Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Dịch Vụ Điện của Quý Vị

Việc chuyển nhà cũng đã đủ phức tạp - việc mở hoặc tắt dịch vụ điện của quý vị không cần phải phức tạp như vậy. Nếu quý vị dùng Trung Tâm Dọn Nhà trên mạng của chúng tôi để xử lý các yêu cầu về dịch vụ điện cho quý vị, hoặc gọi vào khi có yêu cầu về dịch vụ, dưới đây là trả lời của mục hỏi đáp về dịch vụ điện của quý vị.

Có thắc mắc về việc sử dụng Trung Tâm Dọn Nhà trên mạng mới? Nhận câu trả lời ở đây.

Nếu quý vị không tìm thấy giải đáp thắc mắc, hãy gọi số 1-800-655-4555 và chúng tôi sẽ hân hạnh được giúp đỡ.

Mở, Tắt, hoặc Chuyển Dịch Vụ Điện của Quý Vị

Tôi mở dịch vụ như thế nào?

Quý vị có thể nhanh chóng nộp và dễ dàng yêu cầu dịch vụ của mình trên mạng lên Trung Tâm Dọn Nhà của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị điện thư xác nhận và cập nhật trong khi yêu cầu dịch vụ của quý vị hiện đang được xử lý.

Nếu quý vị muốn nộp yêu cầu của mình qua điện thoại, xin gọi chúng tôi 24/7 tại số 1-800-655-4555 ít nhất 48 giờ trước khi quý vị muốn mở dịch vụ (xin lưu ý là chúng tôi không mở dịch vụ vào những ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ). Phí nối kết dịch vụ là $6 sẽ được thêm vào tờ khai mở đầu của quý vị.

Để giúp chúng tôi phục vụ quý vị nhanh hơn, xin để sẵn thông tin sau đây khi quý vị gọi:

 • Tên cho tài khoản
 • Địa chỉ dịch vụ (nơi dịch vụ sẽ được mở)
 • Điện thoại chính
 • Số điện thoại thay thế (sở làm, dịch vụ trả lời điện thoại, v.v...)
 • Số An Sinh Xã Hội của khách hàng trên hồ sơ (tên trên tài khoản)
 • Số Bằng Lái Xe cho khách hàng có tên trong hồ sơ
 • Tên của người phối ngẫu hoặc người sống chung
 • Địa chỉ gửi thư (nếu khác với địa chỉ dịch vụ)
 • Ngày quý vị muốn mở dịch vụ (từ Thứ Hai tới Thứ Sáu)


Cũng chuẩn bị để trả lời cho các câu hỏi sau đây:

 • Có bất cứ vấn đề nào để vào nhà, như cổng bị khoá, chó, v.v...?
 • Các máy sưởi xách tay chạy bằng khí đốt hay điện?
 • Có máy A/C trung tâm ở trong nhà hay không?
Làm sao để tắt dịch vụ?

Quý vị có thể nhanh chóng nộp và dễ dàng yêu cầu dịch vụ của mình trên mạng tại Trung Tâm Dọn Nhà của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi điện thư xác nhận và các cập nhật trong khi yêu cầu dịch vụ của quý vị hiện đang được xử lý.

Nếu quý vị muốn nộp yêu cầu của mình qua điện thoại, xin gọi chúng tôi 24/7 tại số 1-800-655-4555 ít nhất 48 giờ trước khi quý vị muốn tắt dịch vụ.

Để giúp chúng tôi phục vụ quý vị nhanh hơn, xin để sẵn thông tin sau đây khi gọi:

 • Số Tài Khoản
 • Tên trên tài khoản
 • Địa chỉ dịch vụ (nơi dịch vụ sẽ được tắt)
 • Ngày quý vị muốn tắt dịch vụ
 • Địa chỉ nơi quý vị muốn chúng tôi gửi tờ khai SCE sau cùng của quý vị
 • Bất cứ vấn đề nào để vào nhà, như cổng bị khóa, chó, v.v...
Tôi chuyển dịch vụ của mình sang một địa chỉ khác trong phạm vi khu vực dịch vụ SCE như thế nào?

Quý vị có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển dịch vụ điện hiện tại của mình từ một địa chỉ sang địa chỉ khác trong phạm vi dịch vụ của chúng tôi qua Trung Tâm Dọn Nhàr để nộp lên yêu cầu của mình.

Nếu quý vị muốn hoàn tất yêu cầu của mình qua điện thoại, xin gọi chúng tôi 24/7 tại số 1-800-655-4555 48 giờ trước khi muốn chuyển dịch vụ.

