Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Danh Mục về Mất Điện

Khẩn Cấp

Để Trình Báo Dây Điện Rơi Xuống Đất, Gọi 911

Để trình báo mất điện xin gọi 1-800-611-1911 hoặc trình báo mất điện trên mạng

Hỗ Trợ 24-Giờ

Hỗ Trợ Khách Hàng Cư Dân 1-800-655-4555
Các Câu Hỏi về Thông Báo Cúp Điện theo Kế Hoạch 1-888-759-6056

Cúp Điện Luân Phiên

Truy Xuất Thông Tin Nhóm Cúp Điện Khi
Cúp Điện Luân Phiên 1-800-611-1911

Trợ Giúp Khách Hàng

Dịch Vụ & Hóa Đơn Điện 1-800-250-7339
Khó Khăn về Tài Chánh 1-800-950-2356

Thanh Toán Qua Thư 

Khách Hàng Cư Gia
Southern California Edison
P.O. BOX 600
Rosemead ,CA 91771-0001

Khách Hàng Doanh Nghiệp
Southern California Edison
P.O. BOX 300
Rosemead ,CA 91772-0001

Thư Tổng Quát
Southern California Edison
P.O. Box 6400
Rancho Cucamonga, CA 91729

Dịch Vụ Tổng Quát cho Khách Hàng Doanh Nghiệp

Thứ Hai – Thứ Sáu: 7 giờ sáng – 7 giờ tối
Thứ Bảy: 8 giờ sáng – 5 giờ chiều
1-800-990-7788