Web Content Viewer (JSR 286)

Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California – Kinh Doanh

Step 10 Non-Residential Update:  Due to an increase in application submittals for the Non-Residential CSI program, a waitlist has been established. As of October 1, 2014, all new projects will be addressed on a first-come, first-served basis. Please note, that projects on the waitlist are not guaranteed an incentive.

Chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời có thể mang lại ích lợi. Lắp đặt một hệ thống phát diện dùng năng lượng mặt trời hội đủ điều kiện tại cơ sở thương mại có thể giúp quý vị tiết kiệm cho hóa đơn điện của mình và giảm thiểu tổng lượng khí thải carbon. Trước hết, xác định xem loại hệ thống năng lượng mặt trời nào đáp ứng nhu cầu của quý vị nhiều nhất. Sau đó, hãy tận dụng các khoản hoàn phí của chương trình Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California và tận hưởng những khoản tiền tiết kiệm được.

Nộp Đơn Ngay

Tiền Khích Lệ Quang Điện

Muốn điều hành cơ sở thương mại của quý vị bằng cách sử dụng ánh nắng mặt trời? Quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận các khoản tiền khích lệ qua chương trình Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California—bao gồm các khoản hoàn phí cho thiết bị và việc lắp đặt. Quý vị cũng sẽ hợp lệ hưởng chương trình Đo Tổng Năng Lượng. Chương trình này mang lại cho quý vị khoản tín dụng cho lượng điện tạo ra bởi hệ thống năng lượng mặt trời của quý vị. Việc bắt đầu còn dễ hơn quý vị nghĩ, và một khi hệ thống được lắp đặt, quý vị sẽ nhận khoản hoàn phí và những khoản tín dụng khấu trừ hóa đơn tùy theo năng lượng được tạo ra bởi hệ thống mới của quý vị.

Tìm Hiểu Thêm

Cách Thức Hoạt Động của Tiền Khích Lệ

Trong đa số các trường hợp, khoản hoàn phí cho việc lắp đặt một hệ thống quang điện dùng năng lượng mặt trời hội đủ điều kiện phụ thuộc vào hiệu suất thực sự của thiết bị mới. Chương trình được điều hành theo "bậc" của tổng số tiền khích lệ. Điều này có nghĩa là các khoản tiền khích lệ giảm dần theo thời gian, vì thế hãy làm đơn xin sớm để gia tăng tối đa khoản tiền tiết kiệm của quý vị. Một khi đơn xin của quý vị đã được nộp lên và chấp thuận, chúng tôi sẽ bảo lưu các khoản hoàn phí của quý vị. Quý vị sẽ nhận được hoàn phí sau khi lắp đặt xong hệ thống của mình và mọi đơn xin và giấy tờ phù hợp đã được nộp lên.

Xem “Bậc” và tiền khích lệ của chương trình hiện tại.

Thiết Bị Có Hợp Lệ Không?

Chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời có thể mang lại ích lợi. Lắp đặt một hệ thống phát diện dùng năng lượng mặt trời hội đủ điều kiện tại cơ sở thương mại có thể giúp quý vị tiết kiệm cho hóa đơn điện của mình và giảm thiểu tổng lượng khí thải carbon. Trước hết, xác định xem loại hệ thống năng lượng mặt trời nào đáp ứng nhu cầu của quý vị nhiều nhất. Sau đó, hãy tận dụng các khoản hoàn phí của chương trình Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California và tận hưởng những khoản tiền tiết kiệm được.

Số tiền khích lệ mà quý vị hội đủ điều kiện sẽ phụ thuộc vào hiệu suất thực sự của thiết bị mới—lượng điện hệ thống tạo ra—và bảo lưu khoản tiền khích lệ của quý vị trong “bậc” này của Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California. Các khoản tiền khích lệ giảm theo thời gian, vì thế hãy làm đơn sớm để hội đủ điều kiện hưởng các mức khích lệ tối đa.

Cách Làm Đơn

Nếu quý vị là khách hàng kinh doanh của SCE và muốn thực hiện các kỹ thuật về năng lượng mặt trời và nhận các khoản tiền khích lệ, hãy làm theo tiến trình 3 bước sau đây:

Yêu Cầu Bảo Lưu

 

Bằng Chứng Tuyên Bố Mốc Dự Án

 • Bảng Liệt Kê Đầy Đủ về Mốc Dự Án (Word)
 • Bản sao hợp đồng thực hiện mua và lắp đặt hệ thống
 • Bản sao hợp đồng thực hiện của Chủ Hệ Thống Thay Thế (nếu Chủ Nhân Hệ Thống không phải Khách Hàng Chủ Nhà)
 • Sửa Lại Kích Cỡ của Hệ Thống (nếu phù hợp)
 • Bản sao RFP hoặc chào hàng (chỉ dành cho cơ quan Chính Phủ, tổ chức Phi Lợi Nhuận, và các Đoàn Thể Công Cộng)

Gói Đơn Ưu Đãi

 • Điền Đầy Đủ Đơn Yêu Cầu Trả Tiền Khích Lệ Có Chữ Ký Gốc - Vui lòng dùng Power Clerk để nộp đơn này.
 • Bản Sao Hợp Đồng PMRS Đã Thực Hiện hoặc Tài Liệu Miễn Giới Hạn Chi Phí PMRS
 • Sửa Lại Kích Cỡ Hệ Thống (nếu phù hợp)
  *MỚI* Mẫu Đơn Chứng Nhận Kiểm Tra tại Hiện Trường Đã Ký (Excel)
  Bản Sao Báo Cáo Ủy Thác Hồi Tố (Các Tòa Nhà Thương Mại Hiện Có EPBB > 100,000 ft. vuông và Kiểm Chuẩn < 75)
 • Bản Sao Hợp đồng PDP (chỉ dành cho PBI)