Web Content Viewer (JSR 286)

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Giá Biểu

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình nhiều loại giá biểu khác nhau, dựa vào số khách hàng và nhu cầu của họ. Chọn từ các câu hỏi thường gặp dưới dây để biết thêm thông tin về các giá biểu của quý vị, việc đọc đồng hồ đo và còn nhiều nữa.

Rates

Hãng có các lựa chọn giá biểu nào? Tôi có thể hội đủ điều kiện cho một giá biểu khác hay không?

Giá Biểu Cư Gia
Giá Biểu Căn Bản trong Nhà của chúng tôi áp dụng cho các khách hàng cư gia. Các giá biểu được giảm hiện có cho các khách hàng cư gia hội đủ điều kiện như được liệt kê dưới đây. Tìm hiểu về các giá biểu cư gia, hoặc gọi số 1-800-655-4555.

Định Mức Y Tế Căn Bản là cho những khách hàng có nhu cầu về y tế hội đủ điều kiện.

Giá Biểu Năng Lượng Thay Thế của California (CARE) cho những khách hàng nào hội đủ điều kiện theo các hướng dẫn về lợi tức đã được CPUC soạn.

Giá Biểu theo Thời Gian Sử Dụng (TOU) cho những căn nhà sử dụng nhiều nhất trong khoảng từ 6:00 giờ chiều đến 10:00 giờ sáng.

Giá Biểu theo Mùa trong Nhà là cho những căn nhà dùng điện nhiều hơn vào mùa đông so với mùa hè. Giá biểu này không dành cho các khách hàng mới.

Giá Biểu cho Khu Nhà Nhiều Gia Đình là cho các gia đình hội đủ điều kiện trong các khu nhà nhiều gia đình có đồng hồ đo phụ.

Giá Biểu cho Công Viên Nhà Mobile Home cho các gia đình hội đủ điều kiện ở các công viên nhà mobile home có đồng hồ đo phụ.

Giá Biểu Công Viên RV là cho các gia đình hội đủ điều kiện ở toàn thời gian trong các công viên RV có đồng hồ đo phụ.

Giá Biểu Cho Xe Điện là cho các căn nhà có xe hội đủ điều kiện được sạc điện. Tìm hiểu thêm về xe cắm điện. Để biết thêm thông tin hoặc lấy đơn xin cho bất cứ giá biểu nào trong số này, xin gọi số 1-800-655-4555.

Giá Biểu Doanh Nghiệp
Chúng tôi có bốn Mức Giá Dịch Vụ Tổng Quát cho đa số các khách hàng doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào Giá Biểu Doanh Nghiệp hoặc gọi đường dây Dịch Vụ Khách Hàng 24 giờ của chúng tôi tại số 1-800-990-7788.

Giá Biểu Doanh Nghiệp Căn Bản của chúng tôi không được đo theo yêu cầu và hiện có cho các cơ sở kinh doanh sử dụng từ 4,500 kilowatt-giờ trở xuống mỗi tháng.

Giá Biểu theo Thời Gian Sử Dụng (TOU) căn bản cho doanh nghiệp là giá biểu theo thời gian sử dụng hiện có cho các khách hàng Doanh Nghiệp Căn Bản.

Giá Biểu Doanh Nghiệp theo Nhu Cầu của chúng tôi được đo theo nhu cầu và hiện có cho các cơ sở kinh doanh lớn hơn.

Giá Biểu theo Thời Gian Sử Dụng (TOU) của doanh nghiệp theo yêu cầu là giá biểu theo thời gian sử dụng hiện có cho các khách hàng Doanh Nghiệp theo Nhu Cầu.

"Định mức căn bản" là gì?

"Định mức căn bản" là lượng điện được cung cấp cho mỗi khách hàng cư gia ở giá biểu thấp hơn là được tính cho lượng điện khi sử dụng trên mức đó.

Lượng căn bản được xác định bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) dựa vào số ngày trong chu kỳ gửi hóa đơn, mùa, khí hậu, và nguồn phát nhiệt chính của quý vị có phải là điện hay không. Quý vị nhận định mức tự động này trên tờ khai của mình.

"Định Mức Y Tế Căn Bản" là định mức căn bản thêm cho các khách hàng hội đủ điều kiện.

Nếu quý vị hoặc một người khác sống toàn thời gian trong nhà cần dùng thiết bị y tế hỗ trợ sự sống chạy bằng điện hoặc thiết bị trợ giúp vận động, quý vị có thể hội đủ điều kiện.

Liên lạc với chúng tôi để xin cuốn tập nhỏ về Định Mức Y Tế Căn Bản và mẫu đơn. Điền vào phần của quý vị trong mẫu đơn, nhờ bác sĩ của quý vị điền vào giấy chứng nhận, sau đó gửi thông tin đó cho chúng tôi.

Tôi có thể gia tăng định mức căn bản của mình hay không?

CPUC tính toán định mức căn bản dựa trên số phần trăm một gia đình sử dụng trung bình trong một mùa nhất định, ở một vùng khí hậu nhất định và nguồn phát nhiệt chính của quý vị có phải là điện hay không.

