Web Content Viewer (JSR 286)

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Giá Biểu

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình nhiều loại giá biểu khác nhau, dựa vào số khách hàng và nhu cầu của họ. Chọn từ các câu hỏi thường gặp dưới dây để biết thêm thông tin về các giá biểu của quý vị, việc đọc đồng hồ đo và còn nhiều nữa.

Giá Biểu

Hãng có các lựa chọn giá biểu nào? Tôi có thể hội đủ điều kiện cho một giá biểu khác hay không?

Giá Biểu Cư Gia
Giá Biểu Căn Bản trong Nhà của chúng tôi áp dụng cho các khách hàng cư gia. Các giá biểu được giảm hiện có cho các khách hàng cư gia hội đủ điều kiện như được liệt kê dưới đây. Tìm hiểu về các giá biểu cư gia, hoặc gọi số 1-800-655-4555.

Định Mức Y Tế Căn Bản là cho những khách hàng có nhu cầu về y tế hội đủ điều kiện.

Giá Biểu Năng Lượng Thay Thế của California (CARE) cho những khách hàng nào hội đủ điều kiện theo các hướng dẫn về lợi tức đã được CPUC soạn.

Giá Biểu theo Thời Gian Sử Dụng (TOU) cho những căn nhà sử dụng nhiều nhất trong khoảng từ 6:00 giờ chiều đến 10:00 giờ sáng.

Giá Biểu theo Mùa trong Nhà là cho những căn nhà dùng điện nhiều hơn vào mùa đông so với mùa hè. Giá biểu này không dành cho các khách hàng mới.

Giá Biểu cho Khu Nhà Nhiều Gia Đình là cho các gia đình hội đủ điều kiện trong các khu nhà nhiều gia đình có đồng hồ đo phụ.

Giá Biểu cho Công Viên Nhà Mobile Home cho các gia đình hội đủ điều kiện ở các công viên nhà mobile home có đồng hồ đo phụ.

Giá Biểu Công Viên RV là cho các gia đình hội đủ điều kiện ở toàn thời gian trong các công viên RV có đồng hồ đo phụ.

Giá Biểu Cho Xe Điện là cho các căn nhà có xe hội đủ điều kiện được sạc điện. Tìm hiểu thêm về xe cắm điện. Để biết thêm thông tin hoặc lấy đơn xin cho bất cứ giá biểu nào trong số này, xin gọi số 1-800-655-4555.

Giá Biểu Doanh Nghiệp
Chúng tôi có bốn Mức Giá Dịch Vụ Tổng Quát cho đa số các khách hàng doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào Giá Biểu Doanh Nghiệp hoặc gọi đường dây Dịch Vụ Khách Hàng 24 giờ của chúng tôi tại số 1-800-990-7788.

Giá Biểu Doanh Nghiệp Căn Bản của chúng tôi không được đo theo yêu cầu và hiện có cho các cơ sở kinh doanh sử dụng từ 4,500 kilowatt-giờ trở xuống mỗi tháng.

Giá Biểu theo Thời Gian Sử Dụng (TOU) căn bản cho doanh nghiệp là giá biểu theo thời gian sử dụng hiện có cho các khách hàng Doanh Nghiệp Căn Bản.

Giá Biểu Doanh Nghiệp theo Nhu Cầu của chúng tôi được đo theo nhu cầu và hiện có cho các cơ sở kinh doanh lớn hơn.

Giá Biểu theo Thời Gian Sử Dụng (TOU) của doanh nghiệp theo yêu cầu là giá biểu theo thời gian sử dụng hiện có cho các khách hàng Doanh Nghiệp theo Nhu Cầu.

"Định mức căn bản" là gì?

"Định mức căn bản" là lượng điện được cung cấp cho mỗi khách hàng cư gia ở giá biểu thấp hơn là được tính cho lượng điện khi sử dụng trên mức đó.

Lượng căn bản được xác định bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) dựa vào số ngày trong chu kỳ gửi hóa đơn, mùa, khí hậu, và nguồn phát nhiệt chính của quý vị có phải là điện hay không. Quý vị nhận định mức tự động này trên tờ khai của mình.

"Định Mức Y Tế Căn Bản" là định mức căn bản thêm cho các khách hàng hội đủ điều kiện.

