Web Content Viewer (JSR 286)

Vấn Đáp Về Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California

Vấn Đáp Về Tiền Khích Lệ/Đơn Xin

Có sẵn các loại hoàn phí nào và trị giá bao nhiêu?

Đáp. Các khoản hoàn phí Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California (CSI) khác nhau tùy theo kích thước của hệ thống, hạng khách hàng, hiệu suất và các yếu tố lắp đặt. Khoản tiền khích lệ giảm đi theo "bậc" dựa trên số lượng megawatt (MW) của các bảo lưu tiền khích lệ được xác nhận đã gửi ra trong vùng dịch vụ của SCE.

Dự Kiến Mua Lại Có Trợ Giá Của Bên Bán (EPBB). Loại này là tiền khích lệ cho các dự án năng lượng mặt trời ít hơn 30 kilowatt (kW) và được trả một lần, trọn số tiền, trả trước dựa trên hiệu suất được dự kiến của hệ thống năng lượng mặt trời. Và (2) Tiền Khích Lệ Hiệu Suất (PBI). Loại này là tiền khích lệ cho các dự án năng lượng mặt trời ở khoảng 30 kW và 1 MW, trả cho khách hàng trong khoảng thời gian 60 tháng và được dựa trên công suất thực tế của hệ thống phát điện dùng năng lượng mặt trời.

Thông tin bổ sung về số tiền khích lệ có sẵn tại Kích Hoạt Toàn Tiểu Bang (Statewide Trigger).

Theo chương trình CSI ai hội đủ điều kiện nhận tiền khích lệ?

Tất cả khách hàng SCE, bao gồm cư dân, doanh nghiệp thương mại, công nghiệp và nông nghiệp, cũng như chính quyền địa phương và tổ chức phi lợi nhuận đều đủ điều kiện để nộp đơn nhận hoàn phí CSI.

Công trình quy hoạch gia cư mới, bao gồm các dự án phát triển gia cư mới và nhà mới xây cất theo ý muốn của khách hàng có thể hội đủ điều kiện cho chương trình Hợp Tác Nhà Năng Lượng Mặt Trời Mới. Ngoài ra, CSI hiện có cả Chương Trình Nhà Riêng Năng Lượng Mặt Trời Với Giá Phải Chăng (SASH) được quản lý bởi GRID Alternatives trong khu vực dịch vụ của chúng tôi. Mục tiêu của Chương Trình SASH là cho các chủ nhà hội đủ điều kiện về thu nhập cơ hội mua hệ thống quang điện (PV) năng lượng mặt trời.

Có sẵn các khích lệ về thuế không?

Có. Ngoài các khoản hoàn phí có sẵn thông qua CSI, quý vị có thể hội đủ điều kiện được tiết kiệm tiền bạc cho hệ thống phát điện dùng năng lượng mặt trời mới bằng cách khấu trừ 30% Tín Thuế Đầu Tư Liên Bang (Federal Investment Credit Tax, ITC). Đạo Luật Ổn Định Khẩn Cấp Nền Kinh Tế 2008 (Đạo Luật), ký bởi cựu Tổng Thống Bush vào Tháng Mười 2008, gia hạn ITC cho thương mại và cư dân qua hết ngày 31 tháng Mười Hai, 2016, và loại bỏ hạn chế $2,000 cho cư dân. Để biết thêm thông tin, hãy vào Cơ Sở Dữ Liệu Tiền Khích Lệ Tiểu Bang Để Tái Tạo Và Tiết Kiệm Năng Lượng, thư viện DSIRE. Để biết tình trạng mới nhất của các tín thuế này hay bất cứ tín thuế nào khác, quý vị nên liên lạc với Sở Thuế Vụ và/hay cố vấn thuế vụ của quý vị.

Kỹ nghệ năng lượng mặt trời nào được chương trình CSI bao trả?

Chương trình CSI có sẵn cho các kỹ nghệ PV mặt trời (PV gắn trên mái nhà, gắn trên mặt đất và kết hợp vào tòa nhà), hệ thống thay thế điện không dùng PV và hệ thống phát điện không dùng PV, có kích thước để đáp ứng nhu cầu điện thực tế hay dự báo tại địa điểm.

Có tiền khích lệ cho hệ thống đun nóng nước dùng năng lượng mặt trời không?

Có. Có sẵn tiền khích lệ cho khách hàng nào lắp đặt hệ thống đun nóng nước dùng năng lượng mặt trời hợp lệ. Để biết thêm thông tin về cách đền bù chi phí lắp đặt bình nước nóng dùng năng lượng mặt trời, hãy vào Trang Mạng Của Chương Trình Nhiệt Mặt Trời CSI.

Có tiền khích lệ cho hệ thống năng lượng mặt trời không dùng PV không?

Tiền khích lệ CSI cho cả hệ thống thay thế điện và hệ thống phát điện dùng năng lượng mặt trời, như Đĩa Stirling, máng xối hình parabol, đĩa và lăng kính, cũng như hệ thống hội tụ năng lượng mặt trời lên tới 1 MW.