Do đó, trong đa số các trường hợp, định mức căn bản của quý vị không thể được gia tăng.

Tại sao việc sử dụng năng lượng đôi khi phải "ước lượng"?

Đôi khi, chúng tôi không thể đọc đồng hồ đo của khách hàng do thời tiết khắc nghiệt, khi có thú cưng không được xích ở trong sân nhà, hay cổng bị khóa, v.v...

Khi điều đó xảy ra, chúng tôi có thể ước lượng việc sử dụng năng lượng của quý vị cho chu kỳ gửi hóa đơn dựa vào việc sử dụng trung bình trước đây của quý vị. Kỳ tới khi đọc đồng hồ đo của quý vị, chúng tôi sẽ xác định mức sử dụng năng lượng thực sự của quý vị và theo đó mà gửi hóa đơn cho quý vị.

Khi nào hãng đọc đồng hồ đo của tôi?

Thông thường, chúng tôi đọc đồng hồ đo của quý vị mỗi 27-33 ngày để gửi hóa đơn. Ngày đọc theo quy định kế tiếp có ở phần trên cùng của bản kê SCE của quý vị.

Đồng hồ đo của tôi được đặt ở đâu?

Đồng hồ đo điện của quý vị có thể được đặt ở tường bên ngoài căn nhà hoặc căn hộ của quý vị, cách mặt đất khoảng 5 feet, và dễ tiếp cận từ ngoài đường hoặc lề đường.

Nó phải được đặt gần bảng điện chính gồm các cầu dao hoặc cầu chì.

Tôi đọc đồng hồ đo của tôi như thế nào?

Đồng hồ đo thông minh luân chuyển qua các màn hình hiển thị khác nhau, và mỗi một màn hình này được hiển thị trong năm giây. Tìm màn hình nào hiển thị số "001" ở góc trái phía trên của đồng hồ. Màn hình này sẽ cung cấp cho quý vị tổng số giá trị tiêu thụ tính bằng kWh đã được ghi lại.

Mỗi lần quý vị dùng một kilowatt giờ (kWh) điện, màn hình hiển thị trên đồng hồ đo (mã số có 4 con số ở bên phải của màn hình) sẽ gia tăng thêm một. Tốc độ mà kWh gia tăng tùy theo quý vị hiện đang sử dụng bao nhiêu điện vào lúc đó. Màn hiển thị kỹ thuật số là số "tích lũy" và có tác dụng giống như một đồng hồ đo cây số cho xe hơi (thí dụ, tổng cây số mà xe của quý vị đã chạy).

Để biết được tổng số năng lượng tính bằng kWh trong một khoảng thời gian nhất định, chỉ cần trừ đi số đọc trước đó từ số đọc hiện nay của quý vị.

Baseline

Hãng có các lựa chọn giá biểu nào? Tôi có thể hội đủ điều kiện cho một giá biểu khác hay không?

Giá Biểu Cư Gia
Giá Biểu Căn Bản trong Nhà của chúng tôi áp dụng cho các khách hàng cư gia. Các giá biểu được giảm hiện có cho các khách hàng cư gia hội đủ điều kiện như được liệt kê dưới đây. Tìm hiểu về các giá biểu cư gia, hoặc gọi số 1-800-655-4555.

Định Mức Y Tế Căn Bản là cho những khách hàng có nhu cầu về y tế hội đủ điều kiện.

Giá Biểu Năng Lượng Thay Thế của California (CARE) cho những khách hàng nào hội đủ điều kiện theo các hướng dẫn về lợi tức đã được CPUC soạn.

Giá Biểu theo Thời Gian Sử Dụng (TOU) cho những căn nhà sử dụng nhiều nhất trong khoảng từ 6:00 giờ chiều đến 10:00 giờ sáng.

Giá Biểu theo Mùa trong Nhà là cho những căn nhà dùng điện nhiều hơn vào mùa đông so với mùa hè. Giá biểu này không dành cho các khách hàng mới.

Giá Biểu cho Khu Nhà Nhiều Gia Đình là cho các gia đình hội đủ điều kiện trong các khu nhà nhiều gia đình có đồng hồ đo phụ.

Giá Biểu cho Công Viên Nhà Mobile Home cho các gia đình hội đủ điều kiện ở các công viên nhà mobile home có đồng hồ đo phụ.

Giá Biểu Công Viên RV là cho các gia đình hội đủ điều kiện ở toàn thời gian trong các công viên RV có đồng hồ đo phụ.

Giá Biểu Cho Xe Điện là cho các căn nhà có xe hội đủ điều kiện được sạc điện. Tìm hiểu thêm về xe cắm điện. Để biết thêm thông tin hoặc lấy đơn xin cho bất cứ giá biểu nào trong số này, xin gọi số 1-800-655-4555.

Giá Biểu Doanh Nghiệp
Chúng tôi có bốn Mức Giá Dịch Vụ Tổng Quát cho đa số các khách hàng doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào Giá Biểu Doanh Nghiệp hoặc gọi đường dây Dịch Vụ Khách Hàng 24 giờ của chúng tôi tại số 1-800-990-7788.

