Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Hỗ Trợ Tài Chính

Thu Xếp Thanh Toán Hóa Đơn

Quý vị cần thêm thời gian để thanh toán hóa đơn điện? Quý vị có thể hợp lệ để thu xếp thanh toán trực tuyến thông qua My Accout (Tài Khoản của Tôi). Đăng nhập ngay để thiết lập thu xếp thanh toán của quý vị; quý vị sẽ cần có số tiền phải trả mới có thể thiết lập thu xếp thanh toán trực tuyến. Quý vị chưa ghi danh? Đăng ký ngay.

Các tài khoản không hợp lệ cho Thu Xếp Thanh Toán Trực Tuyến:

 • Tài khoản không phải cư dân, tài khoản đã đóng, hoặc tài khoản tiền gửi
 • Tài khoản không được xem là trong tình trạng tín dụng tốt. Tài khoản của khách hàng được xét ở tình trạng “Chỉ Dùng Tiền Mặt” thì không hợp lệ, tuy nhiên, quý vị có thể hợp lệ được Thanh Toán Trực Tuyến nếu không có thêm lần nào bị hồi trả trên tài khoản của quý vị trong vòng sáu tháng tới.
 • Tài khoản đã ghi danh vào chương trình Direct Payment (Thanh Toán Trực Tiếp) hoặc Level Pay Plan (Chương Trình Trả Quân Bình)
 • Tài khoản được Nhà Cung Cấp Điện (ESP) gửi hóa đơn chứ không phải SCE


Nếu quý vị muốn thiết lập thu xếp thanh toán trước khi đến kỳ phải trả hóa đơn, hoặc quý vị không thể ghi danh vào My Account (Tài Khoản Của Tôi) và có số tiền nợ quá hạn, hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-950-2356. Quý vị có thể hợp lệ được gia hạn thêm ba tháng hoặc nhiều hơn để trả nợ, hoặc quý vị có thể có đủ điều kiện để được nhận những chương trình hỗ trợ tài chính khác.

CARE và FERA

Chúng tôi có các chương trình hỗ trợ có giá trị cho khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức:  chương trình California Alternate Rates for Energy(Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California, hay CARE); và chương trình Family Electric Rate Assistance (Hỗ Trợ Giá Điện cho Gia Đình, hay FERA), có thể giảm giá 20% hoặc hơn trên hóa đơn điện hàng tháng của khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức.

Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng

Chúng tôi làm việc với United Way of Greater Los Angeles để cung cấp hỗ trợ tài chính cho khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức qua Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng phi lợi nhuận (EAF).

Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng

Energy Savings Assistance Program (Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng) của chúng tôi giúp giảm hóa đơn điện bằng cách trả tất cả chi phí mua và lắp đặt đồ dùng và thiết bị tiết kiệm năng lượng cho gia đình hội đủ điều kiện về lợi tức.


Thu Xếp Trả Hóa Đơn cho Cư Dân

Nếu quý vị có khó khăn để trả hóa đơn điện đúng hạn, xin vui lòng thu xếp việc trả hóa đơn trước khi đến hạn. Xin lưu ý rằng có người không hợp lệ được Thu Xếp Trả Hóa Đơn trên Mạng và tất cả các yêu cầu đều được xem xét để quyết định sự hợp lệ.

Cần phải ghi danh vào My Account (Tài khoản của tôi) để yêu cầu thu xếp trả hóa đơn trên mạng. Đăng nhậpvào trang mạng an toàn của chúng tôi, hoặc nếu quý vị chưa có tên đăng nhập hay mật mã, xin vui lòng đăng ký.

LƯU Ý: Nếu quý vị không thể ghi danh vào My Account hôm nay và nợ số tiền quá hạn, quý vị có thể hợp lệ được trả khoản tối thiểu trong ba tháng để trả hết khoản nợ. Nếu quý vị muốn tận dụng thời gian gia hạn, xin gọi cho chúng tôi tại 1-800-372-2365 để thu xếp việc trả hóa đơn và thảo luận thêm về những chương trình hỗ trợ tài chính có sẵn.

Các Tài Khoản Không Hợp Lệ được Thu Xếp Trả Hóa Đơn trên Mạng:

 • Tài khoản không phải cư dân
 • Tài khoản đã bị đóng
 • Tài khoản nộp tiền trực tiếp từ ngân hàng
 • Tài khoản không được xem là tín dụng tốt – Trương mục của khách hàng được xét ở tình trạng “Cash Only” (Chỉ Dùng Tiền Mặt) thì không hợp lệ. Nếu tài khoản của quý vị có tình trạng “Cash Only”, quý vị có thể hợp lệ được Trả Hóa Đơn trên Mạng nếu không có thêm lần nào bị hồi trả trên tài khoản khách hàng của quý vị trong vòng sáu tháng tới.
 • Tài khoản đã ghi danh vào Trả Hóa Đơn Trực Tiếp của SCE.
 • Tài khoản đã ghi danh vào Level Pay Plan (chương trình Trả Quân Bình).
 • Tài khoản được Nhà Cung Cấp Điện (ESP) gửi hóa đơn, chứ không phải SCE.


Liên Lạc với Chúng Tôi

Quý vị có thể gửi thắc mắc qua  thư điện tử và chúng tôi sẽ giải quyết trong vòng 24 giờ (từ thứ Hai đến thứ Sáu,trừ ngày lễ). Hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số 1-800-950-2356, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều Giờ Thái Bình Dương (trừ ngày lễ).

Nếu quý vị cần hỗ trợ hoặc có thêm bất cứ câu hỏi nào, xin liên lạc với chúng tôi khi thuận tiện.