Nếu quý vị hoặc một người khác sống toàn thời gian trong nhà cần dùng thiết bị y tế hỗ trợ sự sống chạy bằng điện hoặc thiết bị trợ giúp vận động, quý vị có thể hội đủ điều kiện.

Liên lạc với chúng tôi để xin cuốn tập nhỏ về Định Mức Y Tế Căn Bản và mẫu đơn. Điền vào phần của quý vị trong mẫu đơn, nhờ bác sĩ của quý vị điền vào giấy chứng nhận, sau đó gửi thông tin đó cho chúng tôi.

Tôi có thể gia tăng định mức căn bản của mình hay không?

CPUC tính toán định mức căn bản dựa trên số phần trăm một gia đình sử dụng trung bình trong một mùa nhất định, ở một vùng khí hậu nhất định và nguồn phát nhiệt chính của quý vị có phải là điện hay không.

Do đó, trong đa số các trường hợp, định mức căn bản của quý vị không thể được gia tăng.

Tại sao việc sử dụng năng lượng đôi khi phải "ước lượng"?

Đôi khi, chúng tôi không thể đọc đồng hồ đo của khách hàng do thời tiết khắc nghiệt, khi có thú cưng không được xích ở trong sân nhà, hay cổng bị khóa, v.v...

Khi điều đó xảy ra, chúng tôi có thể ước lượng việc sử dụng năng lượng của quý vị cho chu kỳ gửi hóa đơn dựa vào việc sử dụng trung bình trước đây của quý vị. Kỳ tới khi đọc đồng hồ đo của quý vị, chúng tôi sẽ xác định mức sử dụng năng lượng thực sự của quý vị và theo đó mà gửi hóa đơn cho quý vị.

Khi nào hãng đọc đồng hồ đo của tôi?

Thông thường, chúng tôi đọc đồng hồ đo của quý vị mỗi 27-33 ngày để gửi hóa đơn. Ngày đọc theo quy định kế tiếp có ở phần trên cùng của bản kê SCE của quý vị.

Đồng hồ đo của tôi được đặt ở đâu?

Đồng hồ đo điện của quý vị có thể được đặt ở tường bên ngoài căn nhà hoặc căn hộ của quý vị, cách mặt đất khoảng 5 feet, và dễ tiếp cận từ ngoài đường hoặc lề đường.

Nó phải được đặt gần bảng điện chính gồm các cầu dao hoặc cầu chì.

Tôi đọc đồng hồ đo của tôi như thế nào?

Đồng hồ đo thông minh luân chuyển qua các màn hình hiển thị khác nhau, và mỗi một màn hình này được hiển thị trong năm giây. Tìm màn hình nào hiển thị số "001" ở góc trái phía trên của đồng hồ. Màn hình này sẽ cung cấp cho quý vị tổng số giá trị tiêu thụ tính bằng kWh đã được ghi lại.

Mỗi lần quý vị dùng một kilowatt giờ (kWh) điện, màn hình hiển thị trên đồng hồ đo (mã số có 4 con số ở bên phải của màn hình) sẽ gia tăng thêm một. Tốc độ mà kWh gia tăng tùy theo quý vị hiện đang sử dụng bao nhiêu điện vào lúc đó. Màn hiển thị kỹ thuật số là số "tích lũy" và có tác dụng giống như một đồng hồ đo cây số cho xe hơi (thí dụ, tổng cây số mà xe của quý vị đã chạy).

Để biết được tổng số năng lượng tính bằng kWh trong một khoảng thời gian nhất định, chỉ cần trừ đi số đọc trước đó từ số đọc hiện nay của quý vị.

What are the rate charges?

Every residential customer on the Residential Plan pays one or more of the following CPUC-approved charges:

 • Generation — These charges reflect the amount included in your rate for recovery of energy procurement and generation costs.
 • Transmission Charges — These charges recover costs for transporting electricity over long distances, such as from generating stations to substations in your neighborhood.
 • Distribution Charges — These charges recover costs for transporting electricity from your neighborhood substation to your home.
 • Nuclear Decommissioning Charge — This statemandated charge serves to recover costs for dismantling its nuclear power plants after they are retired from operation.
 • Public Purpose Program Charge — This charge recovers costs for administering statemandated programs such as the California Alternate Rates for Energy (CARE) discount and energy efficiency programs.
 • Other Charges — These charges include the CPUC reimbursement fee, city taxes, state taxes, and affiliated billing charges.
 • Basic Charges — These charges recover a portion of costs for services such as meter reading, customer service, and customer billing.

