Web Content Viewer (JSR 286)

Trung Tâm về Mất Điện

Hiện đang bị mất điện hoặc cần thông tin về một trường hợp mất điện có liên quan tới bảo trì? Cho dù quý vị cần báo có bóng đèn đường bị tắt hoặc tìm các nguồn trợ giúp về mất điện, quý vị đã đến đúng chỗ.

 

Mobile Devices

Xem Những Nơi Nào Đang Mất Điện

Lấy thông tin xem nơi nào đang mất điện. Nhập tên thành phố, quận, hoặc mã bưu chánh của quý vị trong bản đồ mất điện của chúng tôi hoặc xem danh sách.

Xem Bản Đồ Mất Điện

flashlight

Cách Báo Mất Điện

Mất điện thuộc loại nào?
Để Báo Đường Dây Điện Bị Đổ, Hãy Gọi Số 911

Nhà hoặc Cơ Sở Kinh Doanh  Đèn Đường

 

Tìm Thông Tin về Mất Điện Liên Quan Đến Bảo Trì

 

Quý Vị Muốn Nhận Thông Báo?

Quý vị có thể nhận thông báo khi mất điện ở nhà hoặc doanh nghiệp của quý vị.

Quản Lý Ưu Tiên Thông Báo

Liên Lạc với Chúng Tôi

Báo Cáo Dây Điện Bị Đổ Gọi Số 911
Báo cáo trường hợp mất điện gọi số 1-800-611-1911
Về chạy máy phát điện trong thời gian mất điện do bảo trì gọi số 1-888-759-6056, bấm số 2
Thông Tin theo Nhóm về Mất Điện Luân Phiên 1-800-611-1911
Cập Nhật về Mất Điện Do Bảo Trì 1-888-759-6056, bấm số

 

 

Web Content Viewer (JSR 286)