Energy Education Centers

Our Energy Education Centers in Irwindale and Tulare offer a wide range of resources to teach you how to make better energy decisions for your business. Visit us to learn about the latest in energy management and efficiency technologies through classes, workshops, interactive displays and consulting services.

Tìm hiểu cách tiết kiệm năng lượng và tiền bạc qua các lớp học, hội thảo, các buổi trình diễn, các tham vấn kỹ thuật, và thông tin về chương trình và giảm giá. Ở Irwindale, quý vị cũng có thể đi tham quan Smart Energy Experience™ để trực tiếp xem các công cụ và công nghệ mới nhất, dẫn dắt chúng ta tới một tương lai năng lượng khôn ngoan hơn, an toàn hơn và đáng tin cậy.


Tìm hiểu cách tiết kiệm năng lượng và tiền bạc qua các lớp học, hội thảo, các buổi trình diễn, các tham vấn kỹ thuật, và thông tin về chương trình và giảm giá. Ở Tulare, quý vị cũng có thể đến thăm Thư Viện cho Mượn Công Cụ của chúng tôi để tiếp cận với các công cụ và kiến thức cần thiết, làm cho nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh của quý vị được hữu hiệu hơn về năng lượng.


Classes and Workshops: Register Now!


Classes and workshops are open to the public, are free of charge, and provide energy education in the areas of:

  • Building Codes & Standards, Construction, & Software
  • Electricity Fundamentals
  • Energy Strategies
  • Heating, Ventilating, Air Conditioning & Refrigeration (HVAC/R)
  • Renewable, Self-Generation & Sustainability
  • Commercial & Industrial Technologies
  • Energy Management Controls
  • Foodservice Technologies
  • Lighting Technologies

Ghi danh trên mạng qua lịch biểu chương trình của chúng tôi