Web Content Viewer (JSR 286)

Thông Tin Tổng Quát về Nhà của Quý Vị

Các Giải Pháp Năng Lượng cho Nhà của Quý Vị

Chúng tôi tận tụy cung cấp thông tin phẩm chất tốt để giúp quý vị tiết kiệm năng lượng và giảm tiền trả hóa đơn. Sử dụng trang này để tìm tài nguyên và các chương trình cho phép quý vị quản lý chi phí, giảm mức sử dụng năng lượng, và được trợ giúp trả hóa đơn.

Tìm Những Cách Hiệu Quả Hơn

 

Illustration of a truck with a refrigerator being loaded

Hồi Phí & Khuyến Mãi

Tận dụng các khoản hồi phí cho đồ gia dụng tiết kiệm nhiều điện và nhiệt kế thông minh để được hoàn tiền và giảm tiền phải trả cho hóa đơn về lâu

Image of customer browsing through SCE site on an iPad

Giá Biểu Đang Thay Đổi

Không ai thích những bất ngờ trên hóa đơn. Tìm hiểu về các lựa chọn giá mới và sử dụng công cụ Bill Estimator (Ước Tính Hóa Đơn) để xem quý vị sẽ bị ảnh hưởng thế nào.

Illustration of electric vehicle being charged inside garage

Xe Điện và Quý Vị

Quý vị có thắc mắc về xe điện (EV)? Chúng tôi có thông tin quý vị muốn có để có thể tìm hiểu lợi ích của xe điện hiện nay.

Image of little girl eating ice cream

Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè

Quý vị muốn kiếm được tối đa $200 trừ vào hóa đơn? Hãy cân nhắc ghi danh chương trình tắt điều hòa không khí của chúng tôi, nó giúp quý vị dễ dàng tiết kiệm năng lượng.

 

 

Giúp Đỡ Trả Hóa Đơn

Husband and Wife looking at the bill

Chương Trình CARE / FERA

Tìm thông tin về các chương trình đặc biệt có giảm giá hàng tháng cho các hộ gia đình hội đủ điều kiện.

 

Customer Support woman with a headset

Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng

Một số khách hàng có thể đủ điều kiện nhận các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho gia đình và đồ gia dụng tiết kiệm năng lượng thay thế miễn phí.

Senior Woman checking her bill on an iPad

Giúp Đỡ Thêm với Hóa Đơn của Quý Vị

Xem tất cả các lựa chọn của quý vị để quản lý hóa đơn khó trả, bao gồm sắp xếp trả hóa đơn, hỗ trợ công, và còn nhiều nữa.

 

Three SCE service men in hard hats fixing a pole

Chương Trình Đảm Bảo Dịch Vụ

Mỗi người đều có các nhu cầu khác nhau. Đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ điện xuất sắc cho quý vị. Trang Chương Trình Đảm Bảo Dịch Vụ của chúng tôi cung cấp danh sách những đảm bảo dịch vụ mà chúng tôi đã thực hiện thể hiện cam kết của chúng tôi với khách hàng.

Web Content Viewer (JSR 286)