Web Content Viewer (JSR 286)

My Account trên Mạng Giúp cho Mọi Việc đều Dễ Dàng

How to manage multiple accounts in My Account.

Quản Lý Nhiều Trương Mục

Hãy ghé vào My Account mới để biết cách xem và trả hóa đơn cho nhiều trương mục dễ dàng như thế nào.

Ghi danh My Account trong 4 Bước Đơn Giản

Ghi danh My Account chỉ mất một hoặc hai phút, nhưng những lợi ích và dịch vụ có thể tiết kiệm cho quý vị nhiều thời gian về lâu dài.

 

1. Tạo User ID

Quý vị sẽ cần phải cung cấp địa chỉ email hiện tại làm user ID. Vui lòng thêm ibp3@scewebservices.com vào số liên lạc của quý vị để đảm bảo quý vị nhận được email của chúng tôi.

 

2. Chọn Mật Khẩu

Chúng tôi sẽ giúp quý vị chọn một mật khẩu. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu quý vị trả lời một số câu hỏi phòng khi quý vị cần phải đặt lại mật khẩu.

 

3. Nhập Thông Tin về Trương Mục của Bạn

Nhập số trương mục khách hàng và mã bưu chánh của địa chỉ nhận hóa đơn.

Customer Bill with  instructions on where to find account information

 

4. Xác Minh Email của Quý Vị

Kiểm tra hộp thư đến để xem email xác minh của chúng tôi. Xin nhớ bấm vào email trong vòng 24 giờ để kích hoạt trương mục của quý vị.

Đăng Ký Ngay

 

Khách Hàng có Nhiều Trương Mục & Đối Tác Kinh Doanh

Truy Cập Nhiều Trương Mục

Nếu quý vị có nhiều trương mục trong một trương mục khách hàng trong hóa đơn, quý vị sẽ có thể truy cập tất cả các trương mục đó thông qua My Account.

Nếu quý vị có nhiều trương mục với các số trương mục khách hàng trong hóa đơn khác nhau, chúng tôi có thể giúp quý vị kết hợp lại. Liên Lạc với Chúng Tôi để được giúp đỡ.

Đối Tác Kinh Doanh

Nếu quý vị không phải là khách hàng (quý vị là thanh tra thành phố, nhà thầu, v.v...) xin đăng ký thông qua cổng Đối Tác Kinh Doanh.

Web Content Viewer (JSR 286)