Web Content Viewer (JSR 286)

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Sử Dụng Năng Lượng

Hiểu việc quý vị dùng bao nhiêu năng lượng trong nhà mình là bước đầu tiên để thực hiện các quyết định tiết kiệm năng lượng khôn ngoan. Chọn trong mục hỏi đáp về sử dụng năng lượng dưới đây để biết thêm thông tin.

Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi phải làm sao để giảm hóa đơn điện?

A. Để bắt đầu, sau đây là ba cách tốt nhất mà chúng tôi biết để tiết kiệm năng lượng:

Giữ cho không khí trong nhà ở bên trong và không khí ngoài nhà ở bên ngoài. Cách nhiệt, dải bịt cửa, và gắn kín các chỗ nứt và lỗ hổng.

Điều chỉnh cho bộ chỉnh nhiệt của quý vị ở độ cao hơn khi thời tiết nóng và thấp hơn khi thời tiết lạnh để các hệ thống sưởi và làm mát không phải làm việc quá nhiều.

Bảo tồn năng lượng. Tắt đèn, TV, đồ gia dụng, và những vật sử dụng điện khác khi không cần đến.

Để yêu cầu một bản thăm dò miễn phí, xin gọi số 1-800-278-8585, từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, từ 8 giờ 30 sáng tới 5 giờ 30 chiều


 

Nhà của tôi dùng bao nhiêu điện?

Việc sử dụng điện được đo bằng kilowatt giờ (kWh), cũng như dùng số gallon để đo xăng. Một kWh bằng 1,000 watt điện sử dụng trong một giờ.

Số lượng điện dùng trong khoảng thời gian mỗi kỳ gửi hóa đơn ở cột ngoài rìa bên phải của hóa đơn ghi là "Electricity Usage."

Để được giải thích chi tiết về hóa đơn của quý vị, xin ghé vào Hiểu về Hóa Đơn của Quý Vị.

Điều gì đôi khi làm cho hóa đơn điện của tôi tăng cao?

Một số nguyên nhân thông thường nhất tăng cao các hóa đơn điện hơn dự tính có liên quan tới thời tiết.

Khi thời tiết nóng, hóa đơn điện của quý vị có thể phản ảnh:

  • Việc sử dụng máy điều hòa không khí cao hơn mức trung bình.
  • Sử dụng lâu hơn các hồ bơi và các bơm spa.
  • Gia tăng năng lượng cần thiết để giữ cho tủ lạnh và tủ đá được lạnh.

Khi thời tiết lạnh, quý vị có thể dùng nhiều năng lượng hơn khi:

  • Các hệ thống sưởi được sử dụng nhiều hơn.
  • Các máy sưởi điện xách tay được sử dụng.
  • Cần thắp sáng nhiều hơn vì đêm dài hơn.
  • Thắp sáng vào ngày lễ và các đồ gia dụng được sử dụng cho việc giải trí.
  • Hóa đơn điện của quý vị cũng có thể bị ảnh hưởng bởi:
  • Nhiều ngày hơn mức trung bình trong thời kỳ gửi hóa đơn.
  • Số dư trước đó chưa được trả.

Khoản tiền phải trả từ nhiều trương mục của quý vị được bao gồm trong hóa đơn.
Mặc dù chúng tôi có thể tự hào rằng độ chính xác của đồng hồ đo là hơn 98%, đôi khi vẫn có sai sót. Nếu quý vị cho rằng có sai sót trong hóa đơn, quý vị có thể gọi chúng tôi tại số 1-800-655-4555.

Các đồ gia dụng khác nhau trong nhà dùng bao nhiêu điện?

Quý vị có thể ước lượng về số điện mà đồ gia dụng dùng theo phương trình dưới đây.

Lưu ý là các phương trình này không kể đến năng lượng mà các đồ gia dụng có động cơ cần đến, như máy điều hòa không khí, máy rửa chén, và các tủ lạnh. Ngoài ra, các phương trình này giả sử là nguồn cấp điện ở một pha duy nhất, thường thấy ở đa số các gia đình.
Trước tiên xác định số điện (watt) của đồ gia dụng. Các nhà chế tạo thường ghi số watt ở phía sau của đồ gia dụng. Nếu không ghi số watt, hãy tìm số ampere (AMPS) và điện thế (volt) được ghi trên đồ gia dụng.

Để xác định xem phải tốn hết bao nhiêu để vận hành một đồ gia dụng trong một tháng, chỉ cần nhân số watt với số giờ mà đồ gia dụng được dùng và chia cho 1000 để được số kWh.

Thí dụ, chúng ta hãy tính toán chi phí hàng tháng của một bóng đèn điện 60 Watt dùng 5 giờ mỗi ngày:
300 Watt giờ X 30 ngày mỗi tháng = 9000 Watt giờ
9000 Watt giờ/ 1000 = 9 kWh
9 kWh X $0.14 = $1.26 Chi phí hàng tháng để vận hành
chuyển đổi KWH  
amp x volt = watt
watt x số giờ sử dụng = watt giờ
watt giờ / 1000 = kilowatt giờ (kWh)
kWh X $0.14 = chi phí mỗi giờ

Có các chương trình bảo tồn năng lượng đặc biệt nào hay không?

Bảo tồn năng lượng là một phần quan trọng thuộc di sản của Southern California Edison. Chúng tôi hiện cung cấp nhiều chương trình có thể giúp cho khách hàng cả cư gia và thương mại tiết kiệm tiền và năng lượng. Để biết các chương trình giảm giá và khích lệ, xin ghé vào vùng Giảm Giá & Tiết Kiệm trên trang mạng của chúng tôi.

Web Content Viewer (JSR 286)