Web Content Viewer (JSR 286)

Hỏi Đáp về Gửi & Trả Hóa Đơn

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng nhiều cách tiện lợi để quản lý hóa đơn của mình. Chọn trong số các câu hỏi thường gặp bên dưới về gửi và trả hóa đơn để biết thêm thông tin.

My Account

Tôi có thể đăng xuất khỏi My Account bằng cách nào?

Để đăng xuất, nhấn vào Log Out ở góc trên bên phải màn hình My Account của quý vị.

Tôi có thể nói chuyện trực tiếp với Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng trên mạng hay không? Tôi có thể truy cập tính năng này bằng cách nào?

Có, quý vị có thể sử dụng tính năng nói chuyện trực tiếp trên mạng từ thứ Hai - thứ Sáu, từ 9 giờ sáng - 5 giờ chiều. Khi có đại diện có mặt để giúp, phím Chat màu cam sẽ xuất hiện ở góc bên phải của thanh màu xám ở trên cùng của màn hình My Account.

Tôi có thể xem các cảnh báo của mình bằng cách nào?

Có. Khi quý vị có Cảnh Báo sẵn để xem, hãy bấm vào Show Details (Hiện Chi Tiết) để hiển thị tất cả cảnh báo của quý vị.

Tất cả thông báo qua email của My Account có thể được gửi đến nhiều hơn một địa chỉ email hay không?

Có. Quý vị có thể ghi danh cho tối đa hai địa chỉ email trong hồ sơ - địa chỉ email đăng nhập, và một địa chỉ email phụ. Để sửa địa chỉ email My Account, ở phần Hồ Sơ, chọn Thông Tin Liên Lạc và sau đó chọn Sửa Email Address.

Tôi có thể biết số tiền phải trả trong trương mục của mình bằng cách nào?

Để biết số tiền phải trả trong trương mục của quý vị, hãy đăng nhập vào My Account, hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-800-950-2356.

Tôi có thể tìm thấy số Trương Mục Khách Hàng của mình ở đâu?

Số Trương Mục Khách Hàng của quý vị nằm ở phần Chi Tiết Trương Mục. Nó cũng nằm ở góc trên bên phải của hóa đơn.

Tôi có thể biết tình trạng trương mục của tôi bằng cách nào?

Nếu trương mục của quý vị quá hạn, có nhiều khoản đã quá hạn phải trả, đang chờ cắt dịch vụ, hoặc đã bị cắt, tình trạng trương mục của quý vị sẽ xuất hiện trên màn hình. Nếu trương mục của quý vị không có vấn đề, tình trạng trương mục sẽ không xuất hiện.

Tôi có thể tìm số tiền đến hạn phải trả ở đâu?

Số tiền đến hạn và ngày đến hạn phải trả đối với từng trương mục của quý vị xuất hiện ở giữa màn hình My Account trong phần Tổng Quát.

Khi nào hóa đơn của tôi đến hạn phải trả?

Hóa đơn của quý vị đến hạn và phải trả vào ngày lập hóa đơn, và sẽ quá hạn nếu không trả trong vòng 19 ngày.

Tôi có thể tìm thấy số Trương Mục Dịch Vụ hoặc số Nhóm Cắt Điện Luân Phiên của tôi bằng cách nào?

Quý vị có thể tìm thấy số Trương Mục Dịch Vụ và số Nhóm Cắt Điện Luân Phiên bằng cách nhấp vào My Account, sau đó nhấp vào Dịch Vụ ở bảng điều hướng bên trái - các số này xuất hiện trong phần Thông Tin Trương Mục Dịch Vụ của màn hình.

Tôi đã chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện một lần. Tôi có phải làm thế đối với mỗi trương mục hay không?

Có. Mỗi khi quý vị ghi danh một trương mục với dịch vụ Hóa Đơn Không In Ra Giấy, Trả Trên Mạng, hoặc Trả Hóa Đơn Tự Động, quý vị sẽ được yêu cầu chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện.

Tôi có nhiều trương mục, tôi có thể vào xem nhiều trương mục từ một màn hình bằng cách nào?