Giá Biểu Doanh Nghiệp Căn Bản của chúng tôi không được đo theo yêu cầu và hiện có cho các cơ sở kinh doanh sử dụng từ 4,500 kilowatt-giờ trở xuống mỗi tháng.

Giá Biểu theo Thời Gian Sử Dụng (TOU) căn bản cho doanh nghiệp là giá biểu theo thời gian sử dụng hiện có cho các khách hàng Doanh Nghiệp Căn Bản.

Giá Biểu Doanh Nghiệp theo Nhu Cầu của chúng tôi được đo theo nhu cầu và hiện có cho các cơ sở kinh doanh lớn hơn.

Giá Biểu theo Thời Gian Sử Dụng (TOU) của doanh nghiệp theo yêu cầu là giá biểu theo thời gian sử dụng hiện có cho các khách hàng Doanh Nghiệp theo Nhu Cầu.

"Định mức căn bản" là gì?

"Định mức căn bản" là lượng điện được cung cấp cho mỗi khách hàng cư gia ở giá biểu thấp hơn là được tính cho lượng điện khi sử dụng trên mức đó.

Lượng căn bản được xác định bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) dựa vào số ngày trong chu kỳ gửi hóa đơn, mùa, khí hậu, và nguồn phát nhiệt chính của quý vị có phải là điện hay không. Quý vị nhận định mức tự động này trên tờ khai của mình.

"Định Mức Y Tế Căn Bản" là định mức căn bản thêm cho các khách hàng hội đủ điều kiện.

Nếu quý vị hoặc một người khác sống toàn thời gian trong nhà cần dùng thiết bị y tế hỗ trợ sự sống chạy bằng điện hoặc thiết bị trợ giúp vận động, quý vị có thể hội đủ điều kiện.

Liên lạc với chúng tôi để xin cuốn tập nhỏ về Định Mức Y Tế Căn Bản và mẫu đơn. Điền vào phần của quý vị trong mẫu đơn, nhờ bác sĩ của quý vị điền vào giấy chứng nhận, sau đó gửi thông tin đó cho chúng tôi.

Tôi có thể gia tăng định mức căn bản của mình hay không?

CPUC tính toán định mức căn bản dựa trên số phần trăm một gia đình sử dụng trung bình trong một mùa nhất định, ở một vùng khí hậu nhất định và nguồn phát nhiệt chính của quý vị có phải là điện hay không.

Do đó, trong đa số các trường hợp, định mức căn bản của quý vị không thể được gia tăng.

Tại sao việc sử dụng năng lượng đôi khi phải "ước lượng"?

Đôi khi, chúng tôi không thể đọc đồng hồ đo của khách hàng do thời tiết khắc nghiệt, khi có thú cưng không được xích ở trong sân nhà, hay cổng bị khóa, v.v...

Khi điều đó xảy ra, chúng tôi có thể ước lượng việc sử dụng năng lượng của quý vị cho chu kỳ gửi hóa đơn dựa vào việc sử dụng trung bình trước đây của quý vị. Kỳ tới khi đọc đồng hồ đo của quý vị, chúng tôi sẽ xác định mức sử dụng năng lượng thực sự của quý vị và theo đó mà gửi hóa đơn cho quý vị.

Khi nào hãng đọc đồng hồ đo của tôi?

Thông thường, chúng tôi đọc đồng hồ đo của quý vị mỗi 27-33 ngày để gửi hóa đơn. Ngày đọc theo quy định kế tiếp có ở phần trên cùng của bản kê SCE của quý vị.

Đồng hồ đo của tôi được đặt ở đâu?

Đồng hồ đo điện của quý vị có thể được đặt ở tường bên ngoài căn nhà hoặc căn hộ của quý vị, cách mặt đất khoảng 5 feet, và dễ tiếp cận từ ngoài đường hoặc lề đường.

Nó phải được đặt gần bảng điện chính gồm các cầu dao hoặc cầu chì.

Tôi đọc đồng hồ đo của tôi như thế nào?

Đồng hồ đo thông minh luân chuyển qua các màn hình hiển thị khác nhau, và mỗi một màn hình này được hiển thị trong năm giây. Tìm màn hình nào hiển thị số "001" ở góc trái phía trên của đồng hồ. Màn hình này sẽ cung cấp cho quý vị tổng số giá trị tiêu thụ tính bằng kWh đã được ghi lại.

Mỗi lần quý vị dùng một kilowatt giờ (kWh) điện, màn hình hiển thị trên đồng hồ đo (mã số có 4 con số ở bên phải của màn hình) sẽ gia tăng thêm một. Tốc độ mà kWh gia tăng tùy theo quý vị hiện đang sử dụng bao nhiêu điện vào lúc đó. Màn hiển thị kỹ thuật số là số "tích lũy" và có tác dụng giống như một đồng hồ đo cây số cho xe hơi (thí dụ, tổng cây số mà xe của quý vị đã chạy).

Để biết được tổng số năng lượng tính bằng kWh trong một khoảng thời gian nhất định, chỉ cần trừ đi số đọc trước đó từ số đọc hiện nay của quý vị.

Web Content Viewer (JSR 286)