Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Hóa Đơn Doanh Nghiệp

Nếu quý vị là khách hàng doanh nghiệp, chúng tôi có nhiều lựa chọn hóa đơn tiện lợi – Hóa Đơn Tóm Tắt, Hóa Đơn Đĩa CD, và Trao Đổi Dữ Liệu Điện Tử – để giúp quý vị quản lý trương mục càng giản tiện càng tốt.

Hóa Đơn Tóm Tắt

Cho dù quý vị có nhiều nhà hàng, tiệm bán lẻ hay có nhiều cơ sở sản xuất nằm rải rác khắp nơi trong vùng chúng tôi phục vụ, thì quý vị vẫn có thể gộp tất cả phí tiền điện vào một hóa đơn. Điều này cho phép quý vị:
 

 • Trả tất cả các trương mục dịch vụ một lần mỗi tháng.
 • Tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi quản lý hóa đơn đòi tiền và giấy tờ
 • Xem nhiều chi tiết thông tin tiêu thụ điện dễ dàng hơn.
 • So sánh mức sử dụng điện của quý vị ở những nơi khác nhau dễ dàng và hiệu quả hơn.


Cách Thức Hoạt Động
Với Hóa Đơn Tóm Tắt, quý vị có thể yêu cầu gửi một bản kê hóa đơn tới nơi quý vị lựa chọn. Quý vị cũng có thể theo dõi chi phí bằng cách cộng các hạng mục khác nhau trong ngân quỹ, hoạt động của mỗi bộ phận, các loại dịch vụ, hay các chức năng trả hóa đơn khác cho nhiều địa điểm khác nhau vào một bản kê riêng.

Cách Ghi Danh
Chuyển sang dùng Hóa Đơn Tóm Tắt cũng dễ dàng như việc gọi cho chúng tôi tại số 1-(800)655-4555.

Hóa Đơn Đĩa CD

Chú ý: Hình thức này đã hết hạn đăng ký mới. Nếu cần trợ giúp kỹ thuật, xin gọi cho chúng tôi theo số 1-909-941-2680.

EDI - Trao Đổi Dữ Liệu Điện Tử

Nếu quý vị có thể Trao Đổi Dữ Liệu Điện Tử (EDI) và có thể vào Value Added Network (Hệ Thống Giá Trị Gia Tăng), quý vị có thể nhận – và trả hóa đơn – theo thông tin của mình bằng điện tử. Ngoài việc giảm sử dụng giấy tờ và tăng hiệu quả, hóa đơn điện tử cho phép quý vị:
 

 • Truy cập thông tin về hóa đơn và việc sử dụng năng lượng nhanh hơn và dễ dàng hơn.
 • Phân tích ngân quỹ và khuynh hướng trên cơ sở dữ liệu mà không cần nhập dữ liệu hay giấy tờ
 • Đẩy nhanh quá trình chấp thuận trả hóa đơn để tránh phải nộp phí trả chậm
 • Tải thông tin trực tiếp vào hệ thống kế  toán
 • Loại bỏ sai sót tai hại khi nhập dữ liệu
 • Tiêu chuẩn hóa thông tin điện tử với tất cả các đối tác thương mại
 • Loại bỏ việc bị mất hóa đơn hoặc nhận hóa đơn qua bưu điện chậm trễ


Cách Thức Hoạt Động
Để đảm bảo việc đổi sang dùng Hóa Đơn EDI được suôn sẻ, một đại diện EDI của Edison sẽ làm việc kỹ với quý vị và kiểm tra các trương mục được lựa chọn. Sau khi kiểm tra và quý vị hài lòng với mọi vấn đề liên quan đến giao dịch EDI đã hoàn tất, quý vị được chọn xem quý vị muốn trương mục nào trên EDI. Những trương mục này sẽ được thêm vào EDI và sẽ không dùng hóa đơn giấy nữa.
Quý vị có thể xem Tài Liệu Gửi Kèm và thông tin quan trọng khác thường gửi kèm với bản kê hóa đơn giấy tại Thư viện tài liệu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn qua EDI vào cùng một ngày khi hóa đơn thường được soạn, để quý vị có thông tin ngay lập tức. Sau khi xem xét việc truyền hóa đơn EDI, quý vị có thể trả hóa đơn sử dụng EDI bằng cách gửi một đường truyền điện tử dưới định dạng ANSI ASC X12 gọi là tư vấn chuyển khoản 820.

Cách Ghi Danh
Để đăng ký nhận hóa đơn điện tử, xin vui lòng gửi điện thư cho chúng tôi qua Email Trung tâm tư vấn(Bàn Trợ Giúp). Một nhân viên SCE EDI sẽ liên lạc với quý vị.