Web Content Viewer (JSR 286)

Trung Tâm về Mất Điện

Hiện đang bị mất điện hoặc cần thông tin về một trường hợp mất điện có liên quan tới bảo trì? Cho dù quý vị cần báo có bóng đèn đường bị tắt hoặc tìm các nguồn trợ giúp về mất điện, quý vị đã đến đúng chỗ.

 

Mobile Devices

Xem Những Nơi Nào Đang Mất Điện

Lấy thông tin xem nơi nào đang mất điện. Nhập tên thành phố, quận, hoặc mã bưu chánh của quý vị trong bản đồ mất điện của chúng tôi hoặc xem danh sách.

Xem Bản Đồ Mất Điện

Free Outage Schools Session

Learn why power outages occur and how we work with you to minimize impacts.


Attend our free outage schools and learn why power outages occur and how we work with you to minimize impacts. Register

flashlight

Cách Báo Mất Điện

Mất điện thuộc loại nào?
Để Báo Đường Dây Điện Bị Đổ, Hãy Gọi Số 911

Nhà hoặc Cơ Sở Kinh Doanh  Đèn Đường

 

Did your AC stop working?

Your air conditioning may be off because you’re enrolled in the Summer Discount Plan. Access your settings to opt out or change your preferences.

Manage Your Plan

View All Demand Response Events  >

What is Summer Discount Plan? Close

Summer Discount Plan / AC Shutoff

A special program in which enrolled customers give us permission to turn off their air conditioning during periods of high energy demand. Sometimes called “AC Cycling.”

Want to be notified?

Sign up to get informed with up-to-date news and alerts about outages.

Manage Notifications

Learn More  >

Tìm Thông Tin về Mất Điện Liên Quan Đến Bảo Trì

Nếu quý vị nhận được thông báo cúp điện trong khu vực của mình của chúng tôi, hãy nhập Số Nhóm Cúp Điện vào bên dưới. Quý vị có thể tìm thông tin này trên thông báo của mình.

 

Quý Vị Muốn Nhận Thông Báo?

Nhận cảnh báo khi có Cúp Điện để Sửa Chữa hay Bảo Hành.

Quản Lý Chọn Lựa Cảnh Báo

Cúp Điện để Sửa Chữa và Bảo Hành là gì? Đóng lại

Cúp Điện để Sửa Chữa xảy ra khi thiết bị điện bị hư hại do nhiều lý do, như tai nạn giao thông hoặc thời tiết khắc nghiệt.

Cúp Điện để Bảo Dưỡng xảy ra khi chúng tôi cúp điện để có thể nâng cấp thiết bị điện một cách an toàn, giữ cho lưới điện hiện đại để có hệ thống điện đáng tin cậy hơn.

Tìm hiểu thêm về Cúp Điện để Sửa Chữa và Bảo Dưỡng >

Cúp Điện Luân Phiên

Nhận thông tin về Cúp Điện Luân Phiên, bao gồm cập nhật về tình trạng cúp điện và còn nhiều nữa.

Liên Lạc với Chúng Tôi

  • Báo cáo trường hợp mất điện gọi số 1-800-611-1911
  • Về chạy máy phát điện trong thời gian mất điện do bảo trì gọi số 1-888-759-6056, bấm số 2
  • Thông Tin theo Nhóm về Mất Điện Luân Phiên 1-800-611-1911
  • Cập Nhật về Mất Điện Do Bảo Trì 1-888-759-6056, bấm số 1

 

 

Web Content Viewer (JSR 286)