Web Content Viewer (JSR 286)

Các Câu Hỏi Thường Gặp về Gửi Hóa Đơn & Trả Hóa Đơn

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những phương cách tiện lợi khác nhau để quản lý hóa đơn của họ. Chọn từ các câu hỏi thường gặp về gửi hóa đơn và trả hóa đơn dưới đây để biết thêm thông tin.

Gửi Hóa Đơn & Trả Hóa Đơn

Gửi Hóa Đơn Không Dùng Giấy

Ai hội đủ điều kiện được Gửi Hóa Đơn Không Dùng Giấy của SCE?

Việc Gửi Hoá Đơn Không Dùng Giấy của SCE hiện có cho hầu hết mọi tài khoản SCE.

Các tài khoản KHÔNG hội đủ điều kiện bao gồm:

 • Các tài khoản đã đóng
 • Tài khoản đóng tiền trực tiếp
 • Các tài khoản không theo giá biểu được hỗ trợ — Hiện nay không phải tất cả các giá biểu đều được hỗ trợ cho hiển thị hóa đơn trên Internet. Để biết thêm thông tin, xin gửi điện thư cho chúng tôi hoặc gọi chúng tôi tại số 1-800-409-2365, từ Thứ Hai tới Thứ Sáu từ từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều giờ PST (ngoại trừ các ngày lễ).
 • Các tài khoản nhận hóa đơn trực tuyến của SCE qua một trang trả hóa đơn và gửi hóa đơn khác trên Internet.
 • Các tài khoản đang được gửi hóa đơn bởi một nhà Cung Cấp Dịch Vụ Điện (ESP) khác không phải SCE.
 • Các tài khoản được xử lý đặc biệt bởi SCE. — Điều này bao gồm các tài khoản cho việc đo Tổng Năng Lượng, các trạm phát điện, các khách hàng Envest và các tài khoản đã được nhận dạng là cần phải có sự lưu ý đặc biệt của SCE.

Các lợi ích của việc gửi hóa đơn trên mạng là gì?

Một khi ghi danh vào gửi hóa đơn trên mạng, quý vị sẽ có thể xem các tờ khai hàng tháng, trả hóa đơn, tìm cách giảm tiêu thụ năng lượng hàng tháng để tiết kiệm tiền và nhận thông báo nhắc nhở thường xuyên.

Khi hóa đơn của quý vị đã sẵn sàng để xem, quý vị sẽ nhận điện thư tại địa chỉ mà quý vị đã cung cấp khi ghi danh trong My Account cho biết là quý vị có thể xem hóa đơn của Southern California Edison. Nó cho quý vị một liên kết để xem hóa đơn. Sau 5 ngày kể từ khi có thông báo đầu tiên về hóa đơn qua điện thư, nếu quý vị không thanh trả hóa đơn, quý vị sẽ nhận được điện thư nhắc nhở. 5 ngày sau đó, quý vị sẽ nhận được một lời nhắc nhở khác để trả hóa đơn của quý vị.

Tôi làm gì để ghi danh vào việc gửi Hóa Đơn Không Dùng Giấy của SCE?

Nếu quý vị muốn ghi danh Gửi Hóa Đơn Không Dùng Giấy, trước tiên quý vị phải đăng ký vào dịch vụ My Account của SCE và sau đó ghi danh vào Gửi Hóa Đơn Không Dùng Giấy. Điều này có thể thực hiện được từ My Account.

Tôi đã không được chấp nhận đăng ký Gửi Hóa Đơn Không Dùng Giấy của SCE và tôi không chắc lý do tại sao?

Nếu quý vị không được chấp nhận Gửi Hóa Đơn Không Dùng Giấy của SCE và có thắc mắc về tiêu chuẩn, xin gửi điện thư cho chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi tại số 1-800-409-2365, từ Thứ Hai tới Thứ Sáu từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều giờ PST (ngoại trừ các ngày lễ).

Việc tham gia Gửi Hóa Đơn Không Dùng Giấy của SCE tốn hết bao nhiêu?

