Web Content Viewer (JSR 286)

Catalina Island

Cung cấp điện, nước và gas an toàn cho Catalina Island là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Dưới đây là thông tin hữu ích về những dịch vụ này cung cấp cho hơn 4,000 người dân sinh sống quanh năm và 700,000 du khách mà Catalina Island đón tiếp mỗi năm.

Dịch Vụ Nước của Catalina Island

Từ năm 1962, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ nước cho Catalina Island qua việc lưu giữ nước, đào giếng, lọc và phân phối nước, và, hơn nữa mới đây, đã xây một nhà máy khử muối ra khỏi nước biển. Tải xuống trang thông tin của chúng tôi để tìm hiểu thêm về hệ thống nước.

 

Giai Đoạn 2 Phân Chia Lượng Nước Đã Được Áp Dụng

Việc bắt buộc bảo tồn và phân chia lượng nước bắt đầu được áp dụng ở Catalina Island vào ngày 11 tháng Tám, 2014.

California đang bị hạn hán nghiêm trọng, và Catalina là một trong những vùng bị ảnh hưởng nhiều nhất trong tiểu bang. Người dân và các doanh nghiệp của Catalina đã làm việc tận lực để bảo tồn nước khi lượng nước mưa trong hai năm qua đã ở mức thấp hơn nhiều so với bình thường. Vì tình trạng hạn hán nghiêm trọng, tất cả mọi người đều cần phải giảm hơn nữa lượng nước sử dụng để bảo tồn nguồn nước của chúng ta.

Giai Đoạn 2 Bắt Buộc Bảo Tồn và Phân Chia Lượng Nước đòi hỏi phải giảm 25 phần trăm số lượng nước sử dụng so với trước đây. Nói cách khác, lượng nước hàng tháng cấp cho quý vị phải ít hơn 25 phần trăm lượng nước sử dụng cũng trong tháng đó trong thời gian 12 tháng trước khi áp dụng Giai Đoạn 1 Bắt Buộc Bảo Tồn Nước vào tháng Sáu, 2013.

Tình Trạng Cung Cấp Nước và Kết Quả của Giai Đoạn 2

 •  
 • Từ ngày 10 tháng Chín, mực nước của Hồ Chứa Middle Ranch là 233 acre feet.
 • Vào tháng Tám 2015, lượng nước sử dụng đã giảm 48.06 phần trăm, đã sử dụng 23.55 acre feet nước, so với 45.34 acre feet vào tháng Tám 2013.
 • Từ tháng Chín 2014 đến tháng Tám 2015, lượng nước sử dụng đã giảm 40.12 phần trăm mặc dù số lượng du khách đến đảo tăng 25.77 phần trăm, đã sử dụng 228.79 acre feet nước, so với 382.05 acre feet trong tháng Sáu 2012 đến tháng Năm 2013 (mức căn bản).

 

Phẩm Chất Nước của Catalina & Phân Chia Lượng Nước Bắt Buộc: Hỏi Đáp

 

Khi nào sẽ áp dụng việc phân chia lượng nước?

Việc bắt buộc bảo tồn nước bắt đầu áp dụng khi mực nước trong Hồ Chứa Nước Middle Ranch (“Hồ Chứa Nước”) xuống thấp hơn 600 acre-feet. Phân chia lượng nước bắt buộc bắt đầu áp dụng khi mực nước trong Hồ Chứa Nước Middle Ranch (“Hồ Chứa Nước”) xuống thấp hơn 300 acre-feet.

Dựa vào mực nước trong Hồ Chứa Nước, việc bắt buộc bảo tồn nước và phân chia lượng nước đã được áp dụng.

Nước được phân phối thế nào trong Giai Đoạn 2 Bắt Buộc Bảo Tồn và Phân Chia Lượng Nước?

Một phần của kế hoạch phân chia lượng nước bao gồm việc phân phối nước sử dụng hàng tháng. Chúng tôi đã cung cấp cho quý vị lượng nước được phân phối hàng tháng cho mỗi người, được tính dựa vào số lượng nước quý vị sử dụng hàng tháng trong thời gian 12 tháng trước khi áp dụng Giai Đoạn 1 Bắt Buộc Bảo Tồn Nước.

Giai Đoạn 2 Bắt Buộc Bảo Tồn và Phân Chia Lượng Nước đòi hỏi phải giảm 25 phần trăm số lượng nước quý vị sử dụng ở mức căn bản.

