Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Câu Hỏi Thường Gặp

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các mức giá khác nhau, tùy theo quy mô và nhu cầu sử dụng. Hãy chọn trong những câu hỏi thông thường dưới đây để biết thêm thông tin về giá biểu, số hiển thị trên đồng hồ, và còn nhiều nữa.

Hỏi 1. Hãng có tùy chọn biểu giá nào? Tôi có hội đủ điều kiện để có giá biểu khác không?

Đáp. Biểu Giá cho Cư Dân
Giá Biểu cho Nhà Ở căn bản của chúng tôi áp dụng cho khách hàng cư dân. Các chương trình giảm giá luôn sẵn có dành cho khách hàng cư dân hội đủ điều kiện được liệt kê dưới đây. Tìm hiểu thêm về biểu giá cho cư dân, hoặc gọi 1-800-655-4555.

Định Mức Y Tế Căn Bản dành cho khách hàng có nhu cầu y tế hội đủ điều kiện.

California Alternate Rates for Energy (Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California,  CARE) dành cho khách hàng hội đủ điều kiện theo hướng dẫn về lợi tức được CPUC đặt ra.

Biểu Giá Theo Thời Gian Sử Dụng (TOU) dành cho hầu hết lượng điện sử dụng vào khoảng từ 6:00 giờ chiều đến 10:00 giờ đêm.

Biểu Giá Điện cho Nhà Ở theo Mùa dành cho những gia đình sử dụng điện mùa đông nhiều hơn mùa hè.

Biểu Giá cho Khu Nhà Nhiều Gia Đình dành cho cư dân hội đủ điều kiện sống trong các khu nhà cho nhiều gia đình có đồng hồ phụ.

Biểu Giá Khu Nhà Mobile Home dành cho cư dân hội đủ điều kiện ở khu mobile home có đồng hồ phụ.

Biểu Giá cho Khu Đậu Xe RV dành cho cư dân hội đủ điều kiện ở khu đậu xe RV có đồng hồ phụ.

Biểu Giá Xe Điện dành cho các gia đình có xe sạc điện hội đủ điều kiện sạc điện tại nhà. Tìm hiểu thêm về xe cắm điện sạc. Để biết thêm thông tin hay mẫu đơn cho bất cứ chương trình giảm giá nào, xin gọi 1-800-655-4555.

Biểu Giá cho Doanh Nghiệp
Chúng tôi có bốn mức Giá Dịch Vụ Tổng Quát cho hầu hết khách hàng doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào Biểu Giá cho Doanh Nghiệp hoặc gọi điện cho Dịch Vụ Khách Hàng 24 giờ của chúng tôi theo số 1-800-990-7788.

Hỏi 2. "Định mức căn bản" là gì? Đáp. "Định mức căn bản" là lượng

Đáp. "Định mức căn bản" là lượng điện cung cấp cho mỗi khách hàng cư dân với giá thấp hơn so với chi phí tiền điện trả ở cấp cao hơn.
Lượng căn bản này do California Alternate Rates for Energy (Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California,  CARE) quyết định dựa theo số ngày trong kỳ gửi hóa đơn, theo mùa, theo khí hậu, và tùy theo có phải điện là nguồn sưởi chính hay không. Quý vị tự động nhận được định mức này trên bản kê hóa đơn của mình.

"Định Mức Y Tế Căn Bản" là định mức căn bản bổ sung cho khách hàng hội đủ điều kiện.
Nếu quý vị hay ai đó thường xuyên sống trong nhà của quý vị cần phải sử dụng thiết bị y tế hỗ trợ sự sống hay thiết bị để vận động chạy bằng điện, quý vị có thể hội đủ điều kiện.

Xin liên lạc với chúng tôi để lấy tập thông tin và mẫu đơn Định Mức Y Tế Căn Bản. Điền đầy đủ vào phần của quý vị trong đơn, nhờ bác sĩ của quý vị điền vào giấy chứng nhận, rồi gửi thông tin cho chúng tôi.

Hỏi 3. Tôi có thể tăng định mức căn bản không?

Đáp. CPUC đặt ra định mức căn bản dựa trên tỷ lệ sử dụng trung bình của cư dân trong một mùa được đưa ra ở vùng khí hậu cụ thể và tùy theo nguồn sưởi ấm chủ yếu của quý vị có phải là điện hay không.

Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, không thể tăng định mức căn bản.

Hỏi 4. Tại sao thỉnh thoảng năng lượng sử dụng lại là "ước tính"?

Đáp.Thỉnh thoảng, chúng tôi không đọc được đồng hồ điện của quý vị do thời tiết khắc nghiệt, hay vì có vật nuôi thả trong sân, cổng nhà bị khóa, v.v..

Khi các trường hợp này xảy ra, chúng tôi sẽ ước tính năng lượng sử dụng của quý vị để gửi hóa đơn dựa trên lượng sử dụng trung bình từ trước. Lần kế tiếp khi đọc dồng hồ điện của quý vị, chúng tôi sẽ xác định năng lượng sử dụng thực sự của quý vị và gửi hóa đơn theo con số này.

Hỏi 5. Khi nào hãng tới đọc đồng hồ điện của tôi?

Đáp. Thông thường, chúng tôi sẽ đọc đồng hồ của quý vị mỗi 27-33 ngày để gửi hóa đơn. Thời gian tới đọc đồng hồ lần sau sẽ được ghi ở phần đầu bản kê hóa đơn SCE của quý vị.

Hỏi 6. Đồng hồ điện của tôi ở đâu?

Đáp. Đồng hồ điện của quý vị thường được đặt ở tường bên ngoài nhà hay căn hộ, cách mặt đất khoảng 5 feet, có thể lại gần kể từ ngoài đường hoặc vỉa hè.
Thường đồng hồ ở gần bảng mạch ngắt điện hay cầu chì.

Hỏi 7. Làm sao tôi có thể đọc đồng hồ của mình?

Đáp. Rất dễ dàng – hãy ghé vào Đọc Đồng Hồ Điện của Quý Vịvà làm theo các chỉ dẫn về cách tìm và đọc đồng hồ.