Có hai cách để vào xem nhiều tài khoản: 1) Chọn Gửi và Trả Hóa Đơn từ bảng điều hướng bên trái; 2) trong phần "Tôi Muốn..." của màn hình My Account, chọn "Xem Tất Cả Trương Mục".

Trong giao diện nhiều trương mục, tôi có thể tìm thêm chi tiết cho từng trương mục bằng cách nào?

Có hai cách để xem chi tiết trương mục từ giao diện nhiều trương mục: 1) Nhấp vào Tên/Số Trương Mục Khách Hàng, Số Tiền Phải Trả/Ngày Đến Hạn; 2) Nhấp vào biểu tượng ">" kế bên ngày đến hạn.

Tôi là khách hàng doanh nghiệp. Tôi có thể tìm thấy thông tin liên lạc của Quản Lý Trương Mục của tôi bằng cách nào?

Nếu quý vị đã có Quản Lý Trương Mục được chỉ định, phím Liên Lạc với Quản Lý Trương Mục sẽ xuất hiện trên trang Gửi và Trả Hóa Đơn; nếu không, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-800-655-4555.

Tôi có thể xóa giao diện xem Trương Mục Khách Hàng của tôi bằng cách nào?

Để điều chỉnh giao diện Trương Mục Khách Hàng của quý vị, nhấp vào liên kết "Quản Lý Trương Mục để Hiển Thị ". Trong màn hình My Account, chọn "Quản Lý Trương Mục," sau đó chọn Trương Mục Khách Hàng mà quý vị muốn xóa hoặc thêm vào giao diện.

Tôi có thể ký thỏa thuận trả trên mạng bằng cách nào?

Vào lúc này, các thỏa thuận trả hóa đơn trên mạng chỉ dành cho khách hàng dân cư. Đối với khách hàng doanh nghiệp, quý vị có thể liên lạc với Quản Lý Trương Mục đã chỉ định để được giúp đỡ. Nếu quý vị không có Quản Lý Trương Mục, xin gọi cho chúng tôi theo số 1-800-655-4555.

Tôi có bị hạn chế số trương mục trả hóa đơn hay không?

Quý vị có thể có bao nhiêu trương mục trả hóa đơn cũng được.

Có những lựa chọn trả hóa đơn nào?

Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn gửi và trả hóa đơn khác nhau. Hóa Đơn Không In Ra Giấy và Trả Hóa Đơn trên Mạng cho phép quý vị nhận hóa đơn và trả trên mạng. Các lựa chọn trả hóa đơn khác gồm có:*

 • Trả qua Bưu Điện - gửi chi phiếu hoặc money order (không gửi tiền mặt) trong phong bì đã được gửi cùng với hóa đơn của quý vị.
 • Trả Hóa Đơn Tự Động (Trả Hóa Đơn Trực Tiếp) - dịch vụ miễn phí tự động trừ vào trương mục dùng chi phiếu của quý vị mỗi tháng. Để ghi danh, xin đăng nhập vào My Account, chọn Ghi Danh vào Trả Tự Động trong phần Chọn Gửi và Trả Hóa Đơn của màn hình.
 • Trả hóa đơn bằng Thẻ Tín Dụng hoặc Thẻ Rút Tiền - khách hàng dân cư có thể sử dụng thẻ tín dụng (và hầu hết thẻ ATM và thẻ rút tiền) để trả hóa đơn trên mạng hoặc qua điện thoại. JP Morgan Chase tính một khoản phí đối với mỗi giao dịch được thực hiện trong hệ thống của họ.
 • QuickCheck – trả hóa đơn qua điện thoại dùng thông tin trương mục chi phiếu của quý vị (không cần ghi danh).
 • Trả qua Điện Thoại – trả hóa đơn qua điện thoại dùng thông tin trương mục chi phiếu (cần ghi danh).
 • Đến Trả Trực Tiếp – trả hóa đơn tại một Đại Lý Trả Hóa Đơn Ủy Quyền (APA). Bấm vào đây để tìm nơi gần nhà quý vị.
 • Trả bằng Điện Tử sử dụng EDI - một lựa chọn tiện lợi cho các doanh nghiệp có dùng tính năng Chuyển Dữ Liệu Điện Tử (EDI).

