Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Khách Hàng Sử Dụng Thiết Yếu

Cho đánh giá và làm đơn xin miễn, hãy gọi cho chúng tôi tại số 1-800-990-7788.

Chúng tôi có sắp xếp đặc biệt để bảo đảm các dịch vụ công cộng trọng yếu như các trạm cứu hỏa và bệnh viện có thể tiếp tục nhận được điện để giữ cho công chúng được an toàn trong thời gian cắt điện luân phiên. Các cơ sở này được gọi là khách hàng "Sử Dụng Thiết Yếu".

Quý Vị Có Hội Đủ Điều Kiện Không?

Nếu không phải là khách hàng cư gia cung cấp dịch vụ công cộng trọng yếu, quý vị có thể hội đủ điều kiện cho tình trạng Sử Dụng Thiết Yếu, đặc biệt là nếu cơ sở của quý vị có nguồn cấp điện dự phòng thích hợp. Để được đánh giá và làm đơn xin miễn, hãy gọi cho chúng tôi tại số 1-800-990-7788. Muốn xem quý vị có thích hợp với các tiêu chuẩn hay không?

Xem Giấu

Nếu quý vị phù hợp với một trong các trường hợp dưới đây, quý vị có thể hội đủ điều kiện tình trạng Sử Dụng Trọng Yếu.

 • Các cơ quan chính phủ trọng yếu cho an ninh quốc phòng
 • Bệnh viện và các cơ sở điều dưỡng chuyên môn có giấy phép hành nghề
 • Các cơ sở tiện ích về liên lạc, như tiện ích điện thoại, vì chúng có liên quan tới sức khỏe công cộng, phúc lợi, và an ninh
 • Hàng hải, kiểm soát lưu thông liên lạc, và các cơ sở đến và khởi hành cho các hoạt động thương mại hàng không và hàng hải
 • Các cơ sở tiện ích về điện và hỗ trợ nhiên liệu và các dịch vụ vận chuyển nhiên liệu quan trọng cho việc tiếp tục hoạt động của hệ thống điện
 • Các trạm phát thanh và truyền hình được dùng để truyền đi các tin nhắn trong trường hợp khẩn cấp, hướng dẫn, và thông tin công cộng khác
 • Các vùng được phục vụ bởi các hệ thống, theo ý nguyện của các cơ sở tiện ích
 • Các hệ thống vận chuyển nhanh bằng đường sắt cần thiết để bảo vệ an toàn cho công chúng
 • Các khách hàng được phục vụ tại các điện thế chuyển tải, tới phạm vi mà họ cung cấp điện cho lưới điện quá tải lượng của họ vào lúc cắt điện luân phiên, hoặc cho họ vào cắt điện luân phiên sẽ gây phương hại tới sự vẹn toàn của hệ thống
 • Các khách hàng thuộc Chương Trình Tùy Chọn Cắt Giảm Bắt Buộc
 • Các nhà máy lọc dầu, các cơ sở phụ thuộc trọng yếu, và các khách hàng khác trong dây chuyền sản xuất nhiên liệu thiết yếu
 • Các cơ sở xử lý nước và nước thải có thể yêu cầu được miễn cắt điện luân phiên một phần hoặc toàn phần từ các cơ sở tiện ích về điện trong những lúc khẩn cấp, như cứu hoả, cần phải có dịch vụ của họ

Xin lưu ý: Chúng tôi xem qua và cập nhật danh sách Sử Dụng Thiết Yếu của mình hàng năm. Nếu cơ sở của quý vị được tái phân loại (hoặc là từ thiết yếu thành không thiết yếu hoặc không thiết yếu thành thiết yếu), quý vị, sẽ nhận được thông báo 15 ngày trước ngày có hiệu lực của việc phân loại này.

Ngoại Lệ Đối với Việc Miễn Trừ

Một số cơ sở Sử Dụng Thiết Yếu được trang bị một nguồn phát điện dự phòng cung cấp đủ điện để hỗ trợ cho cơ sở trong thời gian cắt điện luân phiên dài một giờ. Các khách hàng có thể không được miễn cắt điện luân phiên để cho phép hỗ trợ thêm các cơ sở không có đủ dụng cụ ứng biến tiếp tục hoạt động một cách an toàn. Ngoại lệ tới ngoại lệ? Các bệnh viện và cơ sở điều dưỡng có giấy phép hành nghề luôn được miễn.

Vô Tình Bị Gián Đoạn? Khôi Phục Lại

Trong các trường hợp hiếm hoi, khách hàng Sử Dụng Thiết Yếu có thể vô tình bị cắt điện trong thời gian cắt điện luân phiên. Trong các trường hợp khác thường này, các khách hàng doanh nghiệp xin gọi số 1-800-990-7788. Chúng tôi sẽ có tất cả các biện pháp khả dĩ để phục hồi điện một cách nhanh chóng.