Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng (EAF)

 

Energy Assistance Fund (Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng) là Gì?

Nền kinh tế khó khăn hiện nay ảnh hưởng nặng nề tới người dân ở California. Nhiều người hàng xóm của chúng ta đang cần giúp đỡ chi trả các hóa đơn năng lượng – đặc biệt là các vị cao niên và gia đình có trẻ em. United Way và SCE hợp tác với nhau để cung cấp tối đa $100 cho khoảng thời gian 12 tháng cho những khách hàng hội đủ điều kiện đang gặp khó khăn trong việc trả hóa đơn năng lượng.

3 Cách Quyên Góp:

1. Bằng Hóa Đơn của Quý Vị

Ghi danh vào Chương Trình “Trả Tiền Chẵn”: chúng tôi sẽ tự động làm tròn hóa đơn hàng tháng của quý vị lên một đô cho số lẻ và quyên góp số tiền chênh lệch. Hoặc quyên góp một lần hoặc định kỳ tùy theo lựa chọn của quý vị.
Đăng Ký

2. Bằng Thẻ Tín Dụng

Quý vị muốn quyên góp trực tiếp? Thông qua United Way, quý vị có thể đóng góp số tiền phù hợp dễ dàng và an toàn vào Energy Assistance Fund (Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng) bằng thẻ tín dụng.

Quyên Góp Ngay

3. Gửi Chi Phiếu

Chúng tôi hoan nghênh quý vị quyên góp một lần bằng chi phiếu hoặc money order gửi qua bưu điện tới: Energy Assistance Fund, 1515 Walnut Grove Ave., 2nd Floor, Rosemead, CA 91770.

3 Cách Quyên Góp: Tìm Hiểu Thêm

Cách Hoạt Động

Các Đối Tác của Chúng Tôi

Chúng tôi hợp tác với United Way và 80 tổ chức phi lợi nhuận khác của cộng đồng để giúp những khách hàng hội đủ điều kiện nộp đơn xin hỗ trợ.

Cách Nộp Đơn

Liên lạc với một trong các cơ quan cộng đồng tham gia của chúng tôi ở gần quý vị để biết thêm thông tin.

Tải xuống danh sách (pdf)

Nhận Hỗ Trợ

Quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận hỗ trợ lên tới $100 cho mỗi khoảng thời gian 12 tháng.

Quý Vị có Hội Đủ Điều Kiện Không?

Để hội đủ điều kiện, quý vị phải là người đứng tên trên hóa đơn SCE và địa chỉ trên hóa đơn là nơi ở chính của quý vị. Quý vị cũng phải đáp ứng một số nguyên tắc về lợi tức.

Lợi Tức Tối Đa của Gia Đình
Có Hiệu Lực Từ Ngày 1 Tháng Sáu, 2012
Đến Ngày 31 Tháng Năm, 2013

Số Người trong
Gia Đình
Tổng Lợi Tức Hàng Năm của Gia Đình
CARE
FERA
1 - 2 tối đa $31,020 Không Đủ Tiêu Chuẩn
3 tối đa $39,060 $39,061 – $48,825
4 tối đa $47,100 $47,101 – $58,875
5 tối đa $55,140 $55,141 – $68,925
6 tối đa $63,180 $63,181 – $78,975
7 tối đa $71,220 $71,221 – $89,025
8 tối đa $79,260 $79,261 – $99,075
Mỗi người thêm vào $8,040 $ 8,040 – $ 10,050

Điều Khoản và Điều Kiện