*Lệ phí đối với các lựa chọn trả hóa đơn này khác nhau.

Tôi có thể ghi danh trương mục của mình vào Trả Tự Động và Trả trên Mạng cùng một lúc được không?

Lúc này, quý vị có thể chọn một cách trả hóa đơn (Trả trên Mạng hoặc Trả Tự Động).

Nếu tôi không thể trả đúng hạn thì sao?

Các khách hàng dân cư, đủ điều kiện, nếu cần giúp đỡ trả hóa đơn có thể thu xếp trả hóa đơn với chúng tôi trước khi đến hạn phải trả. Để thu xếp trả hóa đơn, hãy đăng nhập vào My Account và bấm vào liên kết Thu Xếp Trả Hóa Đơn trong phần Tôi Muốn. Các lựa chọn hữu ích khác dành cho khách hàng dân cư được cung cấp ở đây.

Tôi có thể yêu cầu thêm một bản sao hóa đơn của mình bằng cách nào?

Nếu quý vị đã ghi danh trong My Account và đã đăng ký dịch vụ Hóa Đơn Không In Ra Giấy, có hai cách để yêu cầu bản sao hóa đơn: 1) Đăng nhập và bấm vào Xem Hóa Đơn, sau đó bấm vào biểu tượng In; 2) Tìm đến phần Lịch Sử Gửi và Trả Hóa Đơn, tìm hóa đơn, rồi chọn Xem Hóa Đơn để in.

Nếu quý vị chưa đăng ký dịch vụ Hóa Đơn Không In Ra Giấy (hoặc nếu hóa đơn quý vị cần là từ trước khi ghi danh Hóa Đơn Không In Ra Giấy) quý vị có thể yêu cầu bản sao hóa đơn bằng cách dùng mẫu đơn yêu cầu trên mạng của chúng tôi.

Lưu ý: Nếu quý vị ghi danh My Account và đăng ký dịch vụ Hóa Đơn Không In Ra Giấy hôm nay, quý vị có thể xem và in hóa đơn sau khi hóa đơn kế tiếp của quý vị được lập.

Hình như hóa đơn của tôi không chính xác. Tôi phải làm gì?

Nếu hóa đơn của quý vị có vẻ cao hơn bình thường, quý vị có thể muốn kiểm tra mức sử dụng năng lượng của mình. Tìm hiểu hóa đơn của quý vị và tìm các cách tiết kiệm cho gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị có thể giúp giảm tiền trả hóa đơn. Nếu quý vị vẫn cho rằng hóa đơn của mình là không chính xác, hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-655-4555. Ở mặt sau của hóa đơn đã in, chúng tôi cũng cung cấp thông tin về cách phản bác các khoản phí.

Tôi có thể trả trên mạng cho hóa đơn quá hạn hay không?

Có - tuy nhiên, khoản tiền trả có thể không đến được với chúng tôi kịp thời để tránh thu nợ bổ sung. Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-800-655-4555 để thảo luận về các lựa chọn của quý vị với Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng.

Tôi có thắc mắc về khoản tiền phải trả hóa đơn. Tôi phải liên lạc với ai?

Quý vị có thể email cho chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-800-409-2365.

Hóa Đơn Không In Ra Giấy

Có những lợi ích nào?

Sau khi quý vị đã ghi danh dịch vụ Hóa Đơn Không In Ra Giấy miễn phí của chúng tôi:

 • Nhận thông báo đã có hóa đơn với số tiền đến hạn, ngày đến hạn, và liên kết để xem hóa đơn
 • Xem hóa đơn hàng tháng
 • Tìm cách giảm mức tiêu thụ năng lượng hàng tháng để tiết kiệm tiền

Tôi có thể ghi danh bằng cách nào?

Đăng nhập vào My Account, chọn Gửi & Trả Hóa Đơn, sau đó chọn Gửi Hóa Đơn & Lựa Chọn Trả Hóa Đơn.

