Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Giải Pháp Mùa Hè cho Doanh Nghiệp của Quý Vị

Ba Bí Quyết Sử Dụng Năng Lượng Hữu Hiệu Dễ Dàng Áp Dụng cho Mọi Loại Doanh Nghiệp

Interior image of office park

Offices

Brookfield Office Properties reduced its energy use by nearly 75% with a combination of energy-efficient lighting and controllable lighting equipment.

See their full story.

Learn more about energy-saving solutions for offices.

Interior clothing retail store

Retail

Forest City Enterprises’ three malls reduced their energy use by 15% participating in demand response and using upgraded, energy-efficient lighting and air-conditioning (A/C) system controls.

See their full story.

Learn more about energy-saving solutions for retail spaces.

Interior shot of grocery aisle

Grocery

With SCE’s Express Solutions refrigerator and lighting upgrades, Valencia Liquor was soon saving almost 10% annually on their electric bill.

See their full story.

Learn more about energy-saving solutions for grocery stores

Interior close-up of pot on top of restaurant oven gas range

Restaurants

The Royal Vista Golf Club upgraded its kitchen equipment, saving them $2,000 in annual energy costs.

See their full story.

Learn more about energy-saving solutions for restaurants.

Shot of two HVAC systems

Manufacturing

Shmaze Custom Coating received energy-saving equipment upgrades and earned $51,500 in incentives and demand response bill credits.

See their full story.

Learn more about energy-saving solutions for manufacturers.

Image of interior of factory with robotic arm

Food Processing

Huy Fong Foods, manufacturer of hot sauces—including the highly popular Sriracha Hot Chili Sauce—installed over 600 energy-efficient lighting fixtures and a large number of roof skylights. These upgrades have saved more than 1.4 million kilowatt hours of energy.

See their full story.

Learn more about energy-saving solutions for food processors.

Image of hotel hallway overlooking open hotel lobby with a guest room directional sign

Lodging

In Southern California, Marriott's Select Service and Extended-Stay hotels made significant upgrades with energy-efficient equipment and earned $495,000 in incentives. 

See their full story.

Learn more about energy-saving solutions for the lodging industry.

Green icon of electric bulb

Flip the Switch

 • Turn off unnecessary lighting not in constant use, such as backroom operations, or ornamental and display lighting
 • Take advantage of day lighting options and reduce lighting levels
 • Adjust lighting time clocks or computer-lighting programs to reduce occupancy cycles when possible


*Noon to 6 p.m. from June 1 through September 30

Green icon of outlet and plug

Power Down

 • Shut down lighting and A/C in unused rooms and facilities
 • Charge batteries and battery-operated equipment before or after TOU On-Peak hours*
 • Turn off commercial ice machines during TOU On-Peak hours*
 • Turn off decorative fountains during TOU On-Peak hours*
 • Shift use of non-essential electrical equipment to before or after TOU On-Peak hours*
 •  

Green icon of thermostat

Keep Your Cool

 • Pre-cool building/work areas at night or in the morning and cycle A/C and ventilation during TOU On-Peak hours*
 • Lower or close your window treatments to block the solar heat
 • Raise cooling thermostat settings 4°F and use fans
 • Disable A/C start during TOU On-Peak hours*
 • Reduce domestic hot-water temperatures
 • Turn off hot-water boilers early and allow temperatures to coast
 • Duty-cycle less critical A/C equipment not susceptible to cyclic damage
Nông Nghiệp
 • Ðiều chỉnh các bộ phận kiểm soát hệ thống biến tần cho quạt, máy bơm và máy làm lạnh
 • Giảm bớt hoặc đổi ca sản xuất
 • Làm lạnh trước, sau đó giảm hoặc đổi giờ chất hàng vào tủ lạnh
 • Tắt hết hoặc tắt hầu hết máy bơm vào những giờ cao điểm*
 • Giảm mức sử dụng của các máy bơm khí trong các giờ cao điểm*

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Chế Biến Thực Phẩm
 • Trì hoãn bộ phận điều khiển xả đá
 • Trì hoãn bộ phận đổ mồ hôi trong hệ thống lạnh
 • Giảm tải máy nén khí và làm lạnh cho các đợt chất hàng bằng cách sử dụng chương trình được lập sẵn với tiến trình xử lý từng đợt
 • Giảm bớt hay chuyển ca sản xuất
 • Làm lạnh trước, rồi giảm hoặc chuyển ca chất hàng vào tủ lạnh
 • Tắt thang tải hàng thẳng đứng, băng tải, các thiết bị chế biến không cần phải sử dụng
 • Sắp xếp lại giờ giấc cho những đợt hàng hay những ca chế biến liên tục tránh những giờ cao điểm*

