Web Content Viewer (JSR 286)

Thanh Toán Hóa Đơn Của Quý Vị

Quý vị có sự lựa chọn để trả hóa đơn điện của mình, bằng cách vào mạng điện toán ghi danh đến trả hóa đơn qua bưu điện, điện thoại, đến trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ trả hóa đơn như của ngân hàng.

Thanh Toán Hóa Đơn Trong Mạng Điện Toán

Log In and Pay

Trả Hóa Đơn Ngay

Cần phải đăng nhập vào My Account*


 

Tiền trả sẽ được ghi nhận
trong cùng ngày
nếu trả trước 6 giờ chiều


Không Có Lệ Phí


Trả bằng:
Trương Mục Chi Phiếu

Khách Trả Hóa Đơn

Trả Hóa Đơn Ngay

Cần phải đăng nhập
vào My Account

Tiền trả sẽ được ghi nhận
trong cùng ngày
nếu trả trước 6 giờ chiều


Không Có Lệ Phí


Trả bằng:
Trương Mục Chi Phiếu

Thẻ Tín Dụng hoặc thẻ Rút Tiền Mặt

Trả Hóa Đơn Ngay

Chuyển qua Chase

Chỉ Dành cho Khách Hàng Tư Gia

 
Tiền trả sẽ được ghi nhận
trong cùng ngày
nếu trả trước 5 giờ chiều
ngoại trừ những ngày thứ Bảy

$1.65 (lệ phí của
JP Morgan Chase)

Trả bằng:
Visa®, MasterCard®/ATM

Trả Tự Động

Sắp đặt

Sắp đặt cách trả tự động hàng tháng

Cần phải đăng nhập vào My Account

 
Tiền trả sẽ được ghi nhận 10 ngày sau khi
lập hóa đơn

Không Có Lệ Phí


Trả bằng:
Trương Mục Chi Phiếu

 

* Cần phải ghi danh vào Trả Hóa Đơn Không In Ra Giấy để trả hóa đơn trên mạng.

 

Những Cách Trả Hóa Đơn Khác

Chuyển Tiền Điện Tử


Chọn hoặc ghi danh SCE
là nơi nhận tiền
trong ngân hàng của quý vị

Chờ từ 2 đến 5
ngày làm việc
để tiền trả
được ghi nhận

Không Có Lệ Phí

Trả bằng:
Trương Mục Chi Phiếu
Trương Mục Tiết Kiệm
 

Điện Thoại


1-800-655-4555
Chi Phiếu Nhanh*

1-800-877-8600
Trả Qua Điện Thoại**

Tiền trả sẽ được ghi nhận
trong cùng ngày
nếu trả trước 6 giờ chiều

Không Có Lệ Phí

Trả bằng:
Trương Mục Chi Phiếu

 

Bưu ĐiệnLấy Địa Chỉ Gởi Thư***Chờ từ 2 đến 5
ngày làm việc
để tiền trả
được ghi nhận

Không Có Lệ Phí

Trả bằng:
Chi Phiếu
Money Order

 

Đến Trả Trực Tiếp:Tìm một Đại Lý Trả Hóa Đơn Được Ủy Quyền


Tiền trả sẽ được ghi nhận
trong cùng ngày
nếu trả trước 6 giờ chiều
ngoại trừ những ngày thứ Bảy

Không Có Lệ Phí

Trả bằng:
Tiền Mặt
Money Order

 

*
Chi phiếu nhanh là cách chọn trả tiền một lần, không cần ghi danh hoặc không cần lưu lại trương mục.
 
**
Trả qua điện thoại có thể sử dụng qua dịch vụ tự động của chúng tôi. Cách trả tiền này đòi hỏi phải ghi danh và lưu lại thông tin để dùng cho những lần trả hóa đơn sau này.
 
***
Chi phiếu hoặc money order có thể gởi bằng bưu điện (đừng gởi tiền mặt). Nhớ kèm theo cùi chi phiếu và viết số của trương mục vào chi phiếu.
 
Khách Hàng Tư Gia
Southern California Edison
P.O. Box 600
Rosemead, CA 91771-0001

 

Khách Hàng Doanh Nghiệp
Southern California Edison
P.O. Box 300
Rosemead, CA 91772-0001

 

 
 
 
 

Năng Lượng & Quý Vị

Nếu quý vị thấy hóa đơn có vẻ khó hiểu, chúng tôi có thể giúp. Tìm hiểu cách giảm chi phí tiền điện, hiểu cách tính tiền trong hóa đơn, và còn nhiều nữa.

Tìm Hiểu Thêm

Cần giúp trả hóa đơn của quý vị? Chúng tôi có nhiều chương trình khác nhau, ngoài những chương trình trả tiền và gia hạn.

Tìm Hiểu Thêm

Web Content Viewer (JSR 286)