Rates

Hãng có các lựa chọn giá biểu nào? Tôi có thể hội đủ điều kiện cho một giá biểu khác hay không?

Giá Biểu Cư Gia
Giá Biểu Căn Bản trong Nhà của chúng tôi áp dụng cho các khách hàng cư gia. Các giá biểu được giảm hiện có cho các khách hàng cư gia hội đủ điều kiện như được liệt kê dưới đây. Tìm hiểu về các giá biểu cư gia, hoặc gọi số 1-800-655-4555.

Định Mức Y Tế Căn Bản là cho những khách hàng có nhu cầu về y tế hội đủ điều kiện.

Giá Biểu Năng Lượng Thay Thế của California (CARE) cho những khách hàng nào hội đủ điều kiện theo các hướng dẫn về lợi tức đã được CPUC soạn.

Giá Biểu theo Thời Gian Sử Dụng (TOU) cho những căn nhà sử dụng nhiều nhất trong khoảng từ 6:00 giờ chiều đến 10:00 giờ sáng.

Giá Biểu theo Mùa trong Nhà là cho những căn nhà dùng điện nhiều hơn vào mùa đông so với mùa hè. Giá biểu này không dành cho các khách hàng mới.

Giá Biểu cho Khu Nhà Nhiều Gia Đình là cho các gia đình hội đủ điều kiện trong các khu nhà nhiều gia đình có đồng hồ đo phụ.

Giá Biểu cho Công Viên Nhà Mobile Home cho các gia đình hội đủ điều kiện ở các công viên nhà mobile home có đồng hồ đo phụ.

Giá Biểu Công Viên RV là cho các gia đình hội đủ điều kiện ở toàn thời gian trong các công viên RV có đồng hồ đo phụ.

Giá Biểu Cho Xe Điện là cho các căn nhà có xe hội đủ điều kiện được sạc điện. Tìm hiểu thêm về xe cắm điện. Để biết thêm thông tin hoặc lấy đơn xin cho bất cứ giá biểu nào trong số này, xin gọi số 1-800-655-4555.

Giá Biểu Doanh Nghiệp
Chúng tôi có bốn Mức Giá Dịch Vụ Tổng Quát cho đa số các khách hàng doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào Giá Biểu Doanh Nghiệp hoặc gọi đường dây Dịch Vụ Khách Hàng 24 giờ của chúng tôi tại số 1-800-990-7788.

Giá Biểu Doanh Nghiệp Căn Bản của chúng tôi không được đo theo yêu cầu và hiện có cho các cơ sở kinh doanh sử dụng từ 4,500 kilowatt-giờ trở xuống mỗi tháng.

Giá Biểu theo Thời Gian Sử Dụng (TOU) căn bản cho doanh nghiệp là giá biểu theo thời gian sử dụng hiện có cho các khách hàng Doanh Nghiệp Căn Bản.

Giá Biểu Doanh Nghiệp theo Nhu Cầu của chúng tôi được đo theo nhu cầu và hiện có cho các cơ sở kinh doanh lớn hơn.

Giá Biểu theo Thời Gian Sử Dụng (TOU) của doanh nghiệp theo yêu cầu là giá biểu theo thời gian sử dụng hiện có cho các khách hàng Doanh Nghiệp theo Nhu Cầu.

"Định mức căn bản" là gì?

"Định mức căn bản" là lượng điện được cung cấp cho mỗi khách hàng cư gia ở giá biểu thấp hơn là được tính cho lượng điện khi sử dụng trên mức đó.

Lượng căn bản được xác định bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) dựa vào số ngày trong chu kỳ gửi hóa đơn, mùa, khí hậu, và nguồn phát nhiệt chính của quý vị có phải là điện hay không. Quý vị nhận định mức tự động này trên tờ khai của mình.

"Định Mức Y Tế Căn Bản" là định mức căn bản thêm cho các khách hàng hội đủ điều kiện.

Nếu quý vị hoặc một người khác sống toàn thời gian trong nhà cần dùng thiết bị y tế hỗ trợ sự sống chạy bằng điện hoặc thiết bị trợ giúp vận động, quý vị có thể hội đủ điều kiện.