Phân phối nước theo mức căn bản là gì? Để xác định số lượng nước phân phối cho quý vị hàng tháng theo mức căn bản trong Giai Đoạn 2 Phân Chia Lượng Nước, chúng tôi lấy số lượng nước quý vị sử dụng cũng trong tháng đó trong thời gian 12 tháng trước khi áp dụng Giai Đoạn 1 Bắt Buộc Bảo Tồn Nước và bớt đi 25 phần trăm. Thí dụ, trong tháng Chín 2013 nếu quý vị sử dụng 100 gallon nước, thì số lượng nước phân phối cho quý vị theo mức căn bản cho tháng Chín 2014 sẽ là 75 gallon. Quý vị phải có trách nhiệm theo dõi việc sử dụng nước để chắc chắn không dùng nhiều hơn lượng nước được phân phối hàng tháng. Việc giảm 25 phần trăm lượng nước sử dụng sẽ phải thi hành nghiêm ngặt.

Nếu tôi dùng nhiều hơn lượng nước được phân phối thì sao?

Vi phạm lần thứ nhất: Quý vị sẽ nhận được thông báo cảnh cáo trong hóa đơn của quý vị.

Vi phạm lần thứ hai: Chúng tôi sẽ gắn thiết bị hạn chế dòng nước chảy vào đường ống nước của nhà quý vị. Thiết bị này sẽ được gỡ ra sau thời gian tối thiểu 3 ngày và quý vị phải đóng $200 tiền phạt.

Vi phạm lần thứ ba: Chúng tôi sẽ gắn thiết bị hạn chế dòng nước chảy vào đường ống nước của nhà quý vị. Thiết bị này sẽ không được gỡ ra cho đến khi nào việc phân chia lượng nước không còn áp dụng nữa và quý vị phải đóng thêm $200 tiền phạt cộng với $200 tiền phạt của lần vi phạm thứ hai.

Bất cứ hành vi nào tác động đến thiết bị hạn chế dòng nước chảy đều có thể bị phạt tiền hoặc bị cắt nước tùy theo sự quyết định của chúng tôi.

Có thêm hạn chế nào khác cho việc sử dụng nước hay không?

Giai Đoạn 2 Bắt Buộc Bảo Tồn và Phân Chia Lượng Nước đòi hỏi một số nghiêm cấm và hạn chế trong việc sử dụng nước sạch, lệ thuộc vào những thay đổi trong tương lai nếu có chỉ thị của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California.

Download trang thông tin của chúng tôi để xem bản liệt kê tất cả những hạn chế thêm về việc sử dụng nước.

Làm sao để tôi có thể bảo tồn nước nhiều hơn nữa?

Để tiết kiệm nước nhiều hơn, hãy xem xét những đề nghị sau đây từ saveourh2o.org.

Bảo Tồn Nước trong Nhà

Quý vị có thể làm gì: Quý vị tiết kiệm được bao nhiêu:
Tắt vòi nước trong khi quý vị đánh răng hay cạo râu 10 gallon mỗi người/ mỗi ngày
Tắm nhanh hơn, giảm thời gian tắm từ 10 phút xuống 5 phút 12.5 gallon
Gắn vòi chảy chậm trong phòng tắm 1.2 gallon mỗi người/mỗi ngày
Chỉ giặt đồ khi máy giặt đầy 15 - 45 gallon cho mỗi lần giặt

Bảo Tồn Nước Ngoài Trời

Quý vị có thể làm gì:
Thay các vòi phun nước tưới cây bằng hệ thống tưới nhỏ giọt
Ít tưới thường xuyên hơn, nhưng mỗi lần tưới, tưới lâu hơn và tưới sát vào rễ cây
Dùng bổi cây trải một lớp phủ lên cây trong các chậu và trong vườn của quý vị
Dùng nước đã sử dụng trong nhà để dành tưới cây

Muốn xem thêm những đề nghị khác về tiết kiệm nước, hãy vào saveourh2o.org.

Tôi có thể tìm thêm thông tin về nước uống ở đâu?

Chúng tôi bảo đảm rằng chúng tôi đang cung cấp cho quý vị một nguồn nước uống an toàn và đáng tin cậy bằng cách thường xuyên theo dõi nguồn nước. Chúng tôi bắt buộc phải thử nghiệm để tìm một số chất ô nhiễm khác nhau trong hệ thống nước, lấy mẫu để thử vào nhiều lúc khác nhau dựa theo những đòi hỏi của tiểu bang, từ hàng ngày đến hàng năm. Công ty thực hiện hơn 2,300 cuộc thử nghiệm để tìm ra hơn 150 chất ô nhiễm trong nước uống.

