Web Content Viewer (JSR 286)

Gửi Hóa Đơn Doanh Nghiệp

Nếu quý vị là một khách hàng doanh nghiệp, chúng tôi có nhiều lựa chọn gửi hóa đơn tiện lợi – Gửi Hóa Đơn Giản Lược, CD, và Trao Đổi Dữ Liệu Bằng Điện Tử – để giúp quý vị quản lý các tài khoản của mình càng đơn giản càng tốt.

 

 

 

Gửi Hóa Đơn Tóm Lược

Cho dù quý vị có một dây chuyền các nhà hàng, các tiệm bán lẻ hoặc các cơ sở chế tạo rải rác trên toàn khu vực phục vụ của chúng tôi, quý vị có thể hợp nhất mọi phí tổn về điện của mình trên một hóa đơn duy nhất. Điều này cho phép quý vị:
 

 • Trả cho tất cả các tài khoản dịch vụ bằng một khoản trả hóa đơn hàng tháng
 • Tiết kiệm thì giờ và tiền bạc trong việc quản lý hóa đơn và công việc giấy tờ
 • Tận hưởng sự tiếp cận dễ dàng hơn với thông tin về tiêu thụ điện
 • So sánh năng lượng tiêu thụ của quý vị tại các địa điểm khác nhau một cách dễ dàng và hữu hiệu


Cách Hoạt Động
Với việc Gửi Hóa Đơn Giản Lược, quý vị có thể cho gửi một tờ tường trình giản lược đến địa điểm mà quý vị chọn. Quý vị cũng có thể theo dõi các chi phí bằng cách gộp các ngân khoản, các hoạt động của phòng ban, các loại dịch vụ, hoặc các chức năng gửi hóa đơn khác cho nhiều địa điểm vào các tờ tường trình riêng biệt.

Cách Ghi Danh
Việc đổi sang một tài khoản gửi Hóa Đơn Giản Lược thật dễ dàng khi gọi cho chúng tôi tại số 1-800-655-4555.

Gửi Hóa Đơn Bằng CD

Lựa chọn này không áp dụng cho những người ghi danh mới. Để được hỗ trợ về kỹ thuật, xin gọi cho chúng tôi tại số 1-909-941-2680.

EDI - Trao Đổi Dữ Liệu Điện Tử

Nếu quý vị có thể thực hiện Trao Đổi Dữ Liệu Điện Tử (EDI) và được tiếp cận với một Mạng Lưới Giá Trị Gia Tăng, quý vị có thể nhận – và trả hóa đơn – qua thông tin gửi hóa đơn của quý vị bằng điện tử. Ngoài việc giảm thiểu công việc giấy tờ và gia tăng hiệu quả, việc gửi hóa đơn điện tử giúp quý vị:
 

 • Tiếp cận với thông tin gửi hóa đơn và sử dụng năng lượng nhanh chóng, và dễ dàng hơn
 • Phân tích về ngân sách và xu hướng trong một cơ sở dữ liệu lịch sử mà không cần phải nhập các dữ liệu hoặc công việc giấy tờ
 • Đẩy nhanh tiến trình chấp thuận trả hóa đơn để tránh các phí tổn trả trễ
 • Tải lên thông tin thẳng vào các hệ thống kế toán
 • Loại bỏ các sai lầm tốn kém của việc nhập dữ liệu
 • Tiêu chuẩn hóa việc giao tiếp điện tử với tất cả các đối tác buôn bán
 • Loại trừ việc thất lạc hóa đơn hoặc chậm trễ trong việc gửi thư


Cách Thức Hoạt Ðộng
Để đảm bảo có một sự chuyển tiếp suôn sẻ qua việc Gửi Hóa Đơn bằng EDI, một đại diện Edison EDI sẽ làm việc chặt chẽ với quý vị và thử nghiệm các tài khoản đã được lựa chọn. Khi việc thử nghiệm và mọi phương diện của giao dịch bằng EDI đã hoàn tất thỏa đáng, quý vị sẽ lựa chọn đưa các tài khoản nào mà mình muốn trên EDI. Các tài khoản này sẽ được thêm vào EDI và việc gửi hóa đơn trên giấy sẽ ngưng lại.
Có thể xem các Phần Kèm theo Hóa Đơn và thông tin quan trọng khác thường được nhận cùng với tờ khai trên giấy trong Thư Viện Tờ Gấp của chúng tôi. Chúng tôi chuyển tiếp hóa đơn của quý vị qua EDI trong cùng ngày mà hóa đơn của quý vị thường được soạn, để quý vị có thông tin ngay. Sau khi duyệt qua việc chuyển tiếp hóa đơn bằng EDI, quý vị có thể thanh toán qua việc dùng EDI bằng cách gửi đi một bản chuyển tiếp bằng điện tử dưới dạng ANSI ASC X12 được gọi là thông báo gửi tiền 820.

Cách Ghi Danh

To sign up for electronic billing, please call us at 1-800-655-4555 to speak to an SCE EDI representative.

 

Web Content Viewer (JSR 286)