Web Content Viewer (JSR 286)

Thông Minh Về Năng Lượng Bắt Đầu Tại Nhà

Vì Sao Sử Dụng Năng Lượng Một Cách Thông Minh Là Việc Làm Tốt - Bắt Đầu Tại Nhà

Với những thiết bị Hệ Thống Khu Vực Nhà và Doanh Nghiệp, quý vị có thể theo dõi việc sử dụng năng lượng của mình tính tới sát giờ phút hiện tại. Nhận biết cách quý vị sử dụng năng lượng như thế nào và vào lúc nào quý vị sử dụng nó sẽ cho quý vị năng lực để bắt đầu có được một lối sống thông minh về năng lượng.

 

Woman on laptop

Home Energy Advisor

Looking to take advantage of the easiest ways to save money on your electricity bill? Our Home Energy Advisor offers information on your home energy usage, ways to conserve and more. Get tips for simple changes to maximize savings in your home.

Want to Apply by Mail? Want to Apply by Mail?

Print this paper–based Survey (PDF). Fill it in at your convenience, then return it by mail to:

Home Energy Advisor Survey
Profile Processing Center
155 Grand Avenue, Suite 500
Oakland, CA 94612

Customer browsing through SCE site on a ipod

Rates Are Changing

You have the right to know how your energy bill may be affected.

Hoàn Phí Cho Căn Nhà Của Quý Vị

Đang suy nghĩ về việc nâng cấp đồ gia dụng của mình à? Tiết kiệm tối đa bằng bằng cách tận dụng nhiều chương trình hoàn phí và tiết kiệm mà chúng tôi có để trợ giúp quý vị tiết kiệm tiền trên hóa đơn điện của mình.

Hướng Dẫn Năng Lượng Cho Nhà Cửa

Khám phá nhiều cơ hội có sẵn để tăng hiệu suất năng lượng và cắt giảm hóa đơn điện của quý vị. Dù là chọn lựa sản phẩm mới hay kết hợp công nghệ tiết kiệm năng lượng vào đồ dùng quý vị hiện có, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị.

Xe Điện

Chuẩn bị sẵn sàng để trải nghiệm sự thuận lợi của việc sạc Xe Điện hay Xe Lai Điện Cắm Sạc (Plug-in Hybrid) tại nhà. Tìm hiểu về giá biểu và các tùy chọn sạc điện cho dù quý vị là chủ xe, hay lắp đặt trạm sạc xe điện tại nhà.

Đo Tổng Năng Lượng

Cùng tiết kiệm năng lượng nhờ hệ thống hệ thống tái tạo năng lượng. Khi quý vị tạo ra nhiều năng lượng hơn số lượng quý vị dùng, thì tùy chọn Đo Tổng Năng Lượng (NEM) của chúng tôi cho phép quý vị nhận khoản tín dụng cho điện thặng dư. Chúng tôi có nhiều tùy chọn, từ NEM Tiêu Chuẩn cho tới NEM Pin Nhiên Liệu và Đo Tổng Năng Lượng Ảo.

Electric Vehicles

Get ready to experience the convenience of charging at home with an Electric Vehice or Plug-in Hybrid. Learn about rate and charging options whether you're owners, or installing a home charging station.

Rebates For Your Home

Thinking about upgrading your appliances? Maximize your savings by taking advantage of the numerous rebates and savings programs we offer to help you save on your electric bill.

Web Content Viewer (JSR 286)