Tôi có thể ghi danh khi kết nối dịch vụ hay không?

Nếu hội đủ điều kiện, quý vị sẽ nhìn thấy lựa chọn ghi danh khi điền yêu cầu trên mạng. Đã bao gồm thiết lập My Account nếu quý vị chưa ghi danh.

Tôi không thể ghi danh và tôi không biết chắc tại sao?

Bất kỳ trường hợp nào sau đây cũng có thể không cho phép quý vị ghi danh:

 • Đã nhận hóa đơn không in ra giấy (từ SCE hoặc từ một đệ tam nhân)
 • Hưởng chương trình Departing Load hoặc Wireless Technology Rate (WTR)
 • Không có dịch vụ còn hiệu lực

Nếu quý vị có thêm thắc mắc về điều kiện nhận dịch vụ, xin Email cho chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-800-409-2365.

Khi nào tôi sẽ có thể xem hóa đơn trên mạng đầu tiên của mình?

Sau khi ghi danh thành công, quý vị sẽ nhận được hóa đơn kế tiếp của mình trên mạng. Tuy nhiên, quý vị có thể nhận được hóa đơn cuối cùng qua đường bưu điện.

Quý vị sẽ không nhận được hóa đơn giấy một khi đã nhận hóa đơn không in ra giấy.

Tôi sẽ được thông báo bằng cách nào khi có hóa đơn sẵn sàng để xem?

Quý vị sẽ nhận thông báo đã có hóa đơn tại địa chỉ email đã cung cấp khi ghi danh My Account. Thông báo bao gồm tổng số tiền đến hạn, ngày đến hạn, và liên kết để xem hóa đơn.

Khi nào hóa đơn của tôi đã có sẵn?

Hóa đơn không in ra giấy của quý vị được lập cùng lúc như hóa đơn giấy. Quý vị sẽ nhận được email thông báo khi hóa đơn đã có sẵn để xem.

Hóa đơn không in ra giấy sẽ có thông tin như hóa đơn giấy của tôi?

Có.

Tôi có phải trả hóa đơn trên mạng khi đã ghi danh Hóa Đơn Không In Ra Giấy hay không?

Không, quý vị có thể trả hóa đơn bằng bất kỳ lựa chọn tiện lợi nào của chúng tôi.

Tôi có thể xem các hóa đơn từ trước hay không?

Nếu đã ghi danh Hóa Đơn Không In Ra Giấy hơn một năm, quý vị có thể xem tối đa hóa đơn của 12 tháng trước trong My Account.

Nếu mới sử dụng Hóa Đơn Không In Ra Giấy, quý vị có thể xem các hóa đơn trước đây trong My Account bắt đầu từ chu kỳ hóa đơn đầu tiên sau khi ghi danh. Quý vị sẽ có thể xem tất cả hóa đơn đó trên mạng – lên đến 12 tháng trước đó.

Tại sao trả hóa đơn trên mạng lại kích hoạt dịch vụ hóa đơn không in ra giấy?

Để trải nghiệm của khách hàng được tốt hơn, chúng tôi cung cấp khả năng truy cập bảo mật đến hóa đơn 24/7 qua My Account. Những lợi ích của Hóa Đơn Không In Ra Giấy gồm có:

 • Nhận thông báo đã có hóa đơn với số tiền đến hạn, ngày đến hạn, và liên kết để xem hóa đơn
 • Xem hóa đơn hàng tháng
 • Tìm cách giảm mức tiêu thụ năng lượng hàng tháng để tiết kiệm tiền

Nếu tôi muốn nhận hóa đơn giấy thì sao?

 • Quý vị vẫn có thể nhận hóa đơn giấy bằng cách in hóa đơn PDF ở nhà. Hóa đơn không in ra giấy được cung cấp để dễ vào xem 24/7.
 • Chúng tôi khuyến khích quý vị thử sử dụng Hóa Đơn Không In Ra Giấy. Rất tiện lợi và an toàn.
  • Vào xem an toàn qua SCE.com My Account.
  • Chi tiết về gửi và trả hóa đơn luôn được bảo vệ.
  • Quý vị sẽ nhận được email thông báo số tiền đến hạn, ngày đến hạn, và liên kết để xem hóa đơn hàng tháng của quý vị.
  • Quý vị thậm chí có thể ghi danh nhận nhắc nhở trả hóa đơn tùy chọn.
 • Nếu vẫn muốn nhận hóa đơn giấy trực tiếp từ SCE, quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số 1-800-250-7330.
   

