Web Content Viewer (JSR 286)

Thông Tin Mất Điện

Buổi Học Miễn Phí về Mất Điện

Tìm hiểu lý do xảy ra mất điện và cách thức chúng tôi có thể hợp tác với quý vị để giảm thiểu tác động.


Link to SCE's Outage School Registration Page

Chào mừng quý vị đến với Trung Tâm Quản Lý Mất Điện

Chúng tôi cam kết thông báo cho quý vị. Nếu quý vị bị mất điện hoặc đang tìm tài nguyên về mất điện, quý vị đã đến đúng chỗ.

Để xem bản đồ mở rộng hoặc tìm thông tin mất điện hiện tại, hãy chọn bên dưới.

 

Xem Thông Tin Mất Điện Hiện Tại

Người phụ nữ đang gọi điện để báo mất điện

Báo Mất Điện

Mất điện loại nào?

 

Nhà hoặc Doanh Nghiệp Đèn Đường

 

Để báo đường dây rơi xuống đất, hãy gọi 911.

Nhân viên hiện trường của SCE đang khôi phục điện.

Xem Tình Trạng Cắt Điện Để Bảo Dưỡng

Quý vị nhận được thông báo cắt điện của chúng tôi? Quý vị có thể kiểm tra tình trạng mất điện bằng cách sử dụng Mã Số Cắt Điện trên thông báo.

Tìm Thông Tin về Cắt Điện Để Bảo Dưỡng

AC của quý vị ngưng hoạt động?

Máy điều hòa không khí của quý vị có thể bị tắt vì quý vị đã ghi danh Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè. Vào phần cài đặt của quý vị để rút tên hoặc thay đổi ưu tiên.

Quản Lý Chương Trình của Quý Vị

Xem Tất Cả các Ngày Đáp Ứng Nhu Cầu >

Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè là gì? Tắt

Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè / Tắt AC

Một chương trình đặc biệt trong đó khách hàng đã đăng ký cho phép chúng tôi tắt máy điều hòa không khí trong những khoảng thời gian có nhu cầu cao về năng lượng. Đôi khi được gọi là "Chu Kỳ AC."

Quý vị muốn nhận thông báo?

Hãy ghi danh để nhận thông tin cập nhật và thông báo cắt điện.

Quản Lý Thông Báo

Tìm Hiểu Thêm >

Prepare for Wildfire Season

California’s wildfire season is now year-round and many, including Gov. Jerry Brown, are calling it the “new normal.” It’s a statewide issue that will require statewide solutions and the development of a new regulatory and legislative framework, and utilities, including Southern California Edison (SCE), are at the table as part of that ongoing solution.

Learn More >

Trung Tâm Giải Nhiệt

Quý vị cần tránh nóng? Hãy đến Trung Tâm Giải Nhiệt của chúng tôi.

Tìm Trung Tâm Giải Nhiệt Gần Nhất >

 

Cắt Điện Luân Phiên

Đây là các trường hợp cắt điện hiếm gặp, có kiểm soát chỉ được thực hiện khi có tuyên bố Tình Trạng Khẩn Cấp Giai Đoạn 3 toàn tiểu bang.

Tìm Hiểu Thêm >

 

Tài Nguyên về Mất Điện

Thông Tin về Mất Điện >

Cách Thức Chúng Tôi Khôi Phục Điện >

Lời Khuyên Khi Mất Điện >

 

Liên Lạc với Chúng Tôi

Để báo mất điện, hãy gọi số 1-800-611-1911.

Để vận hành máy phát điện trong thời gian Cắt Điện Để Bảo Dưỡng, hãy gọi số 1-888-759-6056, sau đó nhấn phím 2.

Để biết thông tin về Nhóm Cắt Điện Luân Phiên, hãy gọi số 1-800-611-1911.

Để biết thông tin cập nhật về Cắt Điện Để Bảo Dưỡng, hãy gọi số 1-888-759-6056, sau đó nhấn phím 1.

Bảng Từ Vựng về Mất Điện

Cắt Điện để Sửa Chữa
Cắt điện do tình huống bất ngờ, chẳng hạn như tai nạn giao thông hoặc thời tiết khắc nghiệt. Chúng tôi cố gắng nhanh chóng khắc phục các trường hợp mất điện này.

Cắt Điện để Bảo Dưỡng
Cắt điện theo lịch xảy ra khi chúng tôi cắt điện để nâng cấp thiết bị định kỳ. Chúng tôi sẽ thông báo trước nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi việc Cắt Điện Để Bảo Dưỡng.

Mất Điện Nghiêm Trọng
Mất điện bất ngờ, xảy ra trên diện rộng do tai nạn hoặc thiên tai chẳng hạn như cháy rừng. Chúng tôi cố gắng cập nhật thông tin đầy đủ cho các khách hàng bị ảnh hưởng và báo chí trong thời gian này trong khi chúng tôi cố gắng nhanh chóng khôi phục điện.

Cắt Điện Luân Phiên
Trong các trường hợp rất hiếm gặp, chúng tôi cắt điện có kiểm soát, là như biện pháp cuối cùng khi có tình trạng khẩn cấp toàn tiểu bang. Đôi khi được gọi là "Cắt Điện Luân Phiên."

 

Web Content Viewer (JSR 286)
Web Content Viewer (JSR 286)