Việc Gửi Hóa Đơn Không Dùng Giấy của SCE là một dịch vụ miễn phí.

Liệu tôi có tiếp tục nhận hóa đơn trên giấy qua thư hay không?

Không. Ngoài hóa đơn trên mạng, quý vị sẽ không tiếp tục nhận hóa đơn trên giấy.

Khi nào tôi mới có thể được xem hóa đơn trên mạng đầu tiên?

Sau khi ghi danh Gửi Hóa Đơn Không Dùng Giấy của SCE, quý vị sẽ nhận được hóa đơn kế tiếp của mình trên mạng.

Thỉnh thoảng quý vị có thể nhận được một hóa đơn sau cùng qua thư với một tin nhắn cho quý vị biết đó là hóa đơn sau cùng, và hóa đơn kế tiếp sẽ được gửi bằng điện tử.

Tôi sẽ được thông báo như thế nào khi hóa đơn trên mạng SCE của tôi có sẵn để xem?

Việc gửi Hóa Đơn Không Dùng Giấy của SCE cung cấp một thông báo qua điện thư rằng quý vị đã có thể xem hoá đơn. Để được tiện lợi thêm, điện thư sẽ có một liên kết hướng dẫn tự động cho quý vị tới trang Mạng của SCE.

Khi nào các hóa đơn trên mạng đến nơi?

Hóa đơn trên Internet của quý vị sẽ được lập ra cùng lúc với hóa đơn trên giấy mà bình thường sẽ được in. Quý vị sẽ nhận được thông báo qua điện thư khi nào hóa đơn của quý vị đã sẵn sàng để xem. Nếu quý vị ghi danh Gửi Hóa Đơn Không Giấy, quý vị sẽ không nhận hóa đơn trên giấy.

Khi nào hóa đơn trên mạng của tôi đến hạn phải trả?

Hóa đơn SCE của quý vị đến hạn phải trả vào ngày soạn hóa đơn soạn ra. Nếu không được trả trong vòng 19 ngày thì nó sẽ trở thành quá hạn.

Hóa đơn trên mạng có cùng thông tin như hóa đơn trên giấy của tôi hay không?

Có. Hóa đơn trên mạng sẽ có cùng thông tin như hoá đơn trên giấy. Nếu quý vị ghi danh Gửi Hóa Đơn Không Dùng Giấy, quý vị sẽ không nhận hóa đơn trên giấy.

Tôi sẽ nhận được tin nhắn về hóa đơn, các tờ kèm theo hóa đơn và thông tin khác bình thường được đính kèm với hóa đơn trên giấy như thế nào?

Các tin nhắn về hóa đơn, các tờ kèm theo hóa đơn và thông tin khác được đính kèm với hóa đơn trên giấy sẽ xuất hiện trên hóa đơn trên mạng.

Tôi có phải trả hóa đơn trên mạng sau khi ghi danh vào chương trình gửi hóa đơn trên mạng hay không?

Không. Quý vị có thể trả hóa đơn của mình như bây giờ, nếu quý vị chọn. Tuy nhiên, việc thanh toán trên SCE.com cũng giống như các chương trình trả hóa đơn trực tuyến khác của công ty. Một khi quý vị trả tiền trên SCE.com, lần tới khi quý vị trả hóa đơn của mình, hệ thống sẽ nhớ tài khoản mà quý vị đã sử dụng trước đó. Quý vị sẽ có thể chọn (các) tài khoản trước đó đã sử dụng và số tiền mà quý vị muốn trả. Sau khi trả hóa đơn, quý vị sẽ nhận được xác nhận đã trả hóa đơn qua điện thư. Thật là dễ dàng!

Tôi là Khách Hàng Trả Trực Tiếp. Liệu điều đó có gây trở ngại gì cho việc Gửi Hóa Đơn trên Mạng không?

Không. Quý vị sẽ nhận được hóa đơn của mình như vẫn thường làm ở trên.

Tôi có thể xem các tờ khai gửi hóa đơn trước kia hay không?

