Web Content Viewer (JSR 286)

Thanh Toán Hóa Đơn Của Quý Vị

Cách Trả Hóa Đơn trên Mạng

Dùng trương mục chi phiếu của quý vị:

Đăng Nhập và Trả Hóa Đơn

Log In and PayTrả Ngay
Hoặc

Làm Khách Trả cho Lần Này

Pay as a GuestTrả Ngay

Dùng thẻ tín dụng hoặc thẻ rút tiền:

Liên Kết tới Chase Bank

Redirects to Chase BankTrả Ngay

JP Morgan Chase thu $1.65 lệ phí cho sự tiện lợi.

 
A woman using Laptop

Không In Ra Giấy

3 lý do để ghi danh Hóa Đơn Không In Ra Giấy:

  An Toàn và Thuận Tiện

  Lời Nhắn Tin Cậy Mỗi Tháng

  Tốt Hơn cho Môi Trường

Go PaperlessBắt Đầu

Năng Lượng & Quý Vị

Chuyển Khoản

Chọn hoặc ghi danh cho SCE là hãng được trả tiền tại ngân hàng của quý vị.

Chúng tôi sẽ nhận được tiền sau từ 2-5 ngày làm việc

Không có Lệ Phí

Trả bằng trương mục chi phiếu hoặc trương mục tiết kiệm

Điện Thoại

1-800-655-4555
QuickCheck – làm khách trả cho một lần này

1-800-877-8600
Trả Bằng Điện Thoại – lưu lại thông tin trả hóa đơn của quý vị

Khoản tiền trả được ghi nhận trong ngày nếu trả trước 6 giờ chiều.

Không có Lệ Phí

Trả bằng trương mục chi phiếu.

Thư

Residential Customers
Southern California Edison
P.O. Box 600
Rosemead, CA 91771-0001

Business Customers
Southern California Edison
P.O. Box 300
Rosemead, CA 91772-0001

Chúng tôi sẽ nhận được tiền sau từ 2-5 ngày làm việc

Không có Lệ Phí

Trả bằng chi phiếu hoặc money order.

Đến Trả Trực Tiếp

Tìm Đại Lý Trả Hóa Đơn được Ủy Quyền


Khoản tiền trả được ghi nhận trong ngày nếu trả trước 6 giờ chiều, trừ các ngày Thứ Bảy

Không có Lệ Phí

Trả bằng tiền mặt, chi phiếu, hoặc money order.

Có thắc mắc? Xin vui lòng xem phần Hỏi Đáp về Gửi & Trả Hóa Đơn của chúng tôi


 

Chương Trình Trả Dàn Đều

Là khách hàng cư dân, hoặc khách hàng doanh nghiệp GS-1, quý vị có thể hội đủ điều kiện để ghi danh vào Chương Trình Trả Dàn Đều của chúng tôi. Chương trình này dàn đều các khoản tiền trả mỗi tháng để tránh khỏi con số tăng vọt trong hóa đơn năng lượng, ngay cả khi việc sử dụng năng lượng của quý vị thay đổi từ mùa này sang mùa khác, để quý vị có thể đoán được khoản tiền trả hàng tháng.

Hãy vào xem phần Hỏi Đáp về Chương Trình Trả Dàn Đều để biết thêm thông tin.

Hãy gọi để ghi danh: 1-800-434-2365.

Web Content Viewer (JSR 286)