Liên lạc với chúng tôi để xin cuốn tập nhỏ về Định Mức Y Tế Căn Bản và mẫu đơn. Điền vào phần của quý vị trong mẫu đơn, nhờ bác sĩ của quý vị điền vào giấy chứng nhận, sau đó gửi thông tin đó cho chúng tôi.

Tôi có thể gia tăng định mức căn bản của mình hay không?

CPUC tính toán định mức căn bản dựa trên số phần trăm một gia đình sử dụng trung bình trong một mùa nhất định, ở một vùng khí hậu nhất định và nguồn phát nhiệt chính của quý vị có phải là điện hay không.

Do đó, trong đa số các trường hợp, định mức căn bản của quý vị không thể được gia tăng.

Tại sao việc sử dụng năng lượng đôi khi phải "ước lượng"?

Đôi khi, chúng tôi không thể đọc đồng hồ đo của khách hàng do thời tiết khắc nghiệt, khi có thú cưng không được xích ở trong sân nhà, hay cổng bị khóa, v.v...

Khi điều đó xảy ra, chúng tôi có thể ước lượng việc sử dụng năng lượng của quý vị cho chu kỳ gửi hóa đơn dựa vào việc sử dụng trung bình trước đây của quý vị. Kỳ tới khi đọc đồng hồ đo của quý vị, chúng tôi sẽ xác định mức sử dụng năng lượng thực sự của quý vị và theo đó mà gửi hóa đơn cho quý vị.

Khi nào hãng đọc đồng hồ đo của tôi?

Thông thường, chúng tôi đọc đồng hồ đo của quý vị mỗi 27-33 ngày để gửi hóa đơn. Ngày đọc theo quy định kế tiếp có ở phần trên cùng của bản kê SCE của quý vị.

Đồng hồ đo của tôi được đặt ở đâu?

Đồng hồ đo điện của quý vị có thể được đặt ở tường bên ngoài căn nhà hoặc căn hộ của quý vị, cách mặt đất khoảng 5 feet, và dễ tiếp cận từ ngoài đường hoặc lề đường.

Nó phải được đặt gần bảng điện chính gồm các cầu dao hoặc cầu chì.

Tôi đọc đồng hồ đo của tôi như thế nào?

Đồng hồ đo thông minh luân chuyển qua các màn hình hiển thị khác nhau, và mỗi một màn hình này được hiển thị trong năm giây. Tìm màn hình nào hiển thị số "001" ở góc trái phía trên của đồng hồ. Màn hình này sẽ cung cấp cho quý vị tổng số giá trị tiêu thụ tính bằng kWh đã được ghi lại.

Mỗi lần quý vị dùng một kilowatt giờ (kWh) điện, màn hình hiển thị trên đồng hồ đo (mã số có 4 con số ở bên phải của màn hình) sẽ gia tăng thêm một. Tốc độ mà kWh gia tăng tùy theo quý vị hiện đang sử dụng bao nhiêu điện vào lúc đó. Màn hiển thị kỹ thuật số là số "tích lũy" và có tác dụng giống như một đồng hồ đo cây số cho xe hơi (thí dụ, tổng cây số mà xe của quý vị đã chạy).

Để biết được tổng số năng lượng tính bằng kWh trong một khoảng thời gian nhất định, chỉ cần trừ đi số đọc trước đó từ số đọc hiện nay của quý vị.

What are the rate charges?

Every residential customer on the Residential Plan pays one or more of the following CPUC-approved charges:

 • Generation — These charges reflect the amount included in your rate for recovery of energy procurement and generation costs.
 • Transmission Charges — These charges recover costs for transporting electricity over long distances, such as from generating stations to substations in your neighborhood.
 • Distribution Charges — These charges recover costs for transporting electricity from your neighborhood substation to your home.
 • Nuclear Decommissioning Charge — This statemandated charge serves to recover costs for dismantling its nuclear power plants after they are retired from operation.
 • Public Purpose Program Charge — This charge recovers costs for administering statemandated programs such as the California Alternate Rates for Energy (CARE) discount and energy efficiency programs.
 • Other Charges — These charges include the CPUC reimbursement fee, city taxes, state taxes, and affiliated billing charges.
 • Basic Charges — These charges recover a portion of costs for services such as meter reading, customer service, and customer billing.

Mức căn bản

Mức căn bản là gì?