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Tiệm Thực Phẩm
 • Trì hoãn bộ phận điều khiển xả đá
 • Trì hoãn bộ phận đổ mồ hôi trong hệ thống lạnh
 • Làm lạnh trước, rồi giảm hoặc chuyển ca chất hàng vào tủ lạnh

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Bệnh Viện và Tòa Nhà Văn Phòng Y Tế
 • Tắt các thang cuốn hay thang máy tự động dư dùng
 • Tắt những thiết bị chuẩn bị thực phẩm đang không cần sử dụng
 • Ðiều chỉnh các bộ phận kiểm soát hệ thống biến tần cho quạt, máy bơm và máy làm lạnh
 • Làm lạnh trước, rồi giảm hoặc chuyển ca chất hàng vào tủ lạnh
 • Thiết lập và giảm chu kỳ làm việc của các quạt cho hệ thống điều hòa không khí khu vực đậu xe
 • Chỉ sử dụng một phần hệ thống ánh sáng ở những nơi có thể trong khu vực đậu xe
 • Sử dụng máy rửa chén, máy vệ sinh nhà cửa, máy xay rác, và giặt áo quần vào trước hoặc sau ngày vận động tiết kiệm điện

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Nhà Trọ
 • Tắt máy bơm hồ bơi/hồ spa
 • Tắt thang cuốn hay cầu thang tự động dư dùng
 • Sắp lại giờ sử dụng máy rửa chén/máy giặt sấy
 • Thiết lập và giảm chu kỳ làm việc của các quạt cho hệ thống điều hòa không khí khu vực đậu xe
 • Chỉ sử dụng một phần hệ thống ánh sáng ở những nơi có thể trong khu vực đậu xe

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Sản Xuất
 • Ðiều chỉnh các bộ phận kiểm soát hệ thống biến tần cho quạt, máy bơm và máy làm lạnh
 • Giảm tải máy nén khí và làm lạnh cho các đợt chất hàng bằng cách sử dụng chương trình được lập sẵn với tiến trình xử lý từng đợt
 • Giảm bớt hoặc đổi ca sản xuất
 • Tắt thang tải hàng thẳng đứng, băng tải, các thiết bị chế biến không cần phải sử dụng
 • Sắp xếp lại giờ giấc cho những đợt hàng hay những ca chế biến liên tục tránh những giờ cao điểm*

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Tòa Nhà Văn Phòng
 • Tắt các thang cuốn hay thang máy tự động dư dùng
 • Ðiều chỉnh các bộ phận kiểm soát hệ thống biến tần cho quạt, máy bơm và máy làm lạnh
 • Thiết lập và giảm chu kỳ làm việc của các quạt cho hệ thống điều hòa không khí khu vực đậu xe
 • Chỉ sử dụng một phần hệ thống ánh sáng ở những nơi có thể trong khu vực đậu xe

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Nhà Hàng
 • Sắp xếp lại giờ sử dụng máy rửa chén/máy giặt sấy

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Tiệm Bán Lẻ
 • Thiết lập và giảm chu kỳ làm việc của các quạt cho hệ thống điều hòa không khí khu vực đậu xe
 • Chỉ sử dụng một phần hệ thống ánh sáng ở những nơi có thể trong khu vực đậu xe
 • Tắt các thang cuốn hay thang máy tự động dư dùng

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Trường Học
 • Tắt máy bơm hồ bơi/hồ spa
 • Tắt thang cuốn hay cầu thang tự động dư dùng
 • Sắp xếp lại giờ sử dụng máy rửa chén/máy giặt sấy

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Nhà Kho
 • Giảm tải máy nén khí và làm lạnh cho các đợt chất hàng bằng cách sử dụng chương trình được gắn sẵn với tiến trình xử lý từng đợt
 • Làm lạnh trước, rồi giảm hoặc chuyển ca chất hàng vào tủ lạnh
 • Tắt thang tải hàng thẳng đứng, băng tải, các thiết bị chế biến không cần phải sử dụng

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Nước và Nước-Thải
 • Ðiều chỉnh các bộ phận kiểm soát hệ thống biến tần cho quạt, máy bơm và máy làm lạnh
 • Tắt toàn bộ hay hầu hết máy bơm trong những giờ cao điểm*
 • Bơm nước vào hồ chứa nước vào trước những giờ cao điểm*
 • Giảm mức sử dụng của máy bơm khí trong những giờ cao điểm*

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyê

*Trưa đến 6 giờ chiều, từ Tháng Sáu đến Tháng Mười