Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Thanh Toán Hóa Đơn Của Quý Vị

Quý vị có những tùy chọn để thanh toán hóa đơn năng lượng của mình, từ lựa chọn ghi danh thanh toán trực tuyến đến thanh toán qua đường bưu điện, bằng điện thoại, đích thân tới trả hay là qua một dịch vụ thanh toán hóa đơn, như dịch vụ của một ngân hàng.

Thanh Toán Trực Tuyến Hóa Đơn Của Quý Vị


Thanh Toán Trực Tuyến

Thanh Toán Trực Tiếp

Thẻ Tín Dụng hay Thẻ Rút Tiền


Cần đăng nhập vào Tài Khoản Của Tôi

Không dùng Tài Khoản
Của Tôi để Thanh Toán
Hóa ĐơnThiết lập các khoản thanh toán định kỳ

Cần đăng nhập vào Tài Khoản Của Tôi

 


Chuyển hướng đến Chase

Chỉ Dành Cho Khách Hàng Cư Dân
 
Tiền thanh toán được
ghi nhận cùng ngày
nếu trả không trễ hơn 6
giờ tối.
Tiền thanh toán
được ghi nhận 10
ngày sau khi hóa
đơn được soạn
Tiền thanh toán
được ghi nhận cùng ngày
nếu trả không trễ hơn 5 giờ chiều,
không tính ngày
Thứ Bảy
Không Tốn Phí Không Tốn Phí $1.65 (phí tiện lợi
của JP Morgan
Chase)
Thanh toán bằng:
Trương Mục Chi Phiếu
Thanh toán bằng:
Trương Mục Chi Phiếu
Thanh toán bằng:
Visa®, MasterCard®/ATM

Những Cách Khác Để Thanh Toán


Chuyển Ngân Điện Tử

Điện Thoại

Thư Bưu Điện

Đích Thân Tới
Chọn hay ghi danh
SCE là bên nhận tiền
được chỉ định tại
ngân hàng của quý vị
1-800-655-4555 Chi Phiếu Nhanh

1-800-877-8600
* Thanh Toán Qua Điện Thoại
Lấy Địa Chỉ Gởi Thư Tìm Ðại Lý
Thanh Toán
Được Ủy Quyền
Cho 2-5 ngày làm
việc để nhận tiền
thanh toán
Tiền thanh toán được
ghi nhận cùng ngày nếu
trả không trễ hơn 6 giờ tối.
Cho 2-5 ngày làm
việc để nhận tiền
thanh toán
Tiền thanh toán
được ghi nhận
cùng ngày nếu trả
không trễ hơn 6 giờ tối,
không tính ngày Thứ Bảy
Không Tốn Phí Không Tốn Phí Không Tốn Phí Không Tốn Phí
Thanh toán bằng:
Trương Mục Chi Phiếu
Trương Mục Tiết Kiệm
Thanh toán bằng:
Trương Mục Chi Phiếu
Thanh toán bằng:
Chi Phiếu
Phiếu Tiền
Thanh toán bằng:
Tiền Mặt
Chi Phiếu
Phiếu Tiền
Chi phiếu nhanh là tùy chọn thanh toán một lần duy nhất, không lưu trữ thông tin ghi danh hay thông tin trương mục.
Có tùy chọn thanh toán qua điện thoại thông qua dịch vụ tự động của chúng tôi. Tùy chọn thanh toán này cần quý vị ghi danh vì thông tin thanh toán của quý vị được lưu trữ cho các giao dịch khác trong tương lai.
Chi phiếu hay phiếu tiền (money order) có thể gởi qua đường bưu điện (không gởi tiền mặt). Nhớ ghi số phiếu thanh toán và số trương mục trên chi phiếu.

Khách Hàng Cư Dân
Southern California Edison
P.O. Box 600
Rosemead, CA 91771-0001

Khách Hàng Doanh Nghiệp
Southern California Edison
P.O. Box 300
Rosemead, CA 91772-0001


 

Cần được giúp đỡ thanh toán đơn của quý vị? Ngoài chương trình trả góp và gia hạn nợ, chúng tôi còn có nhiều chương trình khác.

Tìm Hiểu Thêm