Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Cố Vấn Năng Lượng Cho Doanh Nghiệp

Nhận Cố Vấn Năng Lượng Miễn Phí

Các chủ doanh nghiệp trên toàn Nam California đang nhận ra rằng đối với việc tiết kiệm năng lượng, các ý tưởng nhỏ có thể có tác động lớn. Tìm hiểu những nhận thức về việc tạo dựng hiệu quả trang thiết bị và những gợi ý giảm bớt năng lượng theo ý riêng cho doanh nghiệp quý vị khi quý vị lấy hẹn tham vấn năng lượng cá nhân ngay bây giờ.

Nhận Cố Vấn Năng Lượng Miễn Phí Bắt Đầu
produce section-oranges

Những Mẹo để Giúp Hạ Nhiệt Hóa Đơn Năng Lượng

Là chủ hoặc người quản lý doanh nghiệp, quý vị biết rằng điện có thể chiếm một phần lớn trong các chi phí hoạt động của mình. Việc biết được nơi quý vị dùng điện là rất quan trọng cho mục đích cuối cùng của doanh nghiệp và cho phép quý vị mài sắc lợi thế cạnh tranh của mình. Dưới đây quý vị sẽ thấy một danh sách rất hữu ích những thứ quý vị có thể làm để giúp doanh nghiệp của mình giảm sử dụng năng lượng, đặc biệt là vào các giờ cao điểm Thời Gian Sử Dụng (TOU) từ giữa trưa đến 6 giờ chiều ngày trong tuần, khi nhu cầu ở mức cao nhất.

Lighting and Controls
 • Replace incandescent or halogen lamps with cooler LED lamps for offices, displays, exit signs, pools, and exterior area lighting
 • Install inexpensive occupancy sensors in general usage areas to automatically turn off lights when the area is not in use
 • Install dimmable ballasts to lower energy use in fluorescent lamps
 • Install sensory controllers on vending machines
 • Upgrade to new-generation, low-wattage T8 lamps and fixtures
 • Switch fluorescent fixtures in refrigerated display cases with LED, found to be more appealing to customers as well
 • Replace fluorescent fixtures in menu boards or backlit signage with LED lamps
 • Limit outdoor lighting system usage to the hours between dusk and dawn by installing photocells or time clocks
 • Take advantage of day lighting options and reduce lighting levels
Refrigeration
 • Install strip curtains, wing doors, and/or auto door closers on walk-ins and freezers
 • Make sure your bare suction lines are insulated
 • Affix night covers to open display cases when closing for the day
 • Add temperature controllers and anti-sweat heater controls
 • Switch to automatic sensor ice machines to turn off during On-Peak hours or larger ones that make ice during Off-Peak hours
 • Replace worn seals and gaskets on refrigerator and freezer doors, install automatic door closers
 • Install variable-speed control for condenser fan(s)
Phụ Tải Động Cơ
 • Thực hành bảo trì ngăn ngừa trên tất cả các hệ thống động cơ của quý vị
 • Lắp đặt các bộ truyền động tần số biến thiên (VDF) để điều khiển tốc độ quay
 • Nâng cấp lên động cơ hiệu quả cao
 • Lắp đặt các thiết bị tự động tắt để giảm sử dụng vào các giờ cao điểm
Temperature Control
 • Install timers or program thermostats to power down after closing for the day
 • Sign up for HVAC maintenance to perform routine maintenance on heating and A/C filters, belts, coils, and bearings
 • Switch to LED bulbs and decrease the amount of office heat and A/C energy use
 • Pre-cool work areas at night or in the morning and consider raising your thermostat by four degrees during peak hours of noon to 6 p.m. weekdays to help reduce your energy usage while still keeping cool
 • Consider installing window film to keep out summer heat
 • Add interior or exterior blinds to block heat in the summer and provide more daylight in the winter
Weatherization
 • Increase insulation in walls and ceilings wherever possible
 • Inspect weather stripping for deterioration or gaps around all doors and windows
Pumps
 • Take advantage of SCE Free Pump Testing to identify inefficient pumps, and replace or overhaul any that are operating inefficiently
 • Make sure your bare suction lines are insulated
 • Upgrade to high-efficiency pumps
 • Perform routine checks to ensure water lines are leak-free, minimizing unnecessary operation time for pumps
 • Instead of valving down, try installing variable-frequency drives on pumps to control flow and optimize pressure
Thiết Bị Văn Phòng/Máy Điện Toán
 • Lắp đặt các bộ cảm biến công suất phòng phụ tải cắm điện để tắt thiết bị khi chỗ làm không có người
 • Nâng cấp lên máy copy hiệu quả cao
 • Cài đặt nhu liệu vào hệ thống máy điện toán để tự động kiểm soát các thiết lập điện lên tất cả các máy tính có nối mạng
Máy Đun Nóng Nước
 • Đun nóng nước của quý vị đến khoảng 100 đến 110 độ F trừ khi các yêu cầu về sức khỏe, an toàn hoặc pháp lý đề nghị nhiệt độ cao hơn
 • Lắp đặt một tấm cách nhiệt lên máy đun nước để giảm mất nhiệt
Cooking Equipment
 • Consider investing in exhaust hood controls to experience significant energy savings during downtime
 • Purchase new energy-saving equipment that more effectively manages your energy use
 • Upgrade to new, more energy-efficient ENERGY STAR® certified ovens, fryers, steamers, exhaust hoods, and exhaust hood controls for significant energy savings during down times

Nộp Ðơn Xin Tiền Khích Lệ Dành Cho Giải Pháp Năng Lượng

Nếu quý vị là một khách hàng doanh nghiệp SCE, doanh nghiệp thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, hay phi lợi nhuận của quý vị được mời tham gia các Giải Pháp Tùy Biến. Quý vị mặc nhiên đủ tư cách, bất kể quy mô hoặc lượng năng lượng quý vị dùng hàng tháng. Hãy xem tất cả chi tiết trong Thư Mục Giải Pháp Năng Lượng của chúng tôi.

Tải Xuống Thư Mục

Bắt Đầu với các Giải Pháp

Công cụ làm đơn trực tuyến của chúng tôi cho phép quý vị lưu tiến trình của mình và theo dõi dự án suốt quy trình nộp đơn.

Tạo một phần đăng nhập để nộp đơn xin trực tuyến, và quý vị sẽ có thể lưu và theo dõi tiến trình của mình.

Làm Đơn Trực Tuyến

Đã ghi danh rồi? Đăng Nhập