Web Content Viewer (JSR 286)

Những Chọn Lựa về Hóa Đơn: Những Cách Chọn Thuận Tiện

Ba Lý Do Tại Sao Quý Vị Nên Sử Dụng Hóa Đơn Không In Ra Giấy:

1. An Toàn và An Tâm

Xem những hóa đơn trước đây an toàn trong My Account bằng Hóa Đơn Không In Ra Giấy. Mỗi cuối chu kỳ hóa đơn, quý vị có thể vào mạng xem những hóa đơn đó – tới tối đa đến 12 tháng trước đó. Sau khi việc ghi danh hoàn tất, quý vị sẽ nhận được hóa đơn của tháng tới trên mạng. Hãy xem trong phần Hỏi Đáp để biết chi tiết.

2. Luôn Luôn Có Sẵn

Dễ dàng in ra hoặc tải xuống hóa đơn của quý vị dạng PDF để lưu hồ sơ, và trả hóa đơn bằng bất cứ cách trả tiền thuận tiện nào của chúng tôi.

3. Sự Thuận Tiện

Cho dù quý vị chỉ xem năng lượng sử dụng hàng ngày hoặc xem hóa đơn trên mạng, tất cả đều ở chung một chỗ và dễ dàng xem trong My Account

Những Cách Khác Để Xem Hóa Đơn của Quý Vị:

Nhiều Trương Mục

Chúng tôi có thể giúp quý vị nhập chung nhiều trương mục để dùng chung một con Số của Khách Hàng. Xin liên lạc với Nhân Viên Phục Vụ Khách Hàng để được giúp.

Những Chọn Lựa Khác về Hóa Đơn

Muốn yêu cầu bản hóa đơn in chữ lớn, chữ in nổi cho người khiếm thị braille và đĩa CD, xin gọi cho chúng tôi ở số 1-800-655-4555 hoặc TYY 1-800-352-8580.

 

Trợ Giúp Tài Chánh

Chúng tôi có nhiều cách để giúp quý vị trả hóa đơn và tiết kiệm trên hóa đơn. Tìm hiểu thêm về những chọn lựa trợ giúp tài chánh của chúng tôi.

Những Chọn Lựa về Hóa Đơn Cho Doanh Nghiệp

Có rất nhiều chọn lựa về hóa đơn thuận tiện cho doanh nghiệp của quý vị kể cả Tóm Lược Hóa Đơn và Hệ Thống Giao Dịch Bằng Điện Tử.

 

Web Content Viewer (JSR 286)