Nếu quý vị đã ghi danh Gửi Hóa Đơn trên Mạng lâu hơn một năm, quý vị có thể xem hóa đơn tối đa đến 12 tháng về trước trong My Account.

Nếu quý vị mới sử dụng Gửi Hoá Đơn trên Mạng, quý vị có thể xem các hóa đơn trước kia của mình trong My Account bắt đầu hóa đầu tiên sau khi quý vị ghi danh. Sau mỗi chu kỳ gửi hóa đơn, quý vị sẽ được xem các tờ khai trên mạng, tối đa đến 12 tháng về trước.

Tôi liên lạc với ai nếu có thắc mắc về hóa đơn trên mạng SCE của tôi?

 • Gửi điện thư cho chúng tôi và thắc mắc của quý vị sẽ được giải đáp trong vòng 24 giờ (từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, ngoại trừ các ngày lễ).
 • Số điện thoại miễn phí: 1-800-409-2365, từ Thứ Hai tới Thứ Sáu từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều giờ PST (ngoại trừ các ngày lễ).

Nếu hệ thống Gửi Hóa Đơn Không Dùng Giấy của SCE ngưng hoạt động trong khi tôi đang dùng thì sao?

Nếu quý vị bị mất nối kết với Gửi Hóa Đơn Không Dùng Giấy của SCE, bất cứ yêu cầu giao dịch nào mà quý vị đã được xác nhận đều sẽ được xử lý. Nếu quý vị chưa làm xong một yêu cầu và không thể hoàn tất, xin liên lạc với chúng tôi tại số 1-800-409-2365, từ Thứ Hai tới Thứ Sáu từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều giờ PST (ngoại trừ các ngày lễ) để biết tình trạng yêu cầu của quý vị.

Trả Hóa Đơn trên Mạng

Ai đủ điều kiện Trả Hóa Đơn trên Mạng của SCE?

Trả Hóa Đơn trên Mạng của SCE hiện có cho hầu hết tất cả các tài khoản của SCE.

Các tài khoản KHÔNG hội đủ điều kiện bao gồm:

 • Tài khoản đóng
 • Các tài khoản không được coi là có vị thế tín dụng tốt với SCE — Các tài khoản khách hàng được coi là "Chỉ Bằng Tiền Mặt" thì không hội đủ điều kiện. Nếu tài khoản của quý vị có tình trạng "Chỉ Bằng Tiền Mặt" , quý vị có thể hội đủ điều kiện Trả trên Mạng của SCE nếu không có các khoản nào khác bị trả lại trên tài khoản khách hàng của quý vị trong sáu tháng tới.
 • Các tài khoản nhận một hóa đơn trực tuyến của SCE qua một trang mạng trả và gửi hóa đơn khác trên Internet.
 • Các tài khoản ghi danh Trả Hóa Đơn Trực Tiếp của SCE.
 • Các tài khoản đang được gửi hóa đơn bởi một nhà Cung Cấp Dịch Vụ Điện (ESP) khác không phải SCE.

Tôi làm gì kế tiếp để ghi danh Trả Hóa Đơn trên Mạng của SCE?

Nếu muốn ghi danh Trả Hóa Đơn trên Mạng, trước tiên, quý vị sẽ phải đăng ký vào dịch vụ My Account của SCE và sau đó ghi danh Trả Hóa Đơn trên Mạng. Điều này có thể được thực hiện từ màn hình truy nhập My Account hoặc trang chủ My Account (quý vị sẽ thấy khi đóng cửa sổ này lại).

Tôi có thể sử dụng tài khoản ngân hàng nào để Trả Hóa Đơn trên Mạng của SCE?

Quý vị có thể dùng một tài khoản dùng chi phiếu từ bất cứ cơ sở tài chánh nào nhận thẻ rút tiền điện tử.

Tôi có thể ghi danh vào cả Trả Hóa Đơn Trực Tiếp và Trả Hóa Đơn trên Mạng của SCE cho tài khoản của tôi hay không?

