã làm cho người dân California phải khốn khổ. Nhiều người láng giềng của chúng tôi cần sự giúp đỡ để trả hóa đơn năng lượng của họ—đặc biệt là những người già và các gia đình có con trẻ.

The United Way và SCE cùng hợp tác để cung cấp lên đến $100 mỗi thời kỳ 12 tháng cho các khách hàng hội đủ điều kiện đang gặp khó khăn trong việc trả hóa đơn điện của họ.

How to Donate - Make a Tax Deductible Donation Today

Web Content Viewer (JSR 286)