Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Danh Mục Mất Điện Do Sự Cố

Trường Hợp Khẩn Cấp

Để Thông Báo Dây Điện Rơi Xuống Đất, Gọi 911

Để thông báo mất điện do sự cố, hãy gọi 1-800-611-1911 hoặc thông báo mất điện do sự cố trực tuyến

Hỗ Trợ 24 Giờ

Hỗ Trợ Khách Hàng Cư Dân 1-800-655-4555
Câu Hỏi về Thông Báo Cắt Điện Có Dự Tính 1-888-759-6056

Cắt Điện Luân Phiên

Lấy Thông Tin Nhóm Cắt Điện Do Sự Cố Trong Khi
Cắt Điện Luân Phiên 1-800-611-1911

Hỗ Trợ Khách Hàng

Dịch Vụ & Lập Hóa Đơn Điện 1-800-250-7339
Khó Khăn về Tài Chính 1-800-950-2356

Trả Hóa Đơn Qua Bưu Điện

Khách Hàng Cư Dân
Southern California Edison
P.O. BOX 600
Rosemead ,CA 91771-0001

Khách Hàng Doanh Nghiệp
Southern California Edison
P.O. BOX 300
Rosemead ,CA 91772-0001

Thư chung
Southern California Edison
P.O. Box 6400
Rancho Cucamonga, CA 91729

Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp Chung

Thứ Hai – Thứ Sáu: 7 giờ sáng – 7 giờ tối
Thứ Bảy: 8 giờ sáng – 5 giờ chiều
1-800-990-7788