Tại sao tôi không thể xem hóa đơn sau khi nhấp vào Xem Hóa Đơn ở phần số tiền đến hạn?

Quý vị sẽ cần phải cho phép mở thêm cửa sổ màn hình để hiển thị hóa đơn không in ra giấy. Sau khi cho phép mở thêm cửa sổ trong thiết lập, quý vị sẽ có thể xem hóa đơn không in ra giấy.

Trả Hóa Đơn trên Mạng

Ai đủ điều kiện Trả Hóa Đơn trên Mạng?

Hầu hết các trương mục đều đủ điều kiện Trả Hóa Đơn trên Mạng, ngoại trừ:

 • Trương mục đã đóng.
 • Trương mục không có tình trạng tín dụng tốt (trương mục Chỉ Dùng Tiền Mặt), có thể đủ điều kiện Trả Hóa Đơn trên Mạng nếu không có các khoản tiền trả nào khác bị trả lại trong trương mục của khách hàng trong sáu tháng.
 • Trương mục nhận hóa đơn thông qua các trang gửi và trả hóa đơn trên mạng khác.
 • Trương mục đã đăng ký Trả Hóa Đơn Tự Động.
 • Trương mục được lập hóa đơn bởi các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Điện (ESP) không phải là SCE.

Tôi có thể ghi danh Trả Hóa Đơn trên Mạng bằng cách nào?

Trong My Account, chọn Ghi Danh Trả Hóa Đơn trên Mạng trong phần Chọn Gửi và Trả Hóa Đơn.

Khi đã ghi danh, khi nào tôi có thể bắt đầu trả hóa đơn trên mạng?

Quý vị có thể sử dụng Trả Hóa Đơn trên Mạng ngay sau khi đăng ký xong.

Nếu tôi không ghi danh Trả Hóa Đơn trên Mạng, tôi có thể trả hóa đơn bằng cách nào khác?

Trong phần Chọn Gửi và Trả Hóa Đơn của My Account, chọn Thêm Cách Thức Trả Hóa Đơn, nằm bên dưới phím Trả Ngay. Sẽ có một danh sách tất cả các cách quý vị có thể sử dụng để trả hóa đơn.

Tôi có thể ghi danh nhiều trương mục trong Trả Hóa Đơn trên Mạng cùng lúc hay không?

Quý vị phải ghi danh riêng cho từng trương mục.

Tôi có thể trả hóa đơn cho nhiều trương mục cùng lúc hay không?

Có. Sử dụng các ô kiểm kế bên các trương mục quý vị muốn trả hóa đơn, hoặc lấy Chọn Tất Cả, sau đó bấm vào Trả Hóa Đơn. Các trương mục đã ghi danh và đủ điều kiện Trả Hóa Đơn trên Mạng sẽ xuất hiện ở trang kế tiếp.

Khi nào hóa đơn của tôi đến hạn?

Hóa đơn của quý vị đến hạn và phải trả vào ngày lập hóa đơn, và sẽ quá hạn nếu không trả trong vòng 19 ngày.

Khi nào tôi có thể trả hóa đơn bằng cách dùng Trả Hóa Đơn trên Mạng?

Quý vị có thể bắt đầu trả hóa đơn 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần (một lần trả hóa đơn cho mỗi Trương Mục Khách Hàng mỗi ngày).

Tôi có thể quyết định lúc tôi muốn trả hóa đơn hay không?

Có. Quý vị có thể trả hóa đơn vào ngày đầu tiên khi xem được hóa đơn, vào ngày đến hạn, hoặc chọn một ngày khác để trả hóa đơn.

Tôi có thể sử dụng loại trương mục ngân hàng nào để Trả Hóa Đơn trên Mạng?

