Web Content Viewer (JSR 286)

Không Lấy Đồng Hồ Thông Minh

Chúng tôi hỗ trợ việc đo đạc thông minh và chúng tôi cũng hỗ trợ hoàn toàn quyền lựa chọn cá nhân của quý vị.

Nếu quý vị là một khách hàng cư gia, quý vị có thể chọn không lấy đồng hồ thông minh. Nếu như vậy, đồng hồ dùng kỹ thuật cũ hơn sẽ vẫn ở tại chỗ cũ (hoặc được lắp đặt lại) tại nhà của quý vị. Quý vị sẽ không thể tận dụng các chương trình và ích lợi như Budget Assistant, dựa vào kỹ thuật truyền đạt hai chiều.

Đồng Hồ của Chúng Tôi: Tính Năng và Quyền Lợi

Đồng Hồ Thông Minh So Với Không Lấy Đồng Hồ Thông Minh

Tính Năng hoặc Ích Lợi

Đồng Hồ Thông Minh

Không Lấy

Tiếp Cận với Thông Tin Sử Dụng 24/7

Không

Các Cảnh Báo Budget Assistant

Không

Hóa Đơn tính cho đến nay

Không

Hóa Đơn Dự Kiến Kỳ Tới:

Không

Khích Lệ Save Power Day

Không

Tự Kích Hoạt Từ Xa

Không

Phí Tổn Lắp Đặt

Có Bao Gồm

$75*

Phí tổn hàng tháng

Bao gồm

$10**

*Các khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức trả $10 phí tổn lắp đặt cho các hoạt động vận hành.
**Các khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức trả $5 cho việc phí tổn hàng tháng cho việc đọc đồng hồ.

 

Các Câu Hỏi Thường Gặp khi Không Lấy Đồng Hồ

Tôi có thể chọn không lấy đồng hồ thông minh được không?

Là một khách hàng cư gia, quý vị có thể chọn thay thế là không lấy đồng hồ bằng cách gọi cho chúng tôi tại số 1-800-810-2369 để ghi danh.

Có chi phí nào liên quan tới việc không lấy đồng hồ thông minh hay không?

Có, Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) đã lập ra một phí lắp đặt sơ khởi là $75 và lệ phí hàng tháng liên tục là $10 khi không lấy đồng hồ thông minh. Nếu quý vị tham gia vào các chương trình hội đủ điều kiện về lợi tức như Giá Biểu Năng Lượng Thay Thế của California (CARE), lệ phí lắp đặt lúc đầu là $10 và lệ phí liên tục hàng tháng là $5. Các lệ phí không lấy có liên quan này sẽ được cộng vào hóa đơn hàng tháng của quý vị.

Các lệ phí và lựa chọn chương trình có thể được CPUC thay đổi.

Tại sao phải trả tiền khi không lấy đồng hồ thông minh?

Tiêu chuẩn cho việc đo đạc ở California hiện nay là các đồng hồ thông minh. CPUC đã xác định rằng những khách hàng nào chọn dịch vụ không theo tiêu chuẩn sẽ phải trả các chi phí cho dịch vụ không theo tiêu chuẩn. Chi phí trả cho việc đọc đồng hồ theo lối thủ công và các hoạt động vận hành và gửi hóa đơn có liên quan.

Web Content Viewer (JSR 286)