Web Content Viewer (JSR 286)

Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng (EAF)

Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng – Quỹ đó là gì?

SCE's Energy Assistance Fund Logo

Tiền Lẻ của Quý Vị Có Thể Giúp một Gia Đình Có Điện

Điện là điều căn bản thiết yếu. Vì những chi phí bất ngờ, do đó có nhiều khách hàng gặp phải khó khăn về tài chánh. Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng (EAF) được thành lập để cung cấp trợ giúp quan trọng cho những người đang hết sức cần giúp đỡ.

Trong sự hợp tác với United Way của Greater Los Angeles, chúng tôi đã giúp cho gần 250,000 gia đình hợp lệ cư ngụ trong miền Nam California được hưởng một lần số tiền $100 để trả hóa đơn từ khi EAF bắt đầu vào năm 1982. Chỉ trong năm ngoái, đã có 15,000 khách hàng của SCE được nhận trợ giúp.

Chỉ vài xu tiền lẻ cũng có thể tạo nên sự thay đổi.


Làm Thế Nào để Đóng Góp - Tiền Đóng Góp Được Trừ Thuế Ngay Hôm Nay

1. Bằng Hóa Đơn của Quý Vị

Ghi danh vào Chương Trình “Round Up” (Tính Chẵn Số Tiền). Máy sẽ tự động tính số tiền trong hóa đơn hàng tháng của quý vị đến số tiền chẵn, hoặc quý vị có thể cho thêm bất cứ số tiền nào tùy ý và số tiền dư đó sẽ được đóng góp vào EAF. Hoặc đóng góp mỗi lần với bất kỳ số tiền nào.

2. Bằng Thẻ Tín Dụng

Quý vị muốn đóng góp trực tiếp? Qua United Way, quý vị có thể đóng góp cho Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng theo cách đơn giản và an toàn bằng cách dùng thẻ tín dụng, với số tiền quý vị muốn.

3. Gởi Chi Phiếu

Chúng tôi hoan nghênh đón nhận tiền đóng góp của quý vị bằng chi phiếu hoặc money order gửi qua bưu điện tới:

Energy Assistance Fund
1515 Walnut Grove Ave., 2nd Floor 
Rosemead, CA 91770.

Muốn biết thêm chi tiết về những cách để đóng góp cho EAF, xin liên lạc với EAFAdministration@sce.com

Cách Nộp Đơn – Được Trợ Giúp

Những Nơi Cộng Tác của Chúng Tôi

Chúng tôi làm việc cùng với United Way và hơn 80 tổ chức trong cộng đồng, để giúp những khách hàng hợp lệ xin trợ giúp.

Để được hợp lệ, hóa đơn SCE của quý vị phải đứng tên quý vị và địa chỉ trong hóa đơn phải là địa chỉ cư ngụ chính của quý vị. Quý vị còn phải đáp ứng tiêu chuẩn về lợi tức.  

Liên lạc với một trong những cơ quan cộng đồng có tham gia của chúng tôi ở gần nhà quý vị để tìm hiểu thêm.

Bắt Đầu
Web Content Viewer (JSR 286)