Tôi nộp đơn nhận tiền khích lệ CSI bằng cách nào?

Trong hầu hết các trường hợp, nhà thầu thay mặt khách hàng nộp đơn. Các đơn xin tiến hành qua nhiều gia đoạn trước khi tiền khích lệ được chi trả — từ Yêu Cầu tới Bảo Lưu rồi tới Hoàn Thành. Các nhà lắp đặt đủ trình độ hiểu quy trình xét đơn và có thể tăng khoản tiền khích lệ của khách hàng bằng cách điền đơn đúng cách.

Cư dân và tiểu doanh nghiệp có thể nộp đơn qua quy trình đơn xin đơn giản có hai bước, trong khi các dự án thương mại lớn hơn có thêm một bước quan trọng.

Phí nộp đơn là bao nhiêu?

Không có phí nộp đơn cho các dự án cư dân và dự án khác ít hơn 10 kW. Đối với các đơn xin và dự án không dùng để cư trú trên 10 kW, phí nộp đơn là số tiền tiêu chuẩn dựa trên kích thước hệ thống (CEC-AC). Phí nộp đơn phải được trả bằng chi phiếu trong vòng 30 ngày của Yêu Cầu Bảo Lưu để đơn xin có hiệu lực. Phí nộp đơn sẽ được hoàn trả cho người nộp đơn sau khi hệ thống được liên kết vào lưới điện. Vui lòng xem Sổ Tay Chương Trình CSI để biết thêm quy tắc về phí nộp đơn. Các tiêu chuẩn kích thước hệ thống (CEC-AC) cho phí nộp đơn là như sau:

Phí Nộp Đơn
kW Phí
10 - 50 $1,250
51-100 $2,500
101 - 250 $5,000
251 - 500 $10,000
501 - 1,000 $20,000

Làm sao để tôi có thể xem tình trạng đơn xin của mình?

Nhà lắp đặt của quý vị có thể thường xuyên cho quý vị biết về tình trạng đơn xin của quý vị. Quý vị cũng có thể xem chi tiết đơn xin trực tuyến tại PowerClerk.

Quy trình xét đơn xin sẽ mất bao lâu?

SCE sẽ cố gắng xác nhận yêu cầu bảo lưu của cả cư dân và không dùng để cư trú dưới 30 ngày. Quy trình xét đơn xin tùy thuộc vào một số yếu tố, kể cả tốc độ người nộp đơn đáp ứng yêu cầu gửi thêm thông tin hay chỉnh sửa đơn.

Để giúp đảm bảo đơn của quý vị được xét nhanh chóng, hãy kiểm tra kỹ để đơn của quý vị không có những lỗi thông thường này: thiếu bản kiểm tra hiệu quả năng lượng; thiết bị kê khai không ăn khớp với bản in của công cụ trù liệu EPBB; thiếu hợp đồng mua và lắp đặt hệ thống; thiếu chữ ký; và giấy tờ không điền đầy đủ hay thiếu giấy tờ.

Khách hàng cư dân cải tiến hệ thống có thời gian bảo lưu 12 tháng để hoàn thành dự án của họ. Dự án công trình xây dựng không dùng để cư trú có thời gian bảo lưu 18 tháng.

Tôi có cần xin giấy phép xây dựng không?

Có lẽ quý vị sẽ cần xin giấy phép, nhưng quý vị nên liên lạc với cơ quan có trách nhiệm cấp giấy phép ở thành phố hay quận để xác định nhu cầu tại địa phương của quý vị. Thông thường, các nhà thầu sẽ thay mặt khách hàng đảm đương trách nhiệm này.

Làm sao tôi có thể tìm được nhà thầu lắp đặt năng lượng mặt trời đáng tin cậy?

Nhà thầu đủ trình độ là rất quan trọng đối với việc có được một hệ thống năng lượng mặt trời có hiệu quả nhất cho nhà hoặc cơ sở kinh doanh của quý vị. Chọn một nhà lắp đặt uy tín bằng cách phỏng vấn và lấy hồ sơ dự thầu của ít nhất ba nhà lắp đặt phù hợp trước khi chọn lựa.

Trang Mạng của Ủy Ban Năng Lượng California, cũng như Thống Kê Năng Lượng Mặt Trời California, có danh sách đăng ký của các nhà thầu lắp đặt hợp lệ để nộp đơn xin hoàn phí CSI.

Ngoại trừ những hệ thống tự lắp đặt, tất cả các hệ thống phải được lắp đặt bởi nhà thầu California được cấp giấy phép phù hợp theo các quy tắc và điều lệ của Hội Đồng Cấp Giấy Phép Nhà Thầu Tiểu Bang California. Mọi hệ thống phải được lắp đặt theo các chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất cũng như các tiêu chuẩn phù hợp về điện và công trình xây dựng.

Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu?