Theo dụng ý của luật tiểu bang, mức căn bản là số năng lượng cụ thể được cấp cho các khách hàng cư gia cho các dịch vụ căn bản như thắp sáng, nấu ăn, sưởi và làm lạnh. Các số lượng ở mức căn bản được xác định bởi CPUC cho việc tiêu thụ điện trung bình ở cư gia thuộc SCE ở chín vùng địa lý cho miền nam và miền trung California, vào các mùa đông và mùa hè. Số lượng ở mức căn bản tính theo kilowatt giờ (kWh) được tính mỗi ngày ở mức giá biểu cư gia thấp nhất hiện có.

Ai hội đủ điều kiện cho mức căn bản?

Mọi tài khoản khách hàng cư gia được phục vụ theo giá biểu trong nhà.

Làm sao tôi có thể biết được định mức căn bản mà tôi nhận được mỗi tháng là bao nhiêu?

Định mức căn bản của quý vị được cung cấp ở trang 3 của hóa đơn trong phần "Thông tin khác".

Ai tính toán định mức căn bản là bao nhiêu?

Luật tiểu bang hướng dẫn CPUC lập các định mức căn bản. Các số lượng căn bản được xác định theo kết quả của một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng về việc sử dụng điện trung bình ở cư gia trên toàn vùng khí hậu được Ủy Ban Năng Lượng California thông qua như đã được CPUC bổ sung. Các vùng căn bản xác định các khu vực khí hậu dựa vào nhiệt độ và độ cao có các kiểu tiêu thụ điện giống nhau, và được kể vào các biến động theo mùa về mức tiêu thụ năng lượng.

Làm sao tôi có thể xác định được định mức căn bản tại các vùng căn bản và các cộng đồng ngoài khu vực của tôi?

Vào Tháng Mười 2009, CPUC đã chấp thuận yêu cầu của SCE để thay đổi số vùng căn bản cho cư gia từ 6 tới 9, và vẽ lại bản đồ các vùng căn bản để tương xứng gần hơn với các vùng khí hậu của Ủy Ban Năng Lượng California, các mã số tòa nhà và dân số. Xin xem biểu đồ cho thấy các bản cấp phát căn bản cho tất cả các vùng dịch vụ của SCE. Để tìm hiểu thêm về tất cả 9 vùng căn bản của SCE, các vùng này ở đâu và các cộng đồng nào thuộc về mỗi vùng, xin xem bản đồ các vùng căn bản và danh mục các cộng đồng.

Tại sao mức căn bản áp dụng cho 50–70% mức sử dụng trung bình của gia cư ở một vùng căn bản?

Không bao giờ mức căn bản đủ trang trải cho 100% việc sử dụng trung bình ở cư gia, mà chỉ cung cấp một phần đáng kể cho các nhu cầu về năng lượng hợp lý sẽ được tính ở giá biểu thấp nhất, và để khích lệ bảo tồn năng lượng.

CPUC đã thiết lập việc cấp số lượng căn bản ở mức 50% tới 60% về tiêu thụ trung bình ở gia cư cho các dịch vụ cơ bản như thắp sáng, nấu ăn, sưởi và làm lạnh, trừ các khách hàng gia cư dùng khí đốt và tất cả đều bằng điện, số lượng căn bản được thiết lập ở mức 60% tới 70% số tiêu thụ trung bình cho gia cư vào việc sưởi ấm cho mùa đông.

Why does Baseline Region 15 receive so much more summer baseline allocation?

Trong trường hợp Giá Biểu Tổng Quát năm 1985 của SCE, CPUC đã thông qua một đề nghị của Hiệp Hội các Chính Quyền Coachella Valley, thiết lập số lượng căn bản cao hơn trong mùa hè do trong vùng có sự nóng bức đến cực độ.

Các số lượng căn bản được điều chỉnh bao lâu một lần?

Thông thường, CPUC duyệt qua các số lượng căn bản mỗi 3-5 năm một lần, trong thời gian qua các quy trình soạn giá biểu tiện ích. CPUC không tổ chức các buổi điều trần cho công chúng tham gia như một phần trong các quy trình cho các khách hàng cơ hội để lên tiếng về các mối quan tâm của họ. Thông báo về các phiên điều trần công cộng có trên hóa đơn của quý vị khi có một trường hợp về giá biểu tiện ích hiện đang được xét.

