Web Content Viewer (JSR 286)

Sáng Kiến Nhiệt Năng Lượng Mặt Trời California – Đề Xướng Kinh Doanh

Step 10 Non-Residential Update:  Due to an increase in application submittals for the Non-Residential CSI program, a waitlist has been established. As of October 1, 2014, all new projects will be addressed on a first-come, first-served basis. Please note, that projects on the waitlist are not guaranteed an incentive.

New applications submitted to the Non-Residential CSI-Thermal Electric and Solar Water Heating (SWH) programs will also be put on the waitlist since they share the General Market Non-Residential incentive.

Chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời có thể mang lại ích lợi. Lắp đặt một hệ thống đun nóng nước dùng năng lượng mặt trời hội đủ điều kiện tại cơ sở thương mại có thể giúp quý vị tiết kiệm trên hóa đơn điện và giảm thiểu tổng lượng khí thải carbon. Trước hết, lắp đặt một hệ thống hội đủ điều kiện. Sau đó tận dụng các khoản hồi phí của Sáng Kiến Nhiệt Năng Lượng Mặt Trời California và tận hưởng các khoản tiền tiết kiệm được.

Bắt Đầu

Tiền Khích Lệ Nhiệt Năng

Quý vị có hứng thú với việc đun nóng nước dùng năng lượng mặt trời tại cơ sở thương mại hoặc khu nhà chung cư nhiều gia đình của quý vị? Chương Trình Nhiệt Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California có các khoản tín dụng khấu trừ thuế để lắp đặt một hệ thống đun nóng nước dùng năng lượng mặt trời hội đủ điều kiện. Hệ thống này thu nạp nhiệt của mặt trời và chuyển nhiệt đó vào nước, và dùng được cho bình nước nóng thông thường của quý vị để giúp nó dùng ít năng lượng hơn. Nếu quý vị đang nghĩ tới việc làm cho cơ sở thương mại của mình thân thiện với môi trường hơn, các khoản của Chương Trình Nhiệt CSI có thể giúp đền bù chi phí đun nóng nước tại cơ sở thương mại hoặc khu chung cư nhiều gia đình của quý vị.

Tìm Hiểu Thêm

Cách Thức Hoạt Động của Tiền Khích Lệ

Hiện có các khoản hoàn phí cho các cơ sở kinh doanh qua chương trình Sáng Kiến Nhiệt Năng Lượng Mặt Trời California trên toàn tiểu bang để giúp giảm chi phí lắp đặt các hệ thống điện và đun nóng nước dùng năng lượng mặt trời thay thế cho hệ thống điện và khí propane, theo đó quý vị có thể tiết kiệm năng lượng và tiền bạc về lâu dài.

Khoản hoàn phí được tính toán dựa trên mức năng lượng mà hệ thống đun nóng nước dùng năng lượng mặt trời của quý vị thay thế được, với các khoản hồi phí thương mại tối đa là $250,000 cho mỗi cơ sở cho các hệ thống thay thế điện và khí propane. Các khoản hồi phí sẽ giảm theo thời gian, vì thế các khoản hồi phí hiện đang ở mức cao nhất.

Thiết Bị Có Hợp Lệ Không?

Để hợp lệ nhận các khoản hồi phí của chương trình Sáng Kiến Nhiệt Năng Lượng Mặt Trời California, hệ thống đun nóng nước phải đáp ứng các điều kiện của chương trình.

Thiết Bị:

  • Phải là thiết bị mới
  • Phải được bảo hành 10 năm hoặc lâu hơn

Giấy Chứng Nhận:

  • Các hệ thống đun nóng nước dùng năng lượng mặt trời cho cư dân phải có Giấy Chứng Nhận Hệ Thống OG-300 SWH của Solar Rating and Certification Corporation (SRCC).
  • Các bộ phận thu thập năng lượng mặt trời được dùng trong việc đun nóng nước cho khu chung cư nhiều gia đình, cơ sở thương mại hoặc công nghiệp phải có Giấy Chứng Nhận Hệ Thống OG-100 SWH của SRCC

Lắp Đặt:

Các hệ thống phải được lắp đặt theo các chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất cũng như mọi bộ luật và tiêu chuẩn hiện hành.

Tìm hiểu thêm về các điều kiện trong Sổ Tay CSI của chúng tôi

Cách Nộp Đơn

Để tham gia chương trình, các nhà thầu và người tự lắp đặt phải dự một ngày huấn luyện bắt buộc. Ghi danh cho khóa huấn luyện ngay

Nếu nhà thầu (đặc biệt là người được cấp giấy phép nhà thầu) hoặc người tự lắp đặt nào đã học xong khóa huấn luyện bắt buộc, quý vị có thể đăng ký và nộp các đơn bằng cách vào cơ sở dữ liệu đơn trên toàn tiểu bang tại www.csithermal.com.

Web Content Viewer (JSR 286)