Để giúp chúng tôi phục vụ quý vị nhanh hơn, xin để sẵn thông tin sau đây khi gọi:

 • Thông tin từ địa điểm hiện nay của quý vị:
  • Số Tài Khoản
  • Tên trên tài khoản (Khách Hàng trong Hồ Sơ)
  • Địa chỉ dịch vụ (nơi dịch vụ sẽ được tắt)
  • Ngày quý vị muốn tắt dịch vụ
  • Địa chỉ nơi quý vị muốn chúng tôi gửi tờ khai SCE sau cùng
  • Bất cứ vấn đề nào để vào nhà, như cổng bị khóa, chó, v.v...
 • Thông tin về địa chỉ mới của quý vị:
  • Địa chỉ dịch vụ (nơi dịch vụ sẽ được mở lên)
  • Điện thoại chính
  • Số điện thoại thay thế (sở làm, dịch vụ trả lời, v.v...)
  • Số An Sinh Xã Hội của khách hàng trên hồ sơ (tên trên tài khoản)
  • Số Bằng Lái Xe cho khách hàng có tên trong hồ sơ
  • Tên của người phối ngẫu hoặc người sống chung
  • Địa chỉ gửi thư (nếu khác với địa chỉ dịch vụ)
  • Ngày quý vị muốn mở dịch vụ (từ Thứ Hai tới Thứ Sáu)


Cũng chuẩn bị để trả lời cho các câu hỏi sau đây:

 • Có bất cứ vấn đề nào về tiếp cận, như cổng bị khóa, chó, v.v...?
 • Máy sưởi xách tay của quý vị bằng khí đốt hay điện?
 • Có máy A/C trung tâm ở trong nhà hay không?
How can I get help with completing my request?

If you need help at any time during your service request, please call us at 1-800-655-4555.

Khi nào tôi sẽ biết được là yêu cầu về dịch vụ của tôi đã thành công?

Quý vị sẽ nhận được tin nhắn xác nhận sau khi yêu cầu của quý vị đã được nộp lên cùng với số xác nhận về đơn đặt hàng. Quý vị cũng sẽ nhận một điện thư xác nhận cùng với các chi tiết của đơn đặt hàng, cũng như thông tin mới nhất khác qua điện thư về diễn tiến của yêu cầu quý vị.

You can view the status of your request online. You can also click the link located on your confirmation email.

Nếu tôi không thể tìm được số xác nhận thì sao?

Số xác nhận đơn đặt hàng được gửi qua điện thư cho quý vị về việc hoàn tất thành công đơn đặt hàng. Nếu quý vị không thể tìm được điện thư của mình, xin gọi chúng tôi tại số 1-800-655-4555 và chúng tôi có thể giúp quý vị trả lời các câu hỏi có liên quan tới yêu cầu dịch vụ của quý vị./p>

Làm sao để tôi đổi ngày mở hoặc tắt?

Để đổi ngày yêu cầu dịch vụ, xin gọi chúng tôi tại số 1-800-655-4555. Nếu quý vị đổi ngày yêu cầu dịch vụ, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị điện thư xác nhận cùng với các chi tiết về đơn đặt hàng của quý vị.

How do I cancel a request once it has been submitted?

To cancel your service request, call us at 1-800-655-4555. If you cancel your service request, we will send you a confirmation email for the cancellation.

Tôi có phải đóng tiền đặt cọc khi làm đơn xin dịch vụ mới hay không?

Nếu chưa thiết lập được tín dụng với chúng tôi, quý vị có thể được yêu cầu đóng một khoản tiền đặt cọc. Đại diện của chúng tôi sẽ giải thích số tiền đặt cọc. Khoản tiền đặt cọc sẽ được gửi hóa đơn cho quý vị trên một tờ khai riêng trong vòng từ bảy tới 10 ngày sau khi bắt đầu dịch vụ.
Sau khi quý vị đã trả hóa đơn cư gia đúng hạn trong 12 tháng, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền đặt cọc cộng với tiền lời. Tiền hoàn lại sẽ được áp dụng như một khoản tín dụng cho tờ khai của quý vị.

Số tiền đặt cọc được xác định như thế nào?

Khoản tiền đặt cọc cần có để thiết lập tín dụng cho một tài khoản trong nhà gấp đôi số hóa đơn trung bình hàng tháng cho phí tổn của SCE, được chúng tôi ước lượng.

Làm sao để tôi tránh phải trả tiền đặt cọc?

Quý vị có thể tránh trả tiền đặt cọc qua một số cách:

 • Có quá trình trả tiền tốt với chúng tôi tại một địa chỉ trước đó
 • Bằng cách cung cấp thư tín dụng từ cơ sở tiện ích năng lượng trước đây của mình
 • Bằng cách có người bảo đảm
 • Bằng cách ghi danh Direct Payment (Trả Trực Tiếp)
Tôi đã đặt tiền cọc khi mở dịch vụ. Bây giờ tôi tắt đi, khi nào tôi sẽ được hoàn lại số tiền đặt cọc của tôi?

Quý vị được quyền trả lại số tiền đặt cọc, chúng tôi sẽ gửi nó đến quý vị cùng với hóa đơn cuối cùng của quý vị trong vòng 30 ngày kể từ khi đóng tài khoản.

