Web Content Viewer (JSR 286)

Hỏi Đáp về Hóa Đơn & Trả Hóa Đơn

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng nhiều cách thuận tiện để quản lý hóa đơn của họ. Hãy xem trong phần hỏi đáp về hóa đơn và trả hóa đơn dưới đây để biết thêm chi tiết.

Gửi Hóa Đơn & Trả Hóa Đơn

Hiện đang có những chọn lựa nào về hóa đơn và trả hóa đơn?

Chúng tôi có rất nhiều chọn lựa khác nhau về hóa đơn và trả hóa đơn. Hóa Đơn và Trả Hóa Đơn trên Mạng cho phép quý vị trả hóa đơn trên Internet, đồng thời nhận hóa đơn trên mạng. Quý vị có hai cách để nhận hóa đơn và trả hóa đơn trên mạng.

Muốn nhận và trả hóa đơn của quý vị trên sce.com, hãy ghi danh vào My Account. Sau đó quý vị có thể ghi danh để nhận hóa đơn trên mạng (trả hóa đơn trên mạng) và/hoặc trả hóa đơn trên mạng (trả hóa đơn trên mạng). Nếu quý vị đã là người đăng ký sử dụng My Account, hãy đăng nhập vào và bấm vào Hóa Đơn & Trả Hóa Đơn của Tôi ở bên trái, rồi bấm vào Những Cách Trả Hóa Đơn. Dịch vụ này rất an toàn và miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào phần Hỏi Đáp về Hóa Đơn Không In Ra Giấy và phần Hỏi Đáp về Trả Hóa Đơn trên Mạng.

Quý vị còn có thể vào xem hóa đơn của mình qua một dịch vụ trả hóa đơn chẳng hạn như ngân hàng, dịch vụ Internet, hoặc dịch vụ môi giới trên mạng. Những nơi cung ứng dịch vụ trả hóa đơn tạo sự tiện lợi "một chỗ" trên một trang Mạng để xem và/hoặc trả tất cả các hóa đơn, kể cả hóa đơn SCE của quý vị.

Nếu quý vị muốn ghi danh với một dịch vụ trả tiền này, hãy bắt đầu bằng cách xem danh sách đầy đủ những nơi cung ứng dịch vụ khách hàng.

Lưu ý: Lệ phí cho những dịch vụ này khác nhau tùy thuộc vào nơi cung ứng dịch vụ mà quý vị chọn.

Trả Hóa Đơn qua Thư là cách gởi chi phiếu hoặc money order (đừng bao giờ gửi tiền mặt) trong phong bì kèm sẵn.

Trả Hóa Đơn Trực Tiếp tự động trừ tiền trong trương mục chi phiếu của quý vị mỗi tháng. Trả hóa đơn trực tiếp là dịch vụ miễn phí. Đăng ký vào My Account và xem phần Hóa Đơn & Trả Hóa Đơn của Tôi để ghi danh.

Trả hóa đơn bằng thẻ Tín Dụng hoặc Thẻ Rút Tiền cho phép quý vị sử dụng thẻ tín dụng và hầu hết các thẻ ATM/thẻ Rút Tiền để trả hóa đơn. Có thể trả hóa đơn bằng điện thoại hoặc trên mạng. Lệ phí tùy thuộc vào JP Morgan Chase cho mỗi lần trả hóa đơn trên hệ thống của họ.

QuickCheck là cách trả hóa đơn không cần ghi danh, cho phép quý vị trả hóa đơn qua điện thoại bằng cách sử dụng thông tin trương mục chi phiếu của quý vị.

Trả Hóa Đơn Qua Điện Thoại là lựa chọn cho phép quý vị trả hóa đơn qua điện thoại bằng cách sử dụng thông tin trương mục chi phiếu của quý vị. Cần phải ghi danh để sử dụng chương trình này.

Đích Thân Đến Trả Hóa Đơn cho phép quý vị đến trả hóa đơn tại một Đại Lý Trả Hóa Đơn Được Ủy Quyền (APA).

