Thanh Toán Hóa Đơn Của Quý Vị

Quý vị có những tùy chọn để thanh toán hóa đơn năng lượng của mình, từ lựa chọn ghi danh thanh toán trực tuyến đến thanh toán qua đường bưu điện, bằng điện thoại, đích thân tới trả hay là qua một dịch vụ thanh toán hóa đơn, như dịch vụ của một ngân hàng.

Thanh Toán Trực Tuyến Hóa Đơn Của Quý Vị

Thanh Toán Trực Tuyến

Thanh Toán Ngay

Cần đăng nhập vào Tài Khoản Của Tôi

Không dùng Tài Khoản
Của Tôi để Thanh Toán Hóa Đơn

 
Tiền thanh toán được
ghi nhận cùng ngày
nếu trả không trễ hơn 6
giờ tối.


Không Tốn Phí


Thanh toán bằng:
Trương Mục Chi Phiếu

Thanh Toán Trực Tiếp

Đăng nhập


Thiết lập các khoản thanh toán định kỳ

Cần đăng nhập vào Tài Khoản Của Tôi
 
Tiền thanh toán
được ghi nhận 10
ngày sau khi hóa
đơn được soạn


Không Tốn Phí


Thanh toán bằng:
Trương Mục Chi Phiếu

Thẻ Tín Dụng hay Thẻ Rút Tiền

Thanh Toán Ngay


Chuyển hướng đến Chase

Chỉ Dành Cho Khách Hàng Cư Dân
 
Tiền thanh toán
được ghi nhận cùng ngày
nếu trả không trễ hơn 5 giờ chiều,
không tính ngày
Thứ Bảy

$1.65 (phí tiện lợi
của JP Morgan Chase)

Thanh toán bằng:
Visa®, MasterCard®/ATM
Những Cách Khác Để Thanh Toán

Chuyển Ngân Điện Tử


Chọn hay ghi danh
SCE là bên nhận tiền
được chỉ định tại
ngân hàng của quý vị

Cho 2-5 ngày làm
việc để nhận tiền
thanh toán

Không Tốn Phí

Thanh toán bằng:
Trương Mục Chi Phiếu
Trương Mục Tiết Kiệm
 

Điện Thoại


1-800-655-4555
Chi Phiếu Nhanh*

1-800-877-8600
Thanh Toán Qua Điện Thoại**

Tiền thanh toán được
ghi nhận cùng ngày nếu
trả không trễ hơn 6 giờ tối.

Không Tốn Phí

Thanh toán bằng:
Trương Mục Chi Phiếu

 

Thư Bưu ĐiệnLấy Địa Chỉ Gởi Thư***Cho 2-5 ngày làm
việc để nhận tiền
thanh toán

Không Tốn Phí

Thanh toán bằng:
Chi Phiếu
Phiếu Tiền

 

 

Đích Thân TớiTìm Ðại Lý Thanh Toán Được Ủy Quyền


Tiền thanh toán
được ghi nhận
cùng ngày nếu trả
không trễ hơn 6 giờ tối,
không tính ngày Thứ Bảy

Không Tốn Phí

Thanh toán bằng:
Tiền Mặt
Chi Phiếu
Phiếu Tiền

 

*
Chi phiếu nhanh là tùy chọn thanh toán một lần duy nhất, không lưu trữ thông tin ghi danh hay thông tin trương mục.
 
**
Có tùy chọn thanh toán qua điện thoại thông qua dịch vụ tự động của chúng tôi. Tùy chọn thanh toán này cần quý vị ghi danh vì thông tin thanh toán của quý vị được lưu trữ cho các giao dịch khác trong tương lai.
 
***
Chi phiếu hay phiếu tiền (money order) có thể gởi qua đường bưu điện (không gởi tiền mặt). Nhớ ghi số phiếu thanh toán và số trương mục trên chi phiếu.
 
Khách Hàng Cư Dân
Southern California Edison
P.O. Box 600
Rosemead, CA 91771-0001

 

Khách Hàng Doanh Nghiệp
Southern California Edison
P.O. Box 300
Rosemead, CA 91772-0001

 

 

Cần được giúp đỡ thanh toán đơn của quý vị? Ngoài chương trình trả góp và gia hạn nợ, chúng tôi còn có nhiều chương trình khác.

Tìm Hiểu Thêm