Web Content Viewer (JSR 286)

Hãy Bàn về Năng Lượng Dùng trong Nhà Các Giải Pháp Cho Căn Nhà của Quý Vị

Hãy nói chuyện về năng lượng! Những đồ gia dụng ở nhà quý vị đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc bàn luận. Giảm hóa đơn điện bằng cách giảm lượng điện sử dụng là điều rất cần bàn luận. Nói về việc sử dụng ít điện hơn, chúng tôi có rất nhiều ý tưởng. Hãy xem phần hướng dẫn của chúng tôi..

Giảm Hóa Đơn Điện nhờ Hồi Phí Tiết Kiệm Năng Lượng

Thật là dễ dàng! Gắn những đồ gia dụng tiết kiệm năng lượng để nhận tiền hồi phí và khích lệ và được giảm chi phí trên hóa đơn điện của quý vị.

Đem Theo Các Chỉ Dẫn Tiết Kiệm Điện Sau Đây về Nhà

Máy móc gia dụng tiết kiệm điện không chỉ là phương cách duy nhất để bớt sử dụng năng lượng của quý vị. Thử làm theo các lời khuyên sau để tiết kiệm còn nhiều hơn:

  • Nấu bằng lò nướng hoặc lò vi ba để giữ cho nhà của quý vị được mát hơn
  • Cho máy điều hòa không khí được nghỉ khi có thể được và làm mát căn nhà bằng các cửa sổ để mở và quạt
  • Thay các bóng đèn nóng sáng của quý vị bằng cách bóng đèn LED tiết kiệm nhiều điện hơn
  • Đóng các mành che để giữ cho sức nóng buổi trưa hè khỏi vào nhà
  • Cắm các đồ điện tử dùng trong nhà vào các thanh cắm điện và tắt các thanh cắm điện này không sử dụng đến đồ điện tử này
  • Rút dây điện các dụng cụ điện tử và các bộ sạc điện khi không dùng đến
  • Cho máy sấy được nghỉ và đem quần áo ra phơi
  • Điều chỉnh bộ chỉnh nhiệt lên 78 độ khi quý vị có ở nhà và lên 85 độ hoặc "off" khi đi ra ngoài

 

Để có được những lời khuyên về tiết kiệm năng lượng khác, xin xem Sổ Hướng Dẫn Năng Lượng tại Nhà của Chúng Tôi.

Muốn biết những bí quyết tiết kiệm nước để giúp giảm lãng phí năng lượng, hãy vào saveourh2o.org.

Hãy Bàn về Các Dụng Cụ Quản Lý Năng Lượng Hữu Ích

Icon of a computer indicating that My Account, Paperless Billing, and Budget Assistant are tools that make managing your bills and tracking your energy usage convenient and accessible

Theo Dõi Tài Khoản của Quý Vị trên Mạng

My Account, Hóa Đơn Không In Ra Giấy, và Trợ Lý Ngân Sách là các dụng cụ hữu ích làm cho việc quản lý các hóa đơn năng lượng và theo dõi việc sử dụng năng lượng của quý vị được tiện lợi hơn và dễ xem 24/7.

Icon of a piggybank indicating that there are several financial assistance programs that can help you manage your limited resources

Hỗ Trợ Tài Chánh

Cần được giúp đỡ trả hóa đơn? Chúng tôi có một số chương trình trợ giúp tài chánh có thể giúp quý vị quản lý các nguồn tài nguyên hạn hẹp của mình và giảm sử dụng năng lượng.

Icon of a moving truck indicating to visit the online Move Center 24/7 to conveniently turn on, turn off, or transfer your service

Trung Tâm Dọn Nhà

Làm cho tiến trình dọn nhà được dễ dàng hơn. Xin ghé thăm Trung Tâm Dọn Nhà trên mạng của chúng tôi 24/7 để mở, tắt, hoặc chuyển dịch vụ của quý vị một cách tiện lợi.

Web Content Viewer (JSR 286)