Có phí nối kết dịch vụ nào hay không?

Nếu quý vị mở dịch vụ, có một khoản nối kết dịch vụ là $6.

Nếu quý vị tái nối kết dịch vụ do không trả tiền, có lệ phí nối kết dịch vụ là $6. Nếu việc tái nối kết dịch vụ cần phải làm thêm công trình khác, như phục hồi lại dịch vụ trên cột điện, phí đó sẽ là $86.

Tài Khoản và Dịch Vụ Khác của Quý Vị

SCE phục vụ ở vùng địa lý nào?

Chúng tôi phục vụ cho 11 triệu người dân Miền Nam California ở 749 cộng đồng, từ Bridgeport ở phía bắc Blythe ở phía nam, từ miền Duyên Hải phía Nam California tới ranh giới Nevada. Để tìm hiểu xem quý vị có sống ở vùng lãnh thổ của chúng tôi hay không, xin xem vùng dịch vụ (PDF) của chúng tôi.

Hãng có các dịch vụ nào trong nhà?

Các dịch vụ của chúng tôi diễn ra hầu như hoàn toàn bên ngoài. Chúng tôi sở hữu các dây điện, cột điện, máy biến thế, và đồng hồ đo phục cụ cho căn nhà của quý vị, và chúng tôi chịu trách nhiệm bảo trì và sửa chữa. Sở hữu chủ căn nhà có trách nhiệm để duy trì và sửa chữa bảng điện chính, dây điện bên trong nhà, các ổ điện, và các giàn đèn và thiết bị khác. Nếu cần sửa chữa, hãy xem Yellow Page để tìm nhân viên chuyên môn có giấy phép hành nghề.

Có các công ty điện nào khác ở trong vùng của tôi?

Trước khi bãi bỏ quy định, tất cả các công ty tiện ích năng lượng được phân bổ cho các vùng dịch vụ bởi CPUC. Do đó, quý vị không có lựa chọn nào khác hơn là mua điện hoặc khí đốt của mình từ cơ sở tiện ích phục vụ tại vùng của quý vị. Tuy nhiên, với việc bãi bỏ quy định, có một số các nhà cung cấp dịch vụ năng lượng ngày càng tăng để lựa chọn. Để tìm hiểu xem các nhà cung cấp dịch vụ năng lượng nào khác hoặc các cơ sở tiện ích cung cấp dịch vụ cho vùng của mình, xin vào xem trang mạng của CPUC.

Làm sao để đổi dịch vụ điện qua tên của tôi?

Gọi số 1-800-655-4555 để đổi tên trên tài khoản của quý vị.

Làm sao để nộp đơn đòi bồi thường?

Nếu quý vị cần nộp đơn đòi bồi thường với chúng tôi, xin soạn và gửi thư nêu rõ về bản chất và phạm vi của sự thiệt hại. Bao gồm:
Ngày, giờ, và địa điểm bị thiệt hại
Tên của quý vị, địa chỉ, và số điện thoại
Bản sao của tất cả các ước lượng sửa chữa hoặc các hóa đơn đã trả cho những sửa chữa có liên quan tới đơn đòi bồi thường của quý vị

Ghi chú: Điều này không thừa nhận về trách nhiệm cũng không phải là một dấu hiệu cho thấy Southern California Edison chịu trách nhiệm cho các thiệt hại của quý vị.
Gửi thông tin nêu trên tới:
Southern California Edison Company
Attention: Claims Department
P.O. box 900
Rosemead, CA 91770

Nếu tôi muốn nộp than phiền cho CPUC thì sao?

Trước khi liên lạc với CPUC, chúng tôi yêu cầu quý vị gọi cho chúng tôi tại số 1-800-655-4555. Chúng tôi sẽ điều tra về các quan tâm của quý vị và trở lại với quý vị để giải thích. Nếu, sau khi chúng tôi điều tra xong, quý vị vẫn không hài lòng, quý vị có thể liên lạc với CPUC tại số 1-800-649-7570 hoặc vào xem trang mạng của CPUC.

How to Contact Us

Làm sao để tôi liên lạc với quý vị?

Khách hàng có thể gọi số 1-800-655-4555. Để biết một danh sách đầy đủ thông tin liên lạc, xin ghé thăm trang thông tin liên lạc trên trang mạng của chúng tôi.

Giờ làm việc của Ban Hỗ Trợ Khách Hàng của hãng?

Các Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng có mặt 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, tại số 1-800-655-4555. Các khách hàng doanh nghiệp có thể gọi số 1-800-990-7788 từ 7 giờ sáng – 7 giờ chiều, từ Thứ Hai - Thứ Sáu, và từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều vào những ngày Thứ Bảy, ngoại trừ những ngày lễ.

Lấy danh sách thông tin liên lạc đầy đủ.