Để chắc chắn nguồn nước an toàn để uống, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ và Hội Đồng Kiểm Soát Nguồn Nước Tiểu Bang, Ban Đặc Trách Nguồn Nước Uống, đã đặt ra những quy định giới hạn số lượng của một số chất ô nhiễm trong nước mà các hệ thống nước công cộng cung cấp. Kết quả theo dõi phải trình cho Ban Đặc Trách Nguồn Nước Uống theo định kỳ và cơ quan này phải xem xét và kiểm tra.

Muốn biết thêm thông tin về việc chúng tôi thử nghiệm để tìm những chất gì và so sánh kết quả với tiêu chuẩn phẩm chất nước của California như thế nào, xin tham khảo Báo Cáo Sự Tín Nhiệm của Người Tiêu Thụ hàng năm của chúng tôi.

Bản Liệt Kê 14.1 được Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California phê chuẩn giải thích những đòi hỏi và hạn chế là một phần của Giai Đoạn 2 Bắt Buộc Phân Chia Lượng Nước.

Dịch Vụ Gas của Catalina Island

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ gas cho khách hàng thương mại và tư gia ở Catalina Island. Dưới đây là phần giải đáp một số thắc mắc của quý vị liên quan đến dịch vụ gas.

Dịch Vụ Gas của Catalina: Hỏi Đáp

Tôi phải làm gì nếu nghi ngờ là có sự rò rỉ khí propane?

Nếu quý vị ngửi thấy mùi khí propane hoặc nghi ngờ là bị rò rỉ, hãy làm theo các quy tắc quan trọng sau đây:

 • Không được chạm, hít thở, hoặc chạm vào khí propane đang bị rò rỉ
 • Đưa tất cả mọi người ra khỏi nhà hoặc tòa nhà của quý vị, và mở các cửa ra vào và cửa sổ để làm thông thoáng khu vực
 • Nếu ở bên ngoài, hãy rời khỏi khu vực ngay bằng cách đi theo hướng gió và tránh xa khí propane
 • Không đánh diêm quẹt, khởi động máy, dùng điện thoại di động, hoặc làm bất cứ điều gì tạo ra tia lửa vì khí propane rò rỉ có thể bốc cháy
 • Tắt máy móc và thiết bị, và đừng bao giờ đến gần thiết bị có một đám khói khí đốt bao quanh
 • TỪ MỘT NƠI AN TOÀN, GỌI CẢNH SÁT ĐỊA PHƯƠNG TẠI 911 VÀ SCE TẠI SỐ 1-310-510-4301 CÀNG SỚM CÀNG TỐT
 • Mô tả về chỗ rò rỉ khí propane và vị trí
 • Báo cho những người khác để tránh xa

Khí propane được chuyển giao an toàn tới nhà hoặc cơ sở kinh doanh của tôi như thế nào?

Khí propane được cung cấp cho khách hàng qua một hệ thống đường ống- phương cách an toàn nhất, đáng tin cậy nhất và hữu hiệu nhất trong việc phân phối khí propane. Việc hỏng hóc về đường ống dẫn trên đảo Catalina Island rất hiếm hoi vì đường ống của chúng tôi được thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành, và bảo trì theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt mà chúng tôi sử dụng, ngành ống dẫn và những điều được yêu cầu bởi các cơ quan địa phương, tiểu bang, và chính quyền liên bang.

Chúng tôi liên tục theo dõi hệ thống đường ống qua sự kết hợp các chương trình về an toàn:

 • Tuần tra hệ thống đường ống dẫn
 • Kiểm tra bằng mắt trên mặt đất và khảo sát các chỗ rò rỉ
 • Các báo cáo hệ thống được điện toán hóa và hồ sơ ghi lại áp lực của đường ống dẫn 24 giờ một ngày
 • Các cách thức xây dựng giúp ngăn ngừa gỉ sét và giảm thiểu sự hao mòn

Tôi phải làm sao để giúp giữ cho các đường ống dẫn khí trên đảo Catalina Island được an toàn?

Mọi người đều có thể đóng góp vào sự an toàn và an ninh của hệ thống đường ống trên đảo Catalina Island. Bất cứ hoạt động nào gần hoặc trên tuyến đường ống dẫn—ngay cả một điều gì đó đơn giản như trồng cây hoặc dựng hàng rào—có thể có tiềm năng gây hư hại cho đường ống.