Nếu một hóa đơn đã được ước lượng….liệu mức căn bản có vẫn được áp dụng hay không?

Có. Tất cả các hóa đơn đã được ước lượng tự động bao gồm toàn bộ định mức căn bản cho tài khoản.

Nếu một khách hàng sử dụng nhiều năng lượng hơn người láng giềng vì có nhiều người hơn hoặc căn nhà lớn hơn, họ có được mức căn bản cao hơn hay không?

Mức căn bản đã được lập với mục đích dựa vào mức tiêu thụ trung bình tại cư gia trong các khu vực có sự biến đổi vào mùa đông và mùa hè. Vì định mức căn bản được đặt ở mức trung bình, nó cũng được tính đến sự khác biệt về số người trong gia đình, các đồ gia dụng, v.v...

Mức căn bản có phạt khách hàng cư gia vì sử dụng nhiều điện hay không?

Đạo luật nhằm mục đích sao cho định mức căn bản cung cấp từ 50% tới 70% mức sử dụng trung bình tại cư gia trong một vùng khí hậu vào các mùa hè và mùa đông. Mục đích của mức căn bản là để khuyến khích bảo tồn và thưởng cho những khách hàng nào đã bảo tồn khi một phần lượng điện của họ được tính ở mức giá thấp nhất.

Thế còn những người cần các dụng cụ hỗ trợ sự sống thì sao?

Các khách hàng hội đủ điều kiện phụ thuộc vào dụng cụ hỗ trợ sự sống chạy bằng điện được các khoản trợ cấp thêm. Nếu một khách hàng cư gia có giấy chứng nhận của bác sĩ y khoa hoặc chuyên khoa xương (trên mẫu đơn Y Tế Căn Bản của SCE) rằng một người sống toàn thời gian trong gia đình cần phải sử dụng thường xuyên dụng cụ y tế hỗ trợ sự sống, chạy bằng điện cần thiết để duy trì, khôi phục hoặc cung cấp một chức năng quan trọng, hoặc phụ thuộc vào một máy móc để di chuyển cả bên trong và bên ngoài nhà, thì họ hội đủ điều kiện để nhận một khoản trợ cấp y tế căn bản quanh năm thông thường là 16.5 kWh một ngày ngoài các khoản cấp phát căn bản tiêu chuẩn. Các khách hàng có các dụng cụ hỗ trợ sự sống cần được cấp phát ở mức y tế căn bản hàng ngày nhiều hơn mức thông thường có thể làm đơn xin để được cấp phát nhiều hơn.

Các khách hàng được chăm sóc ở mức y tế căn bản và chăm sóc trọng yếu sẽ được thông báo như thế nào trong trường hợp cúp điện luân phiên?

Trong trường hợp Tổng Đài Viên Hệ Thống Độc Lập California (CA- ISO) công bố trường hợp Khẩn Cấp Giai Đoạn 3 và kêu gọi giảm bớt lượng, SCE sẽ xúc tiến một hệ thống tự động quay số để báo cho các khách hàng y tế căn bản có lưu số điện thoại. Việc thông báo được thực hiện trước tiên cho các khách hàng được xem là cần chăm sóc trọng yếu, sau đó cho các khách hàng ở mức y tế căn bản còn lại. Thông báo sẽ được thu băng sẵn, một tin nhắn dài 30 giây cảnh báo về trường hợp Khẩn Cấp Giai Đoạn 3 và chuẩn bị cho việc cúp điện luân phiên. Tài khoản khách hàng và các số điện thoại được cập nhật trên danh sách tự động quay số hàng tuần.

Tôi có thể làm được gì để thay đổi mức căn bản và xin thêm định mức ở mức giá thấp nhất?

Trong khoảng thời gian có các quy trình quyết định giá biểu theo trường hợp, CPUC duyệt xét mức căn bản, cùng với các chương trình khác của khách hàng, để xác định xem có nên thực hiện các thay đổi hay không. CPUC cũng tổ chức các phiên điều trần để công chúng tham gia để các khách hàng có cơ hội đóng góp ý kiến và trình bày mối quan tâm của họ. Thông báo về phiên điều trần sẽ có ghi trên hóa đơn của khách hàng. CPUC cũng đăng các ngày và địa điểm của cuộc điều trần trên trang mạng của họ.

Baseline

Mức căn bản là gì?

