Web Content Viewer (JSR 286)

My Account trên Mạng

Tiết kiệm tiền qua Thanh Toán Trực Tuyến, Gửi Hóa Đơn Không Giấy và các thông báo qua email. Tiết kiệm thì giờ và không phải lo lắng gì bằng Direct Payment (Trả Hóa Đơn Trực Tiếp). Hãy đăng ký My Account và có được những điều này và các dịch vụ khác cũng như được tiếp cận dễ dàng, an ninh, 24/7 vào hóa đơn, trả hóa đơn, và quá trình sử dụng năng lượng.

 

 

 

Bắt Đầu

Ghi Danh Thật Dễ Dàng


Đăng ký

 • Là một khách hàng của SCE.com
 • Không phải là khách hàng (các thanh tra viên thành phố, các nhà thầu, v.v...) khi quý vị chọn “SCE Business Partner” (Đối Tác Kinh Doanh SCE).


Nộp Thông Tin về Mật Khẩu

 • Mọi thông tin nhận dạng mà quý vị nộp lên sẽ chỉ được sử dụng khi quý vị quên mật khẩu của mình. Nhập đúng thông tin này vào màn hình "Forgot Your Password" (Quên Mật Khẩu của Quý Vị) để cho phép quý vị tái lập mật khẩu trên mạng hoặc nhận một mật khẩu mới qua email
 • Nếu quên mật khẩu, quý vị sẽ cần nhớ câu hỏi và câu trả lời bảo mật mà quý vị đã nộp lúc đăng ký


Cung Cấp Địa Chỉ Điện Thư

 • Nhập địa chỉ điện thư mà quý vị muốn nhận thông báo gửi hóa đơn trên mạng của mình và các nhắc nhở về trả tiền.
 • Xin nhớ là địa chỉ điện thư này phải đang hoạt động, đúng, và hộp thư của quý vị không được quá đầy. Nếu không, các điện thư của chúng tôi gửi đến cho quý vị có thể bị từ chối


Cập Nhật Hồ Sơ của Quý Vị

 • Liên kết “Update My Profile” (Cập Nhật Tiểu Sử của Tôi) có ở phía bên trái của trang "My Account"
 • Duyệt qua thông tin "Update My Profile" khi quý vị thêm các dịch vụ vào My Account


Ghi Danh các Dịch Vụ

 • Nhớ là quý vị ghi danh trước
 • Các khách hàng—nhập tên người sử dụng, mật khẩu, và số tài khoản SCE của quý vị
 • Những người không phải là khách hàng—đăng nhập vào bằng thông tin nhận dạng mà quý vị đã cung cấp trong đơn đối tác kinh doanh của mình
Bắt Đầu

Register for My Account in 4 Simple Steps

Registering for My Account only takes a minute or two, but the benefits and services could save you much more time in the long run.

1. Create a User ID

You’ll need to provide a current email address as your user ID. Please be sure your email address is current and correct, and add ibp3@scewebservices.com to your contacts to be sure you receive paperless billing and payment notifications, and other essential communications.

2. Choose a Secure Password

Your password must be 8-128 characters and include both lower- and upper-case letters and at least one number. We’ll also ask you to answer a few security questions to help you reset your password if you forget or misplace it.

3. Enter Your Account Info

Customer Bill with instructions on where to find account information

Enter the customer account number and billing address zip code.

We’ll link your account information to your login, so you can securely access your billing, payment, usage and more, 24/7.

4. Verify Your Email

Check your inbox for a verification email we will send to you to validate your account’s security. Be sure to click through to activate your account within 24 hours.

Please note: If you are a non-customer (such as a city inspector, contractor, etc.), please register through the Business Partner portal.

Get Started

Accessing Multiple Accounts

If you have multiple customer accounts under a single Customer Number, you’ll be able to access all of them in your My Account under a single login and password. You will not be required to enroll each account separately.

Only one user at a time may access any My Account login, whether it’s a single account or multiple accounts under one Customer Number.

Do you want to manage more than one SCE account online using a single login?

For example: You have a bill for your home and a bill for your business, or you have a business that is doing business under multiple names.

We can help you consolidate access to multiple accounts into a single Customer Number. Please contact a Customer Service Representative for assistance.

Easy Paperless Billing & Online Payment

My Account makes it easy to access your statement and billing history, pay your bill, and enroll in the payment option that’s right for you.

Account History

Enjoy online access to up to 36 months of your billing, payment, and usage history. You can compare your current and past usage, which may help you find ways to save energy, identify possible efficiency issues, and know what to expect on your next bill.

Go Paperless

Sign up for paperless billing and get immediate, 24-hour secure access to your most recent bill online. You’ll get an email every month when your statement is ready, and you’ll reduce clutter, as well as your carbon footprint.

Easy Online Payment

Pay your bill online at your convenience, without the hassle of writing checks and paying for postage. Simply log in to My Account anytime to securely pay your bill directly from your bank account.

Automatic Recurring Payments

Set it and forget it by enrolling in Automatic Recurring Payments. This option is a great fit for customers who are frequently out of town, occasionally forgetful, or just want the peace of mind and convenience of knowing your bill will always be paid on time.

