Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Long Beach Update

As of 4:52 p.m. today, we restored service to all identified customers without service in the Long Beach area. Customers are now receiving electrical service from both electric network or through temporary generators.

Our work crews will continue to make repairs and test the underground network systems, and will start transitioning customers off generators to the electrical network during the evening and morning hours.

When this happens, these customers will experience a short power outage, which could last up to 45 minutes for most. For a couple of customer locations, our representatives will be informing those customers that the outage during the transition period could be longer due to additional operating procedures to safely reconnect them back to the electrical network. These actions are to ensure they are connected back to the network properly and in a safe manner.

The safety of the public and our crews remain our highest priority. We thank the city of Long Beach for its cooperation and for the safety efforts of first responders in the Long Beach Fire and Police departments. Get the latest update >

Dịch Vụ Khách Hàng Đáng Tin Cậy

Tại SCE, dịch vụ khách hàng không chỉ là một hạng mục, mà là một sự cam kết. Dù là giúp quý vị kết nối dịch vụ, trả lời các câu hỏi về hóa đơn, cung cấp những cách dễ dàng hơn để thanh toán hay hỗ trợ khách hàng đủ điều kiện thu nhập, chúng tôi luôn sẵn sàng để giúp quý vị.

Báo Cáo Khi Có Vấn Đề:

Dù quý vị đang cần báo bị mất điện, đèn đường bị cúp hay quý vị đang bị nhiễu sóng đài radio hay TV, việc báo cáo khi có vấn đề trực tuyến là rất dễ. Sau đó chuyên viên kỹ thuật của chúng tôi sẽ xác định vấn đề và có hành động thích hợp. Nếu quý vị thấy một dây điện bị rơi xuống đất, vui lòng TRÁNH XA và gọi 911 ngay để toán nhân viên khẩn cấp có thể đáp ứng, và quý vị được an toàn.

Có Thắc Mắc?

Quý vị muốn biết thêm về cách chúng tôi giải quyết các vấn đề mất điện, hay có câu hỏi về hóa đơn? Câu trả lời cho hầu hết tất cả các câu hỏi thông thường chỉ là một cú nhấn nút vào phần Những Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi. Quý vị sẽ tìm thấy được thông tin chi tiết về việc sử dụng năng lượng, mối quan tâm về sự an toàn, giá biểu và nhiều mục khác nữa.