Web Content Viewer (JSR 286)

Trung Tâm Dọn Nhà

Kết Nối và Tắt Dịch Vụ Điện

Quý vị dọn sang nhà mới? Quý vị đã đến đúng chỗ nếu muốn dễ dàng kết nối, tắt dịch vụ điện hoặc chuyển trương mục dịch vụ của quý vị sang một địa chỉ mới.

Quý Vị Sẽ Cần Gì để bắt đầu

  Bằng Lái Xe / Thẻ ID

  Số An Sinh Xã Hội

 

Xin Hẹn

Sẵn sàng nhận dịch vụ tại địa chỉ mới?

Kết Nối Dịch Vụ

Cắt dịch vụ tại một địa chỉ?


Cắt Dịch Vụ

Chuyển từ địa chỉ này sang địa chỉ khác?


Chuyển Dịch Vụ
 

Kiểm Tra Yêu Cầu

Để nhận thông tin mới nhất về tình trạng dịch vụ, xin chuẩn bị sẵn số xác nhận của quý vị.

Kiểm Tra Tình Trạng

Quý Vị Có Thắc Mắc

Tham khảo phần Hỏi Đáp của chúng tôi về Dọn Nhà và Kết Nối/Cắt Dịch Vụ.
 

Hỏi Đáp >

Quý vị không biết chắc có ở trong khu vực dịch vụ của chúng tôi hay không? Xem Bản Đồ Khu Vực Dịch Vụ của Chúng Tôi >

 


Quý vị khách hàng doanh nghiệp?

Nếu quý vị cần kết nối hoặc cắt dịch vụ tại một doanh nghiệp, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-800-990-7788 và một đại diện của chúng tôi sẽ giúp đỡ. Xin chuẩn bị sẵn Bằng Lái Xe/ Thẻ ID, số An Sinh Xã Hội và Mã Số Thuế của quý vị.

Hình ảnh 3 người đàn ông đang làm việc trên trụ điện

Chương Trình Đảm Bảo Dịch Vụ

Mỗi người đều có các nhu cầu khác nhau. Đó là lý do để chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ điện xuất sắc cho quý vị. Chương Trình Đảm Bảo Dịch Vụ của chúng tôi cung cấp danh sách những sự đảm bảo dịch vụ mà chúng tôi đã áp dụng, thể hiện cam kết của chúng tôi với khách hàng.

Web Content Viewer (JSR 286)