Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Nhận Trách Nhiệm với SCE EnergyManager®

Giới thiệu bộ công cụ the SCE EnergyManager® với doanh nghiệp của quý vị. Để bắt đầu, hãy đọc hướng dẫn đăng ký và tìm hiểu tất cả các phương cách để tiết 
Bắt Đầu >

Whether your business is medium or large, SCE EnergyManager® provides easy, web-based tools to help you manage energy costs. To be eligible, you must be a business customer with a monthly demand exceeding 200 Kilowatts, and your business facility must have an approved interval data recorder (IDR) meter

SCE EnergyManager Basic ®

SCE EnergyManager Basic (Quản Lý Năng Lượng Căn Bản của SCE) có thể giúp quý vị tiết kiệm năng lượng, thời gian và tiền bạc. Công cụ dễ sử dụng trên mạng cung cấp thông tin có giá trị cho khách hàng thương nhân về cách họ sử dụng năng lượng. Energy Manager Basic cung cấp thông tin như việc sử dụng năng lượng tối thiểu, tối đa, trung bình và tải đỉnh điểm trong khoảng thời gian mỗi 15 phút. Các biểu đồ và báo cáo được cài sẵn cung cấp cho quý vị công cụ quản lý việc tiêu thụ năng lượng hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn.

SCE Cost Manager ®

Nếu không hiểu rõ về chi phí của mình, quý vị sẽ không thể quản lý được. Với SCE Cost Manager (Quản Lý Chi Phí của SCE), quý vị có thể xem dữ liệu sử dụng năng lượng cho đến gần giờ phút hiện tại, có các công cụ dự tính chi phí giá trị để giúp tính toán được ảnh hưởng tới doanh nghiệp của mình, và tìm hiểu xem việc sử dụng năng lượng chuyển sang chi phí như thế nào. Dịch vụ này cung cấp thông tin mới nhất về dữ liệu sử dụng năng lượng mỗi 15 phút, cho mỗi một phần tư giờ, mỗi giờ, hàng ngày và hàng tháng, tối tối đa lên đến 48 tháng dữ liệu lưu trữ. Đó là bản phân tích chi phí dễ dàng cho quý vị.
Tìm hiểu thêm >
Điều Khoản Sử Dụng >

SCE Bill Manager ®

Chưa bao giờ câu ngạn ngữ cổ “thời gian là tiền bạc” lại đúng hơn lúc này. SCE Bill Manager (Quản Lý Hóa Đơn của SCE) cho quý vị quyền vào thông tin hóa đơn của mình bất cứ lúc nào, làm cho việc xem xét và chấp thuận hóa đơn được suôn sẻ hơn rất nhiều. Khi sử dụng SCE Bill Manager, quý vị có thể đánh giá khuynh hướng sử dụng năng lượng, các chi phí chuẩn cũng như việc sử dụng của mình. Công cụ này sẽ giúp quý vị tải dữ liệu xuống hoặc in các bản báo cáo dễ sử dụng để phân tích thêm.
Tìm hiểu thêm >
Điều Khoản Sử Dụng >