Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Liên Lạc với Chúng Tôi

Gửi Điện Thư cho Chúng Tôi

Gửi thư điện tử cho chúng tôi bằng cách điền đầy đủ vào mẫu đơn này.

Các Số Điện Thoại

Hỗ Trợ 24 Giờ

Phục Vụ Khách Hàng Cư Dân Nói Chung
1-800-655-4555
(Hoa Kỳ & Canada)

Hỗ Trợ Tài Chính

Nếu quý vị có khó khăn không trả được hóa đơn, hãy gọi cho chúng tôi ngay. Quý vị có thể hội đủ điều kiện để được thu xếp trả hóa đơn hoặc hỗ trợ tài chính khác.
1-800-950-2356

Những Vấn Đề về Internet

Nếu quý vị có trở ngại khi dùng các dịch vụ trên internet của chúng tôi, hoặc có trở ngại với user ID (Tên Sử Dụng) hay password (mật mã), xin gọi 1-800-409-2365, từ 6:00 giờ sáng tới 8:00 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ).
1-800-409-2365

Dịch Vụ cho Tài Khoản

Southern California Edison
P.O. Box 6400
Rancho Cucamonga, CA 91729
Phục Vụ Tổng Quát cho Khách Hàng Thương Nhân
Sẵn sàng phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối
và thứ Bảy từ
8 giờ sáng tới 5 giờ chiều
1-800-990-7788
Số Tiền Phải Trả trong Tài Khoản
1-800-950-2356
Cơ Quan Ủy Quyền Trả Hóa Đơn
1-800-747-8908
Câu Hỏi về Lập Hóa Đơn
1-800-655-4555
Khách Hàng Thương Nhân
1-800-990-7788
Đường Dây Nóng khi Đào Đất (Miền Nam California)
811
Đường Dây Nóng khi Đào Đất (Nơi khác)
1-800-642-2444
TTY (máy điện thoại cho người khiếm thính)
1-800-352-8580
Trợ Giá cho Người Lợi Tức Thấp
1-800-447-6620

Dịch Vụ Đa Văn Hóa

Tiếng Khmer
(Thứ Hai- Thứ Sáu 8 giờ sáng – 5 giờ chiều) 1-800-843-1309
Tiếng Trung Quốc
(Thứ Hai- Thứ Sáu 8 giờ sáng – 5 giờ chiều) 1-800-843-8343
Tiếng Đại Hàn
(Thứ Hai- Thứ Sáu 8 giờ sáng – 5 giờ chiều) 1-800-628-3061
Tiếng Tây Ban Nha
(Thứ Hai- Chủ Nhật 8 giờ sáng – 8 giờ chiều) 1-800-441-2233
Tiếng Việt
(Thứ Hai- Thứ Sáu 8 giờ sáng – 5 giờ chiều) 1-800-327-3031
Trả Hóa Đơn, Gia Hạn Trả Hóa Đơn hay Lựa Chọn Trả Hóa Đơn
1-800-950-2356
Câu Hỏi Liên Quan tới Biểu Giá và Dịch Vụ Khác
1-800-655-4555

Khách Hàng Nông Nghiệp

Southern California Edison
Dịch Vụ Khách Hàng Nông Nghiệp
4175 S. Laspina St.
Tulare, CA 93274
Khách Hàng Nông Nghiệp
1-800-896-1245
Trung Tâm Kiến Thức về Năng Lượng - Tulare
1-800-77A-GTAC

Catalina

Dịch Vụ Catalina Island
1-800-367-8851

Tập Huấn cho Khách Hàng

Trung Tâm Kiến Thức về Năng Lượng - Irwindale
1-800-336-CTAC

Những Hạn Chế Quy Định

Southern California Edison
Câu Hỏi về Hạn Chế Quy Định
Room #199, G0-1
2244 Walnut Grove
Rosemead,CA 91770
Thông Tin về Hạn Chế Quy Định
1-800-799-4723

Xe Điện

Thông Tin về Xe Điện
1-800-438-4636

Trộm Cắp Năng Lượng

Đường Dây Nóng Báo Trộm Cắp Năng Lượng
1-800-227-3901

Đường Dây cho Người Khiếm Thính và Khiếm Ngôn

Đường Dây TDD (Điện Thoại cho Người Lãng Tai)
1-800-352-8580

Vấn Đề Liên Quan tới Internet

Trang Mạng
1-800-409-2365

Trợ Giá cho Người có Thu Nhập Thấp

Trợ Giá cho Người Có thu nhập thấp
1-800-447-6620

Trả Hóa Đơn/Gia Hạn/Lựa Chọn Trả Hóa Đơn

Lựa Chọn Trả Hóa Đơn
1-800-950-2356
Khách Hàng Cư Dân
Southern California Edison
P.O. BOX 600
Rosemead ,CA 91771-0001
Khách Hàng Thương Nhân
Southern California Edison
P.O. BOX 300
Rosemead ,CA 91772-0001

Câu Hỏi về Giá Biểu và Cư Dân Nói Chung

Câu Hỏi về Cư Dân
1-800-655-4555

Địa Chỉ Gửi Thư

Địa Chỉ Gửi Thư Thông Thường

Southern California Edison
P.O. Box 800
Rosemead, CA 91770

Dịch Vụ Tài Khoản

Southern California Edison
P.O. Box 6400
Rancho Cucamonga, CA 91729
General Business Customer Service

Khách Hàng Nông Nghiệp

Southern California Edison
Agricultural Customer Service
4175 S. Laspina St.
Tulare, CA 93274

Hạn Chế Quy Định

Southern California Edison
Câu Hỏi về Hạn Chế Quy Định
Room #199, G0-1
2244 Walnut Grove
Rosemead,CA 91770

Trả Hóa Đơn/Gia Hạn/Lựa Chọn Trả Hóa Đơn

Lựa Chọn Trả Hóa Đơn
1-800-950-2356
Khách Hàng Cư Dân
Southern California Edison
P.O. BOX 600
Rosemead ,CA 91771-0001
Khách Hàng Thương Nhân
Southern California Edison
P.O. BOX 300
Rosemead ,CA 91772-0001