Trả Hóa Đơn Bằng Hệ Thống Điện Tử với sự tiện lợi của EDI dành cho những doanh nghiệp sử dụng Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử (EDI).

Tôi muốn đích thân đến trả hóa đơn. Đại Lý Trả Hóa Đơn Được Ủy Quyền (APA) gần nhất là ở đâu?

Đại Lý Trả Hóa Đơn Được Ủy Quyền (APA) có chi nhánh thuận tiện trong khắp vùng phục vụ của chúng tôi. Để tìm một APA gần nhà hoặc gần nơi làm việc của quý vị, hãy sử dụng Tìm Địa Điểm APA của chúng tôi.

Tôi có thể làm gì nếu không trả hóa đơn đúng thời hạn?

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc trả hóa đơn điện đúng hạn, hãy dàn xếp với chúng tôi trước khi đến hạn phải trả. Không phải tất cả mọi khách hàng đều hội đủ điều kiện để được trả góp và gia hạn trả hóa đơn.

Muốn được trả góp hoặc gia hạn trả hóa đơn, hãy vào My Account và bấm vào "trả góp" bên dưới thông tin về trương mục của khách hàng.

Hãy vào trang Trợ Giúp Trả Hóa Đơn của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Lưu Ý: Sẽ không thông báo tiền nợ quá hạn cho cơ quan tín dụng nếu quý vị vẫn còn là khách hàng của chúng tôi. Tiền nợ không trả trong trương mục không sử dụng hoặc đã đóng sẽ được báo cho cơ quan tín dụng và quý vị có thể liên lạc với chúng tôi nếu quý vị có thắc mắc.

Làm sao để xin lấy một bản sao hóa đơn của tôi?

Quý vị có thể xin lấy một bản sao hóa đơn bằng cách dùng đơn yêu cầu trên mạng. Nếu quý vị hiện đã có My Account và đã ghi danh trả hóa đơn trên mạng, quý vị có thể vào My Account, bấm vào "Xem Hóa Đơn", và sau đó bấm vào hình máy in để "In Ra". Lưu ý: Nếu quý vị ghi danh hôm nay, quý vị có thể xem và in hóa đơn sau khi chúng tôi đã soạn xong hóa đơn tháng tới của quý vị.

Nếu tôi muốn khiếu nại hóa đơn thì sao?

Những hóa đơn nhiều tiền hơn bình thường có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cả năm. Hiểu hóa đơn của quý vị và tìm cách để tiết kiệm. Nếu quý vị nghĩ hóa đơn của quý vị là không đúng, xin gọi cho chúng tôi ở số (800) 655-4555 và nói chuyện với nhân viên dịch vụ khách hàng. Quý vị còn có thể tìm hiểu thêm về việc khiếu nại cho một khoản lệ phí ở trang sau trong hóa đơn của quý vị.

Tôi được có thời gian bao lâu để trả hóa đơn?

Ngày hạn trả hóa đơn của quý vị là 19 ngày sau ngày lập hóa đơn.

Làm sao để biết được số tiền nợ trong trương mục của tôi?

Muốn biết số tiền nợ trong trương mục, hãy gọi số điện thoại tự động của chúng tôi 1-800-950-2356 hoặc quý vị có thể đăng nhập/ghi danh vào My Account để xem số tiền nợ trong trương mục.

Tìm số trương mục của tôi ở đâu?

Quý vị sẽ thấy số trương mục khách hàng ở phía trên của góc phải trong hóa đơn của quý vị. Đây là số trương mục của quý vị trong hồ sơ của chúng tôi. Xin dùng số này khi hỏi những chi tiết về trương mục của quý vị.

Tôi có thể tìm hiểu thêm về cách tính tiền trong hóa đơn ở đâu?

Muốn biết thêm chi tiết về hóa đơn của quý vị, hãy xem Hiểu Hóa Đơn của Quý Vị.

Hóa Đơn Không In Ra Giấy

Được những lợi ích gì?

