Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

As of 4:30 a.m. Saturday, we have restored service to approximately 190 of the 260 customers that were without service by connecting generators. We are continuing to place generators in areas that do not have power and expect to have all customers restored to service by Saturday afternoon. SCE will re-open its distribution center at Cesar Chavez community center at 8 a.m. Saturday to distribute ice and water. There are currently 10 generators in place serving businesses and residents. As the underground network system is restored, we will transition these customers off the generators. When this happens, they will experience a short power outage, which could last up to 45 minutes. We encourage customers in Long Beach to make every effort to conserve use of electricity as we continue to return the system to its full operational capacity. The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Thông Minh Về Năng Lượng Bắt Đầu Tại Nhà

Vì Sao Sử Dụng Năng Lượng Một Cách Thông Minh Là Việc Làm Tốt - Bắt Đầu Tại Nhà

Với những thiết bị Hệ Thống Khu Vực Nhà và Doanh Nghiệp, quý vị có thể theo dõi việc sử dụng năng lượng của mình tính tới sát giờ phút hiện tại. Nhận biết cách quý vị sử dụng năng lượng như thế nào và vào lúc nào quý vị sử dụng nó sẽ cho quý vị năng lực để bắt đầu có được một lối sống thông minh về năng lượng.

 

Hoàn Phí Cho Căn Nhà Của Quý Vị

Đang suy nghĩ về việc nâng cấp đồ gia dụng của mình à? Tiết kiệm tối đa bằng bằng cách tận dụng nhiều chương trình hoàn phí và tiết kiệm mà chúng tôi có để trợ giúp quý vị tiết kiệm tiền trên hóa đơn điện của mình.


Hướng Dẫn Năng Lượng Cho Nhà Cửa

Khám phá nhiều cơ hội có sẵn để tăng hiệu suất năng lượng và cắt giảm hóa đơn điện của quý vị. Dù là chọn lựa sản phẩm mới hay kết hợp công nghệ tiết kiệm năng lượng vào đồ dùng quý vị hiện có, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị.


Xe Điện

Chuẩn bị sẵn sàng để trải nghiệm sự thuận lợi của việc sạc Xe Điện hay Xe Lai Điện Cắm Sạc (Plug-in Hybrid) tại nhà. Tìm hiểu về giá biểu và các tùy chọn sạc điện cho dù quý vị là chủ xe, hay lắp đặt trạm sạc xe điện tại nhà.


Đo Tổng Năng Lượng

Cùng tiết kiệm năng lượng nhờ hệ thống hệ thống tái tạo năng lượng. Khi quý vị tạo ra nhiều năng lượng hơn số lượng quý vị dùng, thì tùy chọn Đo Tổng Năng Lượng (NEM) của chúng tôi cho phép quý vị nhận khoản tín dụng cho điện thặng dư. Chúng tôi có nhiều tùy chọn, từ NEM Tiêu Chuẩn cho tới NEM Pin Nhiên Liệu và Đo Tổng Năng Lượng Ảo.