Web Content Viewer (JSR 286)

Quản lý với Bộ Công Cụ SCE EnergyManager®

Cho dù doanh nghiệp quý vị ở cỡ vừa hay lớn, SCE EnergyManager cung cấp các công cụ trên web dễ sử dụng để giúp quý vị quản lý chi phí năng lượng. Để đủ điều kiện, quý vị phải là một khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu hàng tháng hơn 200 Kilowatt ít nhất ba lần trong 12 tháng qua, và cơ sở doanh nghiệp của quý vị phải có một đồng hồ đo ghi dữ liệu ngắt quãng (IDR) được chấp thuận.

SCE EnergyManager Basic

SCE EnergyManager Basic có thể giúp quý vị tiết kiệm năng lượng, thời gian, và tiền bạc. Công cụ dựa trên web dễ sử dụng này cung cấp cho doanh nghiệp của quý vị những thông tin quý giá về cách sử dụng năng lượng. SCE EnergyManager Basic cung cấp thông tin như lượng sử dụng tối thiểu, tối đa và bình quân và phụ tải cao điểm theo các quãng cách 15 phút. Các biểu đồ và báo cáo có sẵn cung cấp cho quý vị các công cụ để quản lý điện năng tiêu thụ hữu hiệu và tiết kiệm chi phí hơn. SCE EnergyManager cập nhật dữ liệu trong ngày, có tính phí, mỗi 1 giờ hoặc mỗi 15 phút. Hãy liên lạc chúng tôi bằng e-mail nếu quý vị muốn có thêm chọn lựa cập nhật dữ liệu trong cùng ngày.

SCE Cost Manager®

Quý vị không thể quản lý được chi phí nếu không hiểu được chúng. Với chương trình quản lý chi phí SCE Cost Manager, quý vị có thể truy cập dữ liệu sử dụng năng lượng của mình, lấy các công cụ ước lượng chi phí quý giá để giúp tính toán tác động đến doanh nghiệp quý vị, và tìm hiểu xem việc sử dụng năng lượng chuyển đổi sang chi phí ra sao. Dịch vụ này cung cấp cập nhật mỗi 15 phút, mỗi giờ, mỗi ngày và mỗi tháng dữ liệu sử dụng năng lượng ngắt quãng 15 phút của quý vị, với tối đa 48 tháng dữ liệu lịch sử. Việc phân tích chi phí sẽ nằm trong tầm tay quý vị!

SCE Bill Manager®

Câu ngạn ngữ ‘thì giờ là tiền bạc’ chưa bao giờ đúng hơn thế. Chương trình quản lý hóa đơn SCE Bill Manager cho quý vị quyền truy cập mọi lúc vào thông tin hóa đơn của quý vị, liệt kê việc duyệt xét và chấp thuận hóa đơn. Bằng cách dùng SCE Bill Manager, quý vị có thể đánh giá các xu hướng sử dụng năng lượng của mình, và chấm điểm chi phí cũng như việc sử dụng. Công cụ này còn đơn giản hóa việc quý vị tải xuống dữ liệu hoặc in các báo cáo dễ sử dụng để phân tích thêm.

Các điều khoản và điều kiện cho bộ công cụ Quản Lý Năng Lượng SCE được cung cấp khi ghi danh tại My Account.

Web Content Viewer (JSR 286)