Quý vị có thể sử dụng trương mục chi phiếu từ bất kỳ tổ chức tài chính nào có chấp nhận trừ tiền qua mạng.

Tôi có thể điều chỉnh khoản đã trả sau khi gửi đi bằng cách nào?

Nếu trương mục của quý vị đủ điều kiện và chúng tôi chưa chấp nhận khoản tiền trả, quý vị có thể nhấp vào nút Xem/Sửa để điều chỉnh số tiền và ngày trả.

Tôi có thể trả hóa đơn quá hạn trên mạng hay không?

Có, quý vị có thể trả hóa đơn quá hạn trên mạng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể không nhận được khoản tiền trả đó kịp thời để tránh biện pháp thu nợ bổ sung. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-800-655-4555 để bàn thảo về các lựa chọn của quý vị.

Trả Hóa Đơn Tự Động (Trả Hóa Đơn Trực Tiếp)

Trả Hóa Đơn Tự Động làm việc thế nào?

Mỗi tháng, 10 ngày sau khi hóa đơn của quý vị được lập, Trả Hóa Đơn Tự Động sẽ tự động trừ tổng số tiền đến hạn từ trương mục ngân hàng của quý vị.

Ai hợp lệ được Trả Hóa Đơn Tự Động?

Hầu hết các trương mục đều hợp lệ được Trả Hóa Đơn Tự Động, ngoại trừ:

 • Trương mục đã đóng.
 • Trương mục ký gửi.
 • Trương mục không có tình trạng tín dụng tốt (trương mục Chỉ Dùng Tiền Mặt), có thể hợp lệ được Trả Tự Động nếu không có khoản tiền trả nào khác bị trả lại trong trương mục trong sáu tháng.
 • Trương mục đã ghi danh Trả Hóa Đơn trên Mạng.
 • Các trương mục được lập hóa đơn bởi một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Điện (ESP) không phải SCE.

Tôi có thể ghi danh Trả Hóa Đơn Tự Động bằng cách nào?

Đăng nhập vào My Account, chọn Ghi Danh Trả Hóa Đơn Tự Động trong phần Chọn Gửi và Trả Hóa Đơn.

Tôi có thể sử dụng loại trương mục ngân hàng nào với Trả Hóa Đơn Tự Động?

Quý vị có thể sử dụng trương mục chi phiếu từ bất kỳ tổ chức tài chính nào có chấp nhận trừ tiền trên mạng.

Tôi có thể sử dụng thẻ tín dụng cho Trả Hóa Đơn Tự Động hay không?

Lúc này, chúng tôi không chấp nhận thẻ tín dụng cho Trả Hóa Đơn Tự Động.

Số tiền đến hạn có được trả khi tôi ghi danh Trả Hóa Đơn Tự Động hay không?

Nếu quý vị có số tiền chưa trả khi ghi danh và quý vị chọn Trả Hết Số Tiền Phải Trả, khoản tiền trả sẽ được gửi đi. Nếu không, số tiền đến hạn sẽ không được trả. Quý vị có thể sắp xếp trả số tiền đến hạn bằng cách dùng Khách Trả Hóa Đơn, hoặc bằng thẻ tín dụng hay thẻ rút tiền.

Tôi có thể cập nhật thông tin trương mục trả hóa đơn vào Trả Hóa Đơn Tự Động bằng cách nào?

Để sửa trương mục trả hóa đơn liên kết với Trả Hóa Đơn Tự Động, xin bấm vào Quản Lý Cài Đặt Trả Hóa Đơn Tự Động, sau đó chọn phương thức trả hóa đơn thích hợp hoặc bấm vào Thêm Cách Mới để Trả Hóa Đơn.

Hiện nay tôi đang dùng Trả Hóa Đơn Tự Động. Tôi có thể dừng một giao dịch bằng cách nào?

Với Trả Hóa Đơn Tự Động, quý vị có thể dừng một giao dịch lên đến hai ngày làm việc trước khi có lịch tự động trả hóa đơn bằng cách gọi số 1-800-655-4555.

Web Content Viewer (JSR 286)