Web Content Viewer (JSR 286)

Liên Lạc với Chúng Tôi

Quý vị muốn liên lạc với chúng tôi bằng cách nào?

 

Qua Điện Thoại

Báo Mất Điện (24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần): 1-800-611-1911.
Nếu quý vị thấy dây điện rơi xuống đất, hãy gọi 911 ngay lập tức.

Hỗ Trợ Khách Hàng (Hoa Kỳ & Canada): 1-800-655-4555
Gọi cho đường dây hỗ trợ của chúng tôi nếu có thắc mắc liên quan đến trương mục của bạn, bao gồm hóa đơn và giá điện. Nếu quý vị gặp nguy hiểm trực tiếp, vui lòng gọi 911.

Trả Hóa Đơn, Gia Hạn và Lựa Chọn Trả Hóa Đơn: 1-800-950-2356
Nếu quý vị gặp khó khăn để trả hóa đơn, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi ngay. Quý vị có thể hội đủ điều kiện sắp xếp trả hóa đơn hoặc nhận hỗ trợ tài chính khác.

Xem Thêm Ẩn

Các Vấn Đề về Dịch Vụ Internet: 1-800-409-2365 
hông báo cho chúng tôi nếu quý vị gặp vấn đề với trang mạng và các dịch vụ internet cũng như user ID hay mật khẩu của quý vị.

Dịch Vụ Khách Hàng về Vấn Đề Chung: 1-800-990-7788 

Số Tiền Cần Trả trong Trương Mục: 1-800-950-2356

Các Đại Lý Trả Hóa Đơn được Ủy Quyền: 1-800-747-8908

Đường Dây Nóng về Đào Đường: 811 (Nam California) hoặc 1-800-642-2444 (các khu vực khác)

TTY (Điện thoại cho người khiếm thính): 1-800-352-8580

Chương Trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California (California Alternate Rates for Energy, hay CARE) / Trợ Giá Điện Gia Đình (Family Electric Rate Assistance, hay FERA):

  • Tiếng Anh: 1-800-798-5723
  • Tiếng Tây Ban Nha: 1-800-798-5723
  • Tiếng Hoa: 1-800-843-8343
  • Tiếng Hàn: 1-800-628-3061
  • Tiếng Việt: 1-800-327-3031

 

Trợ Giá cho Người có Lợi Tức Thấp: 1-800-447-6620

Các Dịch Vụ Đa Văn Hóa

  • Tiếng Campuchia: 1-800-843-1309
  • Tiếng Hoa: 1-800-843-8343
  • Tiếng Hàn: 1-800-628-3061
  • Tiếng Tây Ban Nha: 1-800-441-2233 
  • Tiếng Việt: 1-800-327-3031

 

Khách Hàng Nông Nghiệp: 1-800-896-1245

Khách Hàng Đo Tổng Năng Lượng: 1-866-701-7868 

Trung Tâm Giáo Dục về Năng Lượng – Tulare: 1-800-77A-GTAC

Các Dịch Vụ cho Đảo Catalina: 1-800-367-8851

Huấn Nghiệp cho Khách Hàng: Trung Tâm Giáo Dục về Năng Lượng – Irwindale: 1-800-336-CTAC

Bãi bỏ quy định: 1-800-799-4723

Thông Tin Xe Điện: 1-800-438-4636

Đường Dây Nóng về Trộm Cắp Năng Lượng: 1-800-227-3901

Qua Email

Xin liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại để được giúp đỡ; hiện nay chúng tôi không có nhân viên giúp đỡ qua email.

 

Trên Mạng Xã Hội

Hiện nay quý vị có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi qua Facebook hoặc Twitter. Chúng tôi thường trả lời trong vòng một giờ trong giờ làm việc bình thường.

Facebook Icon
facebook.com/sce
Twitter Icon
@SCE
 

Qua Bưu Điện

Địa Chỉ Gửi Thư Chung

Southern California Edison
P.O. Box 800
Rosemead, CA 91770

Dịch Vụ Kế Toán

Southern California Edison
P.O. Box 6400
Rancho Cucamonga, CA 91729
General Business Customer Service

Khách Hàng Nông Nghiệp

Southern California Edison
Agricultural Customer Service
4175 S. Laspina St.
Tulare, CA 93274

Xem Thêm Ẩn

Bãi bỏ quy định

Southern California Edison
Deregulation Questions
Room #199, G0-1
2244 Walnut Grove
Rosemead,CA 91770

Trả Hóa Đơn / Gia Hạn / Lựa Chọn Trả Hóa Đơn

Lựa Chọn Trả Hóa Đơn: 1-800-950-2356

 

Khách Hàng Dân Cư
Southern California Edison
P.O. BOX 600
Rosemead ,CA 91771-0001

Khách Hàng Doanh Nghiệp
Southern California Edison
P.O. BOX 300
Rosemead ,CA 91772-0001

 

 

Quý vị đang tìm giải đáp nhanh?
Tham khảo phần Hỏi Đáp của chúng tôi
Hỏi Đáp

Web Content Viewer (JSR 286)