Đục khoét, nạo, làm móp hoặc gấp nếp đường ống dẫn hoặc lớp bao phủ có thể gây gãy vỡ hoặc rò rỉ sau này. Nếu quý vị có ý định đào, khoan, hoặc bất cứ việc gì khác có thể gây tổn hại đến đường ống dẫn, hãy gọi Dig Alert tại số 1-800-227-2600 ít nhất 48 giờ trước khi đào hoặc xới đất.

Khi quý vị gọi Dig Alert, nhân viên của chúng tôi sẽ đi ra và đánh dấu vào tuyến đường ống cho quý vị. Khi đào đất gần với đường ống dẫn khí propane, việc đào xới phải được thực hiện bằng các dụng cụ cầm tay cho tới khi đường ống dẫn khí propane lộ ra.

Nếu quý vị biết có tổn hại, dù rất nhẹ với đường ống dẫn, xin liên lạc ngay với chúng tôi tại số 1-310-510-4301 để chúng tôi có thể điều tra.

Các đường ống dẫn khí ngầm nằm ở đâu?

Thường thì, một đường ống dẫn "chính" ngầm tọa lạc ở giữa con đường ngay phía trước căn nhà hoặc doanh nghiệp cung cấp khí propane của quý vị. Đường ống dẫn ngầm khác chạy từ đường ống dẫn chính tới đồng hồ khí propane cung cấp khí propane cho nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh của quý vị. Tại các vùng lộ thiên, các đường ống dẫn chính được đánh dấu bằng các bảng hiệu trên mặt đất để cho biết vị trí tổng quát, thông tin liên lạc của chúng tôi, và đường ống dẫn có khí propane. Các bảng hiệu này không cho biết thông tin về độ sâu hoặc số đường ống dẫn trong khu vực và các bảng hiệu không cho biết vị trí chính xác của đường ống.

Tôi có thể làm gì trên mặt đất để giữ cho các đường ống dẫn dưới mặt đất được an toàn?

Các tuyến đường ống dẫn phải được giữ cho thông thoáng khỏi các cấu trúc và các chướng ngại khác. Nếu một đường ống dẫn đi ngang khu nhà của quý vị, xin đừng trồng cây hoặc bụi rậm cao dọc theo tuyến ống. Ngoài ra, không cất giữ hoặc đặt bất cứ thứ gì trên hoặc gần tuyến đường ống dẫn mà không liên lạc với chúng tôi trước để chúng tôi có thể giải thích các hướng dẫn xây dựng của công ty cho quý vị. Gọi chúng tôi vào giờ làm việc thông thường tại số 1-310-510-4312 nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào.

Có bất cứ điều gì khác mà tôi cần biết hay không?

Luôn luôn làm theo những lời khuyên về an toàn quan trọng này:

 • Không bao giờ được dùng lò chạy bằng khí propane hoặc các lò đun để sưởi ấm
 • Chỉ sử dụng các máy sưởi xách tay dùng trong nhà khi ở trong nhà
 • Không dùng các lò nướng thịt ngoài trời ở trong nhà
 • Luôn luôn giữ cho các thiết bị dùng khí propane được thoáng khí
 • Nhờ các kỹ thuật viên hội đủ điều kiện thử nghiệm thường xuyên các đồ dụng cụ khí propane

Catalina Island Electric Services

We generate electricity for Catalina Island using six diesel generators and 23 propane-powered microturbines, and we distribute that power using three distribution circuits that serve the entire island. Here are some useful ways to help you manage your electricity usage:

Still have questions?

Commercial and residential customers on Catalina Island can call our dedicated customer support at 1-800-367-8851. For dedicated Catalina support, call Monday through Friday, 9 a.m. to 5 p.m.

.

Dịch Vụ Điện của Catalina Island

Chúng tôi sản xuất điện cho Catalina Island bằng sáu máy phát điện chạy bằng dầu diesel và 23 động cơ nhỏ chạy bằng gas, và chúng tôi phân phối điện bằng cách sử dụng ba hệ thống mạch phân phối điện phục vụ cho toàn đảo. Đây là một số cách hữu ích để giúp quý vị quản lý số lượng điện sử dụng:

 

Vẫn còn thắc mắc?

Khách hàng thương mại và tư gia ở Catalina Island có thể gọi cho dịch vụ trợ giúp khách hàng chuyên môn của chúng tôi ở số 1-800-367-8851. Để được trợ giúp chuyên môn ở Catalina, xin gọi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.