Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Giải Pháp Mùa Hè cho Doanh Nghiệp của Quý Vị

Ba Bí Quyết Sử Dụng Năng Lượng Hữu Hiệu Dễ Dàng Áp Dụng cho Mọi Loại Doanh Nghiệp

Nông Nghiệp
 • Ðiều chỉnh các bộ phận kiểm soát hệ thống biến tần cho quạt, máy bơm và máy làm lạnh
 • Giảm bớt hoặc đổi ca sản xuất
 • Làm lạnh trước, sau đó giảm hoặc đổi giờ chất hàng vào tủ lạnh
 • Tắt hết hoặc tắt hầu hết máy bơm vào những giờ cao điểm*
 • Giảm mức sử dụng của các máy bơm khí trong các giờ cao điểm*

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Chế Biến Thực Phẩm
 • Trì hoãn bộ phận điều khiển xả đá
 • Trì hoãn bộ phận đổ mồ hôi trong hệ thống lạnh
 • Giảm tải máy nén khí và làm lạnh cho các đợt chất hàng bằng cách sử dụng chương trình được lập sẵn với tiến trình xử lý từng đợt
 • Giảm bớt hay chuyển ca sản xuất
 • Làm lạnh trước, rồi giảm hoặc chuyển ca chất hàng vào tủ lạnh
 • Tắt thang tải hàng thẳng đứng, băng tải, các thiết bị chế biến không cần phải sử dụng
 • Sắp xếp lại giờ giấc cho những đợt hàng hay những ca chế biến liên tục tránh những giờ cao điểm*

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Tiệm Thực Phẩm
 • Trì hoãn bộ phận điều khiển xả đá
 • Trì hoãn bộ phận đổ mồ hôi trong hệ thống lạnh
 • Làm lạnh trước, rồi giảm hoặc chuyển ca chất hàng vào tủ lạnh

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Bệnh Viện và Tòa Nhà Văn Phòng Y Tế
 • Tắt các thang cuốn hay thang máy tự động dư dùng
 • Tắt những thiết bị chuẩn bị thực phẩm đang không cần sử dụng
 • Ðiều chỉnh các bộ phận kiểm soát hệ thống biến tần cho quạt, máy bơm và máy làm lạnh
 • Làm lạnh trước, rồi giảm hoặc chuyển ca chất hàng vào tủ lạnh
 • Thiết lập và giảm chu kỳ làm việc của các quạt cho hệ thống điều hòa không khí khu vực đậu xe
 • Chỉ sử dụng một phần hệ thống ánh sáng ở những nơi có thể trong khu vực đậu xe
 • Sử dụng máy rửa chén, máy vệ sinh nhà cửa, máy xay rác, và giặt áo quần vào trước hoặc sau ngày vận động tiết kiệm điện

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Nhà Trọ
 • Tắt máy bơm hồ bơi/hồ spa
 • Tắt thang cuốn hay cầu thang tự động dư dùng
 • Sắp lại giờ sử dụng máy rửa chén/máy giặt sấy
 • Thiết lập và giảm chu kỳ làm việc của các quạt cho hệ thống điều hòa không khí khu vực đậu xe
 • Chỉ sử dụng một phần hệ thống ánh sáng ở những nơi có thể trong khu vực đậu xe

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Sản Xuất
 • Ðiều chỉnh các bộ phận kiểm soát hệ thống biến tần cho quạt, máy bơm và máy làm lạnh
 • Giảm tải máy nén khí và làm lạnh cho các đợt chất hàng bằng cách sử dụng chương trình được lập sẵn với tiến trình xử lý từng đợt
 • Giảm bớt hoặc đổi ca sản xuất
 • Tắt thang tải hàng thẳng đứng, băng tải, các thiết bị chế biến không cần phải sử dụng
 • Sắp xếp lại giờ giấc cho những đợt hàng hay những ca chế biến liên tục tránh những giờ cao điểm*

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Tòa Nhà Văn Phòng
 • Tắt các thang cuốn hay thang máy tự động dư dùng
 • Ðiều chỉnh các bộ phận kiểm soát hệ thống biến tần cho quạt, máy bơm và máy làm lạnh
 • Thiết lập và giảm chu kỳ làm việc của các quạt cho hệ thống điều hòa không khí khu vực đậu xe
 • Chỉ sử dụng một phần hệ thống ánh sáng ở những nơi có thể trong khu vực đậu xe

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Nhà Hàng
 • Sắp xếp lại giờ sử dụng máy rửa chén/máy giặt sấy

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Tiệm Bán Lẻ
 • Thiết lập và giảm chu kỳ làm việc của các quạt cho hệ thống điều hòa không khí khu vực đậu xe
 • Chỉ sử dụng một phần hệ thống ánh sáng ở những nơi có thể trong khu vực đậu xe
 • Tắt các thang cuốn hay thang máy tự động dư dùng

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Trường Học
 • Tắt máy bơm hồ bơi/hồ spa
 • Tắt thang cuốn hay cầu thang tự động dư dùng
 • Sắp xếp lại giờ sử dụng máy rửa chén/máy giặt sấy

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Nhà Kho
 • Giảm tải máy nén khí và làm lạnh cho các đợt chất hàng bằng cách sử dụng chương trình được gắn sẵn với tiến trình xử lý từng đợt
 • Làm lạnh trước, rồi giảm hoặc chuyển ca chất hàng vào tủ lạnh
 • Tắt thang tải hàng thẳng đứng, băng tải, các thiết bị chế biến không cần phải sử dụng

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyên.

Nước và Nước-Thải
 • Ðiều chỉnh các bộ phận kiểm soát hệ thống biến tần cho quạt, máy bơm và máy làm lạnh
 • Tắt toàn bộ hay hầu hết máy bơm trong những giờ cao điểm*
 • Bơm nước vào hồ chứa nước vào trước những giờ cao điểm*
 • Giảm mức sử dụng của máy bơm khí trong những giờ cao điểm*

 

Tìm hiểu thêm về các bí quyết tiết kiệm năng lượng dài hạn và thường xuyê

*Trưa đến 6 giờ chiều, từ Tháng Sáu đến Tháng Mười