Không. Quý vị hiện chỉ có thể chọn một cách thức trả hóa đơn, hoặc là Trả Hóa Đơn trên Mạng hoặc Trả Hóa Đơn Trực Tiếp. Trước khi ghi danh hoặc thay đổi cách thức trả hóa đơn sang Trả Hóa Đơn Trực Tiếp, tài khoản của quý vị sẽ có số dư là không vì việc ghi danh vào Trả Hóa Đơn Trực Tiếp sẽ không có hiệu lực cho tới khi hóa đơn SCE kỳ tới của quý vị được lập.

Tốn kém bao nhiêu để tham gia Trả Hóa Đơn trên Mạng của SCE?

Trả Hóa Đơn trên Mạng của SCE là dịch vụ miễn phí.

Sau khi đã ghi danh, khi nào tôi có thể bắt đầu trả hóa đơn trên mạng?

Sau khi ghi danh, quý vị có thể bắt đầu sử dụng Trả Hóa Đơn trên Mạng của SCE ngay.

Khi nào tôi có thể trả hóa đơn bằng Trả Hóa Đơn trên Mạng của SCE?

Quý vị có thể bắt đầu Trả Hóa Đơn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Tôi có thể trả hóa đơn qua Trả Hóa Đơn trên Mạng của SCE bao lâu một lần?

Quý vị có thể trả hóa đơn một lần cho mỗi tài khoản khách hàng trong một ngày.

Khi nào các khoản trả hóa đơn được ghi vào tài khoản SCE của tôi?

Các khoản trả hóa đơn nhận được trước 6 giờ chiều giờ PST, từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, sẽ được ghi vào tài khoản SCE của quý vị trong cùng ngày. Các khoản trả hóa đơn thực hiện sau 6 giờ chiều giờ PST từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, hoặc vào các ngày thường và ngày lễ, được ghi vào tài khoản của quý vị vào ngày làm việc hôm sau.

Khi nào hóa đơn của tôi đến hạn phải trả?

Hóa đơn SCE của quý vị đến hạn phải trả và cần phải trả vào ngày hóa đơn được soạn ra. Nếu không được trả trong vòng 19 ngày thì sẽ trở nên quá hạn.

Làm sao tôi biết là SCE đã nhận được khoản trả hóa đơn của tôi?

Hóa đơn tiếp theo của quý vị sẽ ghi tất cả các khoản tiền trả trong mục "Cập Nhật" của hóa đơn.

Tôi có thể trả hóa đơn đã đến hạn trên mạng được không?

Khoản trả hóa đơn trên Mạng có thể không đến kịp được với chúng tôi để tránh thêm một lần đòi nợ nữa. Xin gọi SCE tại số 1-800-655-4555 để bàn về các lựa chọn của quý vị với một đại diện dịch vụ khách hàng.

Nếu hệ thống Trả Hóa Đơn trên Mạng của SCE ngưng hoạt động trong lúc tôi đang sử dụng thì sao?

Nếu quý vị mất nối kết đến Trả Hóa Đơn trên Mạng của SCE, bất cứ yêu cầu về giao dịch nào mà quý vị đã được xác nhận đều sẽ được xử lý. Nếu quý vị đang thực hiện một yêu cầu về giao dịch giữa chừng và không thể hoàn tất, xin liên lạc với chúng tôi tại số 1-800-409-2365, từ Thứ Hai tới Thứ Sáu từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều giờ PST (ngoại trừ các ngày lễ) để biết tình trạng yêu cầu của quý vị.

Tôi liên lạc với ai nếu có thắc mắc về hóa đơn trên Mạng SCE của tôi?

 • Gửi Điện thư cho chúng tôi và thắc mắc của quý vị sẽ được giải quyết trong vòng 24 giờ (từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, ngoại trừ các ngày lễ).
 • Số điện thoại miễn phí: 1-800-409-2365, từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều giờ PST (ngoại trừ các ngày lễ).

Trả Hóa Đơn Trực Tiếp (Rút Tiền Tự Động)

Web Content Viewer (JSR 286)