Theo dụng ý của luật tiểu bang, mức căn bản là số năng lượng cụ thể được cấp cho các khách hàng cư gia cho các dịch vụ căn bản như thắp sáng, nấu ăn, sưởi và làm lạnh. Các số lượng ở mức căn bản được xác định bởi CPUC cho việc tiêu thụ điện trung bình ở cư gia thuộc SCE ở chín vùng địa lý cho miền nam và miền trung California, vào các mùa đông và mùa hè. Số lượng ở mức căn bản tính theo kilowatt giờ (kWh) được tính mỗi ngày ở mức giá biểu cư gia thấp nhất hiện có.

Ai hội đủ điều kiện cho mức căn bản?

Mọi tài khoản khách hàng cư gia được phục vụ theo giá biểu trong nhà.

Làm sao tôi có thể biết được định mức căn bản mà tôi nhận được mỗi tháng là bao nhiêu?

Định mức căn bản của quý vị được cung cấp ở trang 3 của hóa đơn trong phần "Thông tin khác".

Ai tính toán định mức căn bản là bao nhiêu?

Luật tiểu bang hướng dẫn CPUC lập các định mức căn bản. Các số lượng căn bản được xác định theo kết quả của một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng về việc sử dụng điện trung bình ở cư gia trên toàn vùng khí hậu được Ủy Ban Năng Lượng California thông qua như đã được CPUC bổ sung. Các vùng căn bản xác định các khu vực khí hậu dựa vào nhiệt độ và độ cao có các kiểu tiêu thụ điện giống nhau, và được kể vào các biến động theo mùa về mức tiêu thụ năng lượng.

Làm sao tôi có thể xác định được định mức căn bản tại các vùng căn bản và các cộng đồng ngoài khu vực của tôi?

Vào Tháng Mười 2009, CPUC đã chấp thuận yêu cầu của SCE để thay đổi số vùng căn bản cho cư gia từ 6 tới 9, và vẽ lại bản đồ các vùng căn bản để tương xứng gần hơn với các vùng khí hậu của Ủy Ban Năng Lượng California, các mã số tòa nhà và dân số. Xin xem biểu đồ cho thấy các bản cấp phát căn bản cho tất cả các vùng dịch vụ của SCE. Để tìm hiểu thêm về tất cả 9 vùng căn bản của SCE, các vùng này ở đâu và các cộng đồng nào thuộc về mỗi vùng, xin xem bản đồ các vùng căn bản và danh mục các cộng đồng.

Tại sao mức căn bản áp dụng cho 50–70% mức sử dụng trung bình của gia cư ở một vùng căn bản?

Không bao giờ mức căn bản đủ trang trải cho 100% việc sử dụng trung bình ở cư gia, mà chỉ cung cấp một phần đáng kể cho các nhu cầu về năng lượng hợp lý sẽ được tính ở giá biểu thấp nhất, và để khích lệ bảo tồn năng lượng.

CPUC đã thiết lập việc cấp số lượng căn bản ở mức 50% tới 60% về tiêu thụ trung bình ở gia cư cho các dịch vụ cơ bản như thắp sáng, nấu ăn, sưởi và làm lạnh, trừ các khách hàng gia cư dùng khí đốt và tất cả đều bằng điện, số lượng căn bản được thiết lập ở mức 60% tới 70% số tiêu thụ trung bình cho gia cư vào việc sưởi ấm cho mùa đông.

Why does Baseline Region 15 receive so much more summer baseline allocation?

Trong trường hợp Giá Biểu Tổng Quát năm 1985 của SCE, CPUC đã thông qua một đề nghị của Hiệp Hội các Chính Quyền Coachella Valley, thiết lập số lượng căn bản cao hơn trong mùa hè do trong vùng có sự nóng bức đến cực độ.

Các số lượng căn bản được điều chỉnh bao lâu một lần?

Thông thường, CPUC duyệt qua các số lượng căn bản mỗi 3-5 năm một lần, trong thời gian qua các quy trình soạn giá biểu tiện ích. CPUC không tổ chức các buổi điều trần cho công chúng tham gia như một phần trong các quy trình cho các khách hàng cơ hội để lên tiếng về các mối quan tâm của họ. Thông báo về các phiên điều trần công cộng có trên hóa đơn của quý vị khi có một trường hợp về giá biểu tiện ích hiện đang được xét.

