Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Cắt Điện Luân Phiên: Những Điều Quý Vị Cần Biết

Cắt điện luân phiên được thiết kế để đáp ứng tình trạng khẩn cấp nếu cần, trên căn bản luân phiên theo nhóm. Khi bị mất điện theo nhóm mỗi lần chỉ có một giờ, quý vị giúp cho cộng đồng của mình tránh được việc cắt điện lớn hơn và lâu hơn.

Khi Có Trường Hợp Khẩn Cấp về Điện

Chúng tôi hãnh diện về hồ sơ đáng tin cậy về dịch vụ ở mức 99.98% của mình trong hơn 15+ năm qua. Chúng tôi làm việc suốt ngày đêm để giữ cho điện chạy, nhưng khi có một trường hợp khẩn cấp về điện tại khu vực, đôi khi các Nhóm Cắt Điện Luân Phiên bị ảnh hưởng.

Khi Có Trường Hợp Khẩn Cấp về Điện Tìm Hiểu Thêm

Ai & Ở Đâu: Nhóm của Quý Vị & Bản Đồ

Mặc dù không phải lúc nào cũng dự đoán chính xác xem việc cắt điện luân phiên sẽ xảy ra khi nào và ở đâu, quý vị có thể tìm nhóm cắt điện luân phiên của mình và truy cập các bản đồ cắt điện để luôn luôn biết được sự việc. Một khi biết được nhóm của mình, quý vị có thể dùng công cụ của chúng tôi để tìm bản đồ cắt điện luân phiên, và xem khu vực của mình có phải chịu đợt cắt điện sắp tới hay không.

Ai & Ở Đâu: Nhóm của Quý Vị & Bản Đồ Tìm Hiểu Thêm

Báo cho Tôi: Là Người trong Cuộc

Muốn biết khi nào sẽ bị cắt điện luân phiên? Quý vị có thể chọn được thông báo trước qua điện thoại, điện thư, hoặc máy nhắn tin bằng cách đăng ký với một nhà cung cấp bên ngoài. Nếu quý vị không chịu được nhiệt độ khắc nghiệt do hiện đang bệnh trạng, quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện để được thông báo trước về cắt điện luân phiên để có thể sắp xếp giữ cho được mát mẻ.

Báo cho Tôi: Là Người trong Cuộc Tìm Hiểu Thêm

Miễn Trừ Đặc Biệt: Sử Dụng Thiết Yếu

Trong khi việc cắt điện luân phiên là cần thiết để giữ cho điện chạy trong cộng đồng của mình, việc giữ cho điện chạy liên tục cho các dịch vụ công cộng thiết yếu là điều trọng yếu. Các khách hàng Sử Dụng Thiết Yếu như các bệnh viện, các trạm cảnh sát, và các hệ thống vận chuyển được miễn bị cắt điện luân phiên lúc nào cũng nhớ tới sự an toàn, an ninh, và sức khoẻ của quý vị.

Miễn Trừ Đặc Biệt: Sử Dụng Thiết Yếu Tìm Hiểu Thêm