Web Content Viewer (JSR 286)

Hiểu Rõ Hóa Đơn của Quý Vị

Bản kê hàng tháng có thông tin giúp quý vị hiểu việc sử dụng năng lượng của mình, tìm hiểu thêm về các chương trình đặc biệt, và tiết kiệm tiền.

Cấu Trúc Giá Biểu Bốn Bậc thưởng cho quý vị khi dùng ít năng lượng hơn để quý vị có thể tiết kiệm thêm trên hóa đơn của mình. Mỗi tháng, mỗi gia đình có một số lượng kilowatt giờ (kWh) điện nhất định để dùng trong mỗi bậc. Điện được cung cấp ở giá thấp nhất trong Bậc 1. Khi quý vị dùng nhiều điện hơn mức hiện có trong mỗi bậc, giá sẽ gia tăng. Ở Bậc 4, điện đắt tiền nhất.

Mẫu Cấu Trúc Giá Bốn Bậc*
Bậc Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4
Xu mỗi kWh 15¢ 19¢ 28¢ 32¢

Tại Sao Hoá Đơn của Tôi Cao?

 

Tín Dụng Khí Hậu California


Một phần trong các nỗ lực của California trong việc chống sự thay đổi về khí hậu, các tín dụng này đến từ những lệ phí mà tiểu bang tính để làm giảm sự ô nhiễm chất carbon và gia tăng việc dùng các dạng năng lượng sạch hơn. Các lệ phí này được trả lại cho khách hàng dưới dạng các khoản tiết kiệm trên hóa đơn điện của họ. Các gia đình sẽ nhận khoản tín dụng hai lần một năm, và các doanh nghiệp nhỏ hội đủ điều kiện sẽ nhận tín dụng này mỗi tháng. Tìm hiểu cách quý vị có thể dùng các khoản tiết kiệm này để giảm thêm các chi phí năng lượng và giúp quý vị chống lại sự thay đổi khí hậu tại EnergyUpgradeCA.org/credit.

Trộm Cắp Năng Lượng

Trộm cắp năng lượng là một trọng tội mà mọi người đều phải trả giá cho việc này. Nếu có người nào đó sửa đổi ảnh hưởng đến việc nối kết dịch vụ hoặc thay đổi đồng hồ để tránh trả số chi phí công bằng của họ, việc này làm gia tăng chi phí năng lượng cho tất cả mọi người. Tệ hơn nữa, việc sửa đổi can thiệp vào các đồng hồ điện và dây điện có thể dẫn đến hỏa hoạn, thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Quý vị có thể giúp chúng tôi ngăn ngừa trọng tội này. Nếu nghi ngờ ai đó đã sửa đổi dịch vụ của mình, quý vị có thể gọi ẩn danh cho Đường Dây Nóng chống Trộm Cắp Năng Lượng miễn phí tại số 1-800-227-3901, hoặc gửi email cho chúng tôi. Chọn mục "Energy Theft Hotline" (Đường Dây Nóng về Trộm Năng Lượng) trên trang Contact Us của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm phần còn lại.

Xin chuẩn bị sẵn thông tin sau đây khi gọi:

 • Tên của cư dân, sở hữu chủ hoặc cơ sở kinh doanh
 • Địa chỉ nơi điều này được quan sát thấy, bao gồm số của căn hộ
 • Tên của những người cư ngụ ở địa chỉ đó (nếu biết)
 • (Những) ngày tháng năm và (các) giờ trong ngày đã quan sát
 • Nếu không phải quan sát được, làm thế nào quý vị biết được sự vi phạm đó
 • Bảng số xe tại địa điểm (nếu biết)
 • Chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị mô tả về vi phạm mà quý vị đã nhìn thấy, qua một trong những điều dưới đây:
  • Nhìn thấy đồng hồ đo bị đảo ngược (trên xuống dưới)
  • Nhìn thấy có lỗ trong kính của nắp đậy đồng hồ đo
  • Nhìn thấy có nam châm xung quanh đồng hồ đo
  • Nhìn thấy câu dây điện hoặc dây cáp trong hoặc xung quanh đồng hồ đo
 • Khoảng thời gian mà điều này đã diễn ra - số ngày tháng, hoặc thậm chí năm
 • Tên, địa chỉ, và số điện thoại của quý vị, sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng nếu chúng tôi cần thêm thông tin


Đường dây nóng của chúng tôi lúc nào cũng làm việc và quý vị không bắt buộc phải tự xưng mình là ai khi gọi. Chúng tôi sẽ đáp ứng nhanh chóng và điều tra kỹ lưỡng bất cứ vụ trộm cắp nào có thể xảy ra. Chúng tôi đề nghị là quý vị không nên tự đối chất với bất cứ những người đáng nghi ngờ là trộm năng lượng nào, việc này có thể làm cho quý vị gặp nguy hiểm không cần thiết và ngăn trở cuộc điều tra của chúng tôi.

Có thể có người nào khác hiện đang trộm điện của quý vị hay không?

Nếu quý vị trải nghiệm việc sử dụng điện khác thường, xin xem trang Sử Dụng Năng Lượng của chúng tôi để biết các nguyên nhân có thể xảy ra. Trộm cắp năng lượng, mặc dù hiếm hoi, là điều có thể xảy ra. Quý vị có thể thực hiện các bước sau đây để xác định xem có ai lấy trộm điện của quý vị hay không, nhưng quý vị sẽ cần phải tắt điện trong nhà: Phải chắc chắn là quý vị có thể làm điều này mà không gây nguy hại tới con người hoặc thiết bị.

 1. Tắt mọi đồ gia dụng nhạy cảm và các thiết bị điện.
 2. Tìm hộp ngắt điện của quý vị và tắt mọi cầu giao ngắt điện.
 3. Nhìn xung quanh xem điện của người khác có bị tắt đi hay không (thí dụ, đèn hoặc dụng cụ có thể nhìn thấy được) khi quý vị tắt các cầu giao điện của mình.
 4. Xem đồng hồ đo điện của quý vị. Khi đã tắt cầu giao, hiển thị về số kilowatt giờ của quý vị (màn hình có "001" ở góc trái phía trên) sẽ ngưng gia tăng.
 5. Nếu màn hình vẫn cho thấy là gia tăng, hoặc nếu quý vị lưu ý thấy điện của người khác đã tắt đi khi quý vị tắt các cầu giao điện của mình, quý vị nên gọi cho cảnh sát tại địa phương để báo cáo về sự trộm cắp có thể có. Nếu quý vị nghĩ là có người đang trộm điện của mình hãy báo cho cảnh sát tại địa phương biết. Đừng tìm cách đối chất trực tiếp với những người này.

Nếu quý vị nghĩ là có người đang trộm điện của mình hãy báo cho cảnh sát tại địa phương biết. Đừng tìm cách đối chất trực tiếp với những người này.

*Chi phí theo bậc chỉ để minh họa, chứ không được dùng cho các tính toán

Web Content Viewer (JSR 286)