Nếu một hóa đơn đã được ước lượng….liệu mức căn bản có vẫn được áp dụng hay không?

Có. Tất cả các hóa đơn đã được ước lượng tự động bao gồm toàn bộ định mức căn bản cho tài khoản.

Nếu một khách hàng sử dụng nhiều năng lượng hơn người láng giềng vì có nhiều người hơn hoặc căn nhà lớn hơn, họ có được mức căn bản cao hơn hay không?

Mức căn bản đã được lập với mục đích dựa vào mức tiêu thụ trung bình tại cư gia trong các khu vực có sự biến đổi vào mùa đông và mùa hè. Vì định mức căn bản được đặt ở mức trung bình, nó cũng được tính đến sự khác biệt về số người trong gia đình, các đồ gia dụng, v.v...

Mức căn bản có phạt khách hàng cư gia vì sử dụng nhiều điện hay không?

Đạo luật nhằm mục đích sao cho định mức căn bản cung cấp từ 50% tới 70% mức sử dụng trung bình tại cư gia trong một vùng khí hậu vào các mùa hè và mùa đông. Mục đích của mức căn bản là để khuyến khích bảo tồn và thưởng cho những khách hàng nào đã bảo tồn khi một phần lượng điện của họ được tính ở mức giá thấp nhất.

Thế còn những người cần các dụng cụ hỗ trợ sự sống thì sao?

Các khách hàng hội đủ điều kiện phụ thuộc vào dụng cụ hỗ trợ sự sống chạy bằng điện được các khoản trợ cấp thêm. Nếu một khách hàng cư gia có giấy chứng nhận của bác sĩ y khoa hoặc chuyên khoa xương (trên mẫu đơn Y Tế Căn Bản của SCE) rằng một người sống toàn thời gian trong gia đình cần phải sử dụng thường xuyên dụng cụ y tế hỗ trợ sự sống, chạy bằng điện cần thiết để duy trì, khôi phục hoặc cung cấp một chức năng quan trọng, hoặc phụ thuộc vào một máy móc để di chuyển cả bên trong và bên ngoài nhà, thì họ hội đủ điều kiện để nhận một khoản trợ cấp y tế căn bản quanh năm thông thường là 16.5 kWh một ngày ngoài các khoản cấp phát căn bản tiêu chuẩn. Các khách hàng có các dụng cụ hỗ trợ sự sống cần được cấp phát ở mức y tế căn bản hàng ngày nhiều hơn mức thông thường có thể làm đơn xin để được cấp phát nhiều hơn.

Các khách hàng được chăm sóc ở mức y tế căn bản và chăm sóc trọng yếu sẽ được thông báo như thế nào trong trường hợp cúp điện luân phiên?

Trong trường hợp Tổng Đài Viên Hệ Thống Độc Lập California (CA- ISO) công bố trường hợp Khẩn Cấp Giai Đoạn 3 và kêu gọi giảm bớt lượng, SCE sẽ xúc tiến một hệ thống tự động quay số để báo cho các khách hàng y tế căn bản có lưu số điện thoại. Việc thông báo được thực hiện trước tiên cho các khách hàng được xem là cần chăm sóc trọng yếu, sau đó cho các khách hàng ở mức y tế căn bản còn lại. Thông báo sẽ được thu băng sẵn, một tin nhắn dài 30 giây cảnh báo về trường hợp Khẩn Cấp Giai Đoạn 3 và chuẩn bị cho việc cúp điện luân phiên. Tài khoản khách hàng và các số điện thoại được cập nhật trên danh sách tự động quay số hàng tuần.

Tôi có thể làm được gì để thay đổi mức căn bản và xin thêm định mức ở mức giá thấp nhất?

Trong khoảng thời gian có các quy trình quyết định giá biểu theo trường hợp, CPUC duyệt xét mức căn bản, cùng với các chương trình khác của khách hàng, để xác định xem có nên thực hiện các thay đổi hay không. CPUC cũng tổ chức các phiên điều trần để công chúng tham gia để các khách hàng có cơ hội đóng góp ý kiến và trình bày mối quan tâm của họ. Thông báo về phiên điều trần sẽ có ghi trên hóa đơn của khách hàng. CPUC cũng đăng các ngày và địa điểm của cuộc điều trần trên trang mạng của họ.

Web Content Viewer (JSR 286)