Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Cố Vấn Năng Lượng Cho Doanh Nghiệp

Nhận Cố Vấn Năng Lượng Miễn Phí

Các chủ doanh nghiệp trên toàn Nam California đang nhận ra rằng đối với việc tiết kiệm năng lượng, các ý tưởng nhỏ có thể có tác động lớn. Tìm hiểu những nhận thức về việc tạo dựng hiệu quả trang thiết bị và những gợi ý giảm bớt năng lượng theo ý riêng cho doanh nghiệp quý vị khi quý vị lấy hẹn tham vấn năng lượng cá nhân ngay bây giờ.

Nhận Cố Vấn Năng Lượng Miễn Phí Bắt Đầu
produce section-oranges

Những Mẹo để Giúp Hạ Nhiệt Hóa Đơn Năng Lượng

Là chủ hoặc người quản lý doanh nghiệp, quý vị biết rằng điện có thể chiếm một phần lớn trong các chi phí hoạt động của mình. Việc biết được nơi quý vị dùng điện là rất quan trọng cho mục đích cuối cùng của doanh nghiệp và cho phép quý vị mài sắc lợi thế cạnh tranh của mình. Dưới đây quý vị sẽ thấy một danh sách rất hữu ích những thứ quý vị có thể làm để giúp doanh nghiệp của mình giảm sử dụng năng lượng, đặc biệt là vào các giờ cao điểm Thời Gian Sử Dụng (TOU) từ giữa trưa đến 6 giờ chiều ngày trong tuần, khi nhu cầu ở mức cao nhất.

Lighting
 • Replace any T12 and T8 fluorescent lamps and magnetic ballasts with more energy-efficient T5 High Output, lower wattage fluorescent lamps
 • Swap out warehouse and other high-bay lighting for High Intensity Discharge (HID) or Light Emitting Diode (LED) lamps
 • Install occupancy sensors in general usage areas to automatically turn off lights when the area is not in use
 • Replace incandescent or halogen lamps with cooler LED lamps
 • Limit outdoor lighting system usage to the hours between dusk and dawn by installing photocells or time clocks
 • Switch fluorescent fixtures in refrigerated display cases with LED, fiber optic, or cold cathode lighting
 • Replace fluorescent fixtures in menu boards or backlit signage with LED lamps
Refrigeration
 • Install strip curtains, wing doors, and/or auto door closers on walk-ins
 • Make sure your bare suction lines are insulated
 • Affix night covers to open display cases when closing for the day
Phụ Tải Động Cơ
 • Thực hành bảo trì ngăn ngừa trên tất cả các hệ thống động cơ của quý vị
 • Lắp đặt các bộ truyền động tần số biến thiên (VDF) để điều khiển tốc độ quay
 • Nâng cấp lên động cơ hiệu quả cao
 • Lắp đặt các thiết bị tự động tắt để giảm sử dụng vào các giờ cao điểm
Temperature Control
 • Install timers or program thermostats to power down after closing for the day
 • Perform routine maintenance on heating and A/C filters, belts, coils, and bearings
 • Pre-cool work areas and consider raising your thermostat by a degree or two during peak hours of noon to 6 p.m. weekdays to help reduce your energy usage while still keeping workers cool
Weatherization
 • Increase insulation in walls and ceilings wherever possible
 • Inspect weather stripping for deterioration or gaps around all doors and windows
 • Consider installing window film or efficient windows to keep out summer heat
 • Add interior or exterior blinds to block heat in the summer and provide more daylight in the winter
Pumps
 • Take advantage of SCE Free Pump Testing to identify inefficient pumps, and replace or overhaul any that are operating inefficiently
 • Make sure your bare suction lines are insulated
 • Upgrade to high-efficiency pumps
 • Perform routine checks to ensure water lines are leak-free, minimizing unnecessary operation time for pumps
 • Instead of valving down, try installing variable-frequency drives on pumps to control flow and optimize pressure
Thiết Bị Văn Phòng/Máy Điện Toán
 • Lắp đặt các bộ cảm biến công suất phòng phụ tải cắm điện để tắt thiết bị khi chỗ làm không có người
 • Nâng cấp lên máy copy hiệu quả cao
 • Cài đặt nhu liệu vào hệ thống máy điện toán để tự động kiểm soát các thiết lập điện lên tất cả các máy tính có nối mạng
Máy Đun Nóng Nước
 • Đun nóng nước của quý vị đến khoảng 100 đến 110 độ F trừ khi các yêu cầu về sức khỏe, an toàn hoặc pháp lý đề nghị nhiệt độ cao hơn
 • Lắp đặt một tấm cách nhiệt lên máy đun nước để giảm mất nhiệt
Cooking Equipment
 • Consider investing in exhaust hood controls to experience significant energy savings during downtime

Nộp Ðơn Xin Tiền Khích Lệ Dành Cho Giải Pháp Năng Lượng

Nếu quý vị là một khách hàng doanh nghiệp SCE, doanh nghiệp thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, hay phi lợi nhuận của quý vị được mời tham gia các Giải Pháp Tùy Biến. Quý vị mặc nhiên đủ tư cách, bất kể quy mô hoặc lượng năng lượng quý vị dùng hàng tháng. Hãy xem tất cả chi tiết trong Thư Mục Giải Pháp Năng Lượng của chúng tôi.

Tải Xuống Thư Mục

Bắt Đầu với các Giải Pháp

Công cụ làm đơn trực tuyến của chúng tôi cho phép quý vị lưu tiến trình của mình và theo dõi dự án suốt quy trình nộp đơn.

Tạo một phần đăng nhập để nộp đơn xin trực tuyến, và quý vị sẽ có thể lưu và theo dõi tiến trình của mình.

Làm Đơn Trực Tuyến

Đã ghi danh rồi? Đăng Nhập