Web Content Viewer (JSR 286)

Trợ Giúp Trả Hóa Đơn của Quý Vị

Quý vị có các lựa chọn về cách nhận và trả hóa đơn năng lượng, từ việc ghi danh vào việc gửi & trả hóa đơn không dùng giấy cho tới các lựa chọn trả qua thư, điện thoại, trả trực tiếp, hoặc qua một dịch vụ trả hóa đơn như một ngân hàng.

Trả Hóa Đơn

Với Trả trên Mạng, quý vị có thể trả hóa đơn an toàn và tiện lợi với một trong nhiều lựa chọn trả hóa đơn.

Gửi Hóa Đơn Không Dùng Giấy

Xem và trả hóa đơn của quý vị trên mạng, chỉ cần gõ vào bàn phím máy điện toán, tiện lợi và an toàn.

Trả Trực Tiếp

Tận dụng Trả Trực Tiếp và an tâm khi biết rằng hóa đơn của mình luôn được trả đúng hạn.

Muốn Ghi Danh?

Trả trên Mạng, Gửi Hóa Đơn Không Dùng Giấy và Trả Trực Tiếp thật dễ dàng qua My Account. Nếu quý vị đã ghi danh, Đăng nhập và bấm vào My Bills & Payment (Hóa Đơn của Tôi & Trả Hóa Đơn). Nếu quý vị đã đăng ký, hãy ghi danh ở đây. Chưa đăng ký vào My Account? Đọc Thêm

Các Phương Cách Khác để Trả Hóa Đơn

Nếu chưa đăng ký My Account, quý vị vẫn có thể trả hóa đơn trên mạng khi dùng tài khoản dùng chi phiếu của mình. Các khách hàng cư gia cũng có lựa chọn trả trên mạng bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ rút tiền Visa® hoặc MasterCard®, hoặc một thẻ ATM được chấp nhận.

Trợ Giúp Trả Hóa Đơn của Quý Vị

Chúng tôi cam kết giúp cho khách hàng khi họ cần đến nhiều nhất. Nếu quý vị cần giúp trả hóa đơn điện, chúng tôi còn có nhiều chương trình khác nhau, ngoài các chương trình trả góp và gia hạn trả hóa đơn.

Chương Trình Dàn Đều Hóa Đơn

Nếu là khách hàng cư gia, quý vị có thể ghi danh vào Chương Trình Dàn Đều Hóa Đơn, cho phép quý vị dàn đều chi phí của các hóa đơn nhiều tiền trong mùa hè hoặc mùa đông cho nguyên cả năm. Chương Trình Dàn Đều Hóa Đơn không giảm số tiền trên hóa đơn, quý vị vẫn phải trả toàn bộ chi phí cho năng lượng đã sử dụng, nhưng có thể chia nhỏ chi phí thành các khoản trả hóa đơn bằng nhau cho cả năm.

Dựa vào quá trình sử dụng mới đây của quý vị, chúng tôi ước lượng chi phí cho một năm rồi sau đó tính toán mức trung bình hàng tháng mà quý vị sẽ trả trong 11 tháng. Vào tháng thứ 12, quý vị sẽ nhận một hóa đơn cho thấy hoặc là đã đến hạn quý vị phải trả thêm một khoản nữa, hoặc quý vị có khoản tín dụng khấu trừ hóa đơn tùy theo lượng điện mà quý vị đã dùng. Mỗi năm, tài khoản của quý vị được tự động duyệt xét và số tiền trả hàng tháng cho Chương Trình Dàn Đều Hóa Đơn có thể được điều chỉnh. Chương Trình Dàn Đều Hóa Đơn được cung cấp theo tiêu chuẩn hội đủ điều kiện và có thể áp dụng một số giới hạn.

Đơn ghi danh Chương Trình Dàn Đều Hóa Đơn
Hỏi Đáp về Chương Trình Dàn Đều Hóa Đơn (PDF)

Nếu quý vị là Cư Dân Đảo Catalina xin gọi 1-800-367-8851 để chúng tôi có thể giúp quý vị ghi danh vào Chương Trình Dàn Đều Hóa Đơn.

Chương Trình Nhắc Nhở Thân Thiện

Dịch vụ miễn phí của chúng tôi đưa ra các lời nhắc nhở hữu ích để trả hóa đơn nếu quý vị bị bệnh, đi du lịch thường xuyên hoặc chỉ cần giúp đỡ chút ít để trả hóa đơn của mình đúng hạn. Chỉ cần tải xuống, điền vào và gửi qua bưu điện Biểu Mẫu Chương Trình Nhắc Nhở để chỉ định một người nào đó mà chúng tôi có thể liên lạc qua thư nếu không nhận được tiền trả hóa đơn của quý vị đúng thời hạn.

Những người được chỉ định không chịu trách nhiệm trả hóa của quý vị, nhưng họ có thể nhắc nhở thêm khi hóa đơn của quý vị đã tới hạn phải trả. Vì thông tin tài khoản của khách hàng phải được bảo mật, cả khách hàng và người được chỉ định đều phải ký vào thẻ làm đơn để tham gia. Gọi số 1-800-655-4555 nếu quý vị có thắc mắc.

Web Content Viewer (JSR 286)