Một khi quý vị đã ghi danh vào dịch vụ Hóa Đơn Không In Ra Giấy miễn phí của chúng tôi:

 • Nhận được thông báo cho biết hóa đơn đã có sắn với số tiền phải trả, ngày đến hạn, và phần nối kết để xem hóa đơn
 • Xem hóa đơn mỗi tháng
 • Tìm những cách giảm tiêu thụ điện hàng tháng để tiết kiệm tiền

Làm sao để ghi danh?

Vào My Account, chọn Hóa Đơn & Trả Hóa Đơn của Tôi, sau đó xem phần Những Chọn Lựa về Hóa Đơn và Trả Hóa Đơn.

Tôi có thể ghi danh khi bắt đầu mở dịch vụ hay không?

Nếu quý vị hội đủ điều kiện, quý vị sẽ thấy phần chọn ghi danh khi quý vị điền xong yêu cầu trên mạng. Cách lập My Account có sẵn nếu quý vị chưa đăng ký.

Tôi không ghi danh được và tôi không biết lý do tại sao?

Bất cứ điều nào dưới đây đều có thể gây cản trở cho quý vị khi ghi danh:

 • Đã nhận hóa đơn không in ra giấy (từ SCE hoặc từ một đệ tam nhân)
 • Có chương trình Tải Khởi Đầu hoặc Giá Biểu Kỹ Thuật WTRWireless (WTR)
 • Không đang sử dụng dịch vụ

Nếu quý vị có thêm thắc mắc về điều kiện hợp lệ, xin Gửi Điện Thư cho chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi ở số 1-800-409-2365.

Khi nào thì tôi có thể xem hóa đơn đầu tiên của mình trên mạng?

Sau khi đã hoàn tất việc ghi danh, quý vị sẽ nhận được hóa đơn của tháng tới trên mạng. Tuy nhiên, quý vị có thể nhận được một hóa đơn cuối qua bưu điện trong đó sẽ báo cho quý vị biết rằng đây là hóa đơn cuối in ra giấy của quý vị.

Quý vị sẽ không tiếp tục nhận được hóa đơn giấy nữa, thay vào đó quý vị sẽ có hóa đơn không in ra giấy trên mạng.

Làm sao để biết hóa đơn của tôi đã có sẵn để xem?

Quý vị sẽ nhận được thông báo cho biết hóa đơn đã sẵn sàng bằng địa chỉ điện thư mà quý vị đã cho khi ghi danh vào My Account. Trong đó bao gồm số tiền phải trả, ngày hạn trả tiền, và phần nối kết để xem hóa đơn.

Khi nào thì hóa đơn của tôi có sẵn?

Hóa đơn không in ra giấy của quý vị thường được lập ra cùng một lúc với hóa đơn giấy. Quý vị sẽ nhận được điện thư báo cho quý vị biết khi hóa đơn đã có sẵn để xem.

Hóa đơn không in ra giấy của tôi có những chi tiết giống như hóa đơn giấy không?

Có.

Tôi có phải trả hóa đơn trên mạng sau khi ghi danh vào chương trình Hóa Đơn Không In Ra Giấy không?

Không, quý vị có thể trả hóa đơn bằng bất cứ cách trả tiền thuận tiện nào của chúng tôi.

Tôi có thể xem những hóa đơn trước đây không?

Nếu quý vị đã ghi danh sử dụng Hóa Đơn Không In Ra Giấy hơn một năm, quý vị có thể xem những hóa đơn của 12 tháng trước trong My Account.

Nếu quý vị mới ghi danh sử dụng Hóa Đơn Không In Ra Giấy, quý vị có thể xem những hóa đơn trước đây trong My Account bắt đầu từ hóa đơn đầu tiên sau khi quý vị ghi danh. Khi qua mỗi chu kỳ hóa đơn, quý vị có thể vào mạng để xem những hóa đơn đó – chúng tôi lưu giữ hóa đơn đến tối đa là 12 tháng trước.

Nếu hệ thống của SCE bị trở ngại trong lúc tôi đang sử dụng thì sao?

