Web Content Viewer (JSR 286)

Thanh Toán Hóa Đơn Của Quý Vị

Quý vị có sự lựa chọn để trả hóa đơn điện của mình, bằng cách vào mạng điện toán ghi danh đến trả hóa đơn qua bưu điện, điện thoại, đến trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ trả hóa đơn như của ngân hàng.

Thanh Toán Hóa Đơn Trong Mạng Điện Toán

 

* Cần phải ghi danh vào Trả Hóa Đơn Không In Ra Giấy để trả hóa đơn trên mạng.

 

Những Cách Trả Hóa Đơn Khác

A woman using Laptop

Không In Ra Giấy

3 lý do để ghi danh Hóa Đơn Không In Ra Giấy:

  An Toàn và Thuận Tiện

  Lời Nhắn Tin Cậy Mỗi Tháng

  Tốt Hơn cho Môi Trường

Go PaperlessBắt Đầu

*
Chi phiếu nhanh là cách chọn trả tiền một lần, không cần ghi danh hoặc không cần lưu lại trương mục.
 
**
Trả qua điện thoại có thể sử dụng qua dịch vụ tự động của chúng tôi. Cách trả tiền này đòi hỏi phải ghi danh và lưu lại thông tin để dùng cho những lần trả hóa đơn sau này.
 
***
Chi phiếu hoặc money order có thể gởi bằng bưu điện (đừng gởi tiền mặt). Nhớ kèm theo cùi chi phiếu và viết số của trương mục vào chi phiếu.
 
Khách Hàng Tư Gia
Southern California Edison
P.O. Box 600
Rosemead, CA 91771-0001

 

Khách Hàng Doanh Nghiệp
Southern California Edison
P.O. Box 300
Rosemead, CA 91772-0001

 

 
 
 
 

Năng Lượng & Quý Vị

Nếu quý vị thấy hóa đơn có vẻ khó hiểu, chúng tôi có thể giúp. Tìm hiểu cách giảm chi phí tiền điện, hiểu cách tính tiền trong hóa đơn, và còn nhiều nữa.

Tìm Hiểu Thêm

Cần giúp trả hóa đơn của quý vị? Chúng tôi có nhiều chương trình khác nhau, ngoài những chương trình trả tiền và gia hạn.

Tìm Hiểu Thêm

Web Content Viewer (JSR 286)