Để biết thêm thông tin về việc chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời, hãy truy cập CSI hay Chuyển Sang Năng Lượng Mặt Trời California.

Vấn Đáp Về NEM & Sự Liên Kết

Khi tôi lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời được tài trợ bởi CSI, có phải tôi sẽ "không nối lưới"?

Không. Chương Trình CSI chỉ cung cấp tiền khích lệ cho các hệ thống năng lượng mặt trời được kết nối vào lưới điện, vì vậy người tham gia chương trình CSI không phải là không nối lưới. Ngược lại, hệ thống của họ tạo ra điện và nguồn điện đó chạy ngược vào lưới điện. Sau đó họ lấy lại điện từ lưới điện để sử dụng khi hệ thống của họ không tạo ra năng lượng.

Tiêu chuẩn liên kết tiện ích là gì?

Việc kết nối hệ thống năng lượng mặt trời của quý vị vào lưới điện tiện ích sẽ yêu cầu quý vị ký hợp đồng liên kết. SCE đã soạn một bản hợp đồng liên kết đã được chuẩn hóa, gồm có điều khoản và điều kiện mà theo đó hệ thống năng lượng của quý vị sẽ được kết nối vào lưới điện, bao gồm cả các nhu cầu kỹ thuật để đảm bảo an toàn và chất lượng điện. Đơn ghi danh và thông tin bổ sung có thể được xem tại đây.

Đo tổng năng lượng (NEM) là gì?

Đo tổng năng lượng (NEM) là giá biểu được soạn để đem lại lợi ích cho khách hàng SCE nào tự phát điện. Tìm hiểu thêm về Đo Tổng Năng Lượng.

NEM hoạt động như thế nào?

Chương trình NEM dùng đồng hồ đo điện hai chiều để đo và/hay theo dõi "tổng" chênh lệch giữa lượng điện quý vị tạo ra và lượng điện quý vị tiêu thụ trong mỗi chu kỳ hóa đơn. Việc làm này có thể được thực hiện theo cách cộng dồn hay theo thời-gian-sử-dụng, tùy theo giá biểu của quý vị.

Vào cuối mỗi chu kỳ hóa đơn, quý vị sẽ nhận một khoản tín dụng cho bất cứ lượng điện nào phát ra vượt quá lượng điện quý vị đã tiêu thụ. Nếu lượng điện quý vị tiêu thụ cao hơn lượng điện tạo ra, thì quý vị sẽ được tính phí cho tổng số chênh lệch. Quý vị sẽ được tính phí cho những phí thích đáng khác cho dù quý vị có phải hay không phải khách hàng đo tổng năng lượng. Vào cuối mỗi chu kỳ 12 tháng, quý vị có thể nợ một khoản tiền để trả cho lượng điện tiêu thụ quá mức hay quý vị sẽ có tùy chọn nhận khoản Tiền Đền Bù Cho Tổng Năng Lượng Dư Thừa. Có sẵn thông tin bổ sung về đo tổng năng lượng.

Tôi có cần đồng hồ đo đặc biệt để nhận hoàn phí CSI không?

Chương Trình CSI đòi hỏi đồng hồ đo chính xác số lượng điện được sản xuất cho tất cả các dự án nhận tiền khích lệ của Chương Trình CSI. Việc đo chính xác công suất năng lượng mặt trời là điều rất quan trọng để đảm bảo giá trị tốt nhất cho cả chủ hệ thống năng lượng mặt trời và người trả phí tiện ích. Đối với hệ thống năng lượng mặt trời nhận tiền khích lệ EPBB thì cần phải có đồng hồ đo điện căn bản có mức chính xác ±5 phần trăm. Đối với hệ thống nhận tiền PBI thì cần phải có đồng hồ đo dữ liệu theo khoảng thời gian có mức chính xác ±2 phần trăm.

Xem danh sách của tất cả các thiết bị năng lượng mặt trời hợp lệ nhận tiền khích lệ—môđun PV, bộ nghịch lưu và đồng hồ đo điện.

Tôi phải chọn giá biểu thời-gian-sử-dụng (TOU) để tham gia CSI? Điều này có làm tôi phải tốn thêm tiền không?

Hiện giờ người nộp đơn CSI không cần phải chọn dịch vụ theo giá biểu TOU trừ khi họ được đòi hỏi phải làm như vậy bởi các điều khoản dịch vụ khác cho tới khi CPUC soạn và ban hành giá biểu TOU để đáp ứng các điều kiện của Khoản 285(a)(4) của Bộ Luật Tiện Ích Công Cộng. Các đối tượng nhận tiền khích lệ CSI sau khi giá biểu TOU được thiết lập bắt buộc phải theo giá biểu TOU mới. Đa số khách hàng năng lượng mặt trời hưởng lợi từ giá biểu TOU nhờ tạo ra năng lượng mặt trời thay thế tải trọng cao điểm và được khấu trừ vào mức giá đỉnh điểm cao hơn.

Web Content Viewer (JSR 286)