Nếu mạng bị ngắt trong lúc quý vị đang vào SCE.com, bất cứ giao dịch nào mà quý vị đã được xác nhận sẽ được nhập vào hệ thống. Nếu quý vị đang trả hóa đơn thì máy bị trở ngại nên không thể hoàn tất, xin gọi cho chúng tôi ở số 1-800-409-2365, để hỏi về tình trạng của quý vị.

Tôi phải liên lạc với ai nếu có thắc mắc về hóa đơn không in ra giấy?

Gửi điện thư cho chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi ở số điện thoại miễn phí 1-800-409-2365.

Why did my online payment activate paperless billing?

To improve the customer experience, we are providing secure access to your bill 24/7 through My Account. Paperless Billing benefits include:

 • Receiving a bill ready notice with the amount due, due date and link to view the bill
 • Viewing monthly statements
 • Finding ways to reduce monthly energy consumption to save money

You can continue to receive a paper bill by calling us at 1-800-250-7330.

Trả Hóa Đơn trên Mạng

Ai được hợp lệ Trả Hóa Đơn trên Mạng SCE?

Dịch vụ Trả Hóa Đơn trên Mạng SCE dành cho hầu hết tất cả mọi trương mục SCE.

Những trương mục KHÔNG hợp lệ bao gồm:

 • Trương mục đã đóng
 • Trương mục không có uy tín tốt với SCE — Những trương mục của khách hàng "Chỉ Trả Bằng Tiền Mặt" là không hợp lệ. Nếu trương mục của quý vị "Chỉ Trả Bằng Tiền Mặt", quý vị có thể hợp lệ sử dụng dịch vụ Trả Hóa Đơn trên Mạng SCE nếu trương mục của quý vị không có thêm số tiền nào bị hoàn trả trong sáu tháng tới.
 • Những trương mục nhận hóa đơn SCE qua một trang mạng hóa đơn và trả hóa đơn trên Internet khác.
 • Những trương mục đã ghi danh Trả Hóa Đơn Trực Tiếp cho SCE.
 • Những trương mục hiện đang được tính hóa đơn bởi một Nơi Cung Cấp Dịch Vụ Điện (ESP) khác không phải là SCE.

Tôi phải làm gì kế tiếp để ghi danh vào Trả Hóa Đơn trên Mạng SCE?

Nếu quý vị muốn ghi danh Trả Hóa Đơn trên Mạng, trước hết quý vị phải lập My Account của SCE và sau đó ghi danh Trả Hóa Đơn trên Mạng. Việc này có thể làm từ màn hình khi đăng nhập vào My Account hoặc trang chủ của My Account (sẽ hiện lên khi quý vị đóng trang này).

Tôi có thể sử dụng trương mục ngân hàng nào để Trả Hóa Đơn trên Mạng SCE?

Quý vị có thể sử dụng trương mục chi phiếu của bất cứ viện tài chánh nào cho phép trừ tiền trực tiếp bằng điện tử.

Trương mục của tôi có thể sử dụng cả hai cách Trả Hóa Đơn Trực Tiếp và Trả Hóa Đơn trên Mạng SCE không?

Không. Hiện thời quý vị chỉ có thể chọn một cách trả tiền, là Trả Hóa Đơn trên Mạng hoặc Trả Hóa Đơn Trực Tiếp. Trước khi ghi danh hoặc đổi qua Trả Hóa Đơn Trực Tiếp, trương mục của quý vị phải không có nợ nếu không, việc ghi danh Trả Hóa Đơn Trực Tiếp sẽ không có hiệu lực cho đến khi hóa đơn SCE kế tiếp của quý vị được lập ra.

Tôi sẽ phải trả bao nhiêu tiền khi sử dụng cách Trả Hóa Đơn trên Mạng SCE?

Trả Hóa Đơn trên Mạng SCE là dịch vụ miễn phí.

Sau khi ghi danh, khi nào thì tôi có thể bắt đầu trả hóa đơn trên mạng?

Sau khi hoàn tất việc ghi danh, quý vị có thể bắt đầu Trả Hóa Đơn trên Mạng SCE ngay lập tức.

Khi nào thì tôi có thể trả hóa đơn bằng dịch vụ Trả Hóa Đơn trên Mạng SCE?

