Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Chúng Tôi Quan Tâm: CARE & FERA

Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ

Quý vị cần trợ giúp? Qua chương trình CARE và FERA, quý vị có thể được hợp lệ giảm 20% trở lên trên hóa đơn mỗi tháng.
Nộp Đơn Ngay 

Nếu quý vị gặp khó khăn để lo cho cuộc sống, quý vị có thể hợp lệ hưởng chương trình biểu giá có thể tiết kiệm cho quý vị từ 20% trở lên trên hóa đơn điện. Chúng tôi có California Alternative Rates for Energy (Chương Trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California, hay CARE) và Family Electric Rate Assistance (Chương Trình Trợ Giúp Giá Điện cho Gia Đình, hay FERA) để cung cấp cho khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức của chúng tôi được sự trợ giúp rất cần thiết cho việc thanh toán hóa đơn.

Quý Vị Có Hội Đủ Điều Kiện Không?

Nếu quý vị đang suy nghĩ về việc nộp đơn xin hỗ trợ hóa đơn CARE, quý vị có thể dễ dàng xem mình có hợp lệ hay không. Có hai cách để đạt đủ điều kiện.

 1. Quý vị có thể hội đủ điều kiện cho chương trình CARE nếu quý vị hoặc người nào đó trong nhà của quý vị tham gia trong ít nhất một chương trình trợ giúp công cộng được liệt kê sau đây.

  • Medi-Cal/Medicaid
  • CalFresh/SNAP (Food Stamps)
  • CalWorks (TANF)/Tribal TANF
  • WIC
  • Healthy Families A& B
  • LIHEAP
  • SSI
  • National School Lunch (NSL)
  • Bureau of Indian Affairs General Assistance
  • Head Start Income Eligible (Tribal Only)
 2. Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện cho chương trình CARE hoặc FERA nếu quý vị đạt đủ điều kiện về lợi tức được liệt kê trong biểu đồ sau đây. Quý vị đã ghi danh rồi? Hãy đảm bảo quý vị vẫn còn đủ điều kiện trong biểu đồ được cung cấp sau đây.
Thêm Ít hơn
  Lợi Tức Tối Đa của Gia Đình
Thu nhập gia đình tối đa -
Có hiệu lực từ ngày 01 tháng một năm 2014
 
Số Người trong Gia Đình Tổng Lợi Tức Hàng Năm của Gia Đình CARE Tổng Lợi Tức Hàng Năm của Gia Đình FERA

1 - 2

Tối đa $31,020

Không hợp lệ 

3

Tối đa $39,060

$39,061 - $48,825

4

Tối đa $47,100

$47,101 - $58,875

5

Tối đa $55,140

$55,141 - $68,925

6

Tối đa $63,180

$63,181 - $78,975

7

Tối đa $71,220

$71,221 - $89,025

8

Tối đa $79,260

$79,261 - $99,075

Mỗi người thêm vào

$8,040

$8,040 - $10,050

Cá Nhân Hội Đủ Điều Kiện về Lợi Tức

Nếu nhà quý vị có đồng hồ đo điện riêng, và quý vị đáp ứng yêu cầu về lợi tức, quý vị có thể nộp đơn trực tuyến, tải mẫu đơn xuống hoặc mẫu đơn chữ lớn để dễ đọc hơn.

Cá Nhân Hội Đủ Điều Kiện về Lợi Tức Nộp Đơn Ngay

Người Thuê Nhà Dùng Đồng Hồ Đo Điện Phụ

Có phải quý vị là người thuê nhà hội đủ điều kiện về lợi tức trong tòa nhà chung cư, khu nhà di động, khu cư dân đậu xe RV hoặc sống trên bến du thuyền và được gửi hóa đơn trực tiếp qua chủ nhà?

Nộp Đơn Ngay

Người Thuê Nhà Dùng Đồng Hồ Đo Điện Phụ Tìm Hiểu Thêm

Cơ Sở Sinh Sống Phi Lợi Nhuận

Tìm hiểu xem nếu cơ sở sống tập thể, nơi trú ẩn cho người vô gia cư, nơi chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối, hay nơi trú ẩn cho phụ nữ miễn thuế của quý vị có hội đủ tiêu chuẩn hưởng CARE hay không, và nộp đơn xin hỗ trợ.

Cơ Sở Sinh Sống Phi Lợi Nhuận Tìm Hiểu Thêm

Chương Trình Phí Theo Từng Người

Có phải quý vị là tổ chức phi lợi nhuận muốn tìm hiểu thêm về Chương Trình Phí Theo Từng Người (Capitation Fee Program) không? Chúng tôi có thể giúp.