Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Biểu Giá: Chọn Chương Trình Phù Hợp cho Quý Vị

Biểu giá của quý vị được lập bởi California Public Utilities Commission (Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California, hay CPUC), một cơ quan chính phủ ra quy định cho các hãng tiện ích thuộc sở hữu của nhà đầu tư. Cứ ba năm, CPUC xét lại biểu giá thông qua General Rate Case Proceedings (Thủ Tục Kiện Tụng về Vụ Kiện Giá Chung).  

Quý vị có biết SCE cung cấp nhiều Residential Rate Plans (Chương Trình Giá Cư Dân) không? Đối với nhiều khách hàng, Chương Trình Cư Dân (Danh Mục Giá D) của chúng tôi – bao gồm 4 tầng (4-tier) giá cả – là có hiệu quả chi phí nhất. Mỗi tháng, năng lượng tiêu dùng của gia đình quý vị bắt đầu từ Tầng 1, với mức chi phí điện thấp nhất. Hãy giữ cho mức sử dụng năng lượng ở các tầng thấp để trả ít hơn trên hóa đơn. Để tìm chương trình cho mình, xin hãy xem phần “Chi Tiết về Phí Mới” (Details of Your New Charges) ở trang 3 của hóa đơn của quý vị.  

Chương Trình Giá Doanh Nghiệp của chúng tôi được xác định dựa trên việc sử dụng điện hàng tháng và tính chất doanh nghiệp hay lĩnh vực hoạt động của quý vị. Chúng tôi có chương trình cho:

  • Khách hàng doanh nghiệp nhỏ (0 – 20kW)
  • Khách hàng doanh nghiệp vừa (trên 20 và tối đa 500kW)
  • Khách hàng doanh nghiệp lớn và khách hàng công nghiệp (trên 500kW)
  • Biểu giá cho nông nghiệp và bơm nước
  • Biểu giá đèn đường và đèn ngoài trời

Tìm hiểu thêm về Biểu Giá SCE bằng cách đọc câu giải đáp cho các câu hỏi thường gặp.

Tìm hiểu thêm về Sách Giá Biểu của SCE và những thay đổi về giá biểu đã được chấp thuận.