Quý vị có thể trả hóa đơn 24 tiếng mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Tôi có thể Trả Hóa Đơn trên Mạng SCE bao lâu một lần?

Quý vị có thể trả hóa đơn cho mỗi trương mục khách hàng một ngày một lần.

Khi nào thì tiền trả sẽ được tính vào trương mục SCE của tôi?

Tiền trả nhận được trước 6 giờ tối Giờ Miền Tây, từ thứ Hai đến thứ Sáu, sẽ được tính vào trương mục SCE của quý vị cùng ngày hôm đó. Tiền trả sau 6 giờ tối Giờ Miền Tây từ thứ Hai đến thứ Sáu, hoặc vào những ngày cuối tuần và ngày lễ, sẽ được tính vào trương mục của quý vị vào ngày làm việc kế tiếp.

Ngày hạn phải trả hóa đơn của tôi là ngày nào?

Ngày hạn trả tiền và có thể trả hóa đơn SCE là ngày lập hóa đơn. Hóa đơn sẽ bị quá hạn nếu quý vị không trả trong vòng 19 ngày.

Làm sao để biết SCE đã nhận được tiền trả của tôi?

Hóa đơn kế tiếp của quý vị sẽ ghi tất cả những số tiền trả đã nhận được trong phần "Cập Nhật" hóa đơn.

Tôi có thể trả hóa đơn quá hạn trên mạng được không?

Có thể chúng tôi sẽ không nhận kịp tiền trả trên Mạng để ngưng việc truy thu tiền nợ. Xin gọi cho SCE số 1-800-655-4555 để nói chuyện với nhân viên phục vụ khách hàng và bàn thảo một cách thích hợp cho quý vị.

Nếu hệ thống Trả Hóa Đơn trên Mạng SCE bị trở ngại trong lúc tôi đang sử dụng thì sao?

Nếu mạng bị ngắt trong lúc quý vị đang Trả Hóa Đơn trên Mạng SCE, bất cứ giao dịch nào mà quý vị đã được xác nhận sẽ được nhập vào hệ thống. Nếu quý vị đang trả hóa đơn thì máy bị trở ngại nên không thể hoàn tất, xin gọi cho chúng tôi ở số 1-800-409-2365, từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối Giờ Miền Tây (trừ những ngày lễ) để hỏi về tình trạng của quý vị.

Tôi phải liên lạc với ai nếu có thắc mắc về hóa đơn trên Mạng SCE?

 • Gửi Điện Thư cho chúng tôi và thắc mắc của quý vị sẽ được giải quyết trong vòng 24 giờ (từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ những ngày lễ).
 • Số điện thoại miễn phí: 1-800-409-2365, từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối Giờ Miền Tây (trừ những ngày lễ).

Trả Hóa Đơn Trực Tiếp (Rút Tiền Tự Động)

Dịch vụ Trả Hóa Đơn Trực Tiếp làm việc như thế nào?

Dịch vụ Trả Hóa Đơn Trực Tiếp (Rút Tiền Tự Động) sẽ tự động trừ số tiền phải trả từ trương mục ngân hàng của quý vị 10 ngày sau khi có hóa đơn của SCE mỗi tháng. Xin lưu ý rằng quý vị không được sử dụng cách trả tiền này chung với cách Trả Hóa Đơn trên Mạng.

Ai được hợp lệ Trả Hóa Đơn Trực Tiếp cho SCE?

Dịch vụ Trả Hóa Đơn Trực Tiếp của SCE dành cho hầu hết tất cả mọi trương mục của SCE.

Những trương mục KHÔNG hợp lệ bao gồm:

 • Trương mục đã đóng
 • Trương mục ký thác
 • Trương mục không có uy tín tốt với SCE — Những trương mục của khách hàng "Chỉ Trả Bằng Tiền Mặt" là không hợp lệ. Nếu trương mục của quý vị "Chỉ Trả Bằng Tiền Mặt", quý vị có thể hợp lệ sử dụng Trả Hóa Đơn Trực Tiếp của SCE nếu trương mục của quý vị không có thêm số tiền nào bị hoàn trả trong sáu tháng tới.
 • Những trương mục nhận hóa đơn SCE qua một trang mạng hóa đơn và trả hóa đơn trên Internet khác.
 • Những trương mục đã ghi danh Trả Hóa Đơn trên Mạng SCE.
 • Những trương mục hiện đang được tính hóa đơn bởi một Nơi Cung Cấp Dịch Vụ Điện (ESP) khác không phải là SCE.