Linking to Your Bank Account(s)

For all Online Payment services, you will need to enter your bank's nine-digit ABA routing number and a valid checking account number, and agree to the applicable Terms and Conditions. You may also opt to add multiple bank accounts, and select from the list when you pay your bill. Please note, payments may take one-to-two business days to reflect in your account.

More Tools & Services

My Account also gives you access to simple, secure tools and services to help you better manage energy. Enroll and login to access energy management tools, special programs for business customers, and useful, energy-saving updates and tips when you subscribe to emails. If you have a deposit account, you can view your deposit status anytime.

Get Started

Các Dịch Vụ trong My Account

Các Dụng Cụ Tiết Kiệm Thì Giờ và Tiền Bạc

 • Các dụng cụ đơn giản và an ninh được soạn cho quý vị được tiện lợi
 • Các lựa chọn hóa đơn và trả hóa đơn trực tuyến
 • Các công cụ quản lý năng lượng
 • Các chương trình đặc biệt cho khách hàng doanh nghiệp
 • Các cập nhật hữu ích, tiết kiệm tiền bạc khi quý vị đăng ký email
   

Quá Trình Gửi Hóa Đơn: Kiến Thức Là Sức Mạnh

 • My Account cho quý vị truy cập trực tuyến vào thời gian tối đa 36 tháng gửi hóa đơn, thanh toán, và quá trình sử dụng
 • So sánh việc sử dụng hiện nay và trước kia của quý vị
 • Các so sánh có thể giúp quý vị tiết kiệm năng lượng, nhận ra được khi nào một đồ gia dụng như một bơm nhiệt không còn hoạt động vào lúc cao điểm, và biết những gì được dự kiến trong hóa đơn kỳ tới của quý vị
   

Gửi Hóa Đơn Trực Tuyến Không Cần Giấy

 • Được truy cập tức thì an toàn 24 giờ vào hóa đơn mới nhất của quý vị trên mạng
 • Việc gửi hóa đơn không cần giấy có lợi cho môi trường
 • Quý vị sẽ nhận được một điện thư mỗi tháng khi hóa đơn của quý vị đã sẵn sàng—chỉ cần bấm vào để xem
   

Thanh Toán Trực Tuyến: Phương Cách Dễ Dàng Để Thanh Toán

 • Thanh toán hóa đơn của quý vị một cách thuận tiện, mà không phải chịu sự phiền toái của việc viết chi phiếu và trả cho tiền tem
 • Sau khi ghi danh, truy nhập vào My Account ngày hay đêm để trả hóa đơn một cách an toàn thẳng từ tài khoản ngân hàng của quý vị, hoặc dùng một trong nhiều phương cách trả hóa đơn
   

Trả Trực Tiếp: Thiết Lập & Quên Nó Đi

Ghi danh vào Direct Payment (Trả Trực Tiếp) nếu quý vị

 • Thỉnh thoảng hay quên
 • Thường hay đi xa
 • Muốn có sự an tâm khi biết được rằng hóa đơn của mình lúc nào cũng được trả đúng kỳ hạn với tổng số tiền trên hóa đơn của quý vị sẽ được tự động rút ra từ tài khoản dùng chi phiếu của quý vị mỗi tháng.
   

Bắt Đầu >

Thông Báo Cắt Điện Luân Phiên

Nếu doanh nghiệp của quý vị sử dụng 300 kilowatt giờ trở lên mỗi tháng, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết khi có trường hợp cắt điện luân phiên. Chỉ cần giữ thông tin liên lạc của quý vị được cập nhật qua việc sử dụng Cập Nhật Thông Tin Liên Lạc cho Cắt Điện Luân Phiên. Quý vị cũng có thể xem số nhóm cắt điện luân phiên của mình trong My Account.

SCE EnergyManager® cho Doanh Nghiệp

Quản lý việc sử dụng năng lượng hữu hiệu cho cơ sở kinh doanh của quý vị không chỉ là về sử dụng điện một cách khôn ngoan. Nó cũng là về hiểu các chi phí và hóa đơn của quý vị. Nếu quý vị là một khách hàng doanh nghiệp, quý vị có thể muốn xét đến bộ công cụ SCE EnergyManager, cho quý vị truy cập trực tuyến vào thông tin sử dụng và các bản phân tích chi tiết về chi phí của việc sử dụng năng lượng cho doanh nghiệp của quý vị.

Gửi Hóa Đơn cho Nhà Mobile Home

Đối với các khách hàng trong khu nhà mobile home của chúng tôi là người chịu trách nhiệm gửi hóa đơn trực tiếp cho những người thuê nhà của họ, chúng tôi có Dịch Vụ Tính Hóa Đơn cho Người Thuê Nhà—một dịch vụ tuỳ chọn và hợp túi tiền. Nếu quý vị chọn ghi danh, chúng tôi sẽ tính các hóa đơn điện hàng tháng cho từng người thuê nhà của quý vị và lưu giữ chúng trên một trang mạng an ninh, để quý vị không phải làm điều này.

Thêm Chi Tiết

Ghi Danh cho Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn

Để đảm bảo an ninh cho thông tin tài khoản, một số khách hàng doanh nghiệp lớn của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ năng lượng phải làm việc với đại diện SCE của họ để ghi danh vào và truy cập các dịch vụ của My Account. Màn hình ghi danh sẽ cho quý vị biết khi nào cần thực hiện điều này.

Truy Cập Nhiều Tài Khoản Khách Hàng SCE

 • Khi quý vị ghi danh vào các dịch vụ Gửi Hóa Đơn Trực Tuyến Không Cần Giấy, Thanh Toán Trực Tiếp, và Thanh Toán Trực Tuyến của CSE, quý vị sẽ được cung cấp một danh sách các Tài Khoản Khách Hàng SCE hiện có của mình. Quý vị không bắt buộc phải ghi danh mỗi tài khoản vào một sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến của SCE.
 • SCE chỉ cho phép được tiếp cận mỗi lần một người sử dụng vào mỗi số Tài Khoản Khách Hàng cá nhân. Việc này áp dụng cho việc Gửi Hóa Đơn Trực Tuyến Không Cần Giấy, Trả Hóa Đơn Trực Tuyến, và Trả Trực Tiếp. Điều này có nghĩa là mỗi lần chỉ một người sử dụng trên mạng được xem sao kê trên mạng hoặc trả hóa đơn trên mạng. Để biết thêm thông tin về khả năng hội đủ điều kiện, xin xem phần các Hỏi Đáp được truy cập từ màn hình ghi danh.
 

Trả Trực Tiếp và Trả Trực Tuyến

Để có các dịch vụ Direct Payment (Trả Trực Tiếp) và Trả Trực Tuyến, quý vị sẽ cần nhập số định tuyến ABA gồm chín chữ số của ngân hàng quý vị và một số tài khoản dùng chi phiếu còn hiệu lực. Để hoàn tất ghi danh, quý vị phải đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện cho việc tiến hành kinh doanh trên mạng với SCE.

Nhiều tài khoản ngân hàng

Quý vị sẽ có cơ hội lưu giữ nhiều tài khoản ngân hàng. Danh sách này sẽ được lưu giữ với tên người sử dụng và quý vị có thể chọn bất cứ tài khoản ngân hàng nào của mình để trả bất cứ hoá đơn SCE nào trên mạng.

Online Tools for Business Customers

Notification of Rotating Outages

If your business has Demand equal to 300 kW or greater, we’ll notify you in the event of a rotating outage. Simply keep your contact information up-to-date using the Rotating Outage Contact Update. You can also look up your rotating outage group number in My Account.

Mobile Home Park Billing

For our mobile home parks responsible for billing their tenants directly, we offer the Tenant Bill Calculation Service: an optional and affordable service. If you choose to subscribe, we’ll calculate your tenants’ individual monthly electricity bills and store them for you on a secure website.

Get Started

Truy Cập

Sau Khi Ghi Danh

 • Dùng My Account để quản lý (các) tài khoản SCE của quý vị trên mạng.
 • Dịch vụ này an toàn và miễn phí..
 • Để xem thông tin của quý vị trên mạng, quý vị sẽ cần đăng ký dịch vụ My Account, tại đó quý vị sẽ chọn một ID người sử dụng và mật khẩu cá nhân. Sau đó quý vị sẽ được truy cập tất cả các tài khoản SCE của mình.

Chỉ có những khách hàng nào hiện đang nhận hóa đơn của SCE mới hội đủ điều kiện để ghi danh. Sau đây là một số ích lợi của My Account:
 • Xem và phân tích đến 36 tháng gửi hóa đơn, thanh toán, và quá trình sử dụng.
 • Xem thông tin về đồng hồ và các chi tiết sử dụng cho bất cứ ngày sao kê nào.
 • Tính toán về sử dụng giữa các ngày trên bảng sao kê.
 • Xuất khẩu các dữ liệu sử dụng để phân tích thêm bằng các dụng cụ như Excel.
 • Duyệt qua chi tiết thông tin tài khoản, bất cứ lúc nào ngày hay đêm. Chúng tôi sẽ cung cấp số tài khoản hiện thời của quý vị và ngày đáo hạn, ngày sao kê kế tiếp, và báo cho quý vị biết nếu tài khoản của quý vị đã đáo hạn. Ghi chú: các khoản trả hóa đơn có thể không được phản ảnh trên tài khoản của quý vị trong từ 1-2 ngày làm việc.
 • Xem tình trạng thông tin ký quỹ của SCE.
 • Truy cập tất cả các tài khoản của quý vị bằng một mật khẩu.


Ghi chú: để bảo đảm an ninh cho thông tin tài khoản, các khách hàng doanh nghiệp lớn và các nhà cung cấp dịch vụ năng lượng phải làm việc với đại diện SCE của họ để ghi danh vào dịch vụ My Account.

 

Web Content Viewer (JSR 286)