Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Lựa Chọn sự Thuận Tiện: Lập Hóa Đơn & Thanh Toán

Chuyển Sang Không In Ra Giấy

Không phải chờ hóa đơn giấy! Lập hóa đơn không giấy miễn phí, dễ dàng và là cách nhanh nhất và thuận tiện nhất để thanh toán hóa đơn điện của quý vị.

Ghi Danh Ngav >

Quý vị có lựa chọn để thanh toán hóa đơn năng lượng của mình, từ việc ghi danh hóa đơn & thanh toán không giấy cho đến thanh toán qua bưu điện, điện thoại, trực tiếp đến thanh toán hay qua dịch vụ thanh toán hóa đơn như của ngân hàng.

Thanh Toán Hóa Đơn của Tôi

Với Online Payment (Thanh Toán Trực Tuyến), quý vị có thể trả hóa đơn một cách bảo mật và khi nào thuận tiện cho quý vị với nhiều phương thức thanh toán.  

Lập Hoá Đơn Không Giấy

Xem và thanh toán hóa đơn của bạn trực tuyến, dễ dàng, thuận tiện và bảo mật.  

Thanh Toán Trực Tiếp

Hãy tận dụng Direct Payment (Thanh toán trực tiếp) và không phải bận tâm về hóa đơn của quý vị luôn được trả đúng hẹn.  

Quý Vị Muốn Ghi Danh?

Dễ dàng truy cập vào Online Payment (Thanh Toán Trực Tuyến), Paperless Billing (Hóa Đơn Không Giấy) và Direct Payment (Thanh Toán Trực Tiếp) thông qua My Account (Tài Khoản của Tôi). Nếu quý vị đã đăng ký rồi, xin ghi danh tại đây. Quý vị chưa đăng ký dịch vụ My Account (Tài Khoản của Tôi)? Đọc thêm
 

Các Cách Khác Để Thanh Toán

Nếu quý vị không có đăng ký cho My Account (Tài Khoản Của Tôi) quý vị vẫn có thể thanh toán trực tuyến hóa đơn dùng tài khoản chi phiếu của quý vị. Khách hàng cư dân cũng có tùy chọn thanh toán trực tuyến dùng thẻ tín dụng Visa® hoặc MasterCard® hoặc thẻ ghi nợ, hoặc thẻ ATM chấp nhận được.

Các Cách Khác Để Thanh Toán Tìm Hiểu Thêm

Những Cách Thanh Toán Hóa Đơn Trực Tuyến

Quý vị chưa đăng ký vào My Account (Tài Khoản của Tôi)? Quý vị vẫn có thể thanh toán hóa đơn trực tuyến bằng cách sử dụng tài khoản chi phiếu của mình. Khách hàng cư dân cũng có thể chọn cách thanh toán trực tuyến với thẻ tín dụng hoặc thẻ rút tiền mặt MasterCard® hoặc thẻ ATM được chấp thuận, với phí thuận tiện là $1.75. Quý vị có thể an tâm Thanh Toán Trực Tuyến – việc này dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện và bảo mật – và để việc gửi tiền thanh toán hóa đơn giấy qua bưu điện vào lịch sử thanh toán hóa đơn của mình.