Tôi phải làm gì kế tiếp để ghi danh Trả Hóa Đơn Trực Tiếp cho SCE?

Nếu quý vị muốn ghi danh Trả Hóa Đơn Trực Tiếp, trước hết quý vị cần phải đăng nhập vào My Account của SCE và sau đó ghi danh Trả Hóa Đơn Trực Tiếp. Việc này có thể làm trong My Account.

Tôi có thể sử dụng trương mục ngân hàng nào để Trả Hóa Đơn Trực Tiếp cho SCE?

Quý vị có thể sử dụng trương mục chi phiếu của bất cứ viện tài chánh nào cho phép trừ tiền trực tiếp bằng điện tử.

Trương mục của tôi có thể được ghi danh vào cả hai cách Trả Hóa Đơn Trực Tiếp và Trả Hóa Đơn trên Mạng SCE không?

Không, hiện thời quý vị chỉ có thể chọn một cách trả hóa đơn, là Trả Hóa Đơn trên Mạng hoặc Trả Hóa Đơn Trực Tiếp. Trước khi ghi danh hoặc đổi qua Trả Hóa Đơn Trực Tiếp, trương mục của quý vị phải không có nợ nếu không, việc ghi danh Trả Hóa Đơn Trực Tiếp sẽ không có hiệu lực cho đến khi hóa đơn SCE kế tiếp của quý vị được lập ra.

Tôi sẽ tốn bao nhiêu tiền khi muốn sử dụng Trả Hóa Đơn Trực Tiếp của SCE?

Trả Hóa Đơn Trực Tiếp của SCE là dịch vụ miễn phí.

Khi nào thì trương mục ngân hàng của tôi trừ ra số tiền Trả Trực Tiếp cho SCE?

Tiền trả sẽ tự động trừ vào trương mục ngân hàng của quý vị 10 ngày sau khi hóa đơn của quý vị đã được gởi ra.

Khi nào thì đến hạn phải trả hóa đơn của tôi?

Ngày đến hạn và có thể trả hóa đơn SCE là ngày lập hóa đơn. Hóa đơn sẽ bị quá hạn nếu quý vị không trả trong vòng 19 ngày.

Làm sao để biết SCE đã nhận được tiền trả của tôi?

Hóa đơn kế tiếp của quý vị sẽ ghi tất cả những số tiền trả đã nhận được trong phần "Cập Nhật" hóa đơn.

Tôi có thể trả hóa đơn quá hạn trên mạng được không?

Có thể chúng tôi sẽ không nhận kịp tiền trả để ngưng việc truy thu tiền nợ. Xin gọi cho SCE số 1-800-655-4555 để nói chuyện với nhân viên phục vụ khách hàng và bàn thảo một cách thích hợp cho quý vị.

Tôi phải liên lạc với ai nếu có thắc mắc về việc trả tiền?

 • Gửi điện thư cho chúng tôi và thắc mắc của quý vị sẽ được giải quyết trong vòng 24 giờ (từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ những ngày lễ).
 • Gọi điện thoại miễn phí số: 1-800-409-2365, từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối Giờ Miền Tây (trừ những ngày lễ).

Tôi đang dùng dịch vụ Trả Hóa Đơn Trực Tiếp. Làm sao để tôi ngưng trả hóa đơn?

Khi sử dụng dịch vụ Trả Hóa Đơn Trực Tiếp, quý vị có thể ngưng trả hóa đơn ít nhất hai ngày làm việc trước khi đến ngày hạn trả hóa đơn trực tiếp bằng cách gọi số 1